Alman Vatandaşlık Yasası

Federal Almanya vatandaşı olmanın 4 yolu vardır.

Kan Bağı Prensibi:

• Anne veya babanın ya da her ikisinin Alman olması esasına dayanır. Bu durumda doğan çocuk Alman vatandaşıdır. 

Doğumla Vatandaşlık:

• Anne veya baba 8 yıldan beri Almanya’da oturuyorsa ve en az son iki yıl süresiz oturma iznine sahipse, Almanya’da doğan göçmen çocuklar Alman vatandaşıdır. Bu kişiler artık hem ebeveynlerinin hem de Alman vatandaşlığını taşıma hakkına  sahipler; tercih yapma durumunda değiller. 
20.12.2014 yürürlüğe giren yeni yasa, 21 yaşını doldurmuş ve Almanya’da doğmuş bir gencin vatandaşlık edinmesi için ya sekiz yıl Almanya’da yaşamış ya da altı yıl Almanya’da eğitim alma koşulu getiriyor. 
Ayrıca Almanya’da okul ya da meslek eğitimi diploması almış olmak da çifte vatandaşlıktan yararlanmak için yeterli sayılacak. 

Müracaatla Vatandaşlık:

• 8 yıllık yasal oturma (Eşi Alman vatandaşı ise 5 yıl)
• Kendi geçimini sağlama,
• Kendi vatandaşlığından çıkmış olma,
• Sicili temiz olma,
•Uyum sertifikası (B1+oryantasyon sertifikası)
• Vatandaşlık sınavı,
• Demokratik düzeni kabul etme.
Bu şartları yerine getirenler 18 yaşından küçük çocukları ile birlikte vatandaşlığa alınırlar.

Özel Müracaatla Vatandaşlık:
Özel durumlarda bazı bilim adamları, ünlü şahsiyetler için, dairenin takdir yetkisiyle vatandaşlık hakkı verilebilir.