Almanya’da Yüksek Öğrenim

Posted by

Almanya, yüksek öğrenim yapmak isteyen öğrenciler için tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Eğitimin çok kaliteli ve parasız olması, Türkiye’ye yakın olması gibi faktörler tercih nedenleri arasında. Üniversite öncesi dil eğitimi almak ya da üniversitelerle görüşmek için eğitimden önce de gidilebilir.

Almanya’da Yüksek öğrenim görmek isteyen Türkiyeli öğrenciler için geçerli olan ön koşullar şunlardır:

a) 11 yıllık genel liselerden veya meslek liselerinden mezun olanlar, Türkiye´deki öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında 185 puandan fazla veya 2008 yılından itibaren 165 puandan fazla aldıkları ve bir yüksek öğretim programına yerleştirildiklerini belgeledikleri (ÖSS Sonuç Belgesi) takdirde hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilebilirler.

b)12 yıllık genel liselerden mezun olanlar, Türkiye´deki öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında 185 puandan fazla, 2008 yılından itibaren 165 puandan fazla veya 2010 yılından itibaren 180 puandan fazla aldıkları ve bir yüksek öğretim programına yerleştirildiklerini belgeledikleri (ÖSS Sonuç Belgesi) takdirde doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.

c)Ön lisans programlarından mezun olanlar, iki senelik başarılı bir yüksek öğrenimi tamamladıklarını (ön lisans diploması) belgeledikleri takdirde‚ doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.

d) Genel veya meslek liselerinden mezun olup, Açık öğretim Fakültesi’nde okumaya hak kazananlar, iki senelik başarılı bir yüksek öğrenimi belgeledikleri takdirde‚ öğrenim gördükleri dalda veya buna benzer bir dalda doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.

e)2003 yılından itibaren meslek liselerinden mezun olanlar, ÖSYM sınavına katılmadan, doğrudan Türkiye’deki 2 yıllık meslek yüksek okullarına geçebilmektedir: Bu mezunlar için şu geçerlidir: Almanya’da bir üniversiteye kabul edilme, ancak 2 yıllık ön lisans tamamlandıktan sonra mümkündür. Ön lisans tamamlanmadan, hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilme de mümkün değildir.

Diğer ön koşullar şunlardır:

Almanya´da geçimin temin edildiğinin belgelenmesi:
– Federal Eyaletlerin çoğu lisans eğitimi (Bachelor), yüksek lisans (Master) ve doktora gibi devam eden dereceler için öğrenim harcı almaktadır. Öğrenim harçları genelde bir sömestr için 200-250  Avro tutarındadır.
— Ayrıca her sömestr için sosyal ve sağlık sigortası primleri ödenmelidir.
— Geçim için kira dâhil olmak üzere ayda en az 720,- Euro’ya ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
— Öğrenci olarak çalışma izni alamayacağınızdan dolayı, öğreniminiz için yeterli maddi imkânınızın bulunduğunu Alman makamlarına belgelemek zorundasınız.

Yeterli Almanca dil bilgisinin belgelenmesi:
Yeterli derecede Almanca dil bilgisine sahip olunmalıdır. Almanca dil bilgisi‚ Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce bir dil sınavından geçerek belgelenmelidir. Bu dil sınavı (DSH-Prüfung) kolay olmadığı gibi yalnızca bir kez daha tekrarlanabilir. Sınavda başarılı olunmadığı takdirde‚ üniversiteye geçici olarak yapılan kabul de iptal olur ve üniversiteye kesin kayıt yapılamaz. Bu durumda bir sömestr sonunda üniversitede‚ Goethe Enstitüsünde veya başka bir kurumda Almanca dil kursuna devam edildikten sonra dil sınavı tekrarlanır.

Her Alman üniversitesinde Almanca dil kursları verilmediği gibi‚ bazılarında yalnızca ileri düzey kursları mevcuttur. Bazı üniversitelerde ise (Örn. Münih’te) bu kurslar ücrete tabidir. Bazı üniversiteler ise Almanca dil bilgisini başvuru sırasında belgeleyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin koşulları hakkında önceden mutlaka bilgi edininiz.

Dil sınavında başarılı olunduktan sonra‚ kesin kabul gerçekleşir. Yani her halükarda önceden Türkiye´de Almanca dil bilgisi edinilmesi ve dil sınavının verilmesi (bu İstanbul‚ Ankara veya İzmir´deki Alman Kültür Enstitülerinde mümkündür) tavsiye olunur.

Türk Üniversitelerindeki öğrenimin tanınması
1. Türkiye’de elde edilen Bachelor (Lisans) Diplomaların Almanya’da sayılması
Türkiye’deki bachelor eğitiminden sonra Almanya’da master eğitimine devam etmek isteyenlerin bachelor eğitiminden elde edilen başarı notlarının sayılması doğrudan Almanya’daki üniversite tarafından belirlenir.

2. Doktora (Promotion)
Doktora için önkoşul genellikle Türk yüksek lisansı veya Almanya´da üniversite bitirme sınavını (Examen) vermiş olmaktır. Ancak bunların dışında her şeyden önce danışmanlık yapacak bir Alman profesör veya üniversite enstitüsü ile irtibat kurulmalıdır. Doktora çalışmasına danışmanlık yapacak bir kişi bulunduktan sonra‚ başvuru işlemlerinin yapılması uygundur.

Üniversitelere başvuru tarihleri
Başvuru için iki tarih belirlenmiştir. Yaz sömestri için‚ yani Nisanda öğrenime başlamak için 15 Ocak ve kış sömestri için‚ yani ekimde öğrenime başlamak için 15 Temmuz tarihleri belirlenmiştir. Başvuru ve istenilen tüm belgeler bu tarihe kadar gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin yabancı öğrenciler dairesinin eline geçmiş olmalıdır.

Üniversiteye başvuru için istenilen belgeler
1. Lise diploması (noter tasdikli fotokopisi ve yeminli tercümesi).
2. Türkiye’de hangi öğrenim programına yerleştirildiğinizi gösteren ÖSYM sonuç Belgesi (noter tasdikli fotokopisi ve yeminli tercümesi).
3. Eğer varsa bugüne kadar yaptığınız öğrenimde başarılarınızı gösterir belge (Transkript) ve yeminli tercümesi.
4. Almanca dil bilgisini gösteririr belge (Örn. Alman Kültür Merkezinin sertifikalar).
Ayrıca gitmeyi arzu ettiğiniz Alman üniversitesinin muhtemelen ek olarak istediği başka belgeler (Örn. staj belgesi ) talep edip etmediğini de titizlikle araştırınız.
5. Almanca veya İngilizce olarak hazırlanmış CV’niz (özgeçmiş).

Öğrenim için Vize

a) Öğrenci adayı vizesi
Bu vizeye başvururken Almanya´da yüksek öğrenime devam etmek için gerekli koşulları yerine getirdiğinizi belgelemeniz (bkz. I. madde) gerekmekte; ancak geçici kabul belgesini ibraz etmenize gerek bulunmamaktadır. Öğrenci adayı vizesiyle üç ay süreyle Almanya´da üniversite öğrenimi imkânları konusunda bilgi alabilir‚ üniversitelerle temasa geçebilir ve gerekli belgeleri temin edebilirsiniz.

Vize talep edilmesinde aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:
-Türkiye´de üniversitede öğrenimi görmeye hak kazanıldığını gösterir bir belge (noter tasdikli ve yeminli tercümesi yapılmış Lise Diploması ve ÖSYM Sonuç belgesi)
– Daha sonra Almanya’daki muhtemel yüksek öğrenimin ve geçim giderlerinin finanse edildiğini gösteren bir belge “garanti belgesi”.
Bu belge‚ üçüncü bir şahsın asgari olarak Federal Öğrenimi Teşvik Yasasıyla (BaföG) belirlenen miktarı 853,-EURO) her ay ödeyeceğini taahhüt ettiğini gösterir bir belge olmalıdır. Bu belge Almanya’daki Yabancılar Dairesince düzenlenmektedir.
– Yeterince uzun bir süre için geçerli olan pasaport (en az 1 yıl).
– Dil kursuna kayıt belgesi veya dil okulunun/üniversitenin dil kursuna katılımınızı onayladığına dair belge.
– Anne ve babanın ikamet belgesi (orijinal ve yeminli tercümesi).
– Vize şeklinde oturma izni verilmesi için formlar Almanca olarak eksiksiz doldurulmalıdır. Şahsen ibraz edilmesi gereken bu formlar iki nüsha olarak ibraz edilmeli ve bunlara 3 adet fotoğraf eklenmelidir.
– Vize başvuru formları ve belgeler Almanya’nın Türkiye´deki temsilciliği tarafından ilgili yabancılar dairesine iletilir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra genellikle altı ila sekiz hafta sonra Almanya için giriş vizesi verilir.
– Giriş vizesi üç ay için geçerli olup, tek girişli bir vizedir. Giriş vizesinin süresi dolmadan, oturum izni alınmalıdır. Oturum izni Almanya’daki ilgili yabancılar dairesince yapılır. Bu amaçla ilgili daireye, öğrenim için yapılan başvuru veya öğrenim için alınmış kabul belgesi ile ilgili tüm evraklar ibraz edilmelidir. Bu belgeler ibraz edilmediği takdirde, oturma izni alınmaz.

b) Öğrenci Vizesi
Öğrenciler tarafından hazırlık sınıfına (Studienkolleg) veya üniversiteye kabul belgesinin ya da yüksek öğrenim için düzgün bir başvurunun yapıldığını onaylayan belgenin (başvuru teyid belgesi) ibraz edilmesi, yabancılar dairesinin başvuruyu incelemesini kolaylaştırmaktadır.

Almanya’ da yüksek öğrenim hakkında aşağıdaki internet adreslerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
http://www.daad.de
http://www.hochschulkompass.de
http://www.bildungsserver.de
http://www.studienkollegs.de
http://www.studienwahl.de

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Kültür Bölümü
Tel: 0312 – 455 51 70 / 71
E-Mail: ku–11@anka.auswaertiges-amt.de veya ku–101@anka. auswaertiges-amt.de
Kaynak: Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği web sayfasından kısaltılarak alınmıştır.

Almanya’ya Aile Birleşimi Yoluyla gidenlerin Yüksek Öğrenim Koşulları:
Almanya’ya aile birleşimi çerçevesinde giderek oturma izni alan Türkiye vatandaşları, yukarıda saydığımız koşulları yerine getiriyorlarsa gerekli belgelerle birlikte, oturdukları şehirde bulunan Üniversite bünyesindeki ‘Akademisches Auslandsamt’ (Yabancı Öğrenciler İçin Akademik İşlemler Bürosu) ile resmi işlemlere başlayabilirler.

Yüksek öğrenim sonrası Almanya’da kalma koşulları:
Almanya’da öğreniminizi bitirdiğinizde prensip olarak oturma izniniz de sona erer. Fakat mezuniyet sonrası 18 ay  içerisinde bir iş bulabilirseniz, bu iş yerine bağlı olarak oturma izni alabilirsiniz. Geliriniz mavi kart için yeterliyse mavi karta bağlı ayrıcalıklı oturma izni de almak mümkün.

Başvurunuzun kabul edilmesini ve Almanya’daki öğrenim hayatınızda başarılar dileriz!

53 comments

 1. Eşimle birlikte 1 Ağustos 2023 tarihinde Almanya ulusal vize başvurusunda bulunduk (41F). Eşim Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg’de yüksek lisans programına kabul edildi ve 1 Ekim 2023 tarihinden beri Nürnberg’de ikamet ediyor. Eşimin vizesi bir ay içinde onaylandı ve ben o zamandan beri bekliyorum.
  17 Kasım tarihinde, belgelerimin Nürnberg Yabancılar Dairesi’nde olduğunu ve işleme alındığını içeren bir e-posta aldım. Bu süre zarfında A1 seviyesinde Almanca dil sertifikasını aldım. Ayrıca ikametgahımız için bir kira sözleşmemiz bulunuyor. Ancak bu belgeler talep edilmediği için henüz göndermedim.
  Nürnberg Yabancılar Ofisi’nden ve Konsolosluk’tan herhangi talep hakkında bilgi almadım. Pasaportum yaklaşık 7 aydır işlem sürecinde. Azami süreyi geçtiği için çok endişeliyim. Bana bu konuda ne yapmam gerektiğine dair yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba Nazlı Hanım,

   Ne yazık ki özellikle aile birleşimi kapsamında başvuru yapanlar için uzun bekleme ve işlem süreleri söz konusu.
   Başvurunuzun üzerinden 3 ay geçtikten sonra dilekçe ile durumunuzu sorma hakkınız var. Dolayısıyla vize bölümüne başvurunuzun akıbetini öğrenmek üzere bir dilekçe yazabilirsiniz. Ek evrak talep etmeleri durumunda zaten bunu size ya telefonla ya da maille iletirler.

   Kolay gelsin

 2. Merhaba,
  Almanya’da lisans okumam durumunda aile birleşimi ile eşim Almanya’ya gelebilir mi? Finans konusunda bir sıkıntımız yok, kendisinin Türkiye’deki ortaklığından aktif bir geliri var. Yani Almanya’da çalışmak gibi bir amacı yok. Dil öğrenmek için dil kursuna kayıt yaptırmak istiyor, ileride de doktora yapmayı düşünüyor.

  1. Bu arada şunları da ekleyeyim: ben 30 yaşındayım. Ön lisans (Dış ticaret) mezunuyum, DGS ile lisansa geçiş yaptım. Bu alanda çalışma geçmişim de var. Birkaç danışmanla görüştüm, not ortalamam yüksek olduğu için lisans tamamlama amaçlı gidebileceğimi söylediler. Almanya’da doğup büyüdüm aslında, fakat ikametgâhımı ailem yanlışlıkla Türkiye’ye aldığı için oturma iznim vs öldü. Bu bir sorun teşkil eder mi vize başvurusunda?
   Yanıtınız için şimdideb Teşekkürler, iyi çalışmalar.

   1. Zehra Hanım,

    Daha önce Almanya’da yaşamış olmanız bir avantaj olur. Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla lisans dış ticaret mezunusunuz. Mesleki deneyimiz de var. Bu durumda Almanca düzeyiniz de yeterliyse iş sözleşmesi edinerek de gidebilirsiniz.
    Dilerseniz web sayfamızdan “ücretsiz danışmanlık için tıkla” kısmından kayıt olabilirseniz ekibimizden arkadaşlar danışmanlık vermek üzere sizi arayabilir ve durumunuza uygun bilgileri paylaşabilir ve önerilerde bulunabilirler.
    https://almanya-danismanlik.eu/

    Kolay gelsin

  2. Merhaba Zehra Hanım,

   Eşiniz ve kendiniz için gerekli olan bloke hesap miktarını bankaya yatırmanız ve gerekli evrakları hazırlamanız durumunda birlikte başvuru yapma hakkınız var.

   Dilerseniz web sayfamızdan “ücretsiz danışmanlık için tıkla” kısmından kayıt olabilirseniz ekibimizden arkadaşlar danışmanlık vermek üzere sizi arayabilir ve durumunuza uygun bilgileri paylaşabilir ve önerilerde bulunabilirler.
   https://almanya-danismanlik.eu/

   Kolay gelsin

 3. Merhabalar, eşim Almanya’dan doktora kabul aldı. DAAD burs başvurusu yapıldı ama hala sonuçlar net değil. Bloke hesapta eşim ve benim için gösterilmesi gereken rakam ne kadar acaba ? DAAD bursu alınması durumunda bu rakam bloke hesap için saydırılabiliyor mu ? Eşim öğrenci statüsünde sayıldığı için 20 saat yılda 120 gün çalışma izni olduğu belirtiliyor benim tam zamanlı çalışmam mümkün müdür ? Eş olarak tarafımdan istenilen nitelikler her sitede farklılık gösteriyor. Resmi yönelge hakkında bilgi verebilir misiniz ? İlginiz için teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba Tufan Bey,

   Master statüsünde gidenler için bu yılki tutar aylık 934 €’dur. Sanırım doktora derecesi için de aynı miktar geçerlidir diye düşünüyorum, eş için de aylık 400€’luk bir ek yapmak gerekecektir. Eşinizin, burs alması durumunda bloke hesap ve burs miktarı arasında fark varsa, fark kadar bloke hesap açmak gerekir.
   Eşinizin, yeni yasayla 120 değil 140 tam gün çalışma hakkı olacaktır. Siz aile birleşimi statüsünde vize alırsanız tam zamanlı bulduğunuz her işte çalışabilirsiniz.

   Kolay gelsin
   Sorularınız olursa bize mesai saatleri arasında ulaşabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

 4. Merhaba,

  Eşim lisans şartlı kabul ile dil kursuna başlayacak almanyada bende onunla gideceğim. bloke hesap da 2miz için toplman ne kadar para olması gerekiyor ve eşim öğrenci olacağı için benim vizemde çalışma izni olacak mı ? bilgi verir misiniz teşekkürler

  1. Merhaba Can Bey,

   Dil kursu için bloke hesap tutarı 2023 yılı için aylık 1.027 €, eş için ise aylık 400 €’dur. Aile birleşimi kategorisinde vize aldığınız taktirde oturma ve çalışma izni hakkınız olacaktır.

   Bilginiz olsun

 5. Ben hatayda 2 yıllık inşaat okuyorum bütünlemeye kalan derslerim var.Almanyaya dil öğrencisi vizem kabul edildi. almanyada dil ğitiminden sonra aynı bölümde okumaya devam etme olanağım varmı? teşekürler

  1. Merhaba İsmail Bey,

   Üniversiteye bölümünüz üzerinden devam edebilmek için ön lisans diploması istenir ya da 4 yıllık bir bölüm kazandığınızı belgeleyen ÖYSM belgesi istenir.
   Ancak B2 düzeyinde Almanca öğrenerek meslek eğitimi (Ausbildung) yapma şansınız olur.
   Bilginiz olsun

 6. Merhabalar,
  Almanya’da bir üniversiteden yüksek lisans için kabul aldım. Ancak eşim ve 4 aylık bir çocuğum var. Vize başvurusunda eşim ve çocuğum için de başvuru yapabiliyor muyuz? Aile birleşimi için 4-5 ay sürüyor o süre boyunca çocuğunuzu da eşinizi de götüremezsiniz diyenler var. Benim bebeğim çok küçük olduğu için onu bırakıp Almanya’ya gelmek gibi bir durumum olamaz. Ben bu şartlar altında çocuğumu ve eşimi nasıl götürebilirim? Ayrıca hem kendim, hem eşim hem de çocuğum için ayrı ayrı bloke hesap mı açtırmam gerekiyor? Bir de ilk sene için bloke hesap açtırdıktan sonra, ikinci yılda da yine aynı şekilde bloke hesap isteniyor mu? Sorularıma cevap bulamıyorum, umarım yardımcı olabilirsiniz 🙁
  Şimdiden teşekkür ediyorum.

  1. Merhaba Şule Hanım,

   Vize randevu talebi oluştururken 3 kişilik oluşturmanız durumunda görüşmeye birlikte gidebilirsiniz. Dilerseniz 3 kişi için tek bloke hesap ya da sizin tek çocuğunuz ve eşiniz için de bir bloke hesap açabilirsiniz. Şartları sağlamanız durumunda vizeniz aynı anda çıkar. Aile birleşimi olacağı için eşinizden A1 Almanca sertifikası istenir.

   Bilginiz olsun

   1. Cevap için çok teşekkür ederim. Peki benim dışımda eşim ve çocuğum için bloke hesap ücreti ne kadar bilginiz var mı? Benim için ne kadar olduğunu biliyorum ancak çocuk ve eş için ne kadarlık bir bloke hesap isteniyor? Bir de eşim A1 seviyesinde Almanca dil sertifikasını ve gerekli tüm belgeleri de gösterdiği taktirde, hepimiz aynı anda Almanya’ya gidebiliyoruz. Doğru değil mi? Yani aile birleşimi için ekstra bir vakit beklemek gerekmiyor anladığım kadarıyla.

    1. Merhaba Şule Hanım,

     Eş için aylık 400 €, çocuk için 300 € dur. Birlikte başvurduğunuz taktirde ve eksik evrakınız olmaması durumunda vizeniz onaylanırsa birlikte gidebilirsiniz.

     İyi şanslar

 7. Merhaba ben almanyada yüksek lisans için kabul aldım ve yanımda eşimle çocuğumuda götürmek istiyorum.cok araştırdım ve hiç kesin bir bilgiye erisemedim.sorum su: kendim için ulusal vizeye başvururken ek olarak çocuk ve eşim için aile birleşimi vizesinede başvurmam gerekir mi? Zaten 41f vizesinede yaninizde ailemizi gotureceksek diye gereken belgeler sunulmuş o belgeleri toparlayıp ulusal vize adı altında onlarıda yanımda alabilir miyim?

  1. Merhaba Tuğçe Hanım,

   Randevu oluştururken 3 kişilik almak ve onlarla ilgili de kayıt oluşturmanız gerek. Vieze görüşmesine onlar için de gerekli evrakları hazırlayarak birlikte gidebilirsiniz. Bu durumda eşinizden A1 sertifikası ve eşiniz ve çocuğunuz için de bloke hesap istenir.

   Yani vize randevu kaydı olmadan onlarla ilgili başvuru almazlar.

   Bilginiz olsun

 8. Merhaba önlisans ve lise bölümümde biyomedikal cihaz teknolojisi okudum notlarım yüksek devlet okullarından kabul alma ihtimalimin %99 olduğu söylendi fakat almancam a1 seviyesinde hazırlık okurken oturum iznim oluyor mu hazırlık sırasında eşim ile aile birleşimi yapabiliyor muyum yoksa hazırlığın bitmesini beklemek zorunda mıyız?

  1. Merhaba Sena Hanım
   Öncelikle bir okuldan şartlı kabul almanız gerekiyor. Ancak şartlı kabul için çoğu okul dil düzeyinizin B1 olmasını bekler. Hazırlık programınızın ayrıntıları belli olduktan sonra da eşiniz bloke hesap açarak aile birleşimi vizesine başvuru yapabilir.
   Kolay gelsin

 9. Melek Hanım merhaba ben master kabulü aldım. Eşimle birlikte vize başvurusu yapmak istiyoruz. Her ikimiz için bloke hesap açtırdıktan sonra. Birlikte gitmemiz mümkün mü. Yani vize sonuçları aynı tarihte belli olur mu? Yoksa eşimin vizesinin sarkma ihtimali var mı ? Tüm evrakları hazır kabul ederek konusuyorum A1 sertifikası diploması her şey elinde olarak.

  1. Alp Bey Merhaba,

   Eşinizle birlikte gitmeniz mümkün. Bunun için randevu alırken çoklu vize seçeneğini işaretlemelisiniz. Eşiniz için de gerekli şartları yerine getirip dosya hazırlayarak vize görüşmesine gitmeniz gerekiyor. Bu durumda vizeniz aynı anda çıkar. Ayrı başvuru yapmanız durumunda sürecin daha uzun olacağını belirtmek isteriz. Aile birleşimine yönelik bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

   https://tuerkei.diplo.de/blob/2307146/a183d27abc75b3f0d5ec62bbcd0bb3ab/41f-master-sprachkenntnisse-data.pdf

   Kolay gelsin
   Başak Gül

 10. Merhaba,

  Ben Master kabul’ü aldım, ancak eşim ile birlikt gitmek istiyorum. Vize başvurusunda beraberimde gideceğim aile ferdi olarak eşimi gösterip aynı dosya içerisinde başvurumu yapabilir miyim? Yoksa aile birleşimi şeklinde 2. bir başvuru yapmamız mı gerekiyor?

  1. Merhaba Serhan Bey,

   Başvuru Formunda beraber gidecek başka biri var mı bölümünde aile ferdi olarak eşinizi bildirip aynı dosya içerisinde başvuru yapmanız mümkün değil. Vize başvurusunda ikiniz adına çoklu vizeyi seçmeniz ve vize görüşmesinde eşiniz adına da dosya hazırlanması gerekiyor. Bu durumda eşiniz ile gitmeniz mümkün.
   Eşiniz için 2. bir başvuru yapılmasını önermiyoruz. 2.inci Bir başvuru yapılması durumunda bekleme ve vizenin onaylanma süresinin uzun süreceğini de bildirmek isteriz.

   Kolay gelsin

   Derya Ozan

 11. Merhaba 41 f master kabulunde ese calisma hakki verildigine dair bir bilginiz var mi .yasal olarak nerede bulabilirim

  1. Merhaba Tenzile Hanım,

   Eşiniz Almanya’da master yapacak siz de aile birleşimi aracılığıyla Almanya’ya gideceksiniz, cümlenizi bu şekilde yorumladığımda sizin çalışma hakkınız var. İş bulup çalışabilirsiniz. Aile birleşimi şartlarını yerine getirdikten sonra Almanya’da iş bulmanız durumunda çalışmanızda bir engel yoktur. Aile birleşimine yönelik bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

   https://tuerkei.diplo.de/blob/2307146/a183d27abc75b3f0d5ec62bbcd0bb3ab/41f-master-sprachkenntnisse-data.pdf

   Kolay gelsin

 12. Merhaba Melek Hanım,

  Eşim fizyoterapist ve bu meslek grubunu Almanyada bir işe gönderen aracı danışmanlık firmasıyla hareket edecek. 4 yaşında da bir oğlumuz var. Onunla birlikte bizde yanında giderek yerleşebiliyor muyuz yoksa bunun bir süresi oluyor mu? Süreçle alakalı geri bildiriminizi rica ederim. Aynı zamanda bende Türkiye de biyolog olarak çalışıyorum. Almanyaya gitmeden önce bir yere çalışmak için başvurmam mı gerekir yoksa oraya yerleştikten sonra mı bu işlemler olmalıdır?

  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba Ecem Hanım,

   Eşinizle beraber vizeye başvuru yapabilirsiniz. Alacağı maaşın ailenin tüm giderlerini kaşılayabilmesi beklenir. Aksi halde sizin ve çocuğunuz için bloke hesap açmak gerekir. Ya da eşinizin maaşının aylık giderlerini karşılayamaması durumunda sizin de bir iş sözleşmenizin olması avantaj olur
   Normal şartlarda Almanya’ya yerleştikten sonra dil ve çalışma için gerekli adımları atabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 13. Merhaba,
  Birçok vize prosedürünü geçip Almanya’ya geldim. Almanya’ya dil eğitimi alıp yüksek lisansa başlamak amacıyla geldim . Ama şu an oturum yapabilmiş değilim. Çünkü yurtlarda yer yok ve öğrenci olarak bir konaklama yeri bulamadım. Bochum üniversitesinin dil kursuna kayıt yapmıştım. Ama seviye sınavında yeterli düzeyin altında olduğumu söyleyip üniversitenin dil kursuna kaydımı yapmadılar. Bochum’da oturumumu yapmak zorunda olduğum söylenildi. Ama yer bulamadım. Ev bulamadım. Bochum dışında başka bir yerde oturum yapma hakkım yok mu? Vize alırken Bochum’da dil kursu alıp Bochum üniversitesine kayıt olmak istediğimi beyan etmiştim. Ama üniversite benim kabulümü iptal etti. Bochum da bir yer bulup Bochum’da dil eğitimi almak zorunda mıyım? Başka bir ile ya da eyalete gidemez miyim ? Çünkü keyfi bir durum değil yer bulamadım konut yok yurtlarda artık öğrenci belgem olmadığı için beni kabul etmiyorlar. Ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olur musunuz?
  Saygılarımla

 14. Merhaba, ben mavi diploma veren üniversitenin 2 yıllık tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü mezunuyum. Mavi diplomanın bana sağladığı avantaj var mı ya da süreç nasıl işler bilgi verebilir misiniz? Sizinle daha detaylı konuşma imkanım var mı? Size ulaşabileceğim bir mecra varsa konuşabilmeyi, bilgi alabilmeyi çok isterim Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba Baran Hanım,

   Mavi diplomanız olsa da sağlık alanı ve ön lisans olduğu için mutlaka denklik yaptırmak gerekir. Paralel olarak da B2 düzeyinde Aşlmanca öğrenmenizi ve esleki deneyim edinmenizi öneririm.

   Web sayfamızda proje ekibi sekmesinde iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşabilirseniz size memnuniyetle yardımcı oluruz.

   Kolay gelsin

 15. Merhaba,
  Almanya ile Türkiye’nin eğitim sistemi arasında bir denksizlik söz konusu olduğu aşikar. Ve ben idrak etmekte zorlanıyorum. Türkiye’de EML bitiren ögrenci “teknisyen”, MYO bitiren de “tekniker” oluyor. Anladığım kadarıyla lise mezunları Almanya’da daha kolay denklik alıyor. Cünkü okul süresi ve praktikum süresi Almanya’dakini karşılıyor.Ama MYO ya da lisans bitiren biri icin aynı durum gecerli degil. Vasıfları karşılaştırmakta zorlanıyorum. TR’de teknisyen ya da tekniker olan, DE’de ne olabiliyor ??

  1. Merhaba Gürcan Bey,

   Unvandan ziyade öğrendiğiniz alanın içeriği ile ilgili bir durum bu. Sadece MYO diplomanız teknikerlik için yeterli değil. Çünkü bu düzeydeki mesleklerin ALmanya’da 3 yıllık eğitim süresi var ve bu süre zarfında teoriden çok pratik çalışma söz konusu. Bizdeki MYO bu içeriğe denk gelmiyor.
   O nedenle aynı alanda EML’de okuduysanız önce meslek lisesi diplomasının denkliğini yaptırmanızı öneririm. Almanyada bir kaç yı çalıştıktan sonra da MYO denkliği yaptırısanız teknikerlik alma şansınız olur.

   Kolay gelsin

 16. Merhaba, erkek arkadaşım D tipi vize işe Almanya’ya çalışmaya gitti. Önümüzdeki yaz evlenmeyi düşünüyoruz. Benim bilgisayar programcılığı önlisans diplomam var. Aile birleşimi ile gittiğimde herhangi bir sınava girmeden bilgisayar mühendisliği gibi bir lisans programı okuyabilir miyim? Şartları nereden öğrenebilirim? Şimdiden teşekkür ediyorum 🙂

  1. Merhaba Buse Hanım,

   Öncelikle arkadaşınız Almanya’da 2 yılı doldurduktan sonra aile birleşimine izin verileceğini belirtmek işsterim.

   Okumak istediğiniz okullara başvuru yapmanız gerek. Denkliği başvurduğunuz okul değerlendirecektir. Kabul edilmeniz durumunda söz konusu bölümü okuma hakkınız vardır. Ancak C1 düzeyinde Almancaya ulaşmanız gerekecek. Bu nedenle bekleme sürecini dil öğrenerek değerlendirmenizi öneririm.

   Kolay gelsin

 17. Merhaba,

  Yukarıdaki yorumları göz önünde bulundurarak soruyorum,
  1) Okuduğum yerlerde Bloke hesap sadece ilk yıl için gerekiyor diyor ancak ilk defa sizden her sene için aynı şekilde bloke hesap gerektiği gibi bir bilgi duyuyoarum. Bir karışıklık olmasın?
  2) Eşim yüksek lisans için başvuracak. Benim ve bebeğimin aile birleşimi alma süremiz nedir? Eşimin okul başvurularını hallederken aynı zamanda aile birleşimi için de mi başvuruyoruz yoksa eşimin önceden Almanya ya gitmesi ve bizim başvuru mu yapmamız gerekiyor?

  1. Merhaba Samet Bey,

   Öğrenciler için yabancılar dairesi gerektiğinde ilk 2 yıl bloke hesap ibrazı isteyebilir. Burada bir karışıklık yok. 1 yıl bittikten sonra oturum uzatma esnasında 2. yıl için de bloke hesap talep edilebilir.
   Sizin ve bebek için bloke hesap açmanız durumunda beraber de başvuru hakkınız var.

   Kolay gelsin

 18. Merhaba,

  Eşim doktora yapmak üzere Almanya’ya gidecek. Ben öğrenci değilim, orada da öğrenci olmayacağım, çalışmak istiyorum. Eşim öğrenci vizesine başvururken ben de onun yanında gitmek üzere vize başvurusunda bulunacağım. Almanya’ya bu şekilde gidersem orada çalışma iznine başvurmam mümkün olur mu? Yoksa çalışma izni almak için mutlaka aile birleşimi mi yapmalıyız?

  Teşekkür ederim.
  Selin Zengin

  1. Merhaba Selin Hanım,

   Ulusal vize ile gitmeniz durumunda çalışma hakkınız var.Sizin durumunzda da aile birleşimi vizesi nedenyle ulusal vize almak mümkün. Aile birleşimi ile gittiğinizde kısıtlama olmadan iş bulmanız durumunda tam zamanlı çalışma hakkınız var. Ancak eşiniz öğrenci olduğu için vize esnasında sizin için de bloke hesap söz konusu olacaktır.

   Bilginiz olsun

 19. Merhaba
  Ben Türkiyede 2 yıllık ağız ve diş sağlığı okuyorum daha 1. Sınıftayım ve almanca kursuna gidiyorum B2 seviyesine kadar devam edeceğim . Almanyaya gidip lisansımı tamamlamak ve diş hekimliği alanında okumak istiyorum. Sizce mümkün müdür? Ayrıca dedemin alman vatandaşlığı vardı bunun bende bi katkısı olur mu bu durumda yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba Betül Hanım,
   Önlisans mezunu olarak bir üniversiteden bu bölüm üzerine şartlı kabul (C1 düzeyinde Almanca ile kabul) alırsanız diş hekimliği okuma şansınız olur. Tabii eğitim için diğer şartları da sağlamak kaydıyla.

   Bilginiz olsun

 20. Merhabalar,
  Berlin Sanat Üniversitesi mimarlık yüksek lisans programına başvuracağım. Okula kabul, yetenek sınavı sonucunda açıklanıyor.
  Sınava girebilmek için Berlin’de olmam gerekiyor. Bu durumda kabul değil, başvuru yaptığımı belgeleyebilirim. Türkiye’de “öğrenci adayı vizesi”ne mi başvurmalıyım?
  İstenen Almanya’daki muhtemel yüksek öğrenimin ve geçim giderlerinin finanse edildiğini gösteren bir belge “garanti belgesi” bloke hesap olmak zorunda mı yoksa normal banka hesabı olması yeterli mi?
  Eğer kabul alırsam Türkiye’ye geri dönüp öğrenci vizesine mi başvurmam gerekiyor?
  Orada bulunduğum süre zarfında alacağım oturum izni 3 aylık mı oluyor?
  Teşekkürler

  1. Merhaba Nesli Hanım,

   Bloke hesap ya da garantör belgesi istenir. Banka hesapları ne yazık ki kabul edilmiyor.

   Ancak yetenek sınavı için kısa süreli vize almanız mümkün. Ulusal vize için okuldan şartlı kabul gerekecek. Yetenek sınavı olmadan bu belgeyi vermezler diye düşünüyorum. Pandemi nedeniyle yetenek sınavı için kısa süreli vize uygulaması olup olmadığını ne yazık ki bilemiyorum. Vize bölümüne mail ile sormanızı öneririm.

   iyi şanslar

 21. Merhabalar,
  Almanya’da yüksek lisansa başvuracağım.
  Türkiye’de ilgili bir yüksek lisans bölümünden mezunum ve alanda iş tecrübem var. A2 almanca belgesi ile başvurup, şartlı kabul alıp, bir yıl dil eğitimi hakkını edinmeyi planlıyorum. gerekli evrakların hepsini sunduğum takdirde okuldan şartlı kabul alma olasılığım olup olmadığını merak ediyorum.
  ve öğrenci vizesi ile gideceğim için ilk bir yıl, dil eğitimi kısmında öğrencilerin sahip olduğu sınırlı çalışma hakkına sahip oluyor muyum?
  son olarak; yukarıda cevap vermişsiniz ama anlayamadım. onay aldığım takdirde ortalama 1 yıl dil, 2 yıl okul sürece olacak. bloke hesap 3 yılı mı içermeli yoksa başlangıç için 1 yıllık yeterli oluyor mu?
  teşekkür ederim.

  1. Merhaba Merve Hanım,

   Eğitim için okullar B1 ile şartlı kabul veriyorlar. Ayrıca vize bölümleri de B1 dil düzeyi isterler.
   Bloke hesap bir yıllık açılır ama izleyen yıl için de 1 yıllık hesap açmak gerekir.
   C1 alana kadar dil kursuna gidilir; C1 alınınca ancak derslere girme hakkı alırsınız. Dil kursu esnasında çalışma izniniz yok.

   Bilginiz olsun

 22. Merhaba bloke hesap yıllık üzerinden mi olmalı yoksa okuyacağınız dönemim hepsi mi içinde olmalı
  Bloke hesabı öğrenci kullanabiliyor mu ve bloke hesap şartlı kabul aldıktan sonra mı açılmak zorunda?

  1. Merhaba Fatma Hanım,

   Bloke hesap gideceğiniz süreyi kapsaması gerekir. Eğer 1 yıldan daha uzun süre kalacaksanız yıllık bloke hesap açtırmak gerekir. Bloke hesaptan, öğrenci Almanya’ya gittikten sonra aylık meblağ, açacağınız yeni hesaba aktarılır. Evet, bloke hesap şartlı kabulden sonra açılabilir.

   Kolay gelsin

 23. Mrb iyi günler ben Türkiye’de ogremenlik alanında lisans mezunu oldum aynı zamanda farklı bir üniversite de dil edebeiyet okuyorum simdi Almanya ya aile birleşimi vizesi ile geldim diplomamı burda kullana bilirmiyim ?
  Bilgilendirmeniz içi teşekkür ederiz

  1. Yunus bey Merhaba

   Oturduğunuz yerde size gönderdiğim linkteki kuruma gidin ve danışmanlık alın lütfen. Detaylı bilgiler için verdiğiniz veriler çok yetersiz.
   Evraklarınızla bu kurumdan mutlaka danışmanlık almanızı öneririm. https://www.netzwerk-iq.de/

   Kolay gelsin

 24. Merhaba. Eşim de ben de inşaat mühendisiyiz ve eşim için Almanya’da master düşünüyoruz. Ben Türkiye’de master eğitimimi tamamladım. Sorum şu ki, eşim eğitim için Almanya’ya gidince, benim de yanında gidebilmem için gereken bloke hesap tutarımız ne olmalıdır? Bunu neden hiçbir yerden net olarak öğrenemiyoruz? İlginize şimdiden çok teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.

  1. Merhaba Tuğba Hanım,

   Eşinizin bloke hesap miktarı hariç sizin için de bu yıl için aylık 400 € olmalı.

   Kolay gelsin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir