Meslek Eğitimi/Gönüllü Sosyal Hizmet

Woodwork apprenticeship

Almanya’da meslek eğitimi:

Yeni yasa kapsamında artık Türkiye’de alınan meslek lisesi, sağlık meslek lisesi ve genel lise eğitiminden sonra, gerekli şartları sağlayan öğrenciler Almanya’da meslek eğitimi alabilirler.
Özellikle de şuanda eleman açığı çok olan meslek dallarında (sağlık alanı ve teknik alanlar) , Almanya’da 3 yıllık meslek eğitimi alarak mezun olduklarında orada çalışmaya ve yaşamaya devam etme hakkına sahip olacaklar.
• Bu haktan ancak 25 yaş altı gençler yararlanabilir.
• Meslek eğitimi, ihtiyaç olan bir dalda olmalıdır. Federal İş Ajansı’nın onayı gerekebilir.
• Ancak, Almanya dışında bir Alman okulundan mezun olunmuşsa bu onaya ihtiyaç olmaz.
• Meslek eğitimi için dil şartı B1’dir.
• Meslek eğitiminden önce, yeni yasa kapsamında 6 aylık “meslek yeri arama vizesi” de alıp, meslek eğitimi yapacağınız işverenlerle görüşmeler yapmak üzere Almanya’ya gitme hakkınız vardır. Bunun için B2 düzeyinde Almanca bilmeniz ve bu süre zarfında geçiminizi finanse edebilmeniz gerekmektedir. Meslek yeri bulmanız durumunda oturma izni alıp eğitime başlayabilirsiniz.
• Meslek eğitiminin süresi en az 2 yıl olmalıdır.
• Meslek eğitimi esnasında eğer para alacaksanız bu, geçiminizi sağlayabilmeli, yoksa eksik olan kısmı tamamlamanız gerekir.
• Ancak meslek eğitiminden önce dil kursuna gidilecekse en az A2 düzeyinde Almanca istenir.
• Meslek eğitimi esnasında ayrıca herhangi bir işte haftalık
10 saat çalışma olanağınız var.
• Eğitim bittikten sonra, iş bulmanız için 6 aylık bir oturma izni verilir.
www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ausbildungswegeim-ueberblick
En fazla açık olan meslekler: www.make-it-in-germany.com/de/
studium-ausbildung/ausbildung/gefragte-ausbildungsberufe/mechatronik
Duale Ausbildung:www.make-it-in-germany.com/de/studiumausbildung/
ausbildung/was-ist-ausbildung/dual
www.ausbildung.de/ratgeber/ausbildungsarten


Gönüllü Sosyal Yıl/ Freiwilliges Soziales Jahr
15-27 yaş arasındaysanız kamu yararına çalışan sosyal kurumlarda ortalama 1 yıl çalışıp-öğrenerek, iş yaşamını, meslekleri tanıyarak geleceğinizi daha sağlıklı planlayabilirsiniz. Bu süre zarfında Almancanızı ilerletip, sosyal çevrenizi genişletmeniz önemli. Diplomanıza uygun bir iş bulmanız halinde oturma izni almanız mümkün. Sosyal yıl süresince, haftada 40 saat çalışmanız gerekir, temel ihtiyaçlarınız karşılanır. Başvurular Temmuz-Eylül arasında başlar. Gönüllü sosyal yıl süresince meslek eğitimi için (Ausbildung) şartları oluşturmanız durumunda meslek eğitimiyle devam etme şansınız da olur.
www.drk. de/freiwilligendienste
Almanca dil düzeyi: Tercihen B1, bazı durumlarda A2.
Staj-Hospitasyon: Staj ya da hospitasyon için de Almanya’ya
gidilebilir.
Ayrıntılı bilgi için: “www.tuerkei.diplo.de/tr-tr/
service/05-VisaEinreise/-/2307308”

www.tuerkei.diplo.de/tr-tr/service/05-VisaEinreise/-/2307308

Türk – Alman Ehliyet Değişimi

Almanya’ya gelmeden önce Türkiye’den alınan ehliyetler, oturma izni alındıktan sonraki 6 ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde kişi Almanya’da ehliyetiyle sürme izni olan araçları kullanabilir. Ancak ehliyetin Almanca tercümesi birlikte taşınmalıdır.

6 aydan sonra Türkiye’den alınan ehliyet ile bir motorlu taşıt kullanılması yasaktır.
Ancak yazılı ve direksiyon sınavı sonrası Türk Ehliyetini Alman Ehliyetine çevirdikten sonra araç kullanabilirsiniz. Eğer Almanya`ya giriş tarihinden 6 ay sonra bir kişi Türkiye’den aldığı ehliyetle taşıt kullanırsa “Ehliyetsiz taşıt kullandı anlamına gelir” ki bu durumda:
1. Para cezası alır.
2. Ehliyet elinden alınır.
3. Ehliyet alması için yasak süre konur.
4. Duruma göre psikolojik tedaviye tabii tutulabilir.
5. Araç sigortası herhangi bir kazada zararı ödemeyebilir.

Eski kanuna göre ehliyetini 3 sene içerisinde Alman ehliyetine çevirmeyenler 3 yıl sonra çevirme şanslarını tamamen kaybediyorlardı. Şimdi o kanun değişti.
3 yıl sınırlaması artık kaldırıldı.
Artık Almanya`ya 20 yıl önce gelmiş ve Türkiye`den ehliyeti olan kişi ehliyetini Almanya`da değiştirebilir.

3. sınıf ehliyet için gerekli belgeler:

    Pasaport
    Dilekçe (hazır formları ehliyet kurslarında doldurtabilirsiniz)
    İkametgâh belgesi
    Bir adet vesikalık fotoğraf
    Ehliyetin aslı ve Almanca Tercümesi (Tercüme yeminli tercüman veya resmi makamlarca tanınan kişiler ve kurumlarca yapılmış olmalı)
    İlkyardım Kursu belgesi
    Göz muayene belgesi

2. sınıf ehliyet için, bunlara ek olarak sağlık belgesi ve 2 günlük ilk yardım kursu belgesi istenmektedir.
Bu işlemler tamamlandıktan sonra, teorik ve direksiyon sınavlarını kazanmak gerekmektedir. (İlk ehliyet alırken gerekli olan asgari ders saatleri geçerli değildir.)
Yazılı sınava Türkçe girilebilir.

Almanya’da Yüksek Öğrenim

Almanya, yüksek öğrenim yapmak isteyen öğrenciler için tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Eğitimin çok kaliteli ve parasız olması, Türkiye’ye yakın olması gibi faktörler tercih nedenleri arasında. Üniversite öncesi dil eğitimi almak ya da üniversitelerle görüşmek için eğitimden önce de gidilebilir.

Almanya’da Yüksek öğrenim görmek isteyen Türkiyeli öğrenciler için geçerli olan ön koşullar şunlardır:

a) 11 yıllık genel liselerden veya meslek liselerinden mezun olanlar, Türkiye´deki öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında 185 puandan fazla veya 2008 yılından itibaren 165 puandan fazla aldıkları ve bir yüksek öğretim programına yerleştirildiklerini belgeledikleri (ÖSS Sonuç Belgesi) takdirde hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilebilirler.

b)12 yıllık genel liselerden mezun olanlar, Türkiye´deki öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında 185 puandan fazla, 2008 yılından itibaren 165 puandan fazla veya 2010 yılından itibaren 180 puandan fazla aldıkları ve bir yüksek öğretim programına yerleştirildiklerini belgeledikleri (ÖSS Sonuç Belgesi) takdirde doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.

c)Ön lisans programlarından mezun olanlar, iki senelik başarılı bir yüksek öğrenimi tamamladıklarını (ön lisans diploması) belgeledikleri takdirde‚ doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.

d) Genel veya meslek liselerinden mezun olup, Açık öğretim Fakültesi’nde okumaya hak kazananlar, iki senelik başarılı bir yüksek öğrenimi belgeledikleri takdirde‚ öğrenim gördükleri dalda veya buna benzer bir dalda doğrudan üniversite öğrenimine kabul edilebilirler.

e)2003 yılından itibaren meslek liselerinden mezun olanlar, ÖSYM sınavına katılmadan, doğrudan Türkiye’deki 2 yıllık meslek yüksek okullarına geçebilmektedir: Bu mezunlar için şu geçerlidir: Almanya’da bir üniversiteye kabul edilme, ancak 2 yıllık ön lisans tamamlandıktan sonra mümkündür. Ön lisans tamamlanmadan, hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilme de mümkün değildir.

Diğer ön koşullar şunlardır:

Almanya´da geçimin temin edildiğinin belgelenmesi:
– Federal Eyaletlerin çoğu lisans eğitimi (Bachelor), yüksek lisans (Master) ve doktora gibi devam eden dereceler için öğrenim harcı almaktadır. Öğrenim harçları genelde bir sömestr için 200-250  Avro tutarındadır.
— Ayrıca her sömestr için sosyal ve sağlık sigortası primleri ödenmelidir.
— Geçim için kira dâhil olmak üzere ayda en az 720,- Euro’ya ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
— Öğrenci olarak çalışma izni alamayacağınızdan dolayı, öğreniminiz için yeterli maddi imkânınızın bulunduğunu Alman makamlarına belgelemek zorundasınız.

Yeterli Almanca dil bilgisinin belgelenmesi:
Yeterli derecede Almanca dil bilgisine sahip olunmalıdır. Almanca dil bilgisi‚ Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce bir dil sınavından geçerek belgelenmelidir. Bu dil sınavı (DSH-Prüfung) kolay olmadığı gibi yalnızca bir kez daha tekrarlanabilir. Sınavda başarılı olunmadığı takdirde‚ üniversiteye geçici olarak yapılan kabul de iptal olur ve üniversiteye kesin kayıt yapılamaz. Bu durumda bir sömestr sonunda üniversitede‚ Goethe Enstitüsünde veya başka bir kurumda Almanca dil kursuna devam edildikten sonra dil sınavı tekrarlanır.

Her Alman üniversitesinde Almanca dil kursları verilmediği gibi‚ bazılarında yalnızca ileri düzey kursları mevcuttur. Bazı üniversitelerde ise (Örn. Münih’te) bu kurslar ücrete tabidir. Bazı üniversiteler ise Almanca dil bilgisini başvuru sırasında belgeleyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin koşulları hakkında önceden mutlaka bilgi edininiz.

Dil sınavında başarılı olunduktan sonra‚ kesin kabul gerçekleşir. Yani her halükarda önceden Türkiye´de Almanca dil bilgisi edinilmesi ve dil sınavının verilmesi (bu İstanbul‚ Ankara veya İzmir´deki Alman Kültür Enstitülerinde mümkündür) tavsiye olunur.

Türk Üniversitelerindeki öğrenimin tanınması
1. Türkiye’de elde edilen Bachelor (Lisans) Diplomaların Almanya’da sayılması
Türkiye’deki bachelor eğitiminden sonra Almanya’da master eğitimine devam etmek isteyenlerin bachelor eğitiminden elde edilen başarı notlarının sayılması doğrudan Almanya’daki üniversite tarafından belirlenir.

2. Doktora (Promotion)
Doktora için önkoşul genellikle Türk yüksek lisansı veya Almanya´da üniversite bitirme sınavını (Examen) vermiş olmaktır. Ancak bunların dışında her şeyden önce danışmanlık yapacak bir Alman profesör veya üniversite enstitüsü ile irtibat kurulmalıdır. Doktora çalışmasına danışmanlık yapacak bir kişi bulunduktan sonra‚ başvuru işlemlerinin yapılması uygundur.

Üniversitelere başvuru tarihleri
Başvuru için iki tarih belirlenmiştir. Yaz sömestri için‚ yani Nisanda öğrenime başlamak için 15 Ocak ve kış sömestri için‚ yani ekimde öğrenime başlamak için 15 Temmuz tarihleri belirlenmiştir. Başvuru ve istenilen tüm belgeler bu tarihe kadar gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin yabancı öğrenciler dairesinin eline geçmiş olmalıdır.

Üniversiteye başvuru için istenilen belgeler
1. Lise diploması (noter tasdikli fotokopisi ve yeminli tercümesi).
2. Türkiye’de hangi öğrenim programına yerleştirildiğinizi gösteren ÖSYM sonuç Belgesi (noter tasdikli fotokopisi ve yeminli tercümesi).
3. Eğer varsa bugüne kadar yaptığınız öğrenimde başarılarınızı gösterir belge (Transkript) ve yeminli tercümesi.
4. Almanca dil bilgisini gösteririr belge (Örn. Alman Kültür Merkezinin sertifikalar).
Ayrıca gitmeyi arzu ettiğiniz Alman üniversitesinin muhtemelen ek olarak istediği başka belgeler (Örn. staj belgesi ) talep edip etmediğini de titizlikle araştırınız.
5. Almanca veya İngilizce olarak hazırlanmış CV’niz (özgeçmiş).

Öğrenim için Vize

a) Öğrenci adayı vizesi
Bu vizeye başvururken Almanya´da yüksek öğrenime devam etmek için gerekli koşulları yerine getirdiğinizi belgelemeniz (bkz. I. madde) gerekmekte; ancak geçici kabul belgesini ibraz etmenize gerek bulunmamaktadır. Öğrenci adayı vizesiyle üç ay süreyle Almanya´da üniversite öğrenimi imkânları konusunda bilgi alabilir‚ üniversitelerle temasa geçebilir ve gerekli belgeleri temin edebilirsiniz.

Vize talep edilmesinde aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:
-Türkiye´de üniversitede öğrenimi görmeye hak kazanıldığını gösterir bir belge (noter tasdikli ve yeminli tercümesi yapılmış Lise Diploması ve ÖSYM Sonuç belgesi)
– Daha sonra Almanya’daki muhtemel yüksek öğrenimin ve geçim giderlerinin finanse edildiğini gösteren bir belge “garanti belgesi”.
Bu belge‚ üçüncü bir şahsın asgari olarak Federal Öğrenimi Teşvik Yasasıyla (BaföG) belirlenen miktarı 853,-EURO) her ay ödeyeceğini taahhüt ettiğini gösterir bir belge olmalıdır. Bu belge Almanya’daki Yabancılar Dairesince düzenlenmektedir.
– Yeterince uzun bir süre için geçerli olan pasaport (en az 1 yıl).
– Dil kursuna kayıt belgesi veya dil okulunun/üniversitenin dil kursuna katılımınızı onayladığına dair belge.
– Anne ve babanın ikamet belgesi (orijinal ve yeminli tercümesi).
– Vize şeklinde oturma izni verilmesi için formlar Almanca olarak eksiksiz doldurulmalıdır. Şahsen ibraz edilmesi gereken bu formlar iki nüsha olarak ibraz edilmeli ve bunlara 3 adet fotoğraf eklenmelidir.
– Vize başvuru formları ve belgeler Almanya’nın Türkiye´deki temsilciliği tarafından ilgili yabancılar dairesine iletilir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra genellikle altı ila sekiz hafta sonra Almanya için giriş vizesi verilir.
– Giriş vizesi üç ay için geçerli olup, tek girişli bir vizedir. Giriş vizesinin süresi dolmadan, oturum izni alınmalıdır. Oturum izni Almanya’daki ilgili yabancılar dairesince yapılır. Bu amaçla ilgili daireye, öğrenim için yapılan başvuru veya öğrenim için alınmış kabul belgesi ile ilgili tüm evraklar ibraz edilmelidir. Bu belgeler ibraz edilmediği takdirde, oturma izni alınmaz.

b) Öğrenci Vizesi
Öğrenciler tarafından hazırlık sınıfına (Studienkolleg) veya üniversiteye kabul belgesinin ya da yüksek öğrenim için düzgün bir başvurunun yapıldığını onaylayan belgenin (başvuru teyid belgesi) ibraz edilmesi, yabancılar dairesinin başvuruyu incelemesini kolaylaştırmaktadır.

Almanya’ da yüksek öğrenim hakkında aşağıdaki internet adreslerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
http://www.daad.de
http://www.hochschulkompass.de
http://www.bildungsserver.de
http://www.studienkollegs.de
http://www.studienwahl.de

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Kültür Bölümü
Tel: 0312 – 455 51 70 / 71
E-Mail: ku–11@anka.auswaertiges-amt.de veya ku–101@anka. auswaertiges-amt.de
Kaynak: Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği web sayfasından kısaltılarak alınmıştır.

Almanya’ya Aile Birleşimi Yoluyla gidenlerin Yüksek Öğrenim Koşulları:
Almanya’ya aile birleşimi çerçevesinde giderek oturma izni alan Türkiye vatandaşları, yukarıda saydığımız koşulları yerine getiriyorlarsa gerekli belgelerle birlikte, oturdukları şehirde bulunan Üniversite bünyesindeki ‘Akademisches Auslandsamt’ (Yabancı Öğrenciler İçin Akademik İşlemler Bürosu) ile resmi işlemlere başlayabilirler.

Yüksek öğrenim sonrası Almanya’da kalma koşulları:
Almanya’da öğreniminizi bitirdiğinizde prensip olarak oturma izniniz de sona erer. Fakat mezuniyet sonrası 18 ay  içerisinde bir iş bulabilirseniz, bu iş yerine bağlı olarak oturma izni alabilirsiniz. Geliriniz mavi kart için yeterliyse mavi karta bağlı ayrıcalıklı oturma izni de almak mümkün.

Başvurunuzun kabul edilmesini ve Almanya’daki öğrenim hayatınızda başarılar dileriz!

Make it in Germany

 
Make it in Germany“ internet portalı, uluslararası uzman işgücünü Almanya’ya davet ediyor!
 
 
“Make it in Germany” – Almanya, uluslararası uzman çalışan ve ailelerini davet ediyor! Karşılama portalında, yurtdışından uzman işçilere Almanya’da başarıya giden yollar gösterilirken, Almanya’da kariyer yapmanın avantajları anlatılıyor.
 
Alman firmalar iyi eğitilmiş uzman elemanlar aramakta; özellikle de matematik, bilişim, doğa bilimleri ve teknik alanlarında (MINT). Bununla beraber, yalnızca akademik alanda olmamak üzere sağlık sektöründe de uzman işgücü aranıyor.

„Make it in Germany“ yurtdışından gelen ve Almanya’da yaşamak ve çalışmak isteyen işgücünü destekliyor. Almanca ve İngilizce yapılacak olan tanışma toplantısı, mevcut danışmanlık ve destek hizmetlerini bir araya getiriyor. Hangi branşlarda işgücü ihtiyacı olduğu ve hangi koşullarda istihdam sağlanabileceği belirtiliyor („quick-check“). Darboğazdaki mesleklere göre oluşturulmuş iş borsası ile, pozisyon teklifleri rahatlıkla araştırılabilmekte. İnteraktif dünya haritası „yerinden Almanya“, tüm dünyadaki Alman kurumların iletişim bilgileri ile sundukları hizmetleri içeriyor.

„Make it in Germany“ bir bilgilendirme portalından daha fazlası, açık bir kucaklama kültürünün ifadesidir. Çeşitli yönleriyle, çağdaş bir Almanya resmi sunar. Almanya’da başarılı bir kariyer yapmış uluslararası çalışanlar da şahsi tecrübelerini paylaşırken, başarılı entegrasyonun ipuçlarını veriyorlar.

Karşılama portalı, Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı (BMWi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (BMAS) ile Almanya İş Kurumu’nun (BA) ortaklaşa gerçekleştirdiği bir işgücü hamlesidir.
  
Uluslararası işgücünü karşılama portalı:
 www.make-it-in-germany.com
 
İşgücü hamlesi portalı:
www.fachkräfte-offensive.de

Almanya’da Göçmen Kadın

Almanya’da yaşayan göçmen kadınlarının büyük bir kısmının, sahip olduğu geleneksel rolleri ile yeni toplumun kendisinden beklediği kimlik ve roller arasında çatışma yaşadığı biliniyor. Bu çatışmalar ne kadar uzun sürerse kadınlar üzerinde o kadar olumsuz etkileri artıyor. Yakın zamanda Türk göçmen kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor.
Bu araştırmalar sonucunda göçmen kadınlarda baş ağrısı, mide sorunları, çarpıntı gibi bedensel sorunların sıklıkla gözlendiği; bunun yanında psikolojik olarak da yalnızlık, öfke ve depresif ruh halinin oldukça sık yaşandığı saptandı. Sosyal alanda ise kültürel uyumsuzluk, toplumsal baş etme ve dil problemlerinin kadınların psikolojik problemleriyle ilişkili olduğu gözlenmiş.
Ülkeye yeni gelen kadınların uyum problemleri yaşamaması için ya da varsa uyum problemlerini çözmek için Almanya’da birçok kurum göçmen kadınlara yönelik danışmanlık hizmeti veriyor.
Bu kurumlardan yararlanmak için bir problemin olmasını beklemeyiniz. Aşağıda hizmet veren size en yakın kurumdan birine giderek verdiği hizmetler hakkında bilgi edinebilir, verdiği eğitim hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir, ya da sizin durumunuzda olan başka göçmen kadınlarla iletişim kurarak sosyalleşebilirsiniz..

Bu kurumlarda verilen hizmetler:

 Psikososyal danışmanlık ve terapi 
Oturum hakkı ve sosyal haklarla ilgili konular
Kadın ticareti
Aile içi sorunlar
Aile içi şiddet
Irkçılık, cinsel ayrımcılık ve şiddet
Kriz durumları
Tecavüz ve taciz durumlarında
Zorla evlendirme
Kadınlarda sünnet

 Refakat Destekleme 
Resmi kurumlara gidişlerde
Kadın sığınma evlerine yerleştirme
Mahkeme duruşması sürecinde destek (kadın ticareti)
Doktorlara, avukatlara ve benzeri kurumlara ulaşmada

 Eğitim/Bilgilendirme 
İnsan hakları
Göçmenlik sürecinde kadınlara uygulanan şiddet
Zorla evlilik
Kadın ticareti
Kadın ve göç
Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı

Danışma-terapi ve yardım ücretsiz
Bu hizmetleri veren kurumlardan bazıları:
110: Polis
Almanya genelinde acil yardım alınabilen telefon hattı: 0800 116 016

Gleichstellungsstelle /Frauenbeauftragte (Devlet Kurumu) www.frauenbeauftragte.de/
Frauenhäuser (Kadın sığınma evleri. Özerk Kurumlar/Devlet Kurumu)
Bff-Frauen Gegen Gewalt e.V:www.frauen-gegen-gewalt.de
İnternet üzerinden acil yardım için başvuru: www.frauen-gegen-gewalt.de/organisationen.html
Bu linkten size en yakın kadın sığınma evinin adresine ulaşabilirsiniz. http://www.frauenhauskoordinierung.de/frauenhaussuche.html
PAPATYA, WILDWASSER (Berlin kadın sığınma www.papatya.org, www.sibel-papatya.org )
AGİSRA Köln: (Göçmen Kadınlar dayanışma Derneği) www:agisra.org
Almanya Göçmen Kadınlar Birliği FRANKFURT (Bundesverband der Migrantinnen www.migrantinnen.net)

BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi  www.bamf.de/
AWO-Arbeiterwohlfahrt: www.awo.org/
DRK-Deutsches Rotes Kreuz: www.drk.de/
Diakonie: www.diakonie.de/
Caritas: www.caritas.org.de/
DaMigra: http://www.damigra.de/
Türkiye’de bu konuda ilgili internet sayfası: www.aileicisiddeteson.com
Aile İçi Şiddet-Acil Yardım Hattı:0 212 656 96 96 / 0 549 656 96 96

Denklik

Yabancı Meslek Diplomalarının Tanınması

1 Nisan 2012 tarihinden bu yana yurt dışında edinilen mesleki niteliklerin tanınmasına ilişkin olanaklar çok daha iyileştirilmiştir. Federal devletin „Denklik Yasası“ adıyla anılan düzenleme birçok mesleklerde, yurtdışında edinilen bir mesleki niteliğin, ilgili branşta referans alınan Alman eğitimi ile denklik durumunun incelenmesini yasal olarak talep etme hakkı içeriyor. Bu hak talebi, kişinin memleketinden ya da Almanya’daki ikamet statüsünden bağımsız olduğundan, çalışma amacıyla Almanya’ya gelmek isteyen yurtdışındaki kalifiye elemanlar için de geçerlidir.

Mesleki Tanınma Nedir?
Yasayla düzenlenen işlemler sonucu, yurtdışı eğitiminizin benzer bir Alman eğitimiyle eşdeğer olup olmadığı ve mesleki açıdan tanınıp tanınmayacağının araştırılmasıdır.

Diploma denklik işleminin avantajları ve aşamaları  www.almanyada-denklik.info.tr
www.anerkennung-in-deutschland.de web sayfasında bulunan Infotek’teki “Mesleğinin En İyisi Ol” videosunda açıklanmaktadır.

Hangi Durumda Denkliğe İhtiyacım Olur?

Mesleki tanınma birçok meslekte fayda sağlar, hatta Almanya’da bazı mesleklerin icra edilebilmesi için ön koşuldur.

Tanınma gerekliliği açısından meslekler iki türlüdür:

•    Düzenlemeye Tabi Meslekler

Düzenlemeye Tabi Mesleklerde (doktorluk, hastabakıcılık, avukatlık, mühendislik, öğretmenlik gibi) mesleğinizi icra etmek veya mesleki unvanını-zı kullanabilmek için mesleki niteliklerinizin tanınması gerekir.

.Almanya’da düzenlemeye tabi bütün mesleklerin listesini “Düzenlemeye Tabi Meslekler Veri Bankası” internet sayfasından bulabilirsiniz.

•    Düzenlemeye Tabi Olmayan Meslekler

Düzenlemeye Tabi Olmayan Mesleklerde doğrudan iş başvurusu yaparak çalışabilirsiniz, mesleğinizi icra etmek için denklik almanız şart değildir. Ancak işverenler ve şirketlerce niteliklerinizin daha iyi anlaşılabilmesi için diplomanızın değerlendirilmesi yararlı olabilir. Ayrıca eşdeğer kabul edilen bir diploma mesleki ileri eğitim yolunu da açar.

Meslek diplomasının tanınmasını isteyen bir kişinin, ilk önce diploma denklik işlemi için doğru kurumu bulması gerekir. “Almanya’da Denklik” portalı size rehberlik edecektir.

Meslek diplomanızı Almanya dışından aldıysanız ve yeterliliğinizi Alman İş Piyasası’nda kullanmak istiyorsanız, Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) danışmanlık hizmetinden yararlanmanızı öneririz. http://www.bamf.de/
İlk danışma hizmeti için (Almanca ya da İngilizce) çağrı hattına Pazartesi – Cuma günleri saat 9.00 ile 15.00 arası 00 49 301 815 11 11 telefon numarasın-dan ulaşabilirsiniz.  (Almanya’daki sabit hatlar için normal ücret alınır).
Almanya dışından alınan meslek eğitimi diplomalarının denkliğiyle ilgili sorularınızı yazılı olarak da göndermeniz mümkündür. Bunun için Almanca ve İngilizce olarak hazırlanmış bir iletişim formu bulunuyor. Başvurularınıza daha çabuk cevap verilebilmesi için söz konusu formun doldurulması gerekmektedir
Internette ise www.anerkennung-in-deutschland.de adresinden bilgi alabilirsiniz.
Diplomanızın denklik kontrolünün telefonda yapılması mümkün değildir. Bu, ancak kontrolden sorumlu kurumda yapılabilir.

Tüm belgeler eksiksizse, denklik işlemleri 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren genelde üç aydan fazla sürmeyecektir.
Yeterliliğiniz ve Alman diploması arasında önemli farklar yoksa tam eşdeğerlik onaylanır ya da size düzenlemeye tabi mesleklerde mesleği yapma izni verilir.  İşlem sırasında, Almanya dışında edinilen yeterliliklerle Alman meslek diploması arasında önemli farklar tespit edilirse, düzenlemeye tabi olmayan mesleklere mensup başvuru sahiplerine, bu farkların tam olarak tarif edildiği bir cevap gönderilir. Bununla doğrudan işverenlere başvurabilir ya da bireysel olarak size uygun,  bir meslek içi eğitim seçebilirsiniz. Düzenlemeye tabi mesleklerde ise farkları dengeleme imkânlarına sahipsiniz. Mesleğe bağlı olarak bunun için bir yeterlilik uygulamasına ya da bir uzmanlık sınavına katılabilirsiniz. Bu işlem için ücret alınmaktadır. Ücretler yetkili kurumlar tarafından tespit edilmektedir. Bu nedenle başvuru sahipleri, başvuruda bulunmadan önce muhtemel masraflar hakkında bilgi almalıdır. İş aradığınıza dair bir kayıt varsa ya da sosyal yardım alıyorsanız, belli koşullar altında devlet kurumları bu masrafları üstlenebilir.

İş Kurmak Ve Serbest Çalışmak

Almanya’nın yaratıcı fikirleri olan, yeni ürünler, süreçler ve hizmetler geliştiren insanlara ihtiyacı var. İş kurarken mali risk büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle iyi hazırlanmak ve yeterli mali güvenceye sahip olmak gerekir. İş kurmakla ilgili şartlar hakkında yeterli bilgi alın ve işletmenizin uzun vadede başarılı olması için danışmanlık hizmetinden faydalanın.
İkamet Kanunu ve Serbest Dolaşım Kanunu/AB, hangi yabancıların serbest olarak çalışabileceğini düzenler. Özellikle AB üyesi olmayan bir ülkeden geliyorsanız, sizin için geçerli olan kanunlar hakkında çok ayrıntılı bilgi almanız gerekir.

   Girişimcilere Destek

Bir şirket kurmak istiyorsanız, örneğin federal hükümetten ya da eyalet hükümetlerinden teşvik kaynakları almak için başvuruda bulunabilirsiniz.
Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı’nın www.existenzgruender.de adlı internet sitesinde planladığınız işi kurmakla ilgili somut bilgiler bulabilirsiniz.

İkamet Bölgenizde Bilgi Alabileceğiniz Yerler:

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi  www.bamf.de/
İş Bulma Ajansı jobboerse.arbeitsagentur.de/
Sanayi ve Ticaret Odası  www.dihk.de/
Zanaatkârlar Odası www.handwerkskammer.de/

Yetkinlik Tespiti

Göçmen kökenli insanlar, (göç) deneyimleri ve yaşam yolları sayesinde farklı yeterlilikleri beraberlerinde getirirler. Yetkinlik tespiti, bu kaynakları ve potansiyelleri görünür hale getirmeyi amaçlayan bir işlemdir.
Bunlar mesleki uyum açısından farklı alanlarla ilgili olabilir, örneğin:

•    Meslek dili
•    Uzmanlık alanı/meslek yetkinlikleri
•    Uzmanlık alanı üstü yetkinlikler, örneğin kültürlerarası yetkinlik, çok dillilik ve sosyal yetkinlik gibi soft skills (beceriler) adı verilen özellikler

Özel önlemler çerçevesinde bu yetkinliklerin belirlenmesi ve dokümantasyonunun yapılması amaçlanmaktadır. Böyle bir işlem örneğin okul ve meslek eğitimi arasındaki geçişte meslek seçimi konusunda da yardımcı olabilir.

“Yeterlilik Kazanma Yoluyla Uyum” (www.intqua.de) internet sayfasında, “yetkinlik tespiti” altında da bununla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Meslek diplomasının tanınmasını isteyen bir kişinin, ilk önce diploma denklik işlemi için doğru kurumu bulması gerekir. “Almanya’da Denklik” portalı size rehberlik edecektir.

Resmi iş ilanları sunan internet siteleri:

Federal hükümetin dünya çapındaki nitelikli elemanlara yönelik portalı, “make it in germany”                         (http://www.make-it-in-germany.com) İş Borsası’nda özellikle Almanya’da nitelikli eleman eksikliği olan meslekler için iş teklifleri sunuyor.

Federal İş Acentası İş Borsası’nda Almanya’daki pek çok güncel iş teklifi bulabilirsiniz  http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

EURES(https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=de) Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’daki mesleki hareketliliğe yönelik portalı, Almanya’daki iş ve eğitim tekliflerini aramayı da mümkün kılıyor.

Kamu hizmetinde boş mesleki eğitim yerlerini ve bu konudaki bilgileri “wir sind bund“ sitesinde bulabilirsiniz.

İş arama konusunda başka öğütleri Yurtdışı ve Uzmanlara İş Bulma Merkezi ZAV (http://www.zav-reintegration.de) ‘in portalında bulabilirsiniz.

Ayrıca:
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
https://ec.europa.eu
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.kmk.org/
www.bmas.de
www.wir-sind-bund.de
www.bamf.de/
www.existenzgruender.de

Çalışma amacıyla Almanya’ya gitmek -Mavi kart

Yeni Kalifiye Göç Yasası (Fachkräfteeinwanderungsgesetz)

Almanya Federal İstihdam Dairesi’nin verilerine göre 2025 yılına kadar kalifiye iş gücü açığının altı milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Federal Hükümet bu nedenle, giderek artan kalifiye eleman açığını, 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe koyduğu “Yeni Yabancı Kalifiye Göç Yasası” çerçevesinde hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni yasada var olan bazı tanımlamalar ve yenilikler:

 • Kalifiye Kavramı: Almanya’da geçerliliği olan bir meslek dalında (meslek lisesi-yüksek öğrenim mezunları) teorik ve pratik eğitime ve yeterli iş deneyimine sahip olan iş gücünü tanımlar.
 • Öncelik sırasının kaldırılması: İş Ajansının işe yerleştirme konusunda esas aldığı önemli kriterlerden biri olan “Öncelik sırası” (1.Alman Vatandaşı 2.EU-Vatandaşları, 3.Göçmenler), yabancı kalifiye elemanlar için askıya alınmıştır.
 • “Positivliste”nin kaldırılması: Eski uygulamada, meslek lisesi mezunları sadece bir ihtiyaç listesi üzerinden sunulan dar kapsamlı iş ilanlarına başvuruda bulunabiliyorlardı. Yeni uygulamaya göre, Almanya çapında, kendilerine uygun her iş ilanına talip olabilecekler.
 • Mesleki deneyimli IT: Bu alanda en az 3 yıl deneyim olması ve aylık en az 4.230 € brüt maaşlı bir iş bulması durumunda diploma aranmayacaktır (2022 için toplam yıllık brüt maaş 50,760 € ). Kurumsal iletişim dilinin İngilizce olması halinde Almanca istenmeyecek.
 • Denklik ve göç süreçlerin hızlandırılması: Bürokrasi yönetiminde yapılan değişiklikle, göçmen kalifiye elemanın bu süreçleri hızlı bir sürede bitirip iş hayatına girmesi hedefleniyor.
 • İş Arama Vizesi: Önceki uygulamada sadece yüksek öğrenim mezunlarına tanınan bu hak artık meslek lisesi mezunlarına da tanınıyor. B1 düzeyinde Almanca ve Almanya’da bulunduğu süreyi finanse edebilenler 6 aylık iş arama vizesine başvurabilirler. Almanya’ya gittikten sonra, hedeflenen işin dışında başka bir işte çalışamaz, fakat dil kursuna gidebilirler. Diplomasına uygun bir iş bulması durumunda, oturma izni alıp orada çalışmaya ve yaşamaya devam edebilirler.
 • Mesleki eğitim yeri arama vizesi: Almanya’da mesleki eğitim yeri aramak, görüşmeler yapmak üzere vize alıp gidilebilir. Bunun için en az B2 düzeyinde Almanca dil bilme, bulunduğu süreyi finanse etme zorunluluğu var. Duruma göre bu süre 6-9 ay olabilir.
 • Kısmi denklik: Denklik kurumu kısmi denklik kararı vermişse, tam denklik alabilmek için öngörülen telafi eğitimlerine katılmak üzere § 16-d kapsamında vize alınıp Almanya’ya gidilebilir. Vize için gerekli dil düzeyi en az A2’dir. Ancak eğitime başlanıldığında dil seviyesinin B2 olması zorunludur. Eğitim 18-24 ay sürebilir.
 • Bazı durumlarda İş Ajansının onayı gerekebilir: Eğitim içeriğinden bağımsız bir işte haftada 10 saat çalışma olanağı var. İş, hedeflenen eğitime uygunsa daha fazla saat çalışılabilir. Eğitim bittikten sonra 12 aya kadar iş arama amacıyla oturma izni uzatılabilir.

Mavi Kart/Blaue Karte EU

Türkiye gibi, Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülke vatandaşları iş bulduğu takdirde Almanya’ya çalışma amacıyla gidebilmek için vize alabilir. Bakınız: Yeni Kalifiye Göç Yasası

Bu kişiler, maaş durumuna göre çalışma ve oturma izni sağlayan özellikli “Mavi Kart” statüsüne başvuruda bulunabiliyor. Yalnız Almanya’da bulunan işin yıllık getirisi 2023 yılı için asgari brüt 58.400 € olması gerekiyor. Ancak doktor olarak veya fen bilimleri ( matematik-mühendislik) ve bilişim alanında çalışacak kişilerin yıllık kazançları daha düşük olsa da, mavi kart statüsünde gitmelerine izin veriliyor. Bu kişilerin yıllık asgari kazancının ise brüt 45.552 € olması yeterli. (Bu miktarlar her yıl değişmektedir.) Almanya’ya çalışma amacıyla gitmek mutlaka mavi kart statüsünde olmak zorunda değildir. Mavi kart alt sınırının altında bir maaşla da gidilebilir.

Mavi kart avantajları:

 • 33 ay sonra süresiz yerleşme izni verilir.
 • Eşlerden dil sertifikası istenmez.
 • 18 ay sonra başka bir AB ülkesinde çalışma olanağı var.

İhtiyaç Duyulan Meslekler

Bilişim sektörü, mühendislik, teknik alanlar, sağlık alanı, üst düzey yöneticiler vb alanlarda kalifiye eleman açığı var. Ancak yürürlüğe giren “Yeni Kalifiye Göç Yasası” kapsamında diğer meslek sahibi kişilere de Almanya’da çalışma şansı veriliyor. Buradaki önemli ölçüt, kişinin denklik yaptırabileceği bir diplomasının olmasıdır. Meslek lisesi mezunları, önlisans, meslek yüksek okulları mezunları bu kapsamda şartları yerine getirmek şartıyla çalışma amacıyla Almanya’ya gidebilirler. Yeni yasayla herhangi bir alanda mesleki bir diploması olmayan kişilerin Almanya’ya çalışma amacıyla gitmesi mümkün değil.

*45 yaş üstü çalışacaklar için yıllık en az (2022 yılı için)  46.530 € brüt maaş (aylık 3.877,5 €); eğer yıllık brüt maaşınız 46.530 € altında kalırsa ilave emeklilik primi yatırmak ya da başka gelirler ibraz etmek gerekir.

Aranan Şartlar

Hangi meslekten olursa olsun, Almanya’da çalışmak isteyen bir Türk vatandaşının ülkeye gelmeden önce şu işlemleri yapması gerekiyor:

 • Kıyaslanabilir bir diplomasının olması ya da diploma denkliği, www.anabin.kmk.org
 • Almanya’da iş bulması (sözleşme yapması, maaş bilgisi ve görev tanımının belirtilmesi gerekir.)
 • Vize için gerekli standart evraklar için: www.ankara.diplo.de-Blaue Karte
 • Almanca dil bilgisi: Akademik meslekler ve sağlık meslekler için genel olarak B2 gerekir. Doktorlar için C1 beklenir. Bilişim teknolojisi uzmanlarından iyi derece İngilizce bilmeleri durumunda Almanca dil bilgisi istenmeyebilir. Diğer meslekler için genel olarak en az B1 düzeyinde Almanca bilmek şart.
 • Yeni yasa çerçevesinde Federal İş Ajansı’nın öncelik sırası kalktı ancak hem kalifikasyon-diploma ile uyumuna hem de kalifikasyon-ücret uyumuna bakılıyor ve bu bağlamda bir onay veriliyor
 • Bazı meslekler için meslek icra izni alınması gerekmektedir. (Doktorlar için: Berufserlaubnis)

Almanya’ya Gelince Ne Yapmak Gerekiyor?

Yapılan incelemelerin ardından eğer gereken şartlar sağlanıyorsa Almanya Büyükelçiliği ya da Almanya Başkonsolosluğu’ndan vize alınabiliyor. 6 ay geçerli olan bu vizeyi, Almanya’ya gittikten sonra en kısa sürede “oturma iznine” çevirmek için Yabancılar Dairesi’ne başvurmak gerekiyor. Yabancılar Dairesi, oturulan evi, iş sözleşmesi çerçevesinde yeterli ücret ödenip ödenmediğini, bu paranın geçinmek ve eğer varsa diğer aile bireylerini geçindirmek için yetip yetmediğini inceliyor. Bu incelemelerin ardından da iş sözleşmesinin süresine göre oturma izni veriliyor. Mavi kart da yine bu dairenin incelemesi sonucunda veriliyor. Eğer iş sözleşmeniz süresiz ise ilk etapta oturma izni en fazla dört yıllığına veriliyor. Ayrıca çalışma izni almak gerekmiyor. Oturma izninin üzerinde çalışabileceğine dair damga bulunuyor. Ancak bu oturma ve çalışma izni, belirli bir meslek, işveren veya kent ile sınırlı olabiliyor. İş sözleşmeniz daha kısa süreli ise, oturma izniniz iş sözleşmeniz+3 ay olarak düzenlenir. İlk 2 yıl içindeki iş değişiklikleri mutlaka yabancılar dairesine bildirilmelidir.

Eşlerin Durumu

Almanya’ya çalışmak için gelenler yanlarında eşlerini ve çocuklarını da getirebiliyor. Ancak çalışanın statüsüne ve aldığı yıllık brüt maaşa göre, eşlerin ve 16 yaşına kadar olan çocukların koşulları farklılık göstermektedir. Almanya’da çalışan nitelikli elemanlar, yöneticiler ve bilim insanlarının eşlerine oturma izniyle birlikte çalışma izni de veriliyor. Çalışma statüsü mavi kart kapsamında olanların eşlerinden Almanca dil şartı beklenmiyor.

Daha fazla bilgi için:

www.ankara.diplo.de

www.arbeitsagentur.de

www.make-it-in-germany.com

www.fachkräfte-offensive.de

Yeni Kalifiye Göç Yasası için: www.b

Almanya Tarihi

Almanya tarihi Cermenlerin ilk olarak Roma İmparatorluğu döneminde devlet kurmalarıyla başlar. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dönemiyle 1806 yılına kadar devam eder. Bu dönemde ulaştığı en geniş sınırlar günümüzdeki Almanya, Avusturya, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya‘nın batısı, Hollanda, doğu Fransa ve kuzey İtalya‘yı kapsamaktaydı.

Bu dönemden sonra sırasıyla Alman Konfederasyonu (18151866), Alman İmparatorluğu (18711918), Weimar Cumhuriyeti (19191933) ve Üçüncü İmparatorluk (19331945) kuruldu. II. Dünya Savaşı‘ndan sonra Almanya Batı Almanya ve Doğu Almanya olarak iki parçaya ayrıldı. 1990 yılında bu iki parça birleşerek günümüzdeki Almanya Federal Cumhuriyeti‘ni oluşturdu.
 

Cermen Kabileleri (MÖ 100-M.S 300) [değiştir]

Cermen kabilelerin MÖ 1800-MÖ 500 yılları arasında ya da MÖ 4/5 yüzyıl, 1. yüzyılda ortaya çıktığı sanılmaktadır. Cermen kabileleri 1. yüzyılda Güney İskandinavya ve Kuzey Almanya’dan güneye, batıya ve doğuya yayılarak en fazla Galyalılar olmak üzere, Baltık, İran ve Slav kabileleri ile ilişki haline girdiler. Arkeolojik araştırmalarda Cermen kabilelerinin Roma İmparatorluğu‘nun dışında olduğu kanıtlanmıştır.

Romalı General Publius Quinctilius Varus Cermanya’ya saldırılara başladı. Cermen kabileleri bu sırada Romalılarıın savaş taktiklerini öğrendiler. Bu esnada kimliklerini muhafaza etmeyi başardılar. M.S. 9 yılında Cheruscan (Cermen) lideri Arminius, Varus’u yendi. Böylece Almanya Tuna, Ren nehirleri arasında Roma İmparatoırluğu sınırlarına kadar genişledi. M.S. 100’lerde Cermen kabileleri Tuna, Ren Nehirleri arasına yerleşip adapte oldular. 3. yüzyılda görünen en geniş cermen kabileleri şunlardı: Alamanlar, Franklar, Chattiler, Saksonlar, Frizyeliler, Sicambriler ve Thuringiililer.

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu (843–1806) [değiştir]

Ayrıca Bakınız: Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nda prens seçimi

962 yılında bir Cermen sülalesi olan Ottolar (919–1024), Saksonya, Bavyera, Suabiya, Thuringia, Loren ve Franconia düklerini bir çatı altında topladı ve Alman Krallığı’nı ilan ettiler. Bu krallığın adı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu idi.

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu,Salian sülalesinin (1024–1125) yönetimindeyken devlet İtalya ve Burgonya‘yı topraklarına kattı fakat daha sonra buralardaki güçlerini kaybettiler.

Hohenstaufen Hanedanının yönetimi altında,Alman prensleri,güney ve doğudaki Slav topraklarındaki etkilerini arttırdılar. Kuzey Alman şehirleri Kuzey Avrupa şehirleri arasında zenginliklerini arttırdı.

İlan edilen fermanla imparatorluğun temel yapısını genişletti. Bu,hükümdar seçimini sistemleştirdi.Buna göre imparator, 7 prens tarafından seçilecekti. 15. yüzyılın başlarında imparatorlar yalnızca Avusturya’nın Habsburg Sülalesi‘nden seçilmeye başlandı.

Papaz Martin Luther, Katolik kilisesi’ne 95 adet soru yazdı. Bunlar Protestan Reformları’nın temelini oluşturdu. Lutheran Kilisesi’nin öğrenilmeye başlanmasıyla ,birçok eyalet tarafından bu kilise yasaklandı. Bu, din savaşları olan 30 Yıl Savaşları’na neden oldu. Bu savaş Alman ülkesini harap etti. Bu savaş hali Vestfalya Antlaşması ile son buldu. 1740’ların ardından Prusya Krallığı ve Habsburg Sülalesi Almanya’da iki önemli güç oldu. 1806’da İmparatorluk Napolyon Savaşları sonunda yıkıldı.

Rönesans ve Reform (1814–1871) [değiştir]

Frankfurt Meclisi , 1848

Napolyon Savaşları‘nın ardından Avrupa’da düzeni yeniden sağlamak adına Viyana Kongresi yapıldı ve 1814’te Alman Konfederasyonu kuruldu. Fakat özgürlük,liberal sistemin arttırılması ve zahmetli işlerin yapılması konusunda anlaşmazlıklar çıktı. Bu konferansta Almanya’nın yönetimi Avusturya yöneticilerine bırakılmıştı. Vergilendirme sistemi eyalet ekonomilerini geliştirmişti. Bu sırada birçok Alman,Fransız İhtilali ve milliyetçilik akımının etkisiyle daha fazla kanun hakkı istediler,özellikle de genç aydınlar. İlk zamanlar bu hareketi temsil eden siyah,kırmızı ve altın sarısı renkler daha sonra Almanya Bayrağı’na renk vermiştir.

Alman aydın ve halk,özellikle Fransa‘da yerleşen inkılaplar çerçevesinde Avrupa’da meydana gelen yenilikleri kendi yurtlarında uygulamaya başladılar. Hükümdar yenilikçilerin liberal taleplerine karşı koyamadı. Kral IV. William seçildi fakat birçok gücü elinden alındı. Bunun üzerine kral tacı reddetti ve yenilikçilere anayasayı önerdi,geçici düzenlemelerin başında oldu ve hareketi geriletti. Bu esnada Prusya Kralı I. William ile yaşanan çekişme savaşa dönüştü. I. William’ın başbakan olarak atadığı Otto von Bismarck 1864 Danimarka Savaşı’nı başarıyla sürdürdü. Prusya’nın Avusturya karşısındaki galibiyeti ile Kuzey Almanya Konfederasyonu kuruldu ve Avusturya bu konfederasyonun dışında bırakıldı.

Alman İmparatorluğu (1871–1918) [değiştir]

Ayrıca bakınız: Alman İmparatorluğu

Versailles’da Alman İmparatorluğu’nun kurulması, 1871. Bismarck ortadaki beyaz üniformalı

Bilinen modern Almanya 18 Ocak 1871’de Prusya‘nın düzenlemeleriyle, Versailles‘da kuruldu. Yeni İmparatorluğa Hohenzollern Hanedanı hükmetti, başkent Berlin yapıldı. Yeni İmparatorluk, Avusturya‘yı toprakları dışında bıraktı. 1884’ten itibaren Almanya, Avrupa dışında sömürgeler kurmaya başladı.

Birleşik Almanya, İmparator I.William zamanında dış politikasını Almanya’nın güvenli bir pozisyonda durması, güçlü ülkelerle dostluk kurulması, Fransa ile dış politikada uzak durulmaması ve Fransa ile savaştan kaçınılması üzerine kurmuştu.II.William zamanında sömürge konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle çekişmeye girildi. Bu ,Almanya’nın ittifaklarını yenileyememesine neden oldu. Bu esnada Fransa ise Birleşik Krallık ve Rusya ile ittifak kurdu. Almanya ise sadece Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ittifak kurabildi.

Alman İmparatorluğu (1871-1918)

Almanya, sömürgecilik politikası gereği,Afrika‘nın diğer Avrupa ülkeleri tarafından paylaşımına katılmak istedi. Berlin Konferansı ile Avrupa’nın önemli güçleri Afrika’yı paylaştılar. Almanya’nın payına Alman Doğu Afrikası, Alman Kuzey-Batı Afrikası, Togo ve Kamerun düştü. Afrika’yı paylaşma mücadelesi I. Dünya Savaşı‘nı tetikledi.

Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın 28 Haziran 1914‘te suikaste uğraması ile I. Dünya Savaşı patlak verdi. Savaşta Almanya’nın içinde olduğu İttifak Devletleri savaşı kaybetti. Kasım 1918’de, Alman devrimi patlak verdi; II. Wilhelm ve tüm prensler tahttaki tüm haklarında vazgeçtiler. Almanya’nın savaş hali Haziran 1919’da imzalanan Versailles Antlaşması ile sona erdi. Bu ittifak devletlerinin de mağlubiyeti anlamına geliyordu. Bu antlaşmanın Almanya’yı aşağıladığı düşünülüyordu. Bu,daha sonra Almanya’da Nazizm‘in yayılmasını hızlandırdı.

Weimar Cumhuriyeti (1919–1933) [değiştir]

Ayrıca bakınız: 1918-1919 Alman Devrimi ve Weimar Cumhuriyeti

1918-1919 Alman Devrimi‘nin başarısının ardından cumhuriyet ilan edildi. 11 Ağustos 1919’da Friedrich Ebert devlet başkanı olarak hükümeti kurdu. Daha önce Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht 1918 yılında Alman Komünist Partisi’ni kurmuşlardı. Alman İşçi Partisi ise Ocak 1919’da kuruldu. Parti daha sonra adını Milliyetçi Sosyalist Alman İşçi Partisi’ne dönüştürecekti.

Cumhuriyet ismini, I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle ayrılınması sonucu, lavedilen Alman monarşisi yerine, milli meclisin yeni anayasayı oluşturmak için 1919 yılında toplandığı Weimar kentinden alır. Ancak cumhuriyet o dönemde hala kendini “Deutsches Reich” yani Alman İmparatorluğu olarak adlandırıyordu.

Almanya’da liberal bir demokrasiyi yerleştirmek için yapılan bu ilk girişim, yoğun sivil antlaşmazlıkların olduğu bir döneme rastgeldi ve Adolf Hitler’in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin iktidara gelmesiyle sona erdi. Aslında teknik olarak 1919 Anayasası II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yürürlükten kaldırılmadı. Ancak 1933 yılındaki Nazi Hükümeti düzenlemeleri, tipik “demokratik” sistemin mekanizmalarını tahrip etti, o yüzden 1933 Weimar döneminin sonu olarak kabul edilir.

Üçüncü İmparatorluk (1933–1945) [değiştir]

Ayrıca bakınız: II. Dünya Savaşı ve Nazi Almanyası

Mussolini ve Hitler Yugoslavya‘da (soldan sağa)

27 Şubat 1933’te Reichstag ateşe verildi. Bazı temel demokratik haklar hızlı bir şekilde insanların elinden alındı. Meclis, Hitler hükümetine yasama ile ilgili tam yetki verdi. Bununla ilgili tasarıyı sadece Alman Sosyal Demokrasi Partisi reddetti; komünistlerin geçerli bir tepki vermeleri mümkün değildi çünkü milletvekillerinin çoğu ya öldürülmüş ya da hapse atılmıştı. Yapılan bu seri değişiklikler tek parti iktidarının doğmasına yol açtı. Bütün endüstri alanları temel ihtiyaçlar dışında savaş ana ve yan sanayisine hizmet verecek şekilde düzenlendi. 1936’da Alman askerleri daha önce silahsızlandırılmış Ren-Ruhr Bölgesi‘ne girdi. İngiltere başbakanı Neville Chamberlain, bu harekete karşı pasif kaldı. Hitler, bundan sonra Büyük Almanya’yı kurmak için hazırlıklara başladı. İki cephede birden savaşmanın zor olacağını anladığı için Sovyetler Birliği ile Molotov-Ribbentrop Antlaşması‘nı imzaladı. Fakat bu antlaşma daha sonra Almanya tarafında bozulacaktı.

II. Dünya Savaşı sonrası Berlin, Potsdam Meydanı 1945

Artan karışıklık ortamında Almanya 1 Eylül 1939’da Polonya‘ya girdi. Bunu izleyen iki günde İngiltere ve Fransa tarafından savaş deklorasyonları yayınlandı ki bu II. Dünya Savaşı‘nın başlaması anlamına geliyordu. Almanya Avrupa’yı dolaylı veya dolaysız yoldan işgal etti.

22 Haziran 1941’de Hitler, Ruslarla yapılan antlaşmayı fesh etti, Doğu cephesini açtı ve Rusya’ya saldırdı. Hemen ardından Japonlar Amerika Birleşik Devletler‘in Pearl Harbor üssüne saldırdı. Alman askerleri hızlı bir şekilde Rus topraklarına girdi. Fakat Stalingrad Savaşı savaşın seyrini değiştirdi. Alman askerleri geri çekilmeye başladı ve Almanya savaşı kaybetti. 8 Mayıs 1945’te Almanya teslimiyetini ilan etti. Hemen ardından Kızıl Ordu, Berlin‘e girdi.

Nazi soykırımı 11 milyon insanı ölümüne neden oldu. Bunların 6 milyonu Yahudi, 3 milyonu Polonyalı idi. Geriye kalan 2 milyon insan ise II. Dünya Savaşı sırasında öldürülen siviller oldu. Savaş sonunda ise toplam 35 milyon insan hayatını kaybetti.

Bölünme ve Birleşme (1945-90) [değiştir]

Ayrıca bakınız: Batı Almanya ve Doğu Almanya

1946’da işgal alanları. Saarland 1947–1956 yılları arasında Fransa’nın yönetimi altında kaldı.

Savaş, on milyona yakın sivil ve asker Alman’ın ölümü ile sonuçlandı. Almanya ve Berlin savaşı kazanan dört büyük devlet tarafından dört işgal bölgesine ayrıldı. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere işgal bölgelerini birleştirerek 23 Mayıs 1949’da Federal Almanya Cumhuriyeti’ni kurdular. 7 Ekim 1949’da ise Sovyetler Birliği, kendi işgal bölgesinde Demokratik Almanya Cumhuriyeti‘ni kurdu. Bu ülkelerden birincisi genellikle Batı Almanya, diğeri ise Doğu Almanya olarak bilinir.

Batı Almanya’da liberal parlamenter cumhuriyet kuruldu. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile işbirliğine gidilerek pazar ekonomisine ağırlık verildi. 50’lerden itibaren ekonomisi hızla gelişti. 1955 yılında NATO‘ya katıldı. 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu‘nun kurucuları arasında yer aldı. Doğu Almanya ise Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirdi. Ekonomi Sovyet sistemine dayanıyordu. Çok geçmeden Doğu Almanya’da ekonomik bakımdan güçlendi. Fakat birçok vatandaş Batı Almanya’nın politik serbestliğine ve güçlü ekonomisine hayrandı. 1961’de inşa edilen Berlin Duvarı ile Doğu Almanya’dan Batı Almanya’ya kaçışlar durduruldu. Berlin Duvarı,Soğuk Savaş‘ın simgesi haline geldi. Her nasılsa Batı ve Doğu Almanya arasındaki gerilim, Batı Almanya Başbakanı Willy Brandt‘ın doğudaki Almanların batıya göç etmesi ile ilgili yasayı çıkarması ile, 1970’lerde azalmaya başladı.

Özellikle 1989’un yazında, Doğu Almanya’dan Batı Almanya’ya göç arttı. Bu yeniden birleşmeyi hızlandırdı. Sonuçta iki ülke birleşti. Başkent Berlin oldu. Birleşmeden beri Almanya, NATO ve Avrupa Birliği içinde oldukça önemli rol üstlenmeye başladı.

 

Siyasi Katılım ve Partiler

Almanya’da her yurttaş siyasi hayata katılma ve siyasete – bulunduğu bölgede, eyalette, federal düzeyde ve Avrupa düzeyinde – etki etme olanağına sahiptir. Bunun bir yolu, partilerde faaliyet göstermek iken aynı zamanda baskı gruplarıyla, yurttaş inisiyatifleriyle ve sendikalarla da çalışılabilir.
Partiler, bölgelerdeki, eyalet, federal ve Avrupa düzeyindeki seçimlerde adayları belirlerler. Bunlar özellikle şunlardır:

 • İlçe ve belediye meclisi
 • Eyalet meclisi
 • Federal meclis
 • Avrupa parlamentosu

Almanya’daki siyasi partilerin farklı duruşları ve siyasi programları vardır. Partilerin internet sayfalarında, münferit konularla ilgili görüşleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Seçimler
Almanya’da seçimler genel, dolaysız, özgür, eşit ve gizlidir. Bunun anlamı şudur:
Genel: Alman vatandaşı olan tüm kadınlar ve erkekler, en az 18 yaşında olmak şartıyla seçebilir ve seçilebilirler.
Dolaysız: Halk milletvekillerini doğrudan ya da bir liste üzerinden seçer, delegeler aracılığıyla değil.
Özgür: Hiç kimse belli bir adayı seçmek üzere seçmenlere baskı yapamaz (yukarıdakiyle aynı kaygı). Oy kullanma yükümlülüğü yoktur.
Eşit: Her oy eşit değere sahiptir.
Gizli: Seçmenlerin kime oy verdiği gizli kalır, yalnızca genel sonuç açıklanır.

Federal meclis ve çoğu eyalet meclisi seçimi şu şekilde yapılır:
Her seçmenin iki oyu vardır, birinci ve ikinci oy olmak üzere. Seçmenler birinci oylarıyla kendi seçim bölgelerindeki bir adaya oy verirler (çoğunluk seçimi). İkinci oyu bir partinin listesine verirler (oranlı seçim). İkinci oy daha önemlidir, çünkü parlamentolardaki koltuk dağılımını belirler. İlçe temsilcilerinin seçimi çoğu eyalette aynı örneğe göre gerçekleştirilir.

Alman vatandaşlığına sahipseniz, tüm seçimlere katılabilirsiniz. Başka bir AB ülkesinin yurttaşı olarak Almanya’da yaşıyorsanız, ilçe ve belediye meclisi seçimlerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılabilirsiniz.

Baskı Grupları, Yurttaş İnisiyatifleri ve Sendikalar
Partilerin dışında da siyasi çalışma yapılabilir: Yurttaş inisiyatiflerinde, bulundukları bölgede belli bir istek, örneğin bir çevre yolunun yapımı ya da yakınlarında bulunan bir parkın korunması için etkin olan insanlar bir araya gelir. Bu hedefe ulaştıklarında, yurttaş inisiyatifi dağılır. Baskı grupları daha uzun vadeli çalışır. Kapsamlı bir şekilde belli bir konuda çalışırlar, örneğin çevrenin korunması (bkz. aynı zamanda birlikler hakkındaki bilgiler). Sendikalar işçilerin siyasi çıkar temsilcilikleridir. Hem federal düzeyde, hem de yerel düzeyde etkindirler. Bir yurttaş inisiyatifinde, bir baskı grubunda ya da bir sendikada çalışmak isterseniz, internetten ve organizasyonların bulunduğunuz bölgedeki ofislerinden bilgi alabilirsiniz.

İkamet ettiğiniz yerde buralardan daha fazla bilgi alabilirsiniz:

Kültürel Seçenekler

Almanya’daki kültürel seçenekler yüzyıllar içerisinde gelişmiştir. Almanya’nın federal yapısı ve eyaletlerin kültürel özerkliği, büyük bir çeşitlilik sağlıyor. Çoğu zaman şehir ve ilçe belediyeleri, örneğin şehir şenliklerinin ya da festivallerin organizatörlüğünü kendileri yapıyorlar. Belediyeler ayrıca belediyeye ait kültür merkezlerini ve kütüphaneler, müzeler ve tiyatrolar gibi tesisleri finanse ediyor ya da destekliyor.

Almanya’daki Kültürel Seçenekler – Bazı Rakamlar
Almanya’da

 • 6200 müze (bunların 630 tanesi sanat müzesidir)
 • 820 tiyatro sahnesi (müzikal tiyatro ve opera binaları dahil)
 • 130 profesyonel orkestra
 • 8800 kütüphane
 • yılda 94300 adet yeni ya da yeni basımı yapılan kitap
 • UNESCO dünya mirası koruması altında olan 33 adet kültürel ve doğal anıt vardır.

Kültürel seçeneklerden yararlanın. Bu şekilde dil bilginizi geliştirebilir, Almanya’daki kültür ve eğlence hayatı hakkında daha fazla izlenim edinebilir ve yeni insanlarla tanışma olanağına sahip olursunuz.

Kültürel seçenekler hakkında bilgilendirme yapılan yerler:

 • Duyuru panoları
 • Gazeteler ve dergiler
 • Radyo
 • Televizyon
 • İnternet

Önemli Açıklama
Lütfen televizyon ve radyo cihazlarınızı Ücret Tahsil Merkezi’ne (GEZ) kaydettirmeniz gerektiğini unutmayın. Konuyla ilgili formları bankalardan, tasarruf sandıklarından ve internetten temin edebilirsiniz.