Siyasi Katılım ve Partiler

Posted by

Almanya’da her yurttaş siyasi hayata katılma ve siyasete – bulunduğu bölgede, eyalette, federal düzeyde ve Avrupa düzeyinde – etki etme olanağına sahiptir. Bunun bir yolu, partilerde faaliyet göstermek iken aynı zamanda baskı gruplarıyla, yurttaş inisiyatifleriyle ve sendikalarla da çalışılabilir.
Partiler, bölgelerdeki, eyalet, federal ve Avrupa düzeyindeki seçimlerde adayları belirlerler. Bunlar özellikle şunlardır:

  • İlçe ve belediye meclisi
  • Eyalet meclisi
  • Federal meclis
  • Avrupa parlamentosu

Almanya’daki siyasi partilerin farklı duruşları ve siyasi programları vardır. Partilerin internet sayfalarında, münferit konularla ilgili görüşleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Seçimler
Almanya’da seçimler genel, dolaysız, özgür, eşit ve gizlidir. Bunun anlamı şudur:
Genel: Alman vatandaşı olan tüm kadınlar ve erkekler, en az 18 yaşında olmak şartıyla seçebilir ve seçilebilirler.
Dolaysız: Halk milletvekillerini doğrudan ya da bir liste üzerinden seçer, delegeler aracılığıyla değil.
Özgür: Hiç kimse belli bir adayı seçmek üzere seçmenlere baskı yapamaz (yukarıdakiyle aynı kaygı). Oy kullanma yükümlülüğü yoktur.
Eşit: Her oy eşit değere sahiptir.
Gizli: Seçmenlerin kime oy verdiği gizli kalır, yalnızca genel sonuç açıklanır.

Federal meclis ve çoğu eyalet meclisi seçimi şu şekilde yapılır:
Her seçmenin iki oyu vardır, birinci ve ikinci oy olmak üzere. Seçmenler birinci oylarıyla kendi seçim bölgelerindeki bir adaya oy verirler (çoğunluk seçimi). İkinci oyu bir partinin listesine verirler (oranlı seçim). İkinci oy daha önemlidir, çünkü parlamentolardaki koltuk dağılımını belirler. İlçe temsilcilerinin seçimi çoğu eyalette aynı örneğe göre gerçekleştirilir.

Alman vatandaşlığına sahipseniz, tüm seçimlere katılabilirsiniz. Başka bir AB ülkesinin yurttaşı olarak Almanya’da yaşıyorsanız, ilçe ve belediye meclisi seçimlerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılabilirsiniz.

Baskı Grupları, Yurttaş İnisiyatifleri ve Sendikalar
Partilerin dışında da siyasi çalışma yapılabilir: Yurttaş inisiyatiflerinde, bulundukları bölgede belli bir istek, örneğin bir çevre yolunun yapımı ya da yakınlarında bulunan bir parkın korunması için etkin olan insanlar bir araya gelir. Bu hedefe ulaştıklarında, yurttaş inisiyatifi dağılır. Baskı grupları daha uzun vadeli çalışır. Kapsamlı bir şekilde belli bir konuda çalışırlar, örneğin çevrenin korunması (bkz. aynı zamanda birlikler hakkındaki bilgiler). Sendikalar işçilerin siyasi çıkar temsilcilikleridir. Hem federal düzeyde, hem de yerel düzeyde etkindirler. Bir yurttaş inisiyatifinde, bir baskı grubunda ya da bir sendikada çalışmak isterseniz, internetten ve organizasyonların bulunduğunuz bölgedeki ofislerinden bilgi alabilirsiniz.

İkamet ettiğiniz yerde buralardan daha fazla bilgi alabilirsiniz:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir