Almanya’da Yüksek Öğrenim

Posted by

Almanya, yüksek öğrenim yapmak isteyen öğrenciler için tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Eğitimin çok kaliteli ve parasız olması, Türkiye’ye yakın olması gibi faktörler tercih nedenleri arasında. Üniversite öncesi dil eğitimi almak ya da üniversitelerle görüşmek için eğitimden önce de gidilebilir.

Almanya’da Yüksek öğrenim görmek isteyen Türkiyeli öğrenciler için geçerli olan ön koşullar şunlardır:

a) 11 yıllık genel liselerden veya meslek liselerinden mezun olanlar, Türkiye´deki öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında 185 puandan fazla veya 2008 yılından itibaren 165 puandan fazla aldıkları ve bir yüksek öğretim programına yerleştirildiklerini belgeledikleri (ÖSS Sonuç Belgesi) takdirde hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilebilirler.

b)12 yıllık genel liselerden mezun olanlar, Türkiye´deki öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında 185 puandan fazla, 2008 yılından itibaren 165 puandan fazla veya 2010 yılından itibaren 180 puandan fazla aldıkları ve bir yüksek öğretim programına yerleştirildiklerini belgeledikleri (ÖSS Sonuç Belgesi) takdirde doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.

c)Ön lisans programlarından mezun olanlar, iki senelik başarılı bir yüksek öğrenimi tamamladıklarını (ön lisans diploması) belgeledikleri takdirde‚ doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.

d) Genel veya meslek liselerinden mezun olup, Açık öğretim Fakültesi’nde okumaya hak kazananlar, iki senelik başarılı bir yüksek öğrenimi belgeledikleri takdirde‚ öğrenim gördükleri dalda veya buna benzer bir dalda doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.

e)2003 yılından itibaren meslek liselerinden mezun olanlar, ÖSYM sınavına katılmadan, doğrudan Türkiye’deki 2 yıllık meslek yüksek okullarına geçebilmektedir: Bu mezunlar için şu geçerlidir: Almanya’da bir üniversiteye kabul edilme, ancak 2 yıllık ön lisans tamamlandıktan sonra mümkündür. Ön lisans tamamlanmadan, hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilme de mümkün değildir.

Diğer ön koşullar şunlardır:

Almanya´da geçimin temin edildiğinin belgelenmesi:
– Federal Eyaletlerin çoğu lisans eğitimi (Bachelor), yüksek lisans (Master) ve doktora gibi devam eden dereceler için öğrenim harcı almaktadır. Öğrenim harçları genelde bir sömestr için 200-250  Avro tutarındadır.
— Ayrıca her sömestr için sosyal ve sağlık sigortası primleri ödenmelidir.
— Geçim için kira dâhil olmak üzere ayda en az 720,- Euro’ya ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
— Öğrenci olarak çalışma izni alamayacağınızdan dolayı, öğreniminiz için yeterli maddi imkânınızın bulunduğunu Alman makamlarına belgelemek zorundasınız.

Yeterli Almanca dil bilgisinin belgelenmesi:
Yeterli derecede Almanca dil bilgisine sahip olunmalıdır. Almanca dil bilgisi‚ Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce bir dil sınavından geçerek belgelenmelidir. Bu dil sınavı (DSH-Prüfung) kolay olmadığı gibi yalnızca bir kez daha tekrarlanabilir. Sınavda başarılı olunmadığı takdirde‚ üniversiteye geçici olarak yapılan kabul de iptal olur ve üniversiteye kesin kayıt yapılamaz. Bu durumda bir sömestr sonunda üniversitede‚ Goethe Enstitüsünde veya başka bir kurumda Almanca dil kursuna devam edildikten sonra dil sınavı tekrarlanır.

Her Alman üniversitesinde Almanca dil kursları verilmediği gibi‚ bazılarında yalnızca ileri düzey kursları mevcuttur. Bazı üniversitelerde ise (Örn. Münih’te) bu kurslar ücrete tabidir. Bazı üniversiteler ise Almanca dil bilgisini başvuru sırasında belgeleyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin koşulları hakkında önceden mutlaka bilgi edininiz.

Dil sınavında başarılı olunduktan sonra‚ kesin kabul gerçekleşir. Yani her halükarda önceden Türkiye´de Almanca dil bilgisi edinilmesi ve dil sınavının verilmesi (bu İstanbul‚ Ankara veya İzmir´deki Alman Kültür Enstitülerinde mümkündür) tavsiye olunur.

Türk Üniversitelerindeki öğrenimin tanınması
1. Türkiye’de elde edilen Bachelor (Lisans) Diplomaların Almanya’da sayılması
Türkiye’deki bachelor eğitiminden sonra Almanya’da master eğitimine devam etmek isteyenlerin bachelor eğitiminden elde edilen başarı notlarının sayılması doğrudan Almanya’daki üniversite tarafından belirlenir.

2. Doktora (Promotion)
Doktora için önkoşul genellikle Türk yüksek lisansı veya Almanya´da üniversite bitirme sınavını (Examen) vermiş olmaktır. Ancak bunların dışında her şeyden önce danışmanlık yapacak bir Alman profesör veya üniversite enstitüsü ile irtibat kurulmalıdır. Doktora çalışmasına danışmanlık yapacak bir kişi bulunduktan sonra‚ başvuru işlemlerinin yapılması uygundur.

Üniversitelere başvuru tarihleri
Başvuru için iki tarih belirlenmiştir. Yaz sömestri için‚ yani Nisanda öğrenime başlamak için 15 Ocak ve kış sömestri için‚ yani ekimde öğrenime başlamak için 15 Temmuz tarihleri belirlenmiştir. Başvuru ve istenilen tüm belgeler bu tarihe kadar gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin yabancı öğrenciler dairesinin eline geçmiş olmalıdır.

Üniversiteye başvuru için istenilen belgeler
1. Lise diploması (noter tasdikli fotokopisi ve yeminli tercümesi).
2. Türkiye’de hangi öğrenim programına yerleştirildiğinizi gösteren ÖSYM sonuç Belgesi (noter tasdikli fotokopisi ve yeminli tercümesi).
3. Eğer varsa bugüne kadar yaptığınız öğrenimde başarılarınızı gösterir belge (Transkript) ve yeminli tercümesi.
4. Almanca dil bilgisini gösteririr belge (Örn. Alman Kültür Merkezinin sertifikalar).
Ayrıca gitmeyi arzu ettiğiniz Alman üniversitesinin muhtemelen ek olarak istediği başka belgeler (Örn. staj belgesi ) talep edip etmediğini de titizlikle araştırınız.
5. Almanca veya İngilizce olarak hazırlanmış CV’niz (özgeçmiş).

Öğrenim için Vize

a) Öğrenci adayı vizesi
Bu vizeye başvururken Almanya´da yüksek öğrenime devam etmek için gerekli koşulları yerine getirdiğinizi belgelemeniz (bkz. I. madde) gerekmekte; ancak geçici kabul belgesini ibraz etmenize gerek bulunmamaktadır. Öğrenci adayı vizesiyle üç ay süreyle Almanya´da üniversite öğrenimi imkânları konusunda bilgi alabilir‚ üniversitelerle temasa geçebilir ve gerekli belgeleri temin edebilirsiniz.

Vize talep edilmesinde aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:
-Türkiye´de üniversitede öğrenimi görmeye hak kazanıldığını gösterir bir belge (noter tasdikli ve yeminli tercümesi yapılmış Lise Diploması ve ÖSYM Sonuç belgesi)
– Daha sonra Almanya’daki muhtemel yüksek öğrenimin ve geçim giderlerinin finanse edildiğini gösteren bir belge “garanti belgesi”.
Bu belge‚ üçüncü bir şahsın asgari olarak Federal Öğrenimi Teşvik Yasasıyla (BaföG) belirlenen miktarı 853,-EURO) her ay ödeyeceğini taahhüt ettiğini gösterir bir belge olmalıdır. Bu belge Almanya’daki Yabancılar Dairesince düzenlenmektedir.
– Yeterince uzun bir süre için geçerli olan pasaport (en az 1 yıl).
– Dil kursuna kayıt belgesi veya dil okulunun/üniversitenin dil kursuna katılımınızı onayladığına dair belge.
– Anne ve babanın ikamet belgesi (orijinal ve yeminli tercümesi).
– Vize şeklinde oturma izni verilmesi için formlar Almanca olarak eksiksiz doldurulmalıdır. Şahsen ibraz edilmesi gereken bu formlar iki nüsha olarak ibraz edilmeli ve bunlara 3 adet fotoğraf eklenmelidir.
– Vize başvuru formları ve belgeler Almanya’nın Türkiye´deki temsilciliği tarafından ilgili yabancılar dairesine iletilir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra genellikle altı ila sekiz hafta sonra Almanya için giriş vizesi verilir.
– Giriş vizesi üç ay için geçerli olup, tek girişli bir vizedir. Giriş vizesinin süresi dolmadan, oturum izni alınmalıdır. Oturum izni Almanya’daki ilgili yabancılar dairesince yapılır. Bu amaçla ilgili daireye, öğrenim için yapılan başvuru veya öğrenim için alınmış kabul belgesi ile ilgili tüm evraklar ibraz edilmelidir. Bu belgeler ibraz edilmediği takdirde, oturma izni alınmaz.

b) Öğrenci Vizesi
Öğrenciler tarafından hazırlık sınıfına (Studienkolleg) veya üniversiteye kabul belgesinin ya da yüksek öğrenim için düzgün bir başvurunun yapıldığını onaylayan belgenin (başvuru teyid belgesi) ibraz edilmesi, yabancılar dairesinin başvuruyu incelemesini kolaylaştırmaktadır.

Almanya’ da yüksek öğrenim hakkında aşağıdaki internet adreslerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
http://www.daad.de
http://www.hochschulkompass.de
http://www.bildungsserver.de
http://www.studienkollegs.de
http://www.studienwahl.de

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Kültür Bölümü
Tel: 0312 – 455 51 70 / 71
E-Mail: ku–11@anka.auswaertiges-amt.de veya ku–101@anka. auswaertiges-amt.de
Kaynak: Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği web sayfasından kısaltılarak alınmıştır.

Almanya’ya Aile Birleşimi Yoluyla gidenlerin Yüksek Öğrenim Koşulları:
Almanya’ya aile birleşimi çerçevesinde giderek oturma izni alan Türkiye vatandaşları, yukarıda saydığımız koşulları yerine getiriyorlarsa gerekli belgelerle birlikte, oturdukları şehirde bulunan Üniversite bünyesindeki ‘Akademisches Auslandsamt’ (Yabancı Öğrenciler İçin Akademik İşlemler Bürosu) ile resmi işlemlere başlayabilirler.

Yüksek öğrenim sonrası Almanya’da kalma koşulları:
Almanya’da öğreniminizi bitirdiğinizde prensip olarak oturma izniniz de sona erer. Fakat mezuniyet sonrası 18 ay  içerisinde bir iş bulabilirseniz, bu iş yerine bağlı olarak oturma izni alabilirsiniz. Geliriniz mavi kart için yeterliyse mavi karta bağlı ayrıcalıklı oturma izni de almak mümkün.

Başvurunuzun kabul edilmesini ve Almanya’daki öğrenim hayatınızda başarılar dileriz!

8 comments

 1. Merhaba. Eşim de ben de inşaat mühendisiyiz ve eşim için Almanya’da master düşünüyoruz. Ben Türkiye’de master eğitimimi tamamladım. Sorum şu ki, eşim eğitim için Almanya’ya gidince, benim de yanında gidebilmem için gereken bloke hesap tutarımız ne olmalıdır? Bunu neden hiçbir yerden net olarak öğrenemiyoruz? İlginize şimdiden çok teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.

  1. Merhaba Tuğba Hanım,

   Eşinizin bloke hesap miktarı hariç sizin için de bu yıl için aylık 400 € olmalı.

   Kolay gelsin

 2. Mrb iyi günler ben Türkiye’de ogremenlik alanında lisans mezunu oldum aynı zamanda farklı bir üniversite de dil edebeiyet okuyorum simdi Almanya ya aile birleşimi vizesi ile geldim diplomamı burda kullana bilirmiyim ?
  Bilgilendirmeniz içi teşekkür ederiz

  1. Yunus bey Merhaba

   Oturduğunuz yerde size gönderdiğim linkteki kuruma gidin ve danışmanlık alın lütfen. Detaylı bilgiler için verdiğiniz veriler çok yetersiz.
   Evraklarınızla bu kurumdan mutlaka danışmanlık almanızı öneririm. https://www.netzwerk-iq.de/

   Kolay gelsin

 3. Merhaba bloke hesap yıllık üzerinden mi olmalı yoksa okuyacağınız dönemim hepsi mi içinde olmalı
  Bloke hesabı öğrenci kullanabiliyor mu ve bloke hesap şartlı kabul aldıktan sonra mı açılmak zorunda?

  1. Merhaba Fatma Hanım,

   Bloke hesap gideceğiniz süreyi kapsaması gerekir. Eğer 1 yıldan daha uzun süre kalacaksanız yıllık bloke hesap açtırmak gerekir. Bloke hesaptan, öğrenci Almanya’ya gittikten sonra aylık meblağ, açacağınız yeni hesaba aktarılır. Evet, bloke hesap şartlı kabulden sonra açılabilir.

   Kolay gelsin

 4. Merhabalar,
  Almanya’da yüksek lisansa başvuracağım.
  Türkiye’de ilgili bir yüksek lisans bölümünden mezunum ve alanda iş tecrübem var. A2 almanca belgesi ile başvurup, şartlı kabul alıp, bir yıl dil eğitimi hakkını edinmeyi planlıyorum. gerekli evrakların hepsini sunduğum takdirde okuldan şartlı kabul alma olasılığım olup olmadığını merak ediyorum.
  ve öğrenci vizesi ile gideceğim için ilk bir yıl, dil eğitimi kısmında öğrencilerin sahip olduğu sınırlı çalışma hakkına sahip oluyor muyum?
  son olarak; yukarıda cevap vermişsiniz ama anlayamadım. onay aldığım takdirde ortalama 1 yıl dil, 2 yıl okul sürece olacak. bloke hesap 3 yılı mı içermeli yoksa başlangıç için 1 yıllık yeterli oluyor mu?
  teşekkür ederim.

  1. Merhaba Merve Hanım,

   Eğitim için okullar B1 ile şartlı kabul veriyorlar. Ayrıca vize bölümleri de B1 dil düzeyi isterler.
   Bloke hesap bir yıllık açılır ama izleyen yıl için de 1 yıllık hesap açmak gerekir.
   C1 alana kadar dil kursuna gidilir; C1 alınınca ancak derslere girme hakkı alırsınız. Dil kursu esnasında çalışma izniniz yok.

   Bilginiz olsun

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir