Çalışma amacıyla Almanya’ya gitmek -Mavi kart

Posted by

Yeni Kalifiye Göç Yasası (Fachkräfteeinwanderungsgesetz)

Almanya Federal İstihdam Dairesi’nin verilerine göre 2025 yılına kadar kalifiye iş gücü açığının altı milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Federal Hükümet bu nedenle, giderek artan kalifiye eleman açığını, 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe koyduğu “Yeni Yabancı Kalifiye Göç Yasası” çerçevesinde hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni yasada var olan bazı tanımlamalar ve yenilikler:

 • Kalifiye Kavramı: Almanya’da geçerliliği olan bir meslek dalında (meslek lisesi-yüksek öğrenim mezunları) teorik ve pratik eğitime ve yeterli iş deneyimine sahip olan iş gücünü tanımlar.
 • Öncelik sırasının kaldırılması: İş Ajansının işe yerleştirme konusunda esas aldığı önemli kriterlerden biri olan “Öncelik sırası” (1.Alman Vatandaşı 2.EU-Vatandaşları, 3.Göçmenler), yabancı kalifiye elemanlar için askıya alınmıştır.
 • “Positivliste”nin kaldırılması: Eski uygulamada, meslek lisesi mezunları sadece bir ihtiyaç listesi üzerinden sunulan dar kapsamlı iş ilanlarına başvuruda bulunabiliyorlardı. Yeni uygulamaya göre, Almanya çapında, kendilerine uygun her iş ilanına talip olabilecekler.
 • Mesleki deneyimli IT: Bu alanda en az 3 yıl deneyim olması ve aylık en az 4.230 € brüt maaşlı bir iş bulması durumunda diploma aranmayacaktır (2022 için toplam yıllık brüt maaş 50,760 € ). Kurumsal iletişim dilinin İngilizce olması halinde Almanca istenmeyecek.
 • Denklik ve göç süreçlerin hızlandırılması: Bürokrasi yönetiminde yapılan değişiklikle, göçmen kalifiye elemanın bu süreçleri hızlı bir sürede bitirip iş hayatına girmesi hedefleniyor.
 • İş Arama Vizesi: Önceki uygulamada sadece yüksek öğrenim mezunlarına tanınan bu hak artık meslek lisesi mezunlarına da tanınıyor. B1 düzeyinde Almanca ve Almanya’da bulunduğu süreyi finanse edebilenler 6 aylık iş arama vizesine başvurabilirler. Almanya’ya gittikten sonra, hedeflenen işin dışında başka bir işte çalışamaz, fakat dil kursuna gidebilirler. Diplomasına uygun bir iş bulması durumunda, oturma izni alıp orada çalışmaya ve yaşamaya devam edebilirler.
 • Mesleki eğitim yeri arama vizesi: Almanya’da mesleki eğitim yeri aramak, görüşmeler yapmak üzere vize alıp gidilebilir. Bunun için en az B2 düzeyinde Almanca dil bilme, bulunduğu süreyi finanse etme zorunluluğu var. Duruma göre bu süre 6-9 ay olabilir.
 • Kısmi denklik: Denklik kurumu kısmi denklik kararı vermişse, tam denklik alabilmek için öngörülen telafi eğitimlerine katılmak üzere § 16-d kapsamında vize alınıp Almanya’ya gidilebilir. Vize için gerekli dil düzeyi en az A2’dir. Ancak eğitime başlanıldığında dil seviyesinin B2 olması zorunludur. Eğitim 18-24 ay sürebilir.
 • Bazı durumlarda İş Ajansının onayı gerekebilir: Eğitim içeriğinden bağımsız bir işte haftada 10 saat çalışma olanağı var. İş, hedeflenen eğitime uygunsa daha fazla saat çalışılabilir. Eğitim bittikten sonra 12 aya kadar iş arama amacıyla oturma izni uzatılabilir.

Mavi Kart/Blaue Karte EU

Türkiye gibi, Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülke vatandaşları iş bulduğu takdirde Almanya’ya çalışma amacıyla gidebilmek için vize alabilir. Bakınız: Yeni Kalifiye Göç Yasası

Bu kişiler, maaş durumuna göre çalışma ve oturma izni sağlayan özellikli “Mavi Kart” statüsüne başvuruda bulunabiliyor. Yalnız Almanya’da bulunan işin yıllık getirisi 2023 yılı için asgari brüt 58.400 € olması gerekiyor. Ancak doktor olarak veya fen bilimleri ( matematik-mühendislik) ve bilişim alanında çalışacak kişilerin yıllık kazançları daha düşük olsa da, mavi kart statüsünde gitmelerine izin veriliyor. Bu kişilerin yıllık asgari kazancının ise brüt 45.552 € olması yeterli. (Bu miktarlar her yıl değişmektedir.) Almanya’ya çalışma amacıyla gitmek mutlaka mavi kart statüsünde olmak zorunda değildir. Mavi kart alt sınırının altında bir maaşla da gidilebilir.

Mavi kart avantajları:

 • 33 ay sonra süresiz yerleşme izni verilir.
 • Eşlerden dil sertifikası istenmez.
 • 18 ay sonra başka bir AB ülkesinde çalışma olanağı var.

İhtiyaç Duyulan Meslekler

Bilişim sektörü, mühendislik, teknik alanlar, sağlık alanı, üst düzey yöneticiler vb alanlarda kalifiye eleman açığı var. Ancak yürürlüğe giren “Yeni Kalifiye Göç Yasası” kapsamında diğer meslek sahibi kişilere de Almanya’da çalışma şansı veriliyor. Buradaki önemli ölçüt, kişinin denklik yaptırabileceği bir diplomasının olmasıdır. Meslek lisesi mezunları, önlisans, meslek yüksek okulları mezunları bu kapsamda şartları yerine getirmek şartıyla çalışma amacıyla Almanya’ya gidebilirler. Yeni yasayla herhangi bir alanda mesleki bir diploması olmayan kişilerin Almanya’ya çalışma amacıyla gitmesi mümkün değil.

*45 yaş üstü çalışacaklar için yıllık en az (2022 yılı için)  46.530 € brüt maaş (aylık 3.877,5 €); eğer yıllık brüt maaşınız 46.530 € altında kalırsa ilave emeklilik primi yatırmak ya da başka gelirler ibraz etmek gerekir.

Aranan Şartlar

Hangi meslekten olursa olsun, Almanya’da çalışmak isteyen bir Türk vatandaşının ülkeye gelmeden önce şu işlemleri yapması gerekiyor:

 • Kıyaslanabilir bir diplomasının olması ya da diploma denkliği, www.anabin.kmk.org
 • Almanya’da iş bulması (sözleşme yapması, maaş bilgisi ve görev tanımının belirtilmesi gerekir.)
 • Vize için gerekli standart evraklar için: www.ankara.diplo.de-Blaue Karte
 • Almanca dil bilgisi: Akademik meslekler ve sağlık meslekler için genel olarak B2 gerekir. Doktorlar için C1 beklenir. Bilişim teknolojisi uzmanlarından iyi derece İngilizce bilmeleri durumunda Almanca dil bilgisi istenmeyebilir. Diğer meslekler için genel olarak en az B1 düzeyinde Almanca bilmek şart.
 • Yeni yasa çerçevesinde Federal İş Ajansı’nın öncelik sırası kalktı ancak hem kalifikasyon-diploma ile uyumuna hem de kalifikasyon-ücret uyumuna bakılıyor ve bu bağlamda bir onay veriliyor
 • Bazı meslekler için meslek icra izni alınması gerekmektedir. (Doktorlar için: Berufserlaubnis)

Almanya’ya Gelince Ne Yapmak Gerekiyor?

Yapılan incelemelerin ardından eğer gereken şartlar sağlanıyorsa Almanya Büyükelçiliği ya da Almanya Başkonsolosluğu’ndan vize alınabiliyor. 6 ay geçerli olan bu vizeyi, Almanya’ya gittikten sonra en kısa sürede “oturma iznine” çevirmek için Yabancılar Dairesi’ne başvurmak gerekiyor. Yabancılar Dairesi, oturulan evi, iş sözleşmesi çerçevesinde yeterli ücret ödenip ödenmediğini, bu paranın geçinmek ve eğer varsa diğer aile bireylerini geçindirmek için yetip yetmediğini inceliyor. Bu incelemelerin ardından da iş sözleşmesinin süresine göre oturma izni veriliyor. Mavi kart da yine bu dairenin incelemesi sonucunda veriliyor. Eğer iş sözleşmeniz süresiz ise ilk etapta oturma izni en fazla dört yıllığına veriliyor. Ayrıca çalışma izni almak gerekmiyor. Oturma izninin üzerinde çalışabileceğine dair damga bulunuyor. Ancak bu oturma ve çalışma izni, belirli bir meslek, işveren veya kent ile sınırlı olabiliyor. İş sözleşmeniz daha kısa süreli ise, oturma izniniz iş sözleşmeniz+3 ay olarak düzenlenir. İlk 2 yıl içindeki iş değişiklikleri mutlaka yabancılar dairesine bildirilmelidir.

Eşlerin Durumu

Almanya’ya çalışmak için gelenler yanlarında eşlerini ve çocuklarını da getirebiliyor. Ancak çalışanın statüsüne ve aldığı yıllık brüt maaşa göre, eşlerin ve 16 yaşına kadar olan çocukların koşulları farklılık göstermektedir. Almanya’da çalışan nitelikli elemanlar, yöneticiler ve bilim insanlarının eşlerine oturma izniyle birlikte çalışma izni de veriliyor. Çalışma statüsü mavi kart kapsamında olanların eşlerinden Almanca dil şartı beklenmiyor.

Daha fazla bilgi için:

www.ankara.diplo.de

www.arbeitsagentur.de

www.make-it-in-germany.com

www.fachkräfte-offensive.de

Yeni Kalifiye Göç Yasası için: www.b

1.852 comments

 1. Merhaba,
  3 yildir aile birleşimi ile aldığım 4 yıllık sınırlı oturum ile yaşıyor ve çalışıyorum. Almancamı hiç ilerletmedim ve böyle de gidecek sanırım. Aile birleşimi üzerinden B1 olmadan sınırsız oturum alamıyorum. Bu yüzden mavi karta geçiş yapmayı planlıyorum. 27 ay sonra A1 ile sınırsız oturum veriliyor diye biliyorum güncel yasa ile.

  Merak ettiğim bu oturum değişikliği için başvurduktan sonra prosedür nasıl oluyor. Mevcutta zaten bankada çalışıyorum ve çalışma iznim var. Buna olumsuz bir etkisi olacak mıdır? Ek olarak bu statü değişikliğini çalıştığım bankaya haber vermem gerekir mi?

  Teşekkurler

  1. Merhaba Çağatay Bey,

   Mavi kart başvurusu 2 şekilde yapılabilir. Almanya lisans ya da yüksek lisans sonrası mavi kart kriterleri de sağlayan bir iş sözleşmesi edinirsiniz. Bu durumda oturum izniniz mavi kart statüsünden verilir.
   Diğeri de Türkiye’den iş sözleşmesi ediniz; mavi kart kriterleri sağlanırsa yine bu kategoriden vize ve sonrasında da oturum izni verilir.

   Ancak siz halihazırda zaten Almanya’da aile birleşimi statüsünde bulunuyorsunuz. Maaşınız yüksek de olsa mavi kart statüsü ilk kez Almanya’da çalışacaklar için söz konusu. Yine de dilerseniz bu konuda MBE Göç Danışmanlığı bürolarından bilgi alabilirsiniz.

   https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Migrationsberatung/ Bu linkte ilgili yere tam adresinizi girmeniz durumunda size en yakın danışmanlık bürosuna ulaşabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 2. ihk Formunu doldururken gördüm başvuru formundaki maddeler arasında eğitim süreci okuduğunuz okulun çerceve eğitim programına ilişkin bir yazımı belgemi ne isteniyormuş bu ne ile ilgili bir belge cerceve eğitimprogramı dediği nedir ? anabinde başvuru yaparken anabine üye olmak şartmı ? üyelik olmaksızın üniversite diplomamı seçtiğimde H+ yani kendi bölümüm için diploma denkliğim VAR ve anabindeki çıktılarını alın dedikleri tüm evrakların cıktılarını aldım, denklik için anabinde çıktılarını alın dediği evrakları nereye göndereceğiz?hangi adrese nasıl ? ihk formuna ekleyip ihk nın kendiformunun altındaki orjinal adresine mi göndereceğiz.. öncelikle almanya iş bulma siteleri üzerinden iş arayıp bize geri dönüş olan olumlu yada olumsuz iş mailleirinden yani işverenlerden gelen cevaplara göremi ihk ya ihk formundaki ilgili evraklar , diploma , translet evrakları vs 10 maddelik evrakları hazırlayıp göndereceğiz sıralama nasıl ? bu işin sıralaması nasıl bosuna yere verdiğimiz ceviri ücretleriyle ortada kalmayalım. birde en önemlisi benim
  başvurduğum eyaletlerde dil koşulu yoksa yani almanyadaki meslek oda temsilcim yani anerkennung dan basvuruda başvurduğum eyaletlerde dil zorunluluğu yoksa almanca bilmeme gerek kalıyormu yani almanyaya çalışmaya gitmek için dil olmazsa olmaz sartmı ? mesela benim almancam hiç yok gidebilirmiyim.. birde vize almak için meslek odalarından ihk evraklarının onay alması ,orada bulduğumuz işte işe davet mektubunu işverenin mailinize göndermesi neticesinde mi vizeye başvuru yapıyoruz ? birde pasaporta evrakları hazırlamadan su anda müracaat edebiliyormuyuz ..sorularıma cevap bekliyorum yetkili kişilerden saygılar ..

  1. Merhaba Ataberk Bey,

   Sorularınız ayrıntılı, sağlıklı cevap verebilmek için de ayrıntılara ihtiyacımız var.

   Dilerseniz web sayfamızdan “ücretsiz danışmanlık için tıkla” kısmından kayıt olabilirseniz ekibimizden arkadaşlar danışmanlık vermek üzere sizi arayabilir ve durumunuza uygun bilgileri paylaşabilir ve önerilerde bulunabilirler.
   https://almanya-danismanlik.eu/

   Kolay gelsin

 3. Mrb ben meslek lisesi metal işleri bölümü mezunuyum Almanya iş arama vizesine nsl başvuru yapabilirim nsl bir yol izlemem lazım tm olarak

  1. Merhaba Mehmet Bey,

   Web sayfamızdan “ücretsiz danışmanlık için tıkla” kısmından kayıt olabilirseniz ekibimizden arkadaşlar danışmanlık vermek üzere sizi arayabilir ve durumunuza uygun bilgileri paylaşabilir ve önerilerde bulunabilirler.
   https://almanya-danismanlik.eu/

   Kolay gelsin

 4. Selamlar,
  Skilled Worker, Bluecard, 81A v.b nitelikli iş gücü vizesine başvurulması durumunda eş statüsü ne olacak acaba? Örneğin, Karım için sözleşme yapıldı, beraber başvuru yapacağız, oturma ve çalışma vizesi alacak, eşi olarak benim durumun ne olur, ben de oturma ve çalışma vizesi alır mıyım, veya sadece oturum alıp Almanya’ da herhangi bir iş bulursam çalışabilir miyim,
  Teşekkürler,
  NOT: Websiteniz mükemmel gerçekten kutlarım, her türlü bilgi bulunabilir, danışmanlık firmaları en basit bilgiler için çok fazla ücret talep ediyorlar, sizlerin çabalarınız için çok teşekkür ederim.
  Murat YILMAZ

  1. Murat Bey merhaba,

   Değerlendirmeniz için yürekten teşekkür ederim ekip arkadaşlarım adına da.

   Eşlerden birinin iş sözleşmesi edinmesi durumunda diğeri onunla birlikte aile birleşimi statüsünden vizeye başvuru yapabilir. Almanya’ya gittikten ve oturum izni aldıktan sonra da tam zamanlı istediği bir işte sözleşme edinmesi durumunda çalışabilir.

   Bilginiz olsun

 5. Merhabalar,
  İDATA üzerinden Kasım ayında İş Arama Vizesi alabilmek için Ulusal Vize randevusu talebinde bulundum; fakat geçtiğimiz ay Almanya’dan bir iş için kabul aldım. Randevu talebim yanıtlandı, önümüzdeki hafta evrak teslimi için gideceğim. Bulduğum işte çalışabilmek amacıyla Blue Card için istenen evraklarla ile bu randevuya gidebilir miyim?

  1. Merhaba Yılmaz Bey,

   Ulusal vize kategorisinde başvuru yaptığınız için bu gibi durumlarda değişiklik yaptıklarına tanık olduk. Denemenizi öneririm. İş sözleşmeniz olduğu için değişiklik yapabileceklerini düşünüyorum.

   İyi şanslar

   1. Merhabalar,
    İDATA ile konuştuğumda değişiklik yapamayacaklarını ve yeniden ulusal vize randevusu oluşturmam gerektiğini ifade ettiler. Benim gibi benzer durumu yaşayan olursa bilgisi olması amacıyla not düşeyim istedim.

    Teşekkür ederim.

    1. Yılmaz Bey,

     Başvurunuz İdata aracılığıyla yapılacaksa yani evrakları İdata’ya teslim etmek durumundaysanız bu konuda İdata esneklik yapmıyor. Ancak evraklarınızı vize bölümüne teslim edecekseniz bu konuda esneklik yaptıklarını biliyoruz. Bu konudaki karar sizin, riske girmek istememeniz anlaşılır.

     iyi şanslar

    2. Merhaba,

     Üniversitem anabinde H+ olarak bulunuyor, ama bölümün üniversitem altında görünmüyor. Anabinden Üniversitemin H+ belgesini ve bölümün genelinin( atıyorum Türkiye’deki tüm inşaat mühendisiği) H+ olarak tanındığını gösteren belgeleri sunarsam kabul olur mu

     1. Merhaba Onur Bey,

      Üniversitenizin altında bölümünüzün olmaması henüz sizin bölümünüzden kimse denklik yaptırmadığı için okulunuzdan altında bölüm çıkmaz. Bunun bir önemi yok. İnşaat mühendisliğini ayrıca almanız yeterli.

      Kolay gelsin

 6. Merhaba,
  Eşim Almanya dan iş teklifi aldı ve Mavi Kart başvurumuzu aile olarak yaptık ve vizelerimizi Şubat 2024 te aldık. Vizelerimizin başlangıç tarihi 1 Mart 2024 ve 1 yıllık verildi. Eşim Nisan 2024 te iş başı yapacak ancak ben ve iki kızım Haziran başında yani okulların kapanmasına yakın Almanya ya gidebileceğiz. Bu durum oturum iznine başvuruda bize verilecek süre anlamında sıkıntı yaratır mı ? Yoksa mutlaka eşimle birlikte mi gitmek durumundayız? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
  Saygılarımla,
  Handan Akbulut

  1. Merhaba Handan Hanım,

   1 yıllık süre içinde Almanya’ya giriş yapıp oturum için başvuru yapmak gerekiyor. 3 ya da 4 ay gecikmeli gitmeniz sorun yaratmaz. Ancak siz gitmeden eşiniz yabancılar dairesinden sizin adınıza oturum için bir online randevu talebi oluşturmasını öneririm.

   Kolay gelsin

  2. merhaba handan hanım basvuru formunu nasıl doldurdunuz acaba eşiniz haricinde çocuklar ve sizde dolduruyorsunuz ama biz bazı maddeleri anlayamadık kısaca tarif edebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

   1. Merhaba Emine Hanım,

    Bize “ücretsiz danışmanlık” butonundan ulaşmışsınız, arkadaşlarım form doldurma konusunda size yardımcı olacaklardır.

    Kolay gelsin

 7. Merhaba,

  Blue card sürecim tamamlandı. Vizemi aldım. Sözleşme 02 şubat 2024 tarihinde başlayacak fakat iş verenim ile karşılıklı mutabakat sonucu başlangıç tarihini Nisan ayına aldık. Vize 1 yıl olduğu için sıkıntı olmayacaktır fakat bu durumu gitmeden önce herhangi bir makama bildirmem gerekir mi?

  1. Merhaba Samet Bey,

   Hayırlı olsun öncelikle.

   Herhangi bir yere bildirmenize gerek yok. Önemli olan işvereninizle bu konuda anlaşmaya varmanızdır. Vizenizin geçerlilik süresi içerisinde Almanya’ya giriş yapabilirsiniz. İşe başlama tarihi, sizin yasal olarak bulunma tarihiniz olarak geçerli olacaktır.

   Bilginiz olsun

 8. Merhabalar, Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilimi mezunuyum, birkaç yıllık çeviri işlerinde serbest çalışma deneyimim ve proje yöneticiliği sertifikam var. Yeni yasalar ile B1 seviyesi Almanca ile Almanya’da çalışmak için başvurabilir miyim?

  Teşekkürler.

  1. Merhaba Nihal Hanım,

   Tabii ki, bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda çalışma vizesine başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca haziranda da puanlama sistemine göre de iş arama vizesine başvurmak mümkün.

   Dilerseniz web sayfamızdan “ücretsiz danışmanlık için tıkla” kısmından kayıt olabilirseniz ekibimizden arkadaşlar danışmanlık vermek üzere sizi arayabilir ve durumunuza uygun bilgileri paylaşabilir ve önerilerde bulunabilirler.
   https://almanya-danismanlik.eu/

   Kolay gelsin

 9. Merhabalar,
  Ben devlet kurumunda mühendis olarak çalışıyorum. Sözleşme yaptığım durumda ücretsiz izin hakkımı (2 yıl) kullanarak Almanya da çalışabilme durumum var mı? Ücretsiz izin durumumda istifa etmiş sayılmıyorum Türkiye de. Bu yüzden başvurularımda olumsuz bir geri dönüş olur mu? yoksa sözleşme imzalanması durumunda gerekli başvurularımı yapabilmem için İstifa etmiş mi olmalıyım?

  1. Merhaba Mustafa Bey,

   İş sözleşmesi yapılırken ya da vize esnasında çalışıp çalışmadığınız sorulmuyor. Ancak Almanya’da çalışmaya başladığınızda Türkiye’de aktif çalışan olmamanız gerekiyor. Bu konuda SGK’nın yurt dışında çalışanlar biriminden de bilgi almanızı öneririm.

   Kolay gelsin

  2. Merhabalar Mustafa bey, sizinle aynı durumdayım. Ücretsiz izin alarak çalışmaya başlamayı düşünüyorum. Siz yeterli bir bilgiye ulaşabildiniz mi?

 10. Merhabalar
  2024 yılı başlarında bir firma ile anlaşmak üzereyim. Kızım 16 yaşını geçti ( 16yıl 5ay). bu süreçte beraber Blue Kart ile gidebiliyormuyuz ? Yoksa 16 yaşın üzerinde olduğu için başka bir prosedür mü izlemek gerekiyor? Dil sertifikası zorunluluğu doğar mı?

  1. Merhaba Başak Hanım,

   Mavi kart statüsünde iseniz kızınızdan dil sertifikası istenmez aksi halde C1 düzeyinde Almanca bilgisi istenir.

   Bilginiz olsun

   1. Melek hanım iyi günler dilerim,
    Ben seramik ustasıyım, ustalık belgem var bu mavi kart alabilme şansım varmıdır acaba?

    1. Merhaba Ali Bey,

     Ustalık belgesinin kaçıncı maddeden alındığı önemli. Ayrıca aktif bir işveren bulmanız durumunda başka bir yöntemler de mümkün.

     Durumunuza uygun ayrıntılar için Web sayfamızdan “ücretsiz danışmanlık için tıkla” kısmından kayıt olabilirseniz ekibimizden arkadaşlar danışmanlık vermek üzere sizi mesai saatleri arasında arayabilir ve durumunuza uygun bilgileri paylaşabilir ve önerilerde bulunabilirler.
     https://almanya-danismanlik.eu/

     Kolay gelsin

   2. Sayın Melek Hanım,

    Merhaba tır şöforü olarak gitmek istediğimde minimum yıllık brüt kaç euroluk iş sözleşmesi yapmam gerekiyor.

    Saygılarımla.

    1. Merhaba Oktay Bey,

     Maaşlar Almanya’da çok yüksek değil; 2500-2900 € civarında görünüyor ancak bölge, işletme gibi durumlarda bunlar farklılık gösterebilir.

     Bilginiz osun

 11. Merhaba Melek Hanım,

  Benim eşim Mavi Kart Sahibi, ben de evlilik üzerinden Almanya’ya gidiyorum. Sorum şu, konsolosluğun bana verdiği pasaportumdaki D tipi oturma izni ile bir işte çalışabilir miyim yoksa çalışabilmek için Göçmen ofisinden oturum kartını almam gerekiyor mu? (Burokratik süreçler yavaş işlediği için aufenthaltstitel almam uzun sürebilir bu yüzden o çıkmadan da çalışabilir miyim bunu merak ediyorum kısacası.)

  1. Merhaba Ahmet Bey,

   Normal şartlarda size verilen ulusal vize oturum statüsündedir. Ancak sigorta vs. gibi bürokratik işlemler bitmeden çalışamazsınız. Bu konuda bağlı bulunduğunuz yabancılar dairesinden bilgi almanızı öneririm.

   Kolay gelsin

 12. Tüm sorularıma bilgi ve birikimi ile kalpten destek veren ekip emeğinize sağlık hiç bıkmadan usanmadan en ince detayına göre değerlendirip cevap veren Melek hanım iyi ki varsınız .
  Bu projeyi gerçekleştiren her kuruma ve kişilere çok teşekkür ederim .

   1. Merhaba, şu an nişanlıyım.Eşimle aynı anda gidebilmek için ulusal vizeye randevu alırken evli mi randevu almam gerekir yoksa bekarken randevu alsam evrakları götürürken eşimin evraklarını da götürsem kabul olur mu aynı anda gidebilir miyiz? Teşekkürler

    1. Merhaba Buse Hanım,

     Bekarken de randevu oluşturabilirsiniz. Ancak müstakbel eşinizle birlikte gitmek istiyorsanız 2 kişilik randevu oluşturmak gerekir. Yoksa vizeye eşinizi dahil edemezsiniz.
     Vize görüşmesine giderken eski ve yeni pasaportunuzu beraber götürmenizi öneririm.
     Bize ulaşabilirseniz size hem bilgi verebilir hem de yönlendirebiliriz.
     https://almanya-danismanlik.eu/ Sağ taraftaki yeşil buton üzerinden kayıt olmak mümkün.

     Kolay gelsin

 13. Merhabalar
  Eşim Almanyada is buldu ve hemen oraya gitmesi gerekiyor.Ancak ben işim dolayısı ile belli bir süre daha TR’de kalmam gerekiyor. O vizeye başvururken benimde onunla birlikte mi başvurmam gerekiyor. Ben eşimden 6-7 ay sonra almanyaya gitsem. Mavi kart ile ilgili bir sorun yaşar mıyım? Süreç nasıl işliyor ?

  1. Kemal Bey,

   Birlikte başvuru yapmanız durumunda giriş tarihine göre vizenizin başlamasını talep edebilirsiniz.

   Ya da eşiniz gittikten sonra siz bağımsız olarak aile birleşimi vizesine başvuru yapabilirsiniz.

   Ayrıca Web sayfamızda “ücretsiz danışmanlık için tıkla” seçeneği var. Oradan kayıt olabilirseniz sorularınız için biz sizi arayacağız..
   https://almanya-danismanlik.eu/

   Kolay gelsin

 14. Selamlar,

  Diplomam ile alakasız bir iş sözleşmem var (IT sektörü danışman) Resmi olarak 2 yıl iş tecrübem var. Bu durumda red alma durumum nedir? Ek bir onay almam gerekir mi bir yerlerden?

  1. Merhaba Enes Bey,

   Yeni kalifiye eleman yasasında farklı alanlarda çalışma olanağı veriliyor. Ek onay bireysel olarak değerlendirilir.

   Bilginiz olsun

 15. Merhabalar 21 yaşındayım. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olacağım, şuan 4. Sınıfımda öğrenim görüyorum ve formasyon derslerimi de alıyorum. Araştırdığım kadarıyla okuduğum üniversitenin ve bölümümüm Almanya’ya denkliği var. AB mavi kart ile gitmek istiyorum. Bu bölümümle ilgili Almanya’da iş bulabilir miyim? Görsel Sanatlar bölümü mezunları, müzeler, galeriler, sanat okulları, reklam ajansları, film stüdyoları, medya şirketleri ve diğer sanat ve medya odaklı kurumlar gibi farklı işletmelerde çalışabilirler. Ayrıca kendi sanatlarını üretmek ve satmak içinde serbest çalışabilirler. Hangi sitelerden iş ilanlarına bakabilirim yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ediyorum 🙏🏻

   1. Merhaba Melek Hanım,
    21 yaşındayım yeni mezunum. Tıbbı Laboratuvar Teknikeriyim. Almanyada çalışabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Hangi seviyede almanca öğrenmeliyim? İş bulmak için hangi sitelere bakmalıyım?
    Yardımcı olursanız çok sevinirim.

    1. Merhaba Kardelen Hanım,

     Sitemizde “ücretsiz danışmanlık için tıkla” bölümünden kayıt oluşturabilirsiniz, durumunuza ve eğiliminize göre bilgi verebiliriz. Sonrasında biz sizi arayıp ihtiyacınız olan bilgileri memnuniyetle paylaşırız.
     Çünkü buradan vereceğimiz bilgier genel bilgiler olacaktır.

     Kolay gelsin

 16. Merhabalar, 13 yıldır mühendis olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Hukuk fakültesi mezunuyum. Mühendisliğin yanında aynı zamanda arabulucu olarak da çalışıyorum ve yine eş zamanlı olarak tamamen İngilizce yayın yapan bir bilimsel derginin teknik editörüyüm. Uluslararası skoru yüksek bir dergide yakın zamanda makalem yayımlandı. Sertifikam yok ancak C1 seviyesinde İngilizcem var. Almanca seviyem ise A2 sertifikasını alabilecek düzeyde. B1 biraz riskli olabilir bu sürede. İş arama vizesi için randevu başvurusu yaptım. İngilizce için en azından izlenim oluşturması açısından ÜDS sınav sonucumu koysam ve Almanca için de bu süreçte TELC A2 sertifikası alsam yeterli mi olur mu sizce? Yoksa daha sık çalışıp riske girip B1’i mi zorlasam? Büyük ihtimalle 2,5 – 3 ay sonraya randevu verecekler, yani sınava 1,5-2 ay için de girmem lazım. Tavsiyenizi paylaşırsanız çok memnun olurum.

  1. Merhaba,

   Almanca konusunda biraz daha yoğunlaşmanızı öneririm. İş arama vizesi için dil düzeyi B1, ancak A2 ile de verilebiliyor. Burada tamamen kişisel değerlendirme söz konusu. İş arama vizesi+dil kursu kaydı yaptırabilirsiniz seçenek olarak.

   İngilizce düzeyinizden dolayı esneklik gösterebilir diye düşünüyorum.

   İyi şanslar

 17. İyi günler,kamuda ebe ünvanında 29 yıl çalıştıktan sonra yeni emekli oldum.Önlisansımı ve lisansımı uzaktan eğitim ile aldım.Denklik müracaatında bulunacağım fakat transkriptlerimde aldığım derslerin saat sürelerini gösteren herhangi bir ibare (yani eğitim-öğretim dönemi boyunca hangi dersten kaç saat eğitim aldım ) yazmıyor.Böyle bir durumda denklik almam zor değil mi?ya da bu şekilde denklik alan var mı?Teşekkür ederim.

  1. Merhaba Meral Hanım,

   ECTS puanlama sisteminin evrakta olması önemli. Süre ile ilgili bir veri olmazsa denklikte sorun yaşarsınız. Bu konuda okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçmenizi öneririm.

   Sorularınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 18. Türkiye de almanca öğretmeniyim.almanca dışında ingiliizce de biliyorum .Almanya da calışmak istiyorum bunun için nasıl bir yol izlemeliyim..

  1. Merhaba Ayşe Hanım,

   Almanca öğretmenliği diplomanızın denkliğini yaptırabilirsiniz. Bu durumda okullarda Almanca öğretmeni olarak çalışma şansınız olur. Ayrıca uyum kurslarında yabancılara Almanca öğretmen üzere bir denklik almak mümkün.

   Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirseniz her iki durum için de sizi yönlendirebiliriz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 19. merabalar,
  ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum mavi kartla gelmeyi düşünüyorum hangi alanlara baş vuru yapmalıyım bilmiyorum iş arama siteleri evet var ama benim bölümümde ihtiyaç duyulan alanları bilmiyorum. ayrıca almanca diline sahip değilim ama öğreniyorum şuan A2 sevisideyim bu durumda alman şirketler alıp yetiştirir mi yoksa türk şirketlerine mi başvuru yapmalıyım?

  1. Merhaba Saniye Hanım,

   Sosyal alanlarda, özellikle iletişim alanlarında B2 düzeyinde Almanca bilmek iş bulma konusunda avantaj sağlar. Sizin alanlarınız daha çok kamuya yönelik, idari bölümler. Özelde buna uygun ya da tercihen mesleki deneyimlerinizin çok olduğu alanlarda iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Ancak bir alan ya da bölüm adı vermek mümkün değil.

   Bilginiz olsun

   1. peki ben iş ilanı vermek için nasıl filitreleme yapmalıyım melek hanım gerçekten bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim

    1. Saniye Hanım,

     İş ilanı vermek mi iş ilanlarına bakmak mı istiyorsunuz? Anlayamadım.

     İş ilanlarına bakmak isterseniz yeni yasayla diploma sahibi olanlar kalifiye her işi yapabilirler. Dolayısıyla deneyiminizin olduğu alanlarda iş başvuruları yapabilirsiniz. Ancak iş bulma dil düzeyinize bağlı olacaktır.

     Bilginiz olsun

  2. Merhabalar Almanya’dan iş teklifi aldım teknik eleman olarak mavi karta başvuru yapmak istiyorum 45 yaşındayım yeni yasaya göre brüt yıllık maaşım ne kadar olmalı şimdiden teşekkürler

   1. Merhaba Menekşe Hanım,

    Mavi kart için alt limit sınırı 39.682,80€

    Ancak mavi kart başvuru yapılacak bir vize türü değil. İş sözleşmenizde yıllık brüt maaşınız bu düzeyde olmalı.
    Bilginiz olsun

 20. Merhaba Melek Hanım,

  Mavi kart ulusal vize randevusu atanması uzun sürdüğünden 81A ile başvurup Almanya’ya gittikten sonra mavi karta başvurabilir miyim?

  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılarımla,

  1. Merhaba Arda Bey,

   Mavi kart zaten bir oturum statüsü olduğu için yabancılar dairesi yıllık brüt maaşınızı göz önünde bulundurarak size oturum verecektir.

   Kolay gelsin

 21. merhabalar
  sosyal hizmet uzmanıyım. iki ay önce mavi kart için başvuru yaptım. denkliğim ve iş sözleşmem dahil tüm belgelerim tamam. yalnız yıllık brüt maaşım 42 bin euro. bu maaş mavi kart vizesini almamda sıkıntı yaratır mı?
  şimdiden cevabınız için teşekkürler

  1. Merhaba Adnan Bey,

   Mavi kart limitleri 18 Kasım’da değişecek. Eğer bu tarihten sonra işlemleriniz yapılırsa yeni limitler söz konusu olur ve mavi kart statüsünden oturum alırsınız.

   Bilginiz olsun

   1. 18 KASIMDAN SONRA LİMİTLER NE KADAR OLACAK ACABA BİLGİNİZ VARSA ÖZELLİKLE SOSYAL HİZMET UZMANI İÇİN

    1. Adnan Bey,

     Kasımdan itibaren mavi kart limitleri değişiyor. Mesleklerde maaş kriterleri çok değişmez, şehir ve kurum faktörü var.

     Yeni mavi kart limitlerine bu linkten bakmak mümkün.

     https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/fachkraefteeinwanderungsgesetz?gad=1&gclid=CjwKCAjw9-6oBhBaEiwAHv1QvMFcmp-osig3J4gdWYi9oLODiNIW1GNis7GoiH5SDymFaJch2vDVthoCQMsQAvD_BwE

     Kolay gelsin
     Buradan da mesleklere göre yaklaşık bir maaş bilgisi görülebilir.

     1. iyi günler. iş veren mavi kart iş sözleşmesini taratıp pdf olarak bana gönderebilir mi sonrasında ben onu imzalasam olur mu aynı şekilde iş beyanını da pdf olur mu . çünkü işe başlama günümün değişmesi gerekti. şimdiden teşekkkür ederim

     2. Merhaba Adnan Bey,

      Siz de renkli çıktı olarak alabilirseniz sorun olmayacağını düşünüyorum.

      daha önce bu yöntemi kullananlar sorun yaşamadıklarını söylemişlerdi.

      Ayrıca zaten işverenden yine teyit alınıyor.

      Kolay gelsin

     3. Son bir soru 🙂 bu SGK hizmet dökümü gibi evrakları almanca yada İngilizceye çevirmeye gerek var mı acaba

     4. Adnan Bey,

      SSG dökümü gibi sayı ağırlıklı bir belge için tercüme istenmez. Şimdiye kadar da istendiğine tanık olmadık. Ancak diğer belgeler için tercüme istenir.

      Başka sorularınız olursa sitemizde, “ücretsiz danışmanlık için tıkla” bölümünden kayıt oluşturabilirsiniz. Sonrasında biz sizi arayıp ihtiyacınız olan bilgileri memnuniyetle paylaşırız.

      Bilginiz olsun

 22. Merhabalar,

  Almanya’dan yüksek lisans kabulü aldım. Çalıştığım şirket Almanya’dan mevcut işime devam edebileceğimi söyledi. Çözüm olarak; sigortamın Türkiye’de devam etmesi ve maaşımın Türk hesabıma yatması, benim parayı Alman hesabıma gönderip oradan çekmem konuşuldu. Şirketin Almanya’da da ofisi var, orada Workstudent olarak 20 saat çalışma iznim var. Belirlenen yolun hukuki bir cezası var mıdır? Almanya’da oturum iznimi aldıktan sonra sigortamın Türkiye’de devam etmesi veya her iki tarafta sigortalı çalışan olarak görünmenin hukuki karşılığı nedir? Destek ve önerilerinizi rica ederim şirkete sunabilmek adına.

  İyi çalışmalar şimdiden çok teşekkürler.

  1. Merhaba Fatih Bey,

   Yasal olarak iki ülkede aynı anda sigortalı çalışmak ilerde problem yaşamanıza neden olabilir. Ayrıca öğrenci olarak haftada 20 saatlik çalışma hakkınız var. Ancak bundan daha fazla çalıştığınız bir şekilde okul tarafından tespit edilirse okulla da problem yaşamanız olası. Bu nedenle bu konuyu Almanya’da bir mali müşavirle görüşmezi öneririm. Her iki ülke sigortası-vergilendirme mevzuatı çerçevesinde sizi bilgilendirmesinde yarar olacak.

   Bilginiz olsun

 23. Merhabalar
  Ben mimarlık mezunuyum 24 yaşındayım 2 yıldır mimarlık yapıyorum mavi kart kapsamında Almanyaya göç edebilmem için dil şartı aranıyor mu
  Şuan Almanca eğitimi alıyorum A2 seviyesinde derslere devam ediyorum
  Almanca ya da ingilizceden birini bilme zorunluluğu var mıdır acaba?

  1. Merhaba Seda Hanım,

   Almanca düzeyiniz iş bulma ya da daha iyi kurumlarda iş bulma konusunda size avantaj sağlayacaktır. İyi derece İngilizce bilginiz yoksa B2 sizin için yararlı olur.
   Hem iyi derece İngilizce hem de Almanca biliyorsanız şansınız artar.

   Kolay gelsin

 24. Merhaba,
  Almanyada bir işverenle sözleşme imzalamak üzereyim, mavi kart için tüm gereklilikleri karşılıyorum. Sorum şu; mavi kart başvurusu ailece mi yapılıyor? Yoksa ilk almanyaya gidip orada mı işlemler yapmam gerekiyor. Maksadım ilk gidişte ailemi de yanımda götürmek.
  Cevabınız için teşekkürler

  Selamlar

  1. Merhaba Kerem Bey,

   Mavi kart başvurulacak bir durum değil. Edindiğiniz iş sözleşmesi kapsamında yıllık brüt maaşınız mavi kart alıp almayacağınızı belirliyor.
   Mavi kart ya da çalışma vizesi başvuru yaparken aile bireyleri için de randevu alabilirseniz birlikte vize görüşmesine gider; sorun ve eksik evrak olmazsa vizeniz onaylanır. Almanya’ya gittikten sonra oturma izni için başvuru yaparken mavi kart statüsünden başvuru yapmak gerek. Bu başvuru esnasında iş sözleşmenizi de ibraz etmeniz gerekiyor; kurum çalışanları, yıllık brüt maaşınıza bakarak sizin oturum statünüzü belirleyecek.

   Bilginiz olsun

 25. Mrb, ben meslek lisesi elektrik mezunuyum tecrübe yok Almanya’ya turist vizesiyle gitsem alanımda -ya da farklı bir alanda da olabilir- iş bulup kalabilir miyim?

  1. Merhaba Cengiz Bey,

   Söz konusu yasa henüz yürürlüğe girmedi. Bu arada Almanca öğrenmenizi öneririm.
   Schengen vizesi çok kolay verilmiyor malum. Çalışma vizesi almak için çaba harcamanız öneririm.

   Kolay gelsin

 26. Merhabalar,
  3 senelik elektrik mühendisiyim. Mavi kart için vize başvurusu yapmak üzereyim. Aldığım iş teklifinin ünvanında “Engineer” ibaresi geçmese de (Örneğin: Technical Support, Project Manager vs.) Mavi Kart MINT maaş skalasına mühendislik diplomam olduğu için başvurabilir miyim? Yaptığım iş 100% lisans bölümüm ile alakalıdır.

  1. Merhaba Arda Bey,

   Mavi kart maaş kriterlerini sağlamanız durumunda Almanya’ya gittikten sonra mavi kart statüsünden oturum alabilirsiniz.

   İyi şanslar

 27. Merhaba.
  İş görüşmeleri yapıyorum ve mevcut vizem ile iş görüşmesine gidiyorum.
  Kabul almam durumunda ne yapmam gerekiyor?

  1. Merhaba Serap Hanım,

   Öyle sanıyorum ki Schengen vizesiyle iş görüşmeleri yapıyorsunuz. Bir iş sözleşmesi almanız durumunda Türkiye’den çalışma vizesi için bir başvuru yapmanız gerekir. Randevu kaydı oluştururken sizin için gerekli olan evrakları da sizinle paylaşacaklar.

   Sorularınız olursa bizi de arayabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 28. Merhaba, 27 yaşındayım. Açık öğretim meslek lisesi – Makine Teknolojisi Alanı – Bilgisayar Destekli Makine Ressamlıgı – Autocad Programı mezunuyum. Diplomamda 3795 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre ” Teknisyen ” ünvanına sahibim.
  Aynı zamanda İş Yeri Açma Belgem var. İş yeri açma belgemde ise ; 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu’nun 30. maddesindeki şartları taşıdığından kendisine bu belge verilmiştir yazmakta.
  Alt kısımda ise ; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince ” Ustalık Belgesi’ne tanınan BÜTÜN hakları kapsar yazmakta.
  Benim iş yeri açma belgem veya ustalık belgem Almanya’ya gelmemde yardımcı olur mu ? 16. madde olduğunu göremedim çünkü.
  Ayrıca mezuniyetten sonra 2 yıl bir yerde çalışmadım fakat eğitim zamanında okuldaki atölyede ve okuldaki derslerde yüz yüze hocalarımla eğitimlerimi tamamladım. Autocad Çizim programını kullanmıştık. Sizce 81A vizesi bana uygun olur mu ? Autocad Bilgisayar üzerinden yapılan çizim programı olduğu için Almanca hangi seviyede olmalıdır ?
  Teşekkür ederim.

 29. merhablar
  almanyada kuzenimin temizlik şirketketi var ve bir iş sözleşmesi hazırladı kolay bir iş ama benim daha önce yaptığım bir iş değil yani sertifikam yok lise diplomam inşaat üzerine nasıl bir yol izlemeliyim almanca eğitimi almam şartmı ve bu konuda iş sözleşmesi yeterli oluyormu?

  1. Merhaba Yusuf Bey,

   Bu tarz işler için ne yazık ki vize almanız mümkün değil. Yazdıklarınızdan meslek lisesi diplomanız olduğunu düşünüyorum, diplomanız ile ilgili bir alan üzerinde bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vize alma olasılığınız yüksek.

   Bilginiz olsun

 30. Merhaba,
  11f statüsünden vize başvurusu yapacağım. Makine mühendisliği mezunuyum ve hem bölümümüm hem de mezun olduğum üniversitemin H+ denkliğim var. iş özleşmemde “süreç mühendisi” unvan yazıyor. Meslek unvanını kullanma izni yine de almalı mıyım?
  Teşekkürler

  1. Merhaba Ecem Hanım,

   İş tanımınızda “mühendis” unvanı yazmanı durumunda sizden ilgili konsolosluk denklik yani “Berufsbezeichung” ister. Gideceğiniz eyaletteki Ingenieurkammer ile iletişime geçmenizi öneririm.

   Kolay gelsin

 31. Merhabalar iyi çalışmalar dilerim benim uluslararası ilişkiler bölümünden lisans ve yüksek lisans diplomalarım var lojistik sektöründe lojistik asistanı olarak 2.5 yıllık deneyimim var toplam iş deneyimim 7 sene b1 seviyesinde almanca c1 seviyesinde ingilizcem var ve sertifikalarım mevcut Almanyada lojistik firmalarında çalışmak istiyorum bunun için nasıl bir yol izlemeliyim?Uluslararası ilişkiler bölümünün iş yelpazesi geniş olduğundan diploma denkliği yaptırsam lojistik sektöründe çalışma vizesi alablirmiyim?

  1. Merhaba Mehmet Bey,

   Evet, dediğiniz gibi sizin alanınızın çalışma yelpazesi geniş. Bu kriterle bu alanda iş bulma şansınız yüksek diye düşünüyorum.

   Kriterleri size uyan iş ilanlarına başvuru yapmanızı öneririm.

   Ayrıca yeni yılda özellikle lisans mezunlarına yan alanlarda da çalışma olanağı verilecek. Yasanın uygulanması ile ilgili uygulama mevzuatı yayımlanınca daha net şeyler söylemek mümkün olacaktır.

   Kolay gelsin

  1. Çağlayan Bey,

   Sorunuzu daha net ve ayrıntılı yazabilirseniz cevaplama şansım olur.

   Bu sorudan hangi vize türüne ne amaçla başvuru yapacağınızı çıkaramıyorum.

   Kolay gelsin

 32. Merhaba mavi kart için başvuru yaptım ve 1 yıllık mavi kart vizesi aldım ama eşim hamile bir ay sonra doğum yapacak sorum almanya ya hemen giriş yapmam gerekiyor mu yoksa bir ay sonra gitsem olur mu teşekkürler.

  1. Merhaba Serhat Bey,

   Vize süreniz uzun olduğu için hemen giriş yapmak durumunda değilsiniz. Bir kaç ay sonra giriş yapabilirsiniz ancak bu konuda işverenden onay almanızı öneririm.

   Hayırlı olsun

 33. Merhaba,

  Ben, Türkçe Öğretmenliği mezunuyum, aynı bölümde yüksek lisansım da var. Almanya’da eğitim pedagogu olarak çalışabilme şansım var mı? Varsa koşulları nelerdir?

  İyi günler

  1. Merhaba,

   Eğitim korunmalı mesleklerden ancak kendi alanınızda denklik yaptırarak çalışma şansınız olur. Türkçe öğretmenliği mezunu olduğunuz için bu alanda iş fırsatları çok kısıtlı. Master ya da meslek eğitimi düşünülebilir.

   Bilginiz olsun

   1. Bir meslek eğitimi tamamladığım takdirde eğitim fakültesi mezunu olarak “eğitim pedagogu” olabilir miyim peki? Amacım Türkçe Öğretmenliği yapmak değil, eğitim pedagogu olmak. Türkçe Öğretmeni birinim şu anda bu alanda çalıştığını biliyorum.

    Sevgiler.

    1. Merhaba Ekin Hanım,

     Pedagoji Almanya’da korunmalı mesleklerden ve üniversite eğitimi almayı gerektirir. Meslek eğitimi değil denklik yaptırmak, gerekiyorsa ek eğitimler almak ya da bu alanda yeniden bir eğitim almak gerekebilir.

     Bilginiz olsun

     1. Teşekkürler Melek Hanım ancak araştırmama göre pedagogluk Almanya’da tanınan bir meslek değilmiş.

    2. Merhaba eşim tır ve forklift şoforu nasıl iş vizesi alabilir Almanya’da iş bulma ve iş sözleşmesini nasıl yapabilir vizeye başvururken hangi evraklar gerekiyor teşekur ederim

     1. Merhaba Naile Hanım,

      Sorularınızın cevabı çok uzun. Burada kısa cevaplar vermeye çalışıyoruz.

      Web sayfamızda “ücretsiz danışmanlık için tıkla” seçeneği var. Oradan kayıt olabilirseniz ayrıntılar için sizi arayacağız.
      https://almanya-danismanlik.eu/

      Kolay gelsin

 34. Merhaba elektrik/ elektronik meslek lisesi mezunuyum ama kendi işimi yapmadım sertifikam var..özel sektörde parakende satış işi yapıyorum nasıl bir yol izleyebilirim ? teşekkürler

  1. Merhaba Muhammed Bey,

   Yürürlükteki yasaya göre diplomaya uygun bir iş sözleşmesiyle vize alamak mümkün. Meslek lisesi mezunu olduğunuz için de mutlaka denklik yaptırmak ve mümkünse iyi iş avantajları için en az B1 düzeyinde Almanca gerekir.

   Bilginiz olsun

 35. Merhaba, mavi kart sahibi bir çalışan, hastalık izni, doğum, annelik izni vs gibi uzun süreli izinler kullanırsa mavi kartı bu durumdan etkilenir mi? Kalıcı oturma izni için geçmesi gereken süreden sayılır mı? Ya da tam tersi mavi kartı iptal olur mu? Bir de kalıcı oturum izni alındıktan sonra çalışılmasa da olur mu?

  1. Ecem Hanım,

   Bu çerçevedeki yasal haklarınızı kullanabilirsiniz ancak bunlar tabii ki sizin durumunuzu, oturumunuzu etkiler.
   Bu konuda Almanya’da bir avukattan bilgi almanızı öneririm.

   Kolay gelsin

 36. Merhaba,

  Ben 25 yaşındayım ve liseden elektrik-elektronik, üniversiteden ise Elektronik teknolojileri mezunuyum. 2 senedir “ABB Elektrik” firmasının distribütör firmasında Sürücü ve Otomasyon teknikeri olarak çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla ABB Almanya’da çok rağbet gören bir firmadır. Ancak ilk etapta Almanya’da bir akrabam aracılığla klima montaj işi yapacağım, iş sözleşmesi gelecek. Bu işi yapmamda bir sakınca olacak mı Vize konusunda. Denklik ve Vize konusunda nasıl bir yol izlenmelidir?

  İyi günler.

  1. Merhaba Mehmet Bey,

   Projeden Başak arkadaşım size gerekli bilgiler konusunda danışmanlık yapmış.

   İyi şanslar dilerim

 37. Merhaba, kadın çalışan için doğum ve annelik izni mavi kartı etkiler mi? Evde geçirilen izin süresi uzun olduğu için mavi kart ve oturum iptal olur mu acaba?

  1. Ecem Hanım,

   Evet etkiler. İlk sorunuzda bunu ayrıntılı birr biçimde anlatmaya çalışmıştım. Almanya’da güvenceli bir oturum almanız önemli.

   Kolay gelsin

 38. Merhaba. Kadın çalışan olarak mavi kart oturumuyla Almanya’da çalışmaya başladıktan ne kadar süre sonra doğum iznine çıkabilirim? Atıyorum 3 yıl annelik izni almam mümkün mü? Bu izin mavi kartımı etkiler mi? İptal olur mu?
  Bir de 81a ön onay vizesiyle gelinirse süresi oturum ve vatandaşlık süreleri mavi karttan ne kadar farklı olmaktadır?
  Teşekkür ederim…

  1. Merhaba Ecem Hanım,

   Deneme süresinin bitmesi ve hamilelik süreci aslında bir buçuk yıl sonra mümkün olabilir.Doğum izni süresince kazancınızdan dolayı hala mavi kart statüsünde olabilir ancak 3 yıllık annelik izni ücretsiz izindir ve işvereninizin de bunu kabul etmesi gerekir. Ücretsiz olduğu için mavi kart statünüz devam etmez diye düşünüyorum.
   18a vizeyi hızlandırma yöntemlerinden biridir. Oturum ve vatandaşlık süreleri bundan bağımsız olabilir. Ayrıca bu süreçlerde tek başına Almanya’da bulunma süresi yeterli değildir. Durumunuz bir bütün olarak incelenir ve ona göre değerlendirilir.

   Bilginiz olsun

 39. Merhaba.
  Üniversiteden yeni mezun oldum sayılır askerden geldim. Diplomamın Avrupa’da geçerliliği mevcut fakat bir işte çalışmadım Almanca öğrendiğim takdirde Almanya’da çalışmam mümkün mü? Nasıl bir yol izleyebilirim.
  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba Buğra Bey,

   Bölümünüzü yazmamışsınız. İyi derece ALmanca öğrenmek ve gerekirse denklik yaptırmak iş bulma konusunda avantaj olacaktır. İş sözleşmesi edinmeniz durumunda gerekli evraklarla vize sürecini başlatabilirsiniz.

   Kolay gelsin

  2. Merhaba,
   Anpassunglehrergang yapmam gerekiyor 14 ay bu vesileyle vize alabilir miyim? Ebeler mavi kart alabilir mi? Henüz iş sözleşmem yok.
   Teşekkürler

   1. Merhaba Cansu Hanım,

    Anpassungslehrgang uygulamalı olarak yapılır ve bir işletmede-hastane-klinikte yapılır. Mesleğe göre değişir. Bunun için B2 düzeyinde Almanca ile iş başvuruları yapılmalı ve size telafi eğitimi verecek bir kurumla telafi eğitimi sözleşmesi imzalanmalı. Bu durumda vize için gerekli diper evraklarla vizeye başvuru yapabilir; evraklarda herhangi bir eksiklik olmaması durumunda vizeniz § 16d kapsamında onaylanır.
    Mavikart için yıllık brüt maaşınızın mavi kart kriterlini sağlayabilmesi gerekir. Telafi eğitimi söz konusu olduğunda ücret düşük olacağından mavi kart standartlarına ulaşmak zor olur. Ayrıca incelemelerim sonucunda meslek grubu olarak da aylık brüt maaşlar bu alanda mavi kart standartlarının altında kalıyor.

    İyi şanslar

 40. Merhaba melek hanım öncelikle yardımlarınız için teşekkür ediyorum ben 13 yıllık bayan fuaförüyüm gerekli bekgelerin usatalık usatöğreticilik vesaire hepsi var ve alamnyaya gitmek için hangi yolu izlemem gerekiyor benide bilgilendirirseniz çok memnun olurum işdiden teşekkür ediyorum

  1. Merhaba Hacer Hanım,

   Biz de ilgi ve güveniniz için teşekkür ederiz.

   Gerekli belgelerinizden kastınız nedir? Örneğin meslek lisesi diploması ya da 16. maddeden kalfalık belgeleriniz varsa denklik yaptırmak ve dil öğrenmenizi öneririm.

   Öncesinde iş sözleşmesi edinmeniz durumunda çalışma vizesine, aksi halde Haziran 2024’te şans kartı vizesine başvuru yapmanız mümkün.

   Ayrıntılı sorularınız için bize mesai saatleri arasında ulaşabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 41. merhabalar
  Ben Bozok üniversitesinin Moleküler biyoloji ve genetik bölümünü 2020 yılında bitirdi. 2022 de biyoloji ana bilim dalı yüksek lisanstan mezun oldum. Araştırmalarım sonucunda okulumuzun bizim bölüm için bir denkliği yok. bende ülkemden yaşadığım ekonomik sorunlardan dolayı yurt dışında çalışmayı düşünmeye başladım. bana tavsiyelerinizi merak ediyorum. yardımcı olursanız çok sevinirim. iyi çalışmalar.

  1. Merhaba Sena Hanım,

   Ben anabin.kmk.org sistemine baktığımda sizin okulunuz H+ olarak görünüyor. Yani Almanya sizin okulunuzu tanıyor. Okulun olduğu kısımda bölümünüzün olmaması önemli değil. Bu henüz sizin okulunuzdan, sizin bölümünüzden kimsenin denklik yaptırmadığını gösteriri. Bu durumda da bölümle ilgili bir çıktı almak yeterli.

   İyi derece yani B2 düzeyinde Almanca sizin karşınıza iyi iş fırsatları çıkarabilir. Mümkünse paralel olarak da iş tecrübesi edinmenizi öneririm.

   iyi şanslar

 42. Merhaba, ben meslek lisesi makine bölümü mezunu aynı zamanda önlisans makine bölümü mezunuyum ve 5 yıldır da CNC operatörü olarak çalışıyorum.Almancam yok yeni eğitime başlayacağım.turkiyedeyken Almanya’da iş bulmam durumunda oturum için sözleşme süresince demişsiniz sözleşme bittiğinde yine aynı meslekten farklı bir işe girdiğimde tekrar başvurup uzatabiliyormuyum.birde tamamen kalıcı oturumu alma hakkımız oluyormu

  1. Merhaba Göktuğ Bey,

   Meslek lisesi ve ön lisans aynı bölüm olduğu için ilk olarak meslek lisesi diplomanızın denkliğini yaptırmanızı öneririm. Birkaş yıl Almanya’da çalıştıktan sonra ön lisans diploma denkliği yaptırmak sizin açınızdan çok avantajlı olacaktır. Almanca düzeyiniz iyi firmalarda iş bulma olanağı sağlayacaktır.

   İş sözleşmesi edindiğinizde, sözleşme kadar oturum verilir. Sözleşme aynı yerde ya da farklı yerlerde de olsa devamettikçe oturumunuz ona paralele olarak uzatılır. Yaklaşık 5 yıl sonra B1 düzeyinde Almancanız varsa süresiz oturum başvurusu yapabilirsiniz.

   Bilginiz olsun

 43. Merhaba

  Eşim diş hekimi ben de bir sigorta şirketi çalışanıyım. Eşimin diş hekimliği diploması üzerinden denklik alıp, Almanya’ya gitmeyi planlıyoruz. En kolay nasıl bir yol izleriz acaba ?

  1. Merhaba Mehmet Bey,

   Ne yazık ki sağlık alanında özellikle hekimler için çok kolay yollar yok. B2 düzeyinde Almanca öğrenmesi ve denklik başvurusu yapması gerekir. Çoğu eyalet denklik evrakları arasında B2 düzeyinde Almanca sertifikası da talep eder.

   Bilginiz olsun

 44. Merhaba. ben 2017 yılında sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünden mezun oldum. Lisans olarak Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü bitirdim şu an kamuda öğretmenlik yapıyorum 1 yıldır. Almanca ise a1 seviyesinde yeni başladım. Almanyada lise mezuniyetim ile hemşirelik yapmak istiyorum. Nasıl başvuru yapmam gerekiyor? Denklik için şimdiden başvurmak mı gerekli? Başvursam ne zaman çıkar ve çıkana kadar benim b2 seviyesine çıkmam mı gerekiyor, lisans için mi lise için mi başvursam daha iyi olur, ve genel süreç nasıl ilerliyor ?gibi sorularım var. yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhaba Göksu Bey,

   Sorulartınız ayrıntılı ve seçenekli uzun cevaplar gerektiriyor. Burada sadece kısa ve öz cevaplar vermeye çalışıyoruz. Ayrıca sizin durumunzla ilgili de bazı cevaplara ihtiyacımız var sağlıklı danışmanlık için. Bu nedenle bizime telefonla iletişime geçebilirseniz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

  2. Göksü hanım merhaba , 2017 mezunları için hemsire yardımcılığı olarak müracat edilebiliyor denildi, siz başvuru yaptınız mı acaba?

 45. Merhaba,

  Kendime ait bir yazılım ve tasarım ajansım var. Almanyada doğdum ve 13 yaşıma kadar orada okudum. Almancam ve ingilizcem var. Teyzemler ve kuzenlerim hala almanyada. Almanya da iş yaptığım birkaç müşterim de mevcut. Güzel sanatlar mezunuyum ancak bölümüm seramik. Aynı zamanda profesyonel müzisyenim, albüm ve kliplerimiz vs mevcut. MSG kaydım da hala duruyor. Ailem ile komple almanyaya taşınmak istiyorum. En doğru yol/vize türü hangisi olur ve son zamanlardaki ret miktarından dolayı kabul görmesi ne kadar olası? Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba Ercüment Bey,

   Yazılım alanında bir iş sözleşmesi edinerek ya da Almanya’da halihazırda faaliyet gösteren bir firmaya ortak olabilir ve aynı zamanda çalışan statüsünden iş sözleşmesi üzerinden ulusal vizeye ailecek başvuru yapmanız mümkün.

   Bu durumda çalışma vizesi+aile birleşimi vizeleri olacaktır.

   Bilginiz olsun

 46. Merhaba 18 yaşındayım bu yıl meslek lisesinden endüstriyel otomasyon(mekatronik) bölümünden mezun oldum ustalık belgesi aldım a1 seviyesinde almancam var ben yeni çıkan yasalar ile birlikte başvursam gidebiliyor muyum gidebiliyorsam ne yapmam lazım nerelere başvurmam lazım ve minimum hangi seviyede almanca bilmem gerekiyor cevabınız için teşekkür ederim.

  1. Merhaba Kağan Bey,

   Şans kartı ile ilgili uygulama ancak Haziran 2024’te devreye giriyor. O zamana kadar Almanca seviyinizi olabildiğince yükseltmenizi, mümkünse alanınızda deneyim edinmenizi öneririm. Bu süre zarfında denklik yaptırmak da avantaj olacaktır.

   Kolay gelsin

    1. Merhaba Sibel Hanım,

     Henüz iş tecrübeniz de olmadığından iyi derece ALmanca öğrenerek iş bulma şansınızı artırabilirseniz gitme şansınız olur.

     Kolay gelsin

 47. Merhabalar ben Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi mezunuyum. Türkiye’de özel kurumlarda İngilizce Öğretmenliği yapıyorum. Yaklaşık 10-12 yıllık deneyime sahibim. En son Hacettepe Üniversitesi Hazırlıkta Öğretim Görevlisi olarak da çalıştım. Almanya’ya yerleşmek ve çalışmak istiyorum. Biraz Almancam var ve Goethe Institut’ten en az B1 seviye sertifika, IELTS ve TESOL/CELTA belgesi de en yakın zamanda almayı kesin düşünüyorum. Evliyim ve 1 yaşında kızım var. Eşim Matematik öğretmeni ancak çalışmıyor. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim?Sizce yerleşme şansım var mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim
  0544 699 20 42 numarasında da ulaşabilirsiniz eğer yorum yapamazsanız.
  Teşekkürler. Iyi çalışmalar.

    1. Derya Hanım,

     İlginiz için teşekkür ederiz.

     Bireysel görüştüğümüz için cevap çok ayrıntılıydı. O nedenle buraya da aktaramadık.

     Bilginiz olsun

 48. Merhaba,
  Türkiye’de mavi diplomalı hukuk fakültesi mezunuyum. Almanya’da avukatlık haricinde hangi meslekleri yapabilirim? Ayrıca Avukatlık yapabilmem için yüksek lisans mı yapılması gerek?

  1. Merhaba Ayşe Hanım,

   Hukuk diplomasının denkliği ne yazık ki yok. Mavi diploma olması da durumu değiştirmiyor. Hukuk bürolarında danışmanlık- Almanya’daki Türk vatandaşlarının Türkiye’deki hukuki durumlarını takip edebilirsiniz. Master alanınız Almanya’da avukat olarak çalışmanızı sağlayacak bir bölüm olması gerekir. Ayrıntılı bilgiyi master yapacağınız kurumlardan almak mümkün.

   iyi şanslar

 49. Merhaba ben önlisans diyaliz teknikeri mezunuyum Almanya’ya gitmek istiyorum ama nasıl başvuru yapacağımı bilmiyorum başvuru yapmak için ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba Sıla Hanım,

   Dializ hemşiresi-teknikeri, Almanya’da hemşirelik eğitimi sonrasında alınan ek eğitimler sonucunda kazanılan bir ünvan. Referans alınan bir eğitim müfredatı olmadığı için denklik yaptırmak mümkün değil. B2 düzeyinde Almanca öğrenerek meslek eğitimi -Ausbildung- yapmanızı öneririm.

   Kolay gelsin

 50. Merhaba ben 1981 doğumlu evli kizim için yazıyorum kendisi 2 yıl işletme mezunu iki yılda halkla ilişkiler okudu yani 4 yıllik üniversite mezunu fakat okuduğu mesleki işlerde çok çalışmadı 5.5 yıldır medicana hastanesinde doktor asistanlığı yapıyor maglum Türkiyede yaşam zorlandı almanyada çalışmak istiyor nasıl bir yol izlemeliyiz cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba GÜlten Hanım,

   Sağlık alanında çalışmak için ona yönelik bir diploma zorunluluğu var. Deneyime dayalı olarak bu alanda diplomasız ALmanya’da çalışması yasal olarak oalanaklı değil. Ancak işletme üzerinden çalışma şansı olur. Almanca öğrenmesini ve Haziran 2024’te şans kartı ile şansını denemesini neririm. Bu süreçte işletmeye yöönelik bir alanda bir iş sözleşmesi edinmesi durumunda vizeye başvur yapabilir.

   Kolay gelsin

 51. Merhaba,
  Ben yeni mezun elektrik elektronik mühendisiyim. Şu an Almanya’da Erasmus kapsamında stajımı yapmaktayım. Staj yaptığım iş yeri benimle çalışmaya devam etmek istiyor. Ancak ben buraya yeşil pasaport ile geldim ve 90 günlük hakkımın bir kısmı kullanıldı. Nitelikli işçi olarak çalışabileceğim söylendi, burada buna başvuru yapabiliyor muyum? Ayrıca Anabin’de okulum H+ olarak gözükmekte ancak bölümümün adı yer almamakta yine de denklik için başvuruda bulunmalı mıyım?

  1. Merhaba Simge Hanım,

   Anabinde, okulunuzun olduğu bölümde bölümünüzün olmaması henüz sizin okuldan, sizin bölümünüzden kimse denklik yaptırmamış demektir. Bu durumda bölümle ilgili de bir çıktı almanız sorunnuzu çözer.

   Yeşil pasaport Schengen statüsündedir ve durumda genellikle oturuma çevrilmez. Ancak halihazirda Almanya’dasınz. İş sözleşmenizle yabancılar dairesine oturum için başvuru yapmanızı en azından denemenizi öneririm. Memur, inisiyatif kullanarak size oturum verebilir. İş vereniniz de acil ihtiyacı olduğuna yönelik bir yazı ile sizin talebinizi desteklesin.

   İyi şanslar

   1. merhaba benımde okulum h+ fakat bolumum yok bölümünüz çıktısını alın derken nasıl bir işlemden bahsediyorsunuz.okul transkrıpt mı almalıyım sadece.bu yeterlımı?tesekkurler saygılar.okulum anadolu unıversıtesı önlisans bölümüm laborant ve veteriner sağlık.

    1. Merhaba Bahar Hanım,

     Anabin’de ağırlıklı olarak lisans bölümleri yer alır.

     Ön lisans mezunu olduğunuz için denklik zorunlu. Çalışacağınız eyaletteki ilgili denklik kurumuna istenen evraklarla başvurmak gerekir.
     Bu arada tercihen B2 düzeyinde Almanca bilmeniz iş bulma şansınızı artıracaktır.

     Bilginiz olsun

 52. Merhaba ,
  Eşim akademisyen bilgisayar muhendisi ve ayrıca endüstri tecrübesi var. Bense Elektrik mühendisiyim yüksek lisansım da var mekatronikte. Almanyada iş arıyoruz. Eşim 45 yaş üstü oldugu için sanırım mavi karta başvuramıycak. Ama ben başvursam Almanyaya eşimle ve kızlarımızla gelebilir miyiz? Ayrıca yeşil pasaportumuz da var. Kızlarımız da biri 15 digeri 10 yaşında. Onların da eğitim konusu var tabi. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Almanca kursuna gidiyor ufak kzımız. Büyük olan DSD1 diploması alıcak bu sene B1 duzeyinde. Biz de Almanca kursuna yazıldık. Seneye haziran gibi düşünüyoruz fakat biraz karışık tabi. Eşim de yuksek bir ucret teklifi alırsa ve Türkiyede de EYTden yararlabiliyor, Mavi karta eşim de başvurabilir mi?

  1. Merhaba Nihan Hanım,

   Mavi kart iş sözleşmesindeki yıllık brüt maaş kriterlerine göre veriliyor. Yani başvuru yapılacak bir statü değil. İş sözleşmesine bağlı, yaş ile ilgili bir sınırlama yok. Lisans mezunu olduğu için yüksek maaş alması durumunda mavi kart kriterlerini sağlayacaktır. Ayrıca yeni yasaya göre bu yıllık maaş krtiteleri de büyük ölçüde indiriliyor. Dolayısıyla eşinizin ya da aynı şekilde sizin de yüksek maaşlı bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda mavi kart almanız mümkün.

   Almanca hem iş bulma hem Almanya’da bürokratik-sosyal yaşam için hem de kızlarınızın okul hayatı-başarısı için son derece önemli bir kriter.

   Ayrıntılı biligi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 53. Merhabalar Ben Anıl Bu sene Matematik bölümünü yeni bitirdim Almanca dil öğrenmeye de yeni başladım fakat mezun olduğum alanda hiç iş deneyimim olmadı almanya da mezun olduğum bu bölüm üzerine hangi iş alanlarında çalışabilirim eğer almancayı belirli bir seviyeye getirdikten sonra ab mavi karta başvuru yapabilir miyim (iş sözleşmesi olmadan)

  1. Merhaba Anıl Bey,

   Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da deneyim önemli ve tercih sebebi olabiliyor. Bu nedenle mümkünse Almancaya paralel iş deneyimi de edinmenizi öneririz.

   Mavi kart bir oturum statüsüdür. Başvuru yapılacak bir durum değildirm. İş sözleşmesi ve yıllık brüt maaş belli kriterleri şartı var. Yani mavi kartı alıp almayacağınızı iş sözleşmesindeki brüt yıllık maaş belirliyor.

   Bilginiz olsun

 54. Merhabalar melek hanım ben sağlık lisesinden mezunum 9 ay boyunca da staj yaptım şu an sağlık kurumları işletmeciliği okuyorum ikinci üniversite olarakta tıbbi sekreterlik düşünüyorum ve Almancam hiç yok hangi vizeyle nasıl bir şekilde Almanya’da çalışmaya başlayabilirim yeni yasa bana nasıl fayda sağlıyabilir ya da öğrenciykende gidebilirmiyim gidince nerelere bakmalıyım iş konusunda ?

  1. Merhaba Nisanur HAnım,

   Sağlık lisesi diploma denkliği yapabilir ya da B2 düzeyinde Almanca öğrenerek Almanya’da meslek eğitimiAusbildung- yapma şansınız olur.

   Kolay gelsin

   1. Merhaba,

    Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum ve 7 yıllık uluslarası finanscıyım. Almanya’dan yine aynı alanda bir iş teklifi aldım. Malum Uluslararası ilişkilerin kapsadığı iş alanları çok net olmadığı için bu soruyu sorma ihtiyacı duydum. Sözleşmeyi karşılıklı olarak imzaladık sıra vize aşamasına geldi. Mavi karta başvurmamda sizce bir sakınca var mıdır ? Çok teşekkür ederim şimdiden

    1. Merhaba Mehmet Bey,

     Lisans mezunusunuz, mavi kart için yıllık brüt maaş kriterlerini sağlıyorsanız bu kategoriden vize randevu kaydı oluşturabilirsiniz. Asıl Almanya’da oturum izni için başvuru yaptığınızda size mavi kart statüsünden oturum verilecektir.

     Bilginiz olsun

 55. Merhaba melek hanım. ben 39 yaşındayım. düz lise diplomamı meslek lisesine çevirdim. Elimde ise bilgisayar işletmenlik (operatörlük) kurs sertifikam var ayriyeten inşaat teknolojileri ve aşçılık ustalık belgem var ve silhalı ö.g.g. kimlik kartına sahibim. A1 ve A2 dil kurslarına başladım 6 ay kadar sürecek. bu belgeleri de alınca hangi vize başvurusu yapabilirm. saygılar.

  1. Merhaba Akın Bey,

   Yazdıklarınızdan 2 yıllık bir mesleki dioplamaya sahip olmadığınızı anlıyorum.

   Bu durumda Almanca düzeyinizi artırarak şans kartı seçeneğini beklemenizi öneririrm.

   iyi şanslar

 56. Iyi günler.

  Almanya’da bir firma ile pazarlama & satış alanında öncelikle 6 aylık bir staj, sonrasında eğer uygun görülürse tam zamanlı bir pozisyon şeklinde bir iş için görüşüyorum. Bu durumda mavi kart için mi yoksa 6 aylık bir staj vizesi için mi başvurmam gerekiyor. Lisansta İngilizce mütercimlik, yüksek lisansta pazarlama bölümü mezunuyum. Almanca bilmiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım?

  1. Merhaba Leyla hanım,

   Genellikle iş sözleşmelerinde 6 aylık bir deneme süresi olur. Bu durumda iş sözleşmesi ile çalışma vizesine başvuru yapabilirsiniz. Sadece staj söz konusu ise bu durumda da 6 aylık staj vizesine başvur yapmak gerek.

   Kolay gelsin

 57. İyi günler eşim 18 yıldır ilaç firmasında çalışıyor son 6 yıldırda bölge müdürü üniversiteden 2 yıllık işletme ve adalet mezunu iyi derecede İngilizcesi var acaba hangi yolu izlemeli başvuru yapmak için

  1. Merhaba Çiğdem Hanım,

   Var olan yasaya göre tecrübe ve diploma uyuşmuyor.

   şans kartı yasasının uygulama koşullarını beklemek gerekir eşinizin durumunda. Bu arada da dil için girişimlerde bulunması yararlı olur.

   Kolay gelsin

 58. Merhaba,
  Ben ileri ki tarihe IDATA site üzerinden iş arama vizesi için randevu alacağım . Başvuru esnasında istenen evrakları gösterdi site. Evrakların arasında Almanca dil sertifikası yazmaktadır. Dil sertifikası kalkmadı mı? Ben kişisel olarak kendimi ifade edecek kadar Almanca biliyorum, üzerine de koymak için çalışıyorum o ayrı. Ama Dil sertifikası kalktı diye biliyorum. Bunun teyidini verebilir misiniz? Siteyi galiba güncellememişler.

  Teşekkürler.

  1. Merhaba Ali Bey,

   Halihazırda iş arama vizesi için B1 düzeyinde Almanca bilgisini kanıtlamanız istenir.

   Bilginiz olsun

 59. Merhaba Melek Hanım,
  Ben 15 aydır Almanya’da mavi kart statüsünde yönetici pozisyonunda çalışıyorum.(Aile birleşimi ile ailemde şu an yanımda) Çalıştığım firmada bazı işleri başka bir personele aktarıldı benim iş yüküm ve pozisyon itibari ile maasta düşürme planlanacağı söylendi.Bu benim mavi kart statüsünde bir değişiklik yaşatırmi. maaşim minimum ne olursa sorun teşkil etmez.(Almanca b 1 sertifikam henüz mevcut değil).
  Bilgileriniz için teşekkür ederim.

  1. Merhaba Kemal Bey,

   Maaşınızın düşürülmesi durumunda oturum statünüz de değişebilir.

   Bu konuda yaşadığınız şehirdeki “Welcome center”la mutlaka iletişime geçin. Yereldeki uygulama hakkında size daha sağlıklı bilgi vereceklerini düşünüyorum.

   İyi şanslar

 60. Merhaba,
  Metalurji mühendisliği lisans diploması ve anadil seviyesinde Almanca dil bilgim ve buna dair belgem var.
  Ancak iş deneyimim metal sanayi sektöründe Satış müdürlüğü üzerine 10 yıldır. Yine bu alanda Almanyada 6 aylık iş arama vizesine başvurabilir miyim? Ve satış alanında çalışabilir miyim?

  1. Merhaba Melek Hanım,

   İş arama vizesi şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde gidebilirsiniz.
   Bahsetmiş olduğunuz alanda iş sözleşmesi edindiğiniz takdirde oturma-çalışma izni alabileceğinizi düşünüyoruz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/ Ayrıntılı sorularınız olursa bizi arayabilirsiniz.

   İyi şanslar

 61. Merhaba. denklik için başvurmak istiyorum. kısmı denklik çıkarsa b2 seviyesinde almanca bilmeniz şart demişsiniz. peki bunu herhangi bi sınav sonucu veya belge ile onaylatmam gerekiyor mu. hangi sınav veya belge ile onaylatacağım peki ve denklik için başvurulurken almanca dil belgesi isteniyor mu. şuan almanca çalışmaya devam etmek zorundayım. onun için soruyorum.

  1. Caner Bey,

   Sizin durumunuzda denklik evraklarının arasında dil sertifikası istenmez.
   B2 sertifikasını TELC ve Goethe Enstitüsü gibi kurumlardan sınav sonucu alabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 62. Merhaba. Ben 25 yaşındayım. Lise :muhasebe finansman, üniversite: adalet myo mezunuyum. Sigorta geçmişim ortalama altında olmamakla birlikte 3 yıl. Bunun içinde 1 yılı aşkın aşçı sigorta , 1 yılı aşkın barista , 1 yıl ortalama kasiyer olarak çalıştım. Almancam henüz yeterli seviyede değil ama eğitim alıyorum. Araştırmalarım sonucu ne şekilde Almanya ya gidebileceğimi bulamadım . Yardımcı olur musunuz ?

  1. Merhaba Eda Hanım,

   Lise diplomanıza uygun bir alanda iş bulabilme imkanınız var, ancak deneyim ve B2 düzeyinde Almanca istenir. Denklik de yaptırmanız gerekir. Denklik aşamasında sorularınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Başarılar

   1. 2 yıllık çocuk gelişimi mezunuyum ve 7 aydır kreşte sigortalı çalışıyorum. Dil kısmını halledersem denklik şansım var mı? Ausbildung baştan okumak demek onu yapsam kendi derslerimi saydırabilir miyim? Ya da direk denklik alabilir ve yardımcı öğretmen, kitalarda falan çalışabilir miyim

    1. Merhaba Gül Hanım,

     Denklik yaptırmak gerekir, ön lisans mezunu oolduğunuz ve uzun süreli deneyiminiz olmadığı için kısmi denklik çıkar. Telafi eğitimiyle bunu Almanya’da çalışarak tamamlama şansınız var. B2 düzeyinde Almanca istenir.

     Bilginiz olsun

 63. merhabalar. ben sağlık meslek lisesi mezunuyum. bide lisans olarak iktisat bölümünü bitirdim. almanca ise a2 seviyesinde. nasıl başvuru yapmam gerekiyor, hangi eyalete başvurmalıyım, denkliğe şimdi başvursam ne zaman çıkar ve çıkana kadar benim b2 seviyesine çıkmam mı gerekiyor, lisans için mi lise için mi başvursam daha iyi olur gibi sorularım var. yardımcı olursanız sevinirim.

 64. 1971 Almanya doğumluyum 7. sınıfa kadar orada okudum. Türkiyede Bilişim alanında Tezli Yüksek Lisans mezunuyum . Almanyada nasıl çalışabilirim?

 65. Merhaba Proje ekibi,

  Öncelikle tüm sorulara incelikle verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Kendi konuma yakın soru var mı diye neredeyse bütün soruları okudum ama bulamadım.

  Ben 33 yaşındayım. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi %100 İngilizce mezunuyum. Yüksek lisansımı güneş enerjisi teknolojisi üzerine Ege Üniversitesi’nde yaptım. Şu an Scengen Turist Vizem var 6 Ekim’e kadar geçerli.
  1. sorum; turist vizesi ile Almanya’ya gitmeyi ve orada mavi karta başvurmayı düşünüyordum, bunu yapabiliyor muyum?
  2. sorum; neredeyse 10 senedir güneş enerjisi/yenilenebilir sektöründe aktif çalışıyorum ve 5 senedir de Proje Yöneticiliği yapıyorum. Güneş enerjisi mühendislik alanı, lisansım ile aynı değil ama yüksek lisansım ile uyuşuyor. Proje yöneticiliği/proje asistanlıgı gibi işlere başvuruyorum henüz bir yerden kabulum gelmedi. Burada aynı meslekte çalışma derken bu seçtiğim mesleklerde çalışmam doğru olur mu?
  3. sorum; İş bulamadım diyelim yine de 1 ay içinde Almanya’ya gitmek istiyorum. İş arama vizesini Almanya’da Yabancılar Dairesi’ne başvurarak alabiliyor muyum?
  4. sorum; bu 2 secenekte de blok hesabı actırmak zorunda mıyım? Hesabımda ne kadarlık para olmalı? Turist vizesi ile gidip orada sonsuza kadar kalmak istiyorum. O yüzden vizem Ekim’e kadar oldugu icin onu finanse edecek kadar bir bütçe mi olmalı hesabımda örneğin?

  Şimdiden çok teşekkür ederim.

  Saygılarımla,

  1. Merhaba Ruhan Hanım,

   Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

   Sorularına gelecek olursak:
   1-Yürülükteki yasaya göre Schengen vizesiyle Almanya’da iş bulmanız durumunda Türkiye’ye dönerek ulusal vizeye başvuru yapmanız gerekiyor. Schengen vizesiyle iş bulma durumunda ancak yeni yasa uygulanmaya başlandıktan sonra kalmak mümkün olacaktır.
   2-Yüksek lisans diplomanız ile çalışabilirsiniz. Bu konuda bir eşdeğerlilik tespiti yaptırmak mümkün olacaktır.
   3-İş Arama vizesi için sadece Türkiye’den ilgili konsolosluğa gerekli evraklarla başvurmanız gerekiyor.
   4-Schengen Vizesi ile Almanya’da 3 ay kalma hakkınız var. 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek olan yeni yasa kapsamında Schengen vizesi ile iş bulma durumunda kalınabilir. Schengen vizesinde bloke hesaba gerek yok, ancak iş arama vizesi ile gittiğiniz taktirde bloke hesaba ihtiyacınız olacaktır. Bloke hesap tutarı 2023 yılı için aylık 1.027 €’dur.

   Başka sorularınız olursa bizimle tekrar iletişime geçebilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 66. Almanya’ya gidebilmek için hangi önlisans bölümlerini (yaşlı hasta bakımı hariç) okumalıyım ?

  1. Muhammed Bey,

   Bu konuda kesin bölümler sıralamam mümkün değil.

   Ancak B2 düzeyinde Almanca öğrenerek ALmanya’da meslek eğitimi yapmak belki daha avantajlı olacaktır sizin için.

   Şartları konusunda dilerseniz mesai saatleri arasında bize ulaşabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 67. Merhaba,
  İş arama vizesi için asgari İngilizce seviyesi kaç olmalı? (B1/B2/C1)
  İş arama vizesiyle giden biri ortalama kaç ayda iş bulabiliyor?

  1. Merhaba Merve Hanım,

   İş arama vizesi için asgari B1 düzeyinde Almanca istenir. İngilizce sadece IT alanında çalışacaklar için olasılık dahilinde.

   İş bulma süresi kişiye, eyalete, mesleğe göre farklılk gösterir, o nedenle kesin bir süre vermek olanaksız.

   Bilginiz olsun

  2. Merhaba ben iki üniversite okudum biri 4 yıllık işletme biri de 2 yıllık çocuk gelişimi yeni mezun oldum bir iş tecrübem yok Almanya’da çalışma imkanım var mı ? Varsa nerelere başvurmam gerekiyor benim için iki üniversitenin alanından da olur . Çalışım dil seviyem ne düzeyde olması gerek .

   1. Merhaba Merve Hanım,

    İşletme için denklik zorunlu değil, muhasebe ve finans alanında çalışabilirsiniz. İyi derece Almanca bilmeniz iş bulma şansınızı artırır.

    Çocuk gelişimi denkliği zorunlu ve B2 düzeyinde Almanca istenir.

    Her iki durumda da dil seviyeniz iş şansınızı belirler. Dolayısıyla önce Almancanızı ilerletmenizi öneririm. Şnas kartı yasasıyla Almanya’da iş arama hakkınız olacaktır. iyi derece Almanca bu durumda önemli ve avantaj olacaktır.

    Bilginiz olsun

    1. Merhaba Serkan bey ben işletme mezunuyum.Almanyaya yeşil pasaport ile gitsem orda işletme alanında türk şirketten iş bulup kalabilirmiyim

     1. Neşe Hanım,

      Yeşil pasaport ya da Schengen vizesiyle ALmanya’da iş bulmanız durumunda kalma şansınız ancak şans kartı yasası uasallaştıktan ve uygulamaya başladıktan sonra mümkün. Halihazırda böyle bir uygulama yok.

      Bilginiz olsun

 68. Merhaba, eşim istatistik mezunu. Fakat bu alanda hiç deneyimi yok. 2 yıl lojistik deneyimi var ve bu alanda çalışmak istiyor. İş başvuruları ,Türkiye’de olduğu için, olumsuz değerlendirildi şimdiye kadar. iş arama vizesi ile Almanya’ya gitmek istiyor. Yeni yasaya göre Lojistik alanında iş bulursa orada kalabilir mi?

  1. Merhaba,

   Dil düzeyi, iş bulma konusunda avantaj sağlayacaktır. Yeni yasada mezuniyetinden farklı kalifiye alanlarda çalışma şansı olacaktır. Lojistik alanında da eleman ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

   Kolay gelsin

 69. Denlik işlemi ile ilgili nasıl bir yol izlemem gerekiyor? ya da okul diplomam yeterli oluyor mu ?

 70. Merhabalar iyi çalışmalar
  Ben liseden hasta ve yaşlı hizmetleri mezunuyum 2 yıllık iş deneyimim var staj ile birlikte yeni göç yasasından nasıl yararlanabiliyorum? İş ve yaşam için Almanya’ya yerleşmeyi düşünüyorum bu meslekten nereden başlamam gerekiyor veya nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Merhaba Ayşegül Hanım,

   Öncelikle Almanca öğrenmeya başlamanız öneririm. Hedefiniz en B1 ancak tercihen B2 olmalı. Eş zamanlı olarak da denklik işlemleri başlatabilirsiniz. Yeterli dil düzeyine ulaştığınızda ve denklik sonucu da aldığınızda iş arayabilir ya da yeni yılda yürürlüğe girecek yasa kapsamında başvuru yapabilirsiniz. Sağlık alanında olduğunuz ve mesleğiniz de korumalı-düzenlemeye tabi bir meslek olduğu için dil ve denklik şartı devam ediyor.

   Bilginiz olsun

 71. Merhaba,
  Almanya da 3 üniversiteden sartlı kabul aldım, idatadan 2 kişilik ( eşim ve ben için ) randevu tarihi talep ettim aynı anda eş durumu da yapabilmek için. Benim dil kursum bitene kadar çalışma iznim olmayacak ve sonrasında da okul bitene kadar belirli bir çalışma iznim olacak bunu biliyorum. Ancak eşimin benimle birlikte geldiği durumda eşimin çalışma izni oluyor mu? Bu durumda danıstıgımız birinci kişi eşimin tam zamanlı bir çalışma izninin olacagını söylüyor, diğer kişi ise öğrenci vizesi ile gittiğim için eşimi yanıma almamın cok zor oldugunu söylüyor. Sizin düşünceniz nedir?

  İyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba Nur Hanım,

   Eşiniz için de bloke hesap açmanız durumunda aynı anda vizeye başvuru yapabilir; olumlu sonuçlanması durumunda birlekte gidebilirsiniz. Eşiniz aile birleşimi stataüsünde olacağı için tam zamanlı, mesleki sınırlama olmadan bulduğu işlerde çalışma hakkı elde eder.

   Bilginiz olsun

 72. Merhaba , Elektrik Elektronik Mühendisiyim , Diplomam Yurt dışında da geçerli 11 yıldır mezunum, 10 yıllık iş deneyimim bulunmaktadır. ingilizce temel seviye almanca hiç yok . Mavi kart kapsamında gitmem için ne yapmalıyım. almanca zorunlu mu

  1. Merhaba Yusuf Bey,

   Almanca düzeyiniz iş bulma konusunda avantaj sağlayacaktır. Almanca olmadan hatta CV’nizde B2 olamdan işverenlerin başvurulara olumlu dönüş yapmadıklarına tanık oluyoruz.

   İyi iş fırsatları için iyi derece Almanca bilmek önemli. Mavi kart başvuru yapılacak bir statü değil; iş sözleşmesindeki yıllık brüt maaşınız mavi kart statüsü alıp almayacağınızı belirleyecek.

   Bilginiz olsun

 73. merhaba. ben D.E.Ü Güzel sanatlar eğitimi resim iş öğretmenliği doktora mezunu olacağım. almanya da iş bulma şansım var mı acaba. istenilen mesleklerde benim alanımla ilgili bir şey bulamadım. yardımcı olursanız sevinirim.

   1. Erkan Bey,

    Eğer okulunuzun olduğu sorgulamada bölüm çıkmıyorsa henüz sizin okulunuzdan, sizin bölümünüzden kimse denklik yaptırmadı demektir. Bu durumda bölümle ilgili bir sorgulama yapmak uygun olur.

    Bilginiz olsun

  1. Merhaba Erkan Bey,

   Öğretmenlik alanında eleman ihtiyacı var ancak özel olarak sizin alanınızı bilemiyorum, ayıra bakmak gerekir. Eğitim alanı düzenlemeye tabii yani denkliği zorunlu bir alan ve C2 düzeyinde Almanca bilgisi gerektirir.

   Bize ulaşabilirseniz denklik konusunda yardımcı olabiliriz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 74. Merhaba, Ben Turizm ve Otel işletmeciliği meslek yüksek okulu mezunuyum. 30 yıldır sektördeyim Antalyadaki lüks otellerde 20 yılı aşkındır satış pazarlama direktörü olarak çalışmaktayım. Mesleğim ile ilgli iş bulma imkanım var mı acaba? iyi derecede almanca ve İngilizce biliyorum.

  1. Merhaba,

   Ön lisans mezunu olduğunuz için var olan yasaya göre denklik yaptırmak durumundasınız. İy derece Almanca ve İngilizce bildiğiniz için iş sözleşmesi edinme şansınız eleman sıkıntısı nedeniyle yüksek. Vize için gerekli vize evrakları arasında denkliksonucu olması durumunda olumlu sonuç alabilirsiniz.

   Dilerseniz denklik için bize ulaşabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin
   Bilginiz olsun

 75. Merhaba,

  Eşim de ben de Almanca Öğretmenliği diplomasına sahibiz. İkimizin de çocukluğu lise bitimine kadar Almanya’da geçti. Şu anda emekliyiz, 2 yıllık Halk Eğitim ve özel ders öğretmenlik tecrübemiz bulunuyor. Almanya’da yabancılara Almanca öğretmenliği ile ilgili çokça iş imkanları olacağını düşünüyoruz ve bu sebeple bu alanda Almanya’da çalışmak istiyoruz. Nasıl bir prosedür izlememiz gerekiyor.

  İyi günler
  Sibel

  1. Merhaba Sibel Hanım,

   Uyum kurslarında Almanca öğretmenliği yapabilmek için bamf.de üzerinden denklik başvurusu yapmanız gerekir. (Zulassungsverfahren)
   Ancak uyum kurslarında tam zamanlı bir iş bulmak zor, ayrıca sizin durumunuzda 45 yaş ile ilgili kriterler de söz konusu olacaktır.

   Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 76. merhaba

  önlisans sigortacılık mezunuyum. 10 yıllık sigortalık tecrübem var. gitmek için ne yapmam gerekiyor bilgi verebilirmnsz.

  1. Merhaba Uğur Bey

   Ön lisans mezunu olduğunuz için diploma denkliğine ihtiyacınız olacak. Diploma ve tecrübenize uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda çalışma amaçlı vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Elbette dil düzeyinizin en az B2, tercihen C1 olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Sorularınız olması durumunda ya da denklik konusunda dilerseniz bize ulaşabilirsiniz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   İyi şanslar

 77. Merhabalar..
  Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.
  Kamuda 11 yıldan beri Ziraat Mühendisi olarak çalışıyorum. A2 düzeyinde Almanca biliyorum. 1999-2000 yılında Aile birleşiminden 8 ay Almanya’da ikamet etmiştim, 7. Sınıfa gidiyordum o zamanlar. 2000 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye döndüm ve 1,5 yıl oturum hakkım olmasına rağmen Almanya’ya geri dönmeyip hayatımın hatasını yaptığımı farkettim. Geriye dönük bir hakkım var mıdır? Ne şekilde çocuklarımla beraber Almanya’da yaşayabilirim.. Çok uzun yazdım kusura bakmayın. İyi çalışmalar diliyorum..

 78. Merhaba

  Üniversiteden lisans lojistik mezunuyum denklik olarak üniversitemi görüyor fakat bölümümü görmüyor. Dilden herhangi bir problemim yok fakat Almanyada forklift operatörü olarak gitme imkanım var mı ? cevaplarsanız çok sevinirim iyi günler.

  1. Merhaba Cem Bey,

   Sanırım ön lisans mezunusunuz. Veri bankasında görünmemesinin nedeni ön lisans mezunu olmanızdandır diye düşünüyorum. Anabinde ağırlıklı olarak lisans bölümleri mevcut.
   Forklift konusunda deneyimli olmanız ve iş sözleşmesi haricinde, işvereninizin sizin için Federal İş Ajansı’ndan ön onay alması durumunda vize almanız olası.

   Biginiz olsun

   1. Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim fakat yanlış anlaşılma oldu herhalde lisans mezunuyum 4 yıllık üniversitemi kabul ediyor fakat bölümü görmüyor

    1. Cem Bey,

     Eğer bölümünüz ve okulunuzun olduğu sayfada çıkmıyorsa henüz sizin okulunuuzdan kimse denklik yaptırmamış demektir. Bölümünüzü ayrıca sorgulatıp çıkan sonucu da kullanabilirsinz.

     ya da bizimle iletişime geçebilirseniz yardımcı olurumz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

     Kolay gelsin

     1. merhaba , ben kurumsal bir şirkette muhasebe şefiyim maliye ön lisans mezunuyum , eşim de kurumsal aynı şirkette lojistik uzmanı ikimizin de orta derecede ingilizcesi bar eşim 4 yıllık işletme mezunu. bizim almancamız yok. gidebilme ihtimalimiz nedir? :/

     2. Merhaba Merve Hanım
      Siz ön lisans mezunu olduğunuz için denklik yaptırmanız gerekiyor. Eşinizin ise işletme mezunu olduğu için eşdeğerlilik tespiti yaptırması yeterli olacaktır. Her ikiniz için de Almanca dil düzeyinin en az B1 olması iş bulmanız konusunda avantaj sağlayacaktır. Eşlerden birinin şartları sağlaması durumunda diğer eş aile birleşimi statüsünden vize başvuru yapabilir.
      Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

      https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

      Kolay gelsin

 79. Merhabalar ben radyoloji teknikeriyim Almanya da çalışabilmek için hangi seviye Almanca öğrenmem gerekiyor b1 mi b2 mi bir de dil ösd/gothe/ telch bunlardan herhangi bir sertifika kabul görülür mü yoksa özellikle istedikleri bir dil sertifikası var mı? Teşekkürler.

  1. Merhaba Heval Hanım,

   Denklik yaptıırmak ve B2 düzeyinde Almanca öğrenmek durumundasınız.
   Goethe-Telc-ÖSD gibi sertifikalar kabul görür.

   Bilginiz olsun

  2. Önlisans mezunlarının denklik şansı var mı?(çocuk gelişimi) anabinde lisans var hep biz nereden denklik yapacağız

   1. Gül Hanım,

    Denklik şansınız var. Deneyim avantaj olur denklik için.

    Kolay gelsin

 80. Merhabalar Iyi Aksamlar oncelikle
  Ben 12. Sinifi yeni bitirim. Yenilenebilir Enerji Sistemleri bolumunu bitirdim. ( Meslek Lisesi)
  Ve ayrica suan elimde Euro Pass belgesi ve teknisyen unvanim var. Ben simdi B1 Almanca seviyesine ulassam universiteye hic basvurmadan turkiyede almanyaya gidebilirmiyim gitme sansim varmi. Meslek Lisesi Mezunu ve Euro Pass belgem ve B1 almanca seviyesi ile almanyaya gitmem munkun mu kisacasi cevaplarsaniz sevinirim iyi aksamlar iyi calismalar diliyorum.

  1. Merhaba Furkan Bey,

   Meslek lisesi mezunu olduğunuz için denklik var olan yasaya göre zorunlu. Mesleği icra etmek için gerekli Almanca düzeyine ulaşmak ve diplomaya uygun bir iş sözeşmesi edinmeniz durumunda vizeye başvuru yapabilirsiniz.

   Bizi arıyabilirseniz denklik konusunda sizi yönlendirebiliriz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

  1. Merhaba Görkem Bey,

   Meslek lisesi mezunu olduğunuz için yürülükteki yasaya göre mutlaka denklik yaptırmanız gerekecek. Ancak bu süreçten sonra vize evraklarıyla başvurunuz olumlu sonuçlanabilir.

   Sorularınız olursa bize ulaşabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 81. Merhaba. Grafik Tasarım alanında lisans mezunuyum, aynı alanda yüksek lisans derecesine sahibim. Üniversitem ve derecem Almanya tarafından tanınıyor. 3D modelleme ve oyun grafikleri üretim alanında Almanya’da çalışmak istiyorum. Bu nedenle Almanya Mavi Kart başvurusu yapmak istiyorum ancak henüz bir iş sözleşmesine sahip değilim. İş aradığım sürede Almanya ulusal vize başvurumu gerçekleştirmem mümkün müdür? Çünkü Türkiye’de iken iş bulmak ve kabul almak zor oluyor. Bu konu hakkında yaptığım araştırmalarda ulusal vizenin belli koşullarda alınabileceğini gördüm, en azından ben öyle anladım. Mavi Kart da bunlardan biriydi. Ancak henüz bir iş sözleşmem olmadığı için ulusal vize başvurusundaki belgelerim de eksik kalmış oluyor. Nasıl bir yol izlemeliyim, aydınlatırsanız sevinirim. İyi günler.

  1. Merhaba Metehan Bey,

   Mavi kart kapsamında gidebilmeniz için edineceğiniz iş sözleşmedeki belirtilen yıllık brüt maaşınız mevcut yasaya göre en az 45.552€ yeni yasaya göre 39.608 € olması öngörülüyor.
   Ya da iş arama vizesi de ulusal vize kapsamındadır.

   Bilginiz olsun

 82. ‘Merhabalar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik(PDR) Bölümü mezunuyum.5 yıldır Sosyal Hizmet Merkezi’nde Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen olarak çalışıyorum.Geçen ay Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünü de bitirdim.PDR’nin tam olarak bir denkliğini bulamadım.Tam olarak neye denk geldiği hakkında bilginiz var mı acaba?Yaptığım araştırmalara göre Pedagog ya da Sosyal çalışan gibi mesleklere denk gelebileceği söyleniyor.

  1. Merhaba Büşra Hanım,
   PDR bölümünün Almanya’da karşılığı bulunmamaktadır. Psikolojik danışmanlık için 5 yıl üniversite eğitimi almış olmak, C1-C2 dil düzeyi ve ayrıca meslek icra izni olması gerekiyor. Neler yapabileceğiniz bireysel olarak değerlendirilmesi gerekir, Almanca B1 düzeyine ulaştığınızda bizimle iletişime geçebilirseniz denklik danışmanlığı için sizi Almanya’daki kuruma yönlendirebiliriz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 83. İyi günler. Mavi kartla yeni yasa kapsamında yürürlüğe girecek değişikliklerle birlikte alan dışı çalışabilmek mümkün olabilecek mi? Örneğin ben sınıf öğretmenliği lisans mezunuyum ve son 5 yılda kesintisiz deneyimim var, aynı zamanda web tasarım ve kodlama önlisans mezunuyum (deneyimim yok).
  1. Bir tanıdık vasıtasıyla cirosu yeterli bir firmada alan dışı (örn:tır şoförlüğü ya da yönetici pozisyonu gibi) çalışabilir miyim?
  2. Alan dışı olmuyorsa tanıdığım bu firmada web tasarım alanında ilan pozisyonu açsa mavi karta uygun olur mu (sonraki denetim vb. durumları bilmediğim için soruyorum)
  3. Öğretmenlik için denklik mi gerekir. denklik kaldırılacak gibi söylemler bu meslekleri kapsıyor mu?
  Şimdiden teşekkürler…

  1. Merhaba Ali Bey,

   Yeni yasa, düzenlemeye tabi öğretmenlik, sağlık, hukuk gibi meslekler için bir değişiklik öngörmemektedir. Alan değişikliği bu alanların dışında mümkün.
   Kesin bilgi için yasanın uygulanışını görmek lazım.
   Ayrıntılı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 84. Merhaba ben önlisans ilahıyat mezunuyum geçici kuran kursu hocasıyım eşim elektrik ustası 16 yaşında ikizlerim 2 yaşında bi kızım var. Eşim ve ben almanyada çalışmak için nasıl bir yol izlemeliyiz. Ben camilerde çalışabilirmiyim?

  1. Merhaba Hatice Hanım,
   İlahiyat alanında tam zamanlı bir iş bulmanız zor. Ön lisans mezunu olduğunuz için denklik zorunlu ancak ilahiyat bölümünün karşılığı bulunmuyor. Eşinizin denklik yapabilecek bir diploması var ise eş üzerinden gidebilirsiniz.
   Ayrıntılı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

  2. Merhabalar gıda mühendisiyim fakat özel sektörde veya kamuda tecrübem bulunmamakta Almanya da çalışmak istiyorum. Ancak garanti gösterebileceğim meblada paraya sahip değilim. Bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor ayrıca yaş (30) durumu etkiler mi ?

   1. Merhaba Meryem Hanım,

    Diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda zaten bir maaşınız olacaktır. Bu durumda ayrıca bir garantiye ihtiyacınız olmayacak.

    Bilginiz olsun

 85. MERHABA ALMANYA DA TÜRK BİR FİRMADA İŞ BULDUM VİZE ÇIKAR MI MAVİ KART ALABİLİRMİYİM VE EŞİM İL 2 ÇOCUĞUMU HEMEN GÖTÜREBİLİR MİYİM

  1. Merhaba Lale Hanım,

   İş tanımı diplomanıza uygunsa, gerekli olnaylar ve vize için istenen belgeler tamamsa sorun olacağını sanmam.

   İyi şanslar

 86. Merhaba, ben ve eşim Türkiye’de devlette kadrolu 12 yıllık öğretmeniz.Yeşil pasaportumuz da var. Almanya’ya gitmek ve herhangi bir işte de olsa çalışmak istiyoruz.Tabi ki kendi mesleğimizi yapabilmeyi çok isteriz ama Almanca bilmiyoruz. Kendimizi oraya atabilmek, dil öğrenebilmek ve bir iş bulabilmek için yapmamız gereken ilk adım nedir?Şimdiden teşekkür ediyorum.

  1. Merhaba Ayça Hanım,

   Alanınızı yazmamışsınız, bu önemli. Gitmeden denklik yaptırmak ve en az C1 düzeyinde Almanca öğrenmek gerekir. Ancak yeni yasa çıktıktan sonra öğretmenlere şans kartı olanaklı mı bakmak gerek. Şimdiden Almanca öğrenmenizi öneririm.

   Kolay gelsin

 87. merhaba dayıımın oğlu ve akrabalarım orada cafe pastane işletiyorlar yanlarında calısmak için ne yapmam gerekli dayımınoğlu ortak olalım dedi öncelikle direk davetiye ile gitsem calısma izni alsam olurmu mumkunmu bu yoksa direk gidince ortaklık mı yapmam gerekir çalışmak için pastanede

  1. Merhaba Serkan Bey,

   Ancak diploamay uygun bir iş sözleşmesi almanız durumunda vize almak mümkün. Nitlekiksiz işler için vize ne yazık ki verilmiyor. Ortaklık için ALmanya’daki akrabalarınız bağlı bulundukları meslek odasından bilgi alabilirler.

   Kolay gelsin

 88. Merhabalar oğlum meslek lisesi uçak bakım teknisyenliği mezunu.Şu anda sivil hava ulaştırma işletmeciliği 1. sınıfı bitirdi.Geçen yıl Polonya’da ingilizce dil kursuna gitti ( B1 plus) Almanya’da mesleğini yapmak istiyor uçak teknisyenliği bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz?Teşekkürler…

  1. Merhaba Emerel Hanım,

   Meslek lisesi diplomasının denkliğini yaptırmasını ve en az B2 düzeyinde dil öğrenmesi büyük avantaj olacaktır.

   Kolay felsin

 89. Merhaba Üniversite Makine Teknikerliği önlisans mezunuyum.Almancam yok.Teknik iş tecrübelerim var Almanya’daki iş verenlerle nasıl iletişime geçebilirim.Bizi istetebilir işe alabilirler mi?Hangi iş sitesi var hiç bir fikrim yok Almanya da çalışmak istiyorum.Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.Dil kursu burada şart mı?

  1. Merhaba Sinan Bey,

   Almanca bilmeden zaten hiçbir işveren sizinle konuşmaz ya da başvurunuza dönmez. O nedenle öncelikle iş görüşmesi yapabilecek kadar dil düzeyinizi yükseltmeniz gerekir. Ya da çevreniz vasıtasıyla Türk işverenlerle iletişime geçebilirsiniz.

   Bilginiz olsun

 90. Merhabalar tam olarak bu mavi kart ilgili detyalı bilgiyi nerden alabiliriz her hangi bir aracı kuruluş varmı bildiğiniz.

 91. Merhabalar,
  Almanya’da insan kaynakları ile ilgili bir pozisyonda iş sözleşmesi imzalarsam ve yıllık maaş kriterini de karşılarsam mavi kart’tan faydalanabiliyor muyum?
  Kamu yönetimi mezunuyum. İnsan kaynakları pozisyonu, mezun olduğum alan için uygun bir meslek alanı mıdır, çalışma vizesi verecek kurum kabul eder mi?
  Teşekkürler.

  1. Merhaba Ozan Bey,

   Açıkcası diplomaların çalışma alanları bilemiyorum. Bunu siz daha iyi bilebilirsiniz. İş sözleşmenizin diplomanıza uygun olması; mavi kart maaş kriterlerini de sağlamanız gerekir.

   Kolay gelsin

   1. Merhabalar meslek lisesi çıkışlıyım şuan ata aöf çocuk gelişimi lisans 3. Sınıfım çocuk gelişimi alanında Almanyada çalışmak istesem mezun olmam gerekiyor mu yoksa lise diplomamla iş bulabilir miyim? B1 almancam var şimdiden teşekkürler.

    1. Merhaba Damla Hanım,

     Meslek lisesi diplomasının denkliğini yaptırmanız ve diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vizeye başvuru yapabilirsiniz. B2 düzeyince Almanca bilmeniz iş bulma ve uyum konusunda büyük avantaj sağlayacaktır.

     Sorularınız olursa bizimle iletişime geçebilirseniz yardımcı oluruz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

     Kolay gelsin

 92. Merhaba ben mühendis olarak Türkiye de aktif olarak çalışıyorum,,iş teklifi ile Almanya’ya gitmeyi düşünüyorum, başvurduğum şirket sponsor olamayacağını söyledi bu konuda bir sorun olur mu, bir de denklik konusunda Anabin sitesinde bölüm ve okulum var H+ şeklinde , tekrardan Almanya dan denklik belgesi istenir mi, vize belgeleri arasında böyle bir bilgi göremedim,son olarak A2 seviye Almanca yeterlik olur mu?

  1. Merhaba Dilaray Hanım,

   İşvereninizle bir iş sözleşmesi yapmanız durumunda ayrıca sponsorluğa ihtiyaç olmayacak. Mühendisler için denklik şartı bulunmuyor. Anabin’den bölüm ve üniversite ile ilgili 2 belge yeterli olacaktır.
   Mühendislik için eğer çalışacağınız şirker-firma Türk firması değilse B2 düzeyinde Almanca bilmeniz iş bulma konusunda avantaj olacaktır.

   Kolay gelsin

 93. Merhaba,
  Tıbbi laboratuvar mezunuyum. 9 yıllık tecrübem var. Almanya için denklik başvurmak istiyorum. İlk önce dil öğrenmek mi yoksa aynı zamanda denklik başvurularına başlamak mı gerekli?
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba Selen Hanım,

   İkisini paralel yürütebilirsiniz. Ancak denklik sürecinin kendi kontrolünüzde olabilmesi için Almanca ya da İngilizce düzeyiniz önem taşıyor. Bizimle iletişime geçerseniz denklik için sizi yönlendirebiliriz.

   Kolay gelsin

 94. Merhaba,
  Aranan iş gruplarına tam olarak nasıl bakabilirim? Bunun bir listesi var mı? Bilişim sektörü denmiş ancak bilişim sektöründe işgücü yönetimi uzmanıyım örneğin (Workforce Management Specialist). Bu mesleğin olup olmadığına tam olarak nasıl bakabiliyorum?
  Ayrıca iş ilanlarına bakabileceğim ve göç kabul eden şirketlerin yer aldığı bir website,kaynak var mı?

 95. Merhabalar melek hanim
  Ben anestezi teknikeri onlisans mezunuyum ve hic is tecrubem yok meslegimle alakali. Medipolden mezun oldugum icin mavi diploma eki alabiliyorum a1 seviye almancam var acaba ne gibi bir yol izlemem gerekiyor simdiden tesekkur ederim.

  1. Merhaba Didem Hanım,

   Öncelikle mesleki deneyim edinmenizi öneririm. Bu, sizin denkliğinizin sonucunu da etkiler. B2 düzeyinde Almanca öğrenmenerek, denklik yaptırabilirsiniz. Ayrıca hiç tecrübeniz olmadığı için denklik sonucunda telafi eğitim süresi uzun çıkabilir, bu nedenle Ausbildung’u da bir seçenek olarak düşünebilirsiniz.

   Ayrıntılar ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   İyi şanslar

  2. Merhabalar ben eczacılıktan yeni mezun oldum ve almanyaya nasıl gitmem gerektiğini iş teklifi nasıl alındığını nerelere başvurmam gerektiğini bilmiyorum ilk ne yapmam lazım dil konusunda eksiğim yok ama süreç nasıl olacak onu bilmiyorum.beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.

    1. Merhabalar ben moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum, Almanya’ya gitmek için dil haricinde ne yapmak lazım, mavi kart nasıl çıkartılıyor, bölümümde staj harici bir tecrübem yok, denkliği var mıdır orada iş bulup çalışmak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
     Ayrıca iş ilanlarına bakabileceğim ve göç kabul eden şirketlerin yer aldığı bir website, kaynak var mı?
     Şimdiden teşekkür ederim.

     1. Merhaba Şeyda Hanım,

      Sizin alanınızda B2 dil düzeyi büyük avantaj olacaktır. B1 dil düzeyi bitmeden de başvuru yapmamanızı öneririm.

      Ancak işverenler tabii ki bu alanda deneyimli eleman tercih edebilir. Mümkünse bu alanda biraz deneyim edinmenizi öneririm.

      İş ilanları için bu siteye bakılabilir. https://www.make-it-in-germany.com/de/

      Mavi kart başvuru yapılacak bir durum değil. İş sözleşmesindeki yıllık brüt maaş mavi kart alıp almayacağınızı belirler.

      Ayrıca Web sayfamızda “ücretsiz danışmanlık için tıkla” seçeneği var. Oradan kayıt olabilirseniz sorularınız için biz sizi arayacağız..
      https://almanya-danismanlik.eu/

      Kolay gelsin

 96. Merhaba, Berlinde bir mimarlık ofisinde öğrenci iken 5 ay staj yaptım ve iş teklifi aldım . Türkiyeye dönüp mezun olup yaptığım sözleşme ile almanya vizesine başvurdum. Vizeden red aldım. 2300 euro aylık üzerinden sözleşme yapmıştım ama en az 2700 euro üzret almam gerektiği bildirilerek red cevabı verilmiş. Ne yapmamı önerirsiniz. İtiraz mı etmeliyim yoksa söylenen ücret üzerinden yeniden sözleşme yapmam mı gerekiyor. Ya da başka yollar var mı acaba

  1. Merhaba Mustafa Bey,

   Alacağınız ücretin yereldeki meslekdaşlarınızın aldığı ücrete denk gelmesi gerekir. Bu nedenle iş sözleşmesindeki maaşınızın güncellenmesi durumunda vizeye tekrar başvurabilir. Ya da ret cevabının üzerinden bir ay geçmediyse itiraz da etmek mümkün.

   Sorularınız olursa bizi arayabilirseniz yardımcı olmaya çalışırız.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 97. Merhaba.
  İş teklifi alarak Almanya Münih e henüz yeni geldim. Çalışma vizem onaylanirken pasaportumda iş teklifi aldığım işyerinin adı yazıyor. Oturum izni için başvuruda bulunmuştum ancak işveren ile anlaşamadık ve ayrılma kararı verdik. Başka bir şehirden iş teklifi aldım. Pasaportta yazan işyeri adının haricinde başka bir şehirden aldığım işyerinde çalışmamda ve oturum izninin alınabilmesinde sorun olur mu. Ne yapmam gerekiyor. Teşekkür ederim

  1. Merhaba Sezai Bey,

   Yeni iş sözleşmesi ile yabancılar dairesine başvurmanız durumunda (yine aynı şartlarda) bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.

   Bu konuda bulunduğunuz yerdeki “Welcome Center” ile görüşmenizi ööneririm. İlk 2 yıl içindeki iş değişiklikleri mutlaka yabancılar dairesine bildirilmeli.

   Bilginiz olsun

   1. Melek Hanim ben Odtu matematik ogretmenligi mezunuyum sekiz yildir Meb de calismaktayim egitim konudumda denklik alamiyoruz maalesef ayni zamanda is analizi ve proje yonetimi sertifikalarim var bunlari kullanarak is sozlesmesi yapsam vize basvurusu icin denklik gerekecek mi yine de ?

    1. Merhaba Damla hanım,

     Öğretmenlik mezunu olduğunuz için denklik alabilirsiniz. Ayrıca matematiği kullanabileceğiniz bir alanda da çalışma şansınız olur diye düşünüyorum. İş tanımı buna uygun olursa sorun yaşayacağınızı sanmam.

     Denklik için de bize ulaşabilirseniz sizi yönlendirebiliriz.
     https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

     Kolay gelsin

 98. Merhabalar Melek Hn;
  27 yaşındayım Açıköğretim normal lise mezunuyum.Şuan çalıştığım sektörde grafik tasarımcılığı yapmaktayım.Mesleğimi yurtdışında icra edebilmem için bazı şartların olduğunu biliyorum.1 aydır araştırma içersindeyim.Kısacası yurtdışı Almanya’da çalışmak istiyorum.Grafik tasarım mesleği olmasada farklı meslek dallarında çalışmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim?
  Şimdiden teşekürler.

  1. Merhaba Enes Bey,

   Çalışma söz konusu olduğunda öncelikle diplomaya uygun bir iş sözleşmesi olması beklenir. yani diploma burada önemli. Ancak grafik tasarım konusunda bir iş sözleşmesi edinebilir; işveren de deneyime dayalı kalifiye eleman statüsünde Federal İş Ajansı’ndan bir ön onay alabilirse belki şansınız olabilir. Bu alanda giden danışanlarımızdan diploma ve denklik talep edildi.

   Bilginiz olsun

   1. Ben radyoloji teknikeriyim yaklaşık 1 yıllık iş deneyimim var. İş gücü göçü yasası ile gelebilmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

    Teşekkürler…

    1. Merhaba Ferhat Bey,

     Öncelikle deneyimizin süresi denklik sonucunuzu etkileyecektir. Bu nedenle alanınızda deneyim edinmenizi, Almanca öğrenmenizi devamında da denklik yaptırmanızı öneririm. Sonrasında diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinerek vizeye başvurabilirsiniz.

     İyi şanslar

 99. ben klinik veteriner hekimiyim on yıldır özel çalışmaktayım hem eğitim hem çalışma için Almanya ya gitmek istiyorum Almanya nın son çıkan kanununa göre ne yapmam ve nerden başlamam gerekiyor

  1. Merhaba Sezer Bey,

   Bahsi geçen yasa aralık ayında yasallaşacak diye öngörülüyor. Ancak sağlık ve eğitim gibi kesinlikle sıkı kurallara tabii olan mesleklerin bu yasanın kapsamı dışında olacağı ile ilgili taslakda ifadeler var.

   Bu nedenle Almanca öğrenmek ve denklik yapmak durumundasınız. Diplomaya uygun iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vizeye başvuru yapabilirsiniz.

   Bilginiz olsun

  2. Merhaba. Okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. MEB te beş yıldır öğretmenlik yapıyorum. Almanca biliyorum ama bir sertifikam yok. Diploma denkliği olabilir mi yada bu şartlar altında yapmam gereken işlemler neler, nereye başvurmam gerekiyor?

   1. Merhaba Fadime Hanım
    B2 düzeyinde Almanca öğrenmeniz, sertifika almanız, denklik yaptırmanız ve diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vizeye başvurabilirsiniz.
    Kolay gelsin

 100. Merhaba,

  Liseden yazılım okudum ancak universitede İşletme okudum. Ancak Ne lise nede üniversite de okuduğum bölümde çalışmıyorum.
  Şuan yaptığım iş ise özel bir firmada System & Network Administrator olarak çalışıyorum. IT sektöründe 6.yılım ve hala çalışıyorum . Upper-intermadiate ingilizce seviyem var ve geliştirmekteyim. Almanya ile ilgili IT sektörüne insiyatifler uygulanacağını okumuştum. IT sektörüne ait işlere nereden başvurabilirim yada atmam gereken ilk adım nelerdir ? Bilgilendirme yapabilir misiniz ?

  Teşekkür ederim.

 101. Merhabalar,
  ben üniversite işletme bölümü mezunuyum. Havalimanında bir havayolu şirketinde 7 yıl çalıştım . A2 almanca sertifikam var.İş arama vizesine başvurabilir miyim . Havalimanı bagaj bölümünde istenen seviyede. İş arama sitelerinden edindiğim bilgiye göre.Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba Mesut Bey,

   İş arama vizesi için vize bölümü B1 düzeyinde Almanca ister çoğunlukla.

   Bilginiz olsun

 102. Merhabalar değerli bilgileriniz için teşekkürler öncelikle,

  Benim öz abim almanyada iş veren ve yaptığı tesisat işinde sürekli iletişimde olduğu firmalar için müşteri hizmetlerini sağlayacak eleman arıyor.

  Türk vatandaşıyım ama 16 yıl almanyada yaşadım c1 almanca c1 ingilzice sertifikam var alman dili ve edebiyatı bölümü lisans mezunuyum ve 3 yılda müşteri hizmetleri alanında iş deneyimim var.

  Bana iş sözleşmesi sağlarsa abimin iş göçü yapma şansım varmıdır sizce? Ufak bier bilgi verirseniz çok sevinirim

  1. Merhaba Serdi Bey,

   Çok teşekkürler değerlendirmeniz için.

   İş sözleşmesi yanısa sıra abiniz Federal İş Ajansı’ndan sizin için bir de ön onay alabilirse sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum.

   İyi şanslar

 103. Merhaba,Ingilizce öĝretmeniyim.1 yıllık özel bir kursa deneyimim var.Sonrasında yine Türkiyede göç alanında Farsça tercümanlık deneyimim var 4 aylik. Öĝretmen olarak çalışmak istemiyorum Bradenburg Rottes Kreuz da göçmenler alanında Sozialarbeiter olarak işe almak istiyorlar denkligimi bekliyorlar ama denklik cok zor gibi gorunuyor öĝretmen olarak çalışmak istemiyorum sozialarbeiter olarak çalışmak istiyorum acaba sadece ZAV dan sertifika degerlendirmesi yapsam olur mu ? Almanca seviyem B2 ama dil sertifikam yok kurs katılım belgem var.Eğer diplomama uygun değil diye vize çıkmazsa işverenim diplomama uygun şekilde eğitimci (erzieher) olarak iş sözleşmesi yapsa vize alabilirmiyim? Denklik olmadan olmaz mı ?

  1. Merhaba Sena Hanım,

   Yürürlükte olan yasaya göre diplomaya uygun bir iş sözleşmesi olması gerekir. Bu konuda problem olabilir diye düşünüyorum. Ancak eğitiminiz Erzieher için de yeterli değil. Yani bu alanda uygun bir eğitimden sonra denklik almak gerekir. Almancanızı sertifikalandırarak Ausbildung için girişlerde bulunabilirsiniz. İşvereneizle bu konuyu görüşmenizi öneririm.

   İyi şanslar

 104. Bu e-postayı Almanya’da meydana gelen üzücü bir olayı paylaşmak ve yaşadığım hayal kırıklığını ifade etmek için yazıyorum. Dedem, Almanya’da bıçaklanarak saldırıya uğradı ve bu olay sonucunda hayatını kaybetti. Babam da o dönemde Almanya’da çalışıyordu, ancak Alman hükümeti dedemi koruyamadığı için artık Türkiye’de yaşamak zorunda kaldığımı belirtmek istiyorum.
  Bu olay beni derinden etkiledi ve hayatımın yönünü değiştirdi. Türkiye’de olmak, benim seçimim olmadığı halde mecburiyetten dolayı gerçekleşti. Ancak, Türkiye’de yaşamak istemediğimi ve Almanya’ya göç etmek istediğimi belirtmek istiyorum. Vatandaşlık ilk aşamada alamayacağımı biliyorum şu anda bir teknoloji firmasında Deneyim yönetimi uzman olarak çalışıyorum. Çalışma vizesi alma şansım var mıdır?

  1. Merhabalar meslek lisesi mezunuyum elektrik teknisyeniyim 6 yıllık iş deneyimim var daha önce 4 sene alman firması siemens de çalıştım şuanda dünyanın en büyük elektrik motoru ve genaratör firmasında çalışıyorum isveç firması Almanya ya gitmek istiyorum nasıl bir yol izleyebilirim aracı firmalar ile iş bulama bilme imkanım var mı dil seviyesi ne kadar öğrenmem gerekiyor

   1. Merhaba Kadir Bey,

    Meslek lisesi olduğu için mutlaka denklik yaptırmak en az B1 tercihen B2 düzeyinde Almanca öğrenmeniz durumunda kurumsal ALman firmalarında iş bulma avantajınız yüksek olur. Denklik ve dil düzeyine ulaştıktan sonra iş başvurları yapmanızı ööneririm.

    İyi şanslar

 105. Merhaba ben almanyaya gitmek icin bir danısmanlık sirketiyle gorustum bana denklik şart dendi lise bilişim teknolojileri mezunuyum denklık olmadan olmaz dedi fakat orda tanıdıgım işi olan bırı var sahibi kendisi benim alanım üzerine degil kasap kendisi dükkanları var birkaç tane ben onun yanında calısmak ıcın de denklık gereklı dedı adam kasap oldugu ıcın denk degılım zaten benım fıkrımce ama konustugum sirket denklık cıkarsa onun yanında calısabılırsın dedı boyle bırsey mumkunmu benden paramı almak icın mı konusuyolar emın olmak istedim yardımcı olursanız sevınırım

  1. Merhaba Murat Bey,

   Yürürlükte olan yasaya göre siz ancak diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinirseniz vize başvurusunda olumlu bir sonuç alabilirsiniz.

   bilginiz olsun

   1. Melek Hanım Merhaba,

    Ben 28 yaşındayım meslek lisesi muhasebe mezunuyum. Aynı zamanda lojistik mesleki sertifikam var. Kuzenim almanyada oto tamircisi iş yerini açtı. Beni davet etmek istiyor. Tüm araştırmalarımı yaptım mesleki denklik, federal iş ajansından ön onay vb. Benim sorum şu;
    Türkiyede bu evrakları istenilen belgeleri hazırlamak zor ve uzun bi süreç. Ben schengen vizesi alarak almanyaya gittiğimde bu evrakları hazırladığımda orda vize statüsünü değiştirmem mümkün mü?

    1. Merhaba Sabri Bey,

     Bahsettiğiniz evraklar için işlemleri Almanya’da başlatabilirsiniz tabii. Ancak schengen vizesiyle ancak 3 ay kalmaya hakkınız var. Özellikle denklik işlemleri uzun sürüyor.İş sözleşmesi aldığınızda da schengen vizesiyle gelenlere oturum verilmeme eğilimi var. Çalışma vizesine Türkiye’den başvurmak durumunda kalırsınız.

     Telefonla bize ulaşabilirseniz hızlandırma için önerilerimiz olur. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

     Kolay gelsin

 106. Merhaba, ben 43 yaşındayım ve sosyal hizmet önlisans mezunuyum. Ama bu alanda hiç çalışmadım. Dil olayını halledersem bu alanda Almanya’da çalışmam mümkün mü?
  Lise olarak da muhasebeden mezunum, muhasebe de iş tecrübem var biraz, elimde bir kaç serfikamda var diplomam dışında muhasebe adına
  Elimdekilerle Almanya’da ne yapabilirim?

  1. Merhaba Melek Hanım,

   Tecrübenizin olduğu alanda iş bulmak daha kolay olabilir. Denklik yaptırmak, iyi derece Almanca öğrenmek ve diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vizeye başvuru yapabilirsiniz.

   Ayrıntılar için bize ulaşabilirseniz yardımcı olmaya çalışırız.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

   1. Merhaba ben faruk 23 yaşındayım ve doğalgaz ve su tesisarçılığı ile ilgileniyorum maalesef uzun bir süredir aynı zamanda üniversite öğrencisi olduğum için sigortam yok ancak MEB onaylı özel bir kurstan kalfalık ve ustalık belgem var kısa bir süredir de almanca kursuna gidiyorum bu şartlar altında Almanya ya gidebilir miyim ya da denklik alabilir miyim .
    Teşekkür ederim

    1. Merhaba Faruk Bey,

     Denklik için en az 2 yıllık bir diploması (meslek lisesi ya da ön lisans) gerekir. MEB onaylı aldığınız kalfalık-ustalık belgeleri diploma yerine geçmez. Bu durumda şans kartı yasasını beklemenizi ve bu arada da Almanca öğrenmeniz öneririm.

     iyi şanslar

 107. Merhaba ben özel üniversiteden adalet mezunuyum almanyaya gidersem ne pozisyonda çalışabilirim hangi iş yerlerinde çalışabilirim.

  1. Nilay Hanım Merhaba,

   Eğitiminizin ağırlık noktası adalet ise mevzuat farklılığından dolayı denk olmayacağı için çalışma şansınız olmaz diye düşünüyorum.

   Ayrıntılar için bize ulaşabilirseniz yardımcı olmaya çalışırız.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 108. Merhaba,

  Bana şuanda bir alman firmasından iş teklifi geldi ve beni kesin olarak işe almak istiyorlar. Ben grafik tasarımcıyım ama bir diplomam yok kendimi geliştirerek tasarımcı oldum. Firma benden bir diploma istemiyor. İki yıldır bir sürü tasarımcı ile çalıştıklarını ve benim onlar için yaptığım örneklerin en iyileri olduğunu söylediler. Ben diplomam olmadan çalışma izni ve ulusal vize alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   İşvereniniz sizin için Federal İş Ajansı’ndan deneyime dayalı kalifiye eleman statüsünde bir n onay alabilirse vize almanız mümkün olabilir.

   Bilginiz olsun

 109. Merhaba ben 2013 yılından beri firma üzerinden almanyaya gidip geliyorum çalışma şartları 9 ay almanya 3 ay Türkiye olacak şekilde fakat bu sene 2yillik yaptım 10 aydır burdayım ve pasaportumuzda firmamızın adı yazdığı için başka yerde çalışamıyoruz ise almıyorlar başvuru yaptım 2 hafta önce cevap bekliyorum fakat bi ise girip çalışmam lazım ne yapmaliyim

  1. Merhaba Musa Bey,

   Almanya’da yaşadığınız kentte Welcome Center ile görüşmenizi öneririm. Gittiğiniz vize statüsü başka birte çalışmanızı belirleyecektir diye düşünüyorum.
   Tereddüt etmeden görüşmenizi öneririm.

   Kolay gelsin

 110. Merhaba;
  Calistigim sirket uzerinden Almanya’ya gitmek istiyorum. 20 yillik sektor tecrubem var ancak mezun oldugum okul ve su an yaptigim isin her ikisi de muhendislik bolumu olmasina ragmen bir alakasi yok. Bunun herhangi bir sakincasi olur mu? Ozellikle diplomaya uygun bir is sozlesmesi olmasi gerektigi vurgulanmis. Yapacagim is sozlesmesi diplomama uygun olmadigi icin sorma geregi duydum.
  Tesekkurler

  1. Merhaba Fikret Bey,

   Şirket içi transfer yoluyla Almanya’da çalışacaksanız gerek yok. Ancak normal şartlarda iş sözleşmesindeki iş tanımınızın diplomanıza uygun olması istenir.

   İşvereniniz bu konuda Federal İş Anajı^’ndan ya da Welcome Center bürolarından bu konuda sizin bilgileriniz ve iş sözleşmesini ibraz ederek danışmanlık alabilir.

   İyi şanslar

 111. Selamlar,

  Eşim Almanya’ya uzaktan çalışıyor. Şirketi Almanya’ya çalışma vizesi verecek, sonrasında yerleşmeyi düşünüyoruz.
  Oradayken mavi karta başvuracağız. Ben eşim dolayısıyla gidiyor olacağım, başvuru yapabilir miyim?
  Bir de mavi karta başvurduğumuz süreçte ülke dışına çıkmamızda bir sakınca var mıdır?
  Almanya’ya çalışma vizesi aldığımızda diğer avrupa ülkelerine seyahat için de ayrı vizeye başvurmak gerekir mi?

  1. Merhaba Feyza Hanım,

   Vizeye birlikte başvurmanız durumunda birlikte gidebilirsiniz. Eşinizin maaşı mavi kart kriterlerini karşılayabilirse bu statüden oturum alabilir. Siz de aile birleşimi statüsünden oturum almaya hak kazanırsınız.
   Oturum kartı elinize ulaşmadan ancak yabancılar dairesinden yurt dışına gidiş gelişlerde kullanabileceğiniz geçici oturum almanız durumunda sorun yaşamazsınız. Oturum kartı aldığınızda diğer AB ülkelerine seyahat yapabilirsiniz.

   Bilginiz olsun

    1. Merhaba Heşen Hanım,

     Alanınızda deneyimiz vasa denklik yaptırmak, Almanca öğrenmek ve diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmek süretiyle vizeye başvuru yapabilirsiniz.

     Kolay gelsin

 112. Merhaba, Türkiye’deki bir şirket ile diplomama uygun bir iş sözleşmem mevcut ve uzaktan çalışıyorum. Almanyada yaşamak istiyorum, mevcut çalıştıgım yer ile devam ederek Almanya’da yaşamak için başvurabilir miyim? Yoksa Almanya’daki bir şirket ile anlaşıp bu anlaşmadaki iş sözleşmesini mi sunmam gerekir. Dijital göçebe vizesi kapsamı için soruyorum bu soruyu.

  1. Merhaba Nur Hanım,

   Almanya’ya ancak diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinerek ve vize için gerekli diğer evrakları sağlayarak başvurabilirsiniz; değerlendirme sonucunda uygun görülmesi durumunda vize almak ve Almanya’ya gittikten sonra da kalıcı oturum almak mümkün.
   Gijital göçebe vizesi ile kastınız nedir, anlayamadım. Bu kapsamda bir vize türü bilmiyorum. Sizin kastettiğiniz sanırım kalıcı oturum alınabilelecek ulusal vize diye düşünüyorum.

   Bilginiz olsun

 113. Merhabalar.Ben şuan Turkiye de beslenme ve Diyetetik bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Lisansımı bitirdikten sonra almanya’ da diyetisyen olarak özel de çalışmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bide almanca seviyem hangi seviyede olmasi gerekiyor?

  1. Merhaba,

   Mezun olduktan sonra diploma denkliği yaptırmak ve tercihen B2 düzeyinde Almanca bilmeniz gerekir.
   Alanınız ile ilgili Almanya’da bir işveren bulmanız ve bir sözleşme edinmeniz durumunda vizeye başvurabilirsiniz.
   Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 114. Merhaba Sitenizdeki Faydalı Bilgiler İçin Çok teşekkürler.
  Sorum su şekilde;

  Türkiye’de 2 yıllık örgün öğretim muhasebe ve vergi uygulamalarından mezun olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden 4 yıllığa tamamladım. Muhasebe alanında 10 yıldır çalışmaktayım, diplomamın denkliği olmasına rağmen iki ülke arasındaki muhasebe sistemi ve kanun farklılıklarından dolayı Almanya’da mesleğimi devam ettiremiyorum diye biliyorum. Bunun haricinde başka bir meslek ile gelmem mümkün mü işletme mezunu olduğum için sadece o olanda mı iş bulmam lazım.

  Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
  İyi çalışmalar.

  1. Merhaba Uğur Bey,

   Yürürlükte olan yasa gereği diplomanıza ve tecrübenize uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz beklenir. Lisans bölümünüz düzenlemeye tabi meslekler grubuna girmediğinden denklik zorunluluğu bulunmuyor. İşletme mezunu olduğunuz için finans ve muhasebe alanında çalışabilirsiniz. Diğer yandan mesleğinizi Almanya’da sürdürebilmek için eğer bir Türk işvereniniz yoksa B2 düzeyinde Almancaya ihtiyacınız olacağını hatırlatmak isteriz.
   Daha detaylı bir değerlendirme için bize telefonla ulaşabilirsiniz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 115. Merhabalar,
  Eşim 47 yasında ve kamudan emekli ebedir.Almanya da çalışma şansı var mı varsa şartları nelerdir ?

  1. Merhaba Enver Bey,

   Eşiniz ebe olduğu için denklik yaptırması, B2 düzeyinde Almanca öğrenmesi ve diplomasına uygun bir iş sözleşmesi edinmesi durumunda vize alması mümkün; 45 yaş üstü olduğu için de maaş kriterinin yeterli olması ya da ek emeklilik primi yatırması gerekebilir.

   Bilginiz olsun.

 116. Merhabalar Özel Anadolu Lİsesi Mezunuyum. Önlisans Grafik Tasarımı Bölümü terkim. Herhangi bir meslek sertifikamda yok. Ancak 21 yaşındayım ve yeşil pasaportum var. Bu pasaport ile gidip iş bulursam sanırım çalışıp orada kalabilirim. Bu konuda bana yardımcı olabilecek var mı ? Almanya ile irtibatı olan veya orada olan ve istihdam sağlayabilecek biri varmı ? 🙂

  1. Merhaba Kaan Bey,

   Projemiz sizin adınıza herhangi bir işlem yapmaz; biz sosyal danışmanlık anlamında bilgilendirme yapıyoruz.
   Yeşil pasaport ile giriş yapabilir iş sözleşmesi edinebilirsiniz, ancak kalıcı oturum alamazsınız. Almanya’ya gidebilmek için eğitiminizi tamamlayıp diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinip çalışma vizesi için başvuruda bulabilirsiniz. Ön lisans mezunu olacağınız için denklik de gerekecek. Yaşınız genç olduğundan sizin için diğer bir seçenek Almanca öğrenip Almanya’da meslek eğitimi yapmak olabilir.

   Dilerseniz durumunuzu daha ayrıntılı değerlendirebilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 117. Merhaba 18 yıldır okul öncesi öğretmeniyim, 8 yıldır da kurum yöneticiliği yapıyorum. Yüksek lisans eğitimim var ama denklik baktığımda bulamadım sayfada. Saü okul öncesi öğretmenliği ve saü eğitim yönetimi ve denetimi ana bilim dalı tezsiz. Alanımda çalışmam mümkün olur mu?

  1. Merhaba Bade Hanım,

   Anabinde okulunuz ve lisans bölümünüz mevcut. Ancak eğitim alanı olduğu için denklik zorunlu.
   Bizimle iletişime geçebilirseniz denklik için sizi yönlendirebilir. B2 düzeyinde Almanca öğrenmenizi öneririz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

  2. Ben Türk Dili ve edebiyatı öğretmenliği okudum. Antalya’da ve İstanbul’da ızgara et bölümlerinde usta olarak çalıştım. İnşaatta merkezi iklimlendirme sistemleri ustası olarak çalıştım. Gitme şansım var mı.

   1. Merhaba Abdurrahman Bey,

    Yürürlükte olan yasaya göre Almanya’ya ancak diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinerek ve vize için gerekli diğer evrakları sağlayarak başvurabilirsiniz; ancak tam zamanlı bir iş sözleşmesi edinmek alanınızdan dolayı zor. Ustalık ile ilgili belgeniz olup olmadığını da belirtmemişsiniz. Bize ulaşabilirseniz durumunuzu değerlendirebilir ve daha sağlıklı bilgi verebiliriz.

    https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/
    Kolay gelsin

    Derya Ozan

 118. Merhaba,

  Ben İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesi lisans mezunuyum. Daha sonrasında yazılım öğrendim ve 4 senedir yazılımcı olarak kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Bu süreçte Bilgisayar mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yaptım. Ancak tezim türkçe. İki okulumun da denkliği var. Almanya’da bir doktora programına başvurmayı düşünüyorum. Mavi kart ile gitmeyi düşünüyorum. Almancam yok, ingilizcem de b1 seviyede.. Mavi kart ile gidebilir miyim? Brüt yıllık gelirim ortalama ne olur? Mavi kart ile gittiğimizde vergi muafiyetleri oluyor mu? Doktora öğrencisi olarak gitmekten farklı olarak avantajları nelerdir?

  1. Merhaba Nur Hanım,

   IT alanında mavi kart kriterlerini (2023 yılı için yıllık brüt 45.552 € ve üzeri) sağlayan bir iş sözleşmesi edinirseniz vize alıp gidebilirsiniz. Çalışan durumunda olacağınız için de vergiye tabii olacaksınız.
   Doktora için bloke hesap açmak ve diğer şartları yerine getirmek gerekiyor. Ayrıca çalışırken doktora yapma şansınız var.

   Kolay gelsin.

   1. Melek hanım merhaba,
    Türkiye’deki çalıştığım şirkette remote çalışıyorum. Almanya’ya dijital göçebe vizesi üzerinden başvurmak istersem eğer Almanya’daki bir şirketle mi çalışmak zorundayım? Türkiye’deki şirketimle çalışmaya devam ederek Almanya’da yaşayabilir miyim?

    1. Merhaba Nur Hanım,

     Almanya’ya ancak diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinerek ve vize için gerekli diğer evrakları sağlayarak başvurabilirsiniz; değerlendirme sonucunda uygun görülmesi durumunda vize almak ve Almanya’ya gittikten sonra da kalıcı oturum almak mümkün.

     Bilginiz olsun

     1. Merhaba, şunu sormak istiyordum aslında, diplomama uygun bu iş sözleşmesi Almanyadaki bir şirket ile mi olmak zorunda. Türkiye’deki bir şirket ile diplomama uygun bir iş sözleşmem mevcut ve uzaktan çalışıyorum. Almanyada yaşamak istiyorum diyelim ki, mevcut çalıştıgım yer ile devam ederek Almanya’da yaşamak için başvurabilir miyim? Yoksa Almanya’daki bir şirket ile anlaşıp bu anlaşmadaki iş sözleşmesini mi sunmam gerekir. Dijital göçebe vizesi kapsamı için soruyorum bu soruyu.

     2. Merhaba Nur Hanım,

      Almanya’ya ancak diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinerek ve vize için gerekli diğer evrakları sağlayarak başvurabilirsiniz; değerlendirme sonucunda uygun görülmesi durumunda vize almak ve Almanya’ya gittikten sonra da kalıcı oturum almak mümkün.
      Gijital göçebe vizesi ile kastınız nedir, anlayamadım. Bu kapsamda bir vize türü bilmiyorum. Sizin kastettiğiniz sanırım kalıcı oturum alınabilelecek ulusal vize diye düşünüyorum.

      Bizi arayarak daha detaylı bilgi verebilirseniz durumunuz hakkında net bilgi paylaşabiliriz.

      https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

      Bilginiz olsun

 119. Merhabalar Mavi Kart EU Blue Card ile bilgilendirmeleri dikkatle okudum. Yönlendirdiğiniz sitelere girdim. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir bilgilendirme ve yönlendirme platformu oluşturduğuz için. Şununla alakalı bir sorum olacak Almanya’da çalışmak içinmavi kart almak için dil şartı var mı? tuerkei.diplo’da Dil için varsa ibaresi konmuş teşekkürler. Eşim çocuk gelişim mezunu akıcı derecede ingilizce bilgisine sahip. Montessori eğitim belgesine ve Türkçeyi yazma, okuma ve öğretme becerisi olan ALTE onaylı belgeleri mevcut. Kendisi aynı zamanda Marmara Üniversitesi’nden yüksek lisans mezunu. Sadece Almancası yok. Mavi Kart ile orada anaokulu ve kreş öğretmenliğine başvurabilir mi?

  1. Merhaba Furkan Bey,

   Değerlendirmeniz vce güveniniz için teşekkür ederiz.

   Eşinizin mezuniyeti eğitim alanında olduğu için denklik ve en az B2 düzeyinde Almanca dil sertifikası zorunlu. Mavi Kart başvurulacak bir statü değildir. İş Sözleşmesine göre kazandığınız yıllık brüt maaş üzerinden verilen ayrıcalıklı bir oturma izni statüsüdür. 2023 yılı için mavi kart alt limit 45.552 €’dur.

   Bilginiz olsun.

   1. 6 yıl güvenlikde çalışdım Azerbaycan da.Almanyada gıdıb de bı ışde çalışmam için ne yapmalıyım?

    1. Merhaba,

     Yürürlükle olan yasaya göre IT alanı hariç deneyime dayalı meslekler üzerinden Almanya’ya çalışma amacıyla gitmek çok mümkün değil.

     Bilginiz olsun

  2. Merhaba ben inşaat teknikeriyim Almanya ya inşaat alanında betonarme demircisi olarak geldim . Türkiye’de okuduğum bölümüm ve üniversitem H+ olarak Anabinde uyuşuyor buraya Türkiye’de yapmış olduğum iş-kur sözleşmesi ile geldim saatlik ücret olarak 15.70 Euro brüt . Şu an burada Mavi karta başvurabilir miyim ve çıkma olasılığı nedir Stutgarttayım .

   1. Merhaba Mustafa Bey,

    İş-kur aracılığıyla gittiğiniz için muhtemelen oturum izniniz geçicidir. Ön lisans mezunu olduğunuz için denklik yapmak durumundasınız. Mavi kart kapsamında oturum alabilmeniz için yıllık brüt maaşınızın 2023 yılı için en az 45.552 € olması gerekiyor. Bulunduğunuz şehirde welcome center mevcut ise, görüşmenizi öneririz.

    Kolay gelsin

 120. Merhaba mavi kart için başvuru yapacağım fakat iş ilişkisi beyanı üç adet form şeklinde çıkıyor işveren hangisini doldurması gerekiyor bilginiz var mı teşekkürler
  -Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis
  -Zusatzblatt A zur Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis
  -Zusatzblatt B zur Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis

  1. Merhaba Erdal Bey,

   Sizin durumunuzu tam olarak bilmediğimden kısaca şöyle açıklayabilirim.
   -Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis: Çalışma amacıyla gidecekler için doldurulması gereken iş ilişki beyanı
   -Zusatzblatt A zur Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis: Daha çok kısmi denklik alan ve telafi eğitimi kapsamında gidecek kalifiye çalışanlar için doldurulması gereken iş ilişki beyanı
   -Zusatzblatt B zur Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis:Daha çok kurum için tranfer kapsamında Almanya’daki kurumda çalışmak amacıyla gidecek kalifiye çalışanlar için doldurulması gereken iş ilişki beyanı

   Bu bilgilerden yola çıkarak kendiniz için doğru formu bulacağınızı umuyorum.

   Kolay gelsin

   1. Merhaba eşim hemşire bende meslek lisesi elektrik bölümü mezunuyum 15 yıldır Tedaş elektrik kurumunda özel çalışıyorum yeşil pasaport ile Almanya’da oturum alabilirmiyiz

    1. Merhaba Mehmet Bey,
     Yeşil pasaportunuzla Almanya’da oturma izni almanız mümkün değil. Öncelikle denklik yaptırmanız, diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz gerekir. Eşlerden birinin bu şartları yerine getirmesi durumunda diğer eş aile birleşimi kapsamında vizeye başvurabilir. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
     https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

     Kolay gelsin
     Başak Gül

   2. Melek Hanım Merhaba,

    Çalışan olarak gidilecekse o zaman sadece Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis beyan edildiği durumda herhangi bir eke ihtiyaç duyulmuyor değil mi?
    Türkiyedeki şirketimden ayrıldım, Almanya’daki aynı şirkete çalışan olarak gideceğim. Bu durumda Zusatzblatt B zur Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis ihtiyaç yoktur diye düşünüyorum. Yardımcı olabilir misiniz?

    1. Merhaba Ceyda Hanım,

     Çalışan olarak gidilecekse Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis ile Federal İş Ajansı’na başvuru yapmak gerekir. Eğer Türkiye’deki firmanız sizi Almanya’daki firmaya transfer yoluyla gönderecekse Zusatzblatt B zur Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis vermek gerekir. Yani duruma göre birini doldurmak ve vermek yeterli. Her ikisine aynı anda gerek olmayacak.

     Bilginiz olsun

   3. Merhaba almanyada bir şirketten -Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis beyan formu aldım ama ilerleyişi bilmediğim için ortada kaldım doğru düzgün yazı paylaşanda yok bu formu nereye vericem işlemleri nasıl başlatıcam başlatırken nelere ihtiyacım olucak bilmiyorum yardımcı olur musunuz?

 121. Merhaba
  Almanyadayım. Turist olarak gelip bir iş sözleşmesi imzaladım. Şirketin yapması gereken ve benım buradan almam gereken bir evrak yada belge var mı. Türkiyeye döndüğümde nasıl bir başvuru yapmam gerekicek ve hangi belgeleri firmadan istemem gerekicek. Teşekkürler

 122. merhabalar; ben 4 yıllık lisans hemşire mezunuyum. yaklaşık 12 senedir bu işi yapıyorum almanyaya iş başvurusunda bulunmak istiyorum ama ne gibi yol izlemem gerekiyor? dil bilmeden gidilir mi?

  1. Merhaba Nurhan Hanım,

   Mesleğiniz sağlık alanında düzenlemeye tabi bir meslek kapsamında olduğu için denklik zorunludur. Sağlık alanında B2 düzeyinde Almanca istenilmektedir. Almanya’da diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz ve vize şartlarını yerine getirmeniz durumunda çalışmak mümkün.

   Başarılar

 123. Merhaba. Ben üniversite sınavına gireceğim almanyada sağlık okumak istiyorum yada burada bitirip oraya çalışmaya gideceğim nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olur musunuz?

 124. Merhabalar,
  Öncelikle iyi çalışmalar dilerim.
  Ve cevabınız için şimdiden teşekkürler.
  Sormak istediğim ve merak ettiğim şudur;
  Turkiyeden Lisans mezunuyum
  *almanca ve İngilizce öğretmeni

  Yakın tarihte eski patronum Almanyada bir klinik açacaktır. Beni de oraya calismak üzere götürmek ister.
  Son 2 sene birlikte çalıştık sağlık Turizm sektöründe.
  Fakat benim kocaman bir ailem var.
  Eşim ve 3 (yaşlar 5,7 ,16 ) çocuklarım ile aile birlesimim 3 ay içerisinde gerceklesiyormuş.
  1) bu bilgiler dogrumudur. Yada prosedür nedir?
  2) benim alacağım maaş ‘in ne kadar olması gerekiyor takriben?
  Yaşım 42.

  Saygılarımla
  H. Önem

  1. Hatice Hanım Merhaba

   İşvereniniz Federal İş Ajansından sizinle ilgili bilgi almalı ve ön onay veren kurum olduğu için sözleşmedeki iş tanımı ve benzeri konularda bilgi verecektir.
   16 yaşındaki çocuğunuz için C1 dil sertifikasının konsolosluk tarafından isteneceğini de belirtmekte fayda var. Ancak mavi kart kapsamında gideceklerin bu yaş çocuklarından C1 dil sertifikası istenmiyor.
   Aylık yaşam giderleriniz + kira, maaşınızdan yüksek olmamalı. Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 125. Merhaba,
  Sayfanızda yer alan çalışma şartı, vize koşulları bilgilerinde değişiklik yapıldı mı? Bu bilgiler güncel mi?

  1. Merhaba Neşe Hanım,

   Gündemde olan şans kartı ile ilgili yasa henüz yürürlüğe girmedi, sadece içeriği/şartları paylaşıldı. Yasalaşması ve yürürlüğe girmesi için resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Dolayısıyla yürürlükte olan yasaya göre sitemizde bulunan bilgilerimiz güncel.

   Dilerseniz bizimle iletişime geçin durumunuzu daha ayrıntılı değerlendirelim.
   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 126. Merhaba Siteniz Çok Faydalı Bizi Bilgilendirdiğiniz İçin teşekkürler.
  Sorum su şekilde olacak
  2 yıllık teknik üniversite mezunuyum. Makine imalatı savunma sanayi üretimi İmalat planlama konularında 7 yıllık tecrübem var. Eşimin halası ve amcası Almanya’da yaşıyor. İş arama başvurusu yapmak için hangi yolları izlemem gerekiyor. Eşimin ailesi bize davet gönderebilir mi?

  1. Merhaba Muhammet Bey,

   Değerlendirmeniz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
   Yürürlükte olan yasaya göre öncelikle çalışma amaçlı vize başvurusu yapabilmeniz için ön lisans mezuniyetiniz nedeniyle denklik yaptırmanız gerekir. Deneyiminiz öğrenim gördüğünüz alanla ilgiliyse Almanya’da iş arayabilirsiniz, iş arama vizesine başvurabilirsiniz. Ancak öncesinde iş arama deneyimlerinizin olması gerekiyor. 6 aylık süre için alabilirsiniz bu vizeyi ve bu süre içerisinde geçiminizi temin ediyor olmalısınız ya da Almanya’daki yakınlarınız size garantör olabilir.

   Dilerseniz bizimle iletişime geçin durumunuzu daha ayrıntılı değerlendirelim.
   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 127. Merhaba, ben Türkiye de sağlık meslek lisesi Att bölümü mezunuyum. 5 yıl iş deneyimim var ve Almanya’da kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Bunun için dil kursuna gittim fakat A2 de takıldım. Almanya’da dilimi daha hızlı ve kolay geliştirebileceğimi düşünüyorum. Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim. Yeni yasa sayesinde Almanya’da mesleğimi yapabilir miyim? Orada dil kursuna gitmek için ve kendi mesleğime başlamak için ne yapmam gerekiyor?

  1. Merhaba Zeynep Hanım,

   Öncelikle şans kartı yasası henüz yürürlüğe girmedi. Sadece içeriği taslak olarak paylaşıldı; resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
   Kendi alanınızda çalışabilirsiniz, deneyiminiz mevcut; ancak mesleğiniz sağlık alanında düzenlemeye tabi bir meslek kapsamında olduğu için denklik zorunludur. Almanya’da dili öğrenmek daha kolay olacaktır. Bu nedenle dil kursu vizesine başvurabilirsiniz. Alanınız gereği dil düzeyinizin en az B2, tercihen C1 olması işverenler tarafından beklenilir. İşvereninizin kabul etmesi durumunda B1 dil düzeyi ile de gidebilir ve dil düzeyinizi orada yükseltebilirsiniz. Dilerseniz bizleri arayabilirsiniz ve durumunuza göre nasıl bir yol izleyebileceğinizi görüşebiliriz.
   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 128. Merhaba. Biyomedikal Mühendisliği mezunuyum. Biyomedikal Mühendisliği Mavi Kart MINT meslekler grubuna dahil midir?

  1. Merhaba Alp Bey,

   Bölümünüz mühendislik olduğu için mavi kart “MINT” meslekler grubuna dahildir. Mavi kart için belirleyici kriter yıllık alacağınız brüt gelirdir. Bu gelirin en az 45.552 Euro olması gerekir.

   Bilginiz olsun.

   1. İyi günler, ben 6 yıldır sağlık bakanlığında psikolog olarak çalışıyorum, B2 sertifikası aldım Zab tan denklik yaptırdım, almanyadai arıyorum, ne yapmam gerekiyor, yardımcı olabilir misiniz?

    1. Merhaba Nevruz Hanım,

     İş arama visezi ile gidebilirsiniz. Ya da nun dışında da çokca iş başvurusu yapmak yararlı olacaktır.

     İyi şanslar

 129. Merhabalar,
  Eşim Türkiyede 18 yıldır avukatlık yapmaktadır. Yabancı dil bilmiyor.Bende bir kamu kurumunda çalışıyorum. 16 ve 6 yaşında 2 çocuğumuz var. ailecek almanyaya yerleşmek istyoruz. nasıl yapabiliriz yardımcı olurmusunuz

  1. Merhaba Deniz Hanım,

   Yürürlükte olan yasaya göre eşinizin avukat olarak çalışma şansı yok; ancak avukatlık bürolarında danışmanlık yapabilir ya da Almanya’daki Türkiye vatandaşlarının Türkiye’deki hukuki süreçlerini takip edebilir. 16 yaşındaki çocuğunuzdan vize esnasında C1 Almanca düzeyi istenilebilir.

   Size ve ailenize seçenekleri daha ayrıntılı bir şekilde sunmak için bizleri aramanızı öneriyoruz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 130. Merhaba,
  Almanya’dan iş teklifi aldım ve blue card başvurusu yapacagım.
  Nişanlım var ve evlenme arifesindeyiz, acilen evlenip birlikte başvuru yapmak istiyoruz.
  Bugun idata’dan başvuru alırken müstakbel eşimin şu anki pasaportuyla olması süreci aksatır mı? Zaten en erken 4-5 haftaya randevu verileceğinden, bu süre içerisinde evlilik+pasaport yenileme işlerinin hallolacağını düşünüyorum. Fakat ilk randevu tarihini alma aşamasında şu an evli olmamamız bir sorun yaratır mı öğrenmek istedim.

  1. Merhaba Can Bey,

   Henüz evli olmadan İDATA’ya başvuru yapmanızda bir sorun olmaz. Vize görüşmesine giderken eski ve yeni pasaportun birlikte götürülmesini öneririz.

   Kolay gelsin

  2. can bey ben de aynı sorunun cevabını arıyorum. herhangi bir cevap buldunuz mu bana yardımcı olursanız çok sevinirim

  3. Can Bey merhaba,

   Sizinle benzer süreçleri ben henüz yaşamaya başlayacağım. Acaba mail adresinizi paylaşsanız veyahut ben size mail atsam tecrübe aktarımında bulunma şansınız olur mu?
   mail: ahmetgur@mail.de
   Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.

 131. merhaba, almanya’da bir şirket ile sözleşme imzaladım. ünvanım deneyimli yazılım geliştiricisi, 5+ yıl tecrübem var. ulusal vize için randevuya giderken belgelerimi “Mavi Kart MINT” kategorisine göre mi hazırlamam gerekli yoksa “Meslek Deneyimli BT Uzmanı (Bilişimci)” olarak mı? Her iki kategoride de almanyaya gittiğimde mavi kart almama engel durum oluşur mu? Almanca diplomam yok iş verenimden almanca gerekli değildir yazısı almam mümkün.

  1. Merhaba,

   Deneyime dayalı IT alanında mavi kart kriterlerini karşılamanız durumunda mavi kart alabileceğinizi düşünüyoruz. Takdir yetkisi Yabancılar Dairesi’ndedir. Mavi kart alt gelir miktarı brüt 45.552 Euro’dur. Maaş ile ilgili olarak işvereninizle görüşebilirsiniz. Yine işvereniniz sözleşmenizde yapacağınız işin Almanca gerektirmediğini belirtirse vize işlemleri sırasında Almanca sertifika istenmez. Bilgi işlem alanında çalışanlar için bu tip istisnalar uygulanabiliyor.

   Kolay gelsin.

 132. Merhabalar kolay gelsin,

  Ben ve kız kardeşim Almanya’ya göç etmek istiyoruz orada çalışmak istiyoruz
  İkimizde istanbulda özel üniversitelerde okuduk o hukuk mezunu ben psikoloji
  Baba tarafı akrabalarımız birinci derece ve diğerleri hepsi Almanya’da ikamet ediyor orada çalışıyorlar gerekirse akraba veya eş dostun restoranlarında çalışıp dil de öğreniriz okullarımız anabinde H+ gözüküyor ama dil ister büyük ihtimal Almanya’da ki Türklerin Türk avukat ve psikoloğa ihtiyaç olduğunuda biliyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz yardımcı olur musunuz (illa kendi mesleğimizi yapalım diye bir düşüncemiz yok bu arada açıkfikirliyiz)
  Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba Ceyda Hanım,

   Çalışma amacıyla gidilecekse mutlaka diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmek gerek. Aksi halde vize onayı almak mümkün değil.

   Bu nedenle öncelikle Almanca öğrenmenizi öneririm. Siz psikolog olarak özellikle göç alanında da çalışabilirsizin ancak kardeşiniz ancak Türk avukatların bürosunda yardımcı eleman-danışman ya da Almanya’daki Türk vatandaşların Türkiye’deki hukuk işlerini takip amaçlı çalışabilir.

   Bilginiz olsun

 133. Almanya’ya çalışmak için gitmek istiyorum. Yönetim Bilişim sistemlerinden 3.4 puanla mezun oldum. Yaklaşık 3. yıldır aktif olarak yazılım sektöründe çalışıyorum.Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Nereye başvuru yapmam gerekiyor çalışma vizesi için.

  1. Merhaba Ensar Bey,

   Bilişim alanında çalışmak isteyenler için iyi derece İngilizce bilmek yeterli. İş başvurları yapmaya başlayabilirsiniz. Sonuç alamazsanız iş arama vizesine başvuru yapmanızı öneririm.

   Sorularınız olursa mesai saatleri içerisinde bize ulaşabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   İyi şanslar

 134. Merhabalar
  Benim eşim Almanya doğumlu ve evlendiğimiz yıl olan 2018 e kadar Almanya da yaşadı ve çalıştı . Türk pasaportuna sahip . oturum hakkı var . 2018 den bu güne kadar Türkiye de yaşıyor. Ben Türkiye de Mali müşavirim. Eş durumundan Almanya ya gidersem Almanya da kendi mesleğimle alakalı Türkçe ağırlıklı ve/veya Türkiye bağlantılı işletmelerde iş yerlerinde çalışma imkanım var mıdır?

  1. Merhaba Ahmet Bey,

   M>evzuatlar farklı olduğu için ilk etapta muhasebe-finans alanında çalışabilirsiniz. Almancanızı ilerlettikten sonra mali müşavirlik bağlamında eğitimler almanız durumunda bu alanda da çalışma hakkınız olur.

   Kolay gelsin

 135. Merhaba iyi Çalışmalar ben Almanya doğumlu ilk orta ve Meslek Lisesini alman yada bitirdim uzun Yıllar Almanya da çalıştım Devlet Demir yolları Eisenbahnfachschule Özelgüvenlik okulunu ve Güvenlik Sanayi Ticaret Odası 34a GewO – güvenlik hizmetleri; yönetmelik yetkisi sahibiyim. 2005 yılında Türkiye dönüş yaptım ama şimdi tekrar Almanya çalışmak için gitmek istiyorum. Nasıl bir haklarım var cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Saygılarımla

  1. Merhaba Murat Bey,

   Almanya’dan mesleki diplomanız var; Almanca düzeyinizin de iyi olduğunu düşünüyorum. Diplomaya uygun bir iş bulmanız durumunda denklik ve Arbeitsagentur’dan ön onay almaya gerek kalmadan vizeye başvurabilirsiniz.

   İyi şanslar

   1. Merhaba, benPamukkale Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunuyum. Şu an Arkeoloji bölümünden yüksek lisans yapıyorum. Benim bölümümün Almanyada denkliği mevcut mu acaba? Orada arkeolog olarak çalışma imkanım var mı?

    1. Merhaba Gülcan Hanım,

     Bölümünüzü “anabin.kmk.org” sitesi üzerinden kontrol ettiğimizde okulunuz ve bölümünüzün tanındığını tespit ettik. Mesleğiniz düzenlemeye tabi meslekler grubuna girmediği için denkliği zorunlu değil. Alanınızla ilgili bir iş sözleşmesi bulmanız durumunda, sizden istenen Almanca dil düzeyinizi de sağladıktan sonra gerekli belgelerle vizeye başvurabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

     https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

     İyi şanslar

 136. Merhabalar,
  Almanyaya çalışmak için gitmek istiyoruz. Ben İstatistik mezunuyum. Eşim İşletme mezunu. Özel bir bankada çalışıyor. Ben ise özel bir kurumda yönetim sistemleri üzerine çalışıyorum. Almancamız hiç yok. İngilizcemiz var ancak konuşma seviyemiz pratik yapma biraz destek alma gerektiriyor. Nerden başlayabileceğimizi bilmiyoruz. Mesleklerimiz orda kabul görür mü acaba?
  Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba Ceren Hanım,

   İstatistik ve işletme düzenlemeye tabi değil dolayısıyla denklik istenilmiyor. Ancak eşdeğerlilik tespiti almak avantajlı olabilir.

   Almanca dil düzeyi iş bulma konusunda belirleyici olur bu nedenle en az B1 tercihen B2 düzeyinde Almanca bilmek önemli.
   Eşlerden birinin diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmesi durumunda diğer eş de aile birleşimi statüsünden vize alabilir. Vize için gerekli belgeleri hazırlamanız ve şartları yerine getirmeniz durumunda birlikte vizeye başvurmak da mümkün.

   Bizi ararsanız size daha ayrıntılı bilgi verebiliriz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Başarılar
   Derya Ozan

 137. Merhaba Melek Hanım , ben 3. Sınıf Türkçe Öğretmenliği okuyorum okulum diplomanın yanında diploma eki de verecektir. MEB hiç atanmadan Almanya’ya gidip iş bulabilir miyim? 1-1.5 seneye mezun olacağım o zamana kadar Almanca da öğrenmeye çalışacağım yani dil seviyem de yeterli olursa Almanya’ya gidebilir miyim?

  1. Merhaba İpek Hanım,

   Eğitim alanındaki meslek grupları Almanya’da düzenlemeye tabi olduğundan denkliği zorunludur. Öğretmenlik yapabilmeniz için denklik yaptırmak zorundasınız. Ancak Türkçe öğretmenliği okuduğunuz için müfredat anlamında bir denklik yaptırmanız mümkün değil. Ayrıca öğretmenlik için ileri düzey (en az C1) Almanca gerektiğini de belirtmek isteriz.

   Bilginiz olsun

 138. Merhaba,

  Müühendisim ve Almanya’da bir firmadan iş teklifi bekliyorum. Blue card sürecini başlatıp onayı aldıktan sonra Türkiye’deki işimden istifa etsem sorun olur mu? Blue card onay sürecini olumsuz etkiler mi, çünkü SGK dökümü de talep ediliyor. Blue card sürecinin olumsuz olması durumunda madur olmak istemiyorum, açıkçası Almanya’daki firma da bu konuda bilgi bekliyor, beni de zor durumda bırakmak istemiyorlar.

  Teşekkürler

  1. Merhaba Belgin Hanım,

   Almanya’daki işvereniz için sorun teşkil etmiyor ise blue card sürecini olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Çalışıyorken iş görüşmelerin yapılması normal bir durum.

   Bilginiz olsun

 139. Merhaba
  Ben meslek lisesi bilgisayarlı muhasebe mezunuyum ayrıca üniversite iktisat lisans mezunuyum.İkisinden de iş tecrübem yok sadece muhasebe de staj yapmıştımSormak istediğim hangisinden denklik yaptırmaliyi. Ayrıca eşim de elektrik meslek lisesi mezunu. Beraber gitmek için nasıl.bir yol izleyebiliriz.simdiden çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba Dilek Hanım,

   Almanya’da diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinerek gidebilirsiniz. Eşiniz de aynı şekilde. Siz yine muhasebe alanında bir iş bakarsınız, çünkü mezuniyet ve tecrübeye de bakılıyor. Eşiniz de kendi alanda bir iş bulabilir. Meslek lisesi ve lisans eğitiminizin alanı aynı olduğu için lisans diploması üzerinden gitmeniz mümkün. Lisans diplomanız için eşdeğerlilik tespiti yaptırmanız yeterli ancak eşiniz meslek lisesi mezunu olduğu için mutlaka denklik yaptırması gerekecektir.

   Almanca seviyesi de bu alanda büyük bir rol oynamaktadır. A1-A2 ALmanca düzeyi sadece Türk işverenleriçin yeterli olabilir, fakat Alman bir iş veren en az B2 ister. Eşinizle aynı anda da başvuru yapabiliriniz. Kimin işi ilk olacaksa diğeri de aile birleşimi olarak beraberinde de gidebilir.

   Kolay gelsin

 140. Merhaba,
  4 yıllık işletme bölümü mezunuyum. Üniversite diplomam Anabin veri tabanında H+ olarak tanınıyor. Muhasebe mesleği yapıyorum ve Almanya’da düzenlenmemiş meslekler arasında. A2 İngilizce Sertifikam var A1 seviyesinde Almanca biliyorum ama sertifikam yok. Almanya’da tanıdık Türk firmasından iş sözleşmesi aldım. Almanca dil bilgisi gerekmiyor diye sözleşmeye de yazdık. Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis formunu da doldurduk. Bu şekilde vize başvurusunda bulunabilir miyim.

  1. Merhaba Şeyhmus Bey,

   Hayırlı olsun öncelikle.

   Verdiğiniz bilgiler ışığında vizede bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum.

   İyi şanslar

  2. Reis firman tanıdıksa banada iş ayarlayabilirmisiniz herhangibir iş çaycılık temizlik vs şuan yüksek yapıyorum yıldızda

 141. Merhaba Melek Hn.
  Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
  Ben yazılım uzmanıyım, meslegimde 20 yıla yakın tecrübem var, birkaç programlama dilini aktif olarak kullanıyorum. Halen Türkiyede yabancı bir şirkette çalışıyoru. Bizim sektör de Linkedin üzerinden firmalardan sürekli teklif geliyor. Benim bir arkadaşım Almanyaya Blue Card ile gitti ve çok memnun, şimdi bende gitmek istiyorum, ama benim Lise mezuniyetim yok. Bizim sektör de Almanca şartı yokmuş, ama Lise mezunuyeti gerekiyor mu bunu bilmiyorum. Şu anda Bavyera bölgesinden bir şirket blue card ve relocation konusunda sponsor olmak istiyor başka şirketlerde var. Almanya yada diğer EU ülkeleri Lise diplaması şartı koşuyor mu?
  ilginiz ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
  Mustafa

  1. Merhaba Mustafa Bey,

   Sorunuza Almanya için cevap verebiliriz. IT alanında en az 3 yıllık iş deneyiminiz varsa diploma ve dil şartı aranmayabiliyor. Burada işvereninizle yapacağınız iş sözleşmesi de önem taşıyor. Almanca düzeyinizi bilmiyoruz. İngilizceniz varsa ya da işvereniniz Türk ise ve başlangıç olarak daha düşük bir dil düzeyini örneğin A2’yi kabul ediyorsa sorun olmayacaktır. IT alanı için istisnalar söz konusu olduğundan işvereninizle de anlaşmanız durumunda lise diplomasının şart koşulacağını düşünmüyoruz.

   İyi şanslar dileriz.

 142. Merhaba iktisat lisans mezunuyum anabin de denklikte gözüküyor
  Almanya da akrabamın inşaat firması var hangi pozisyonda bir iş teklifi almalıyım ve de akraba olması sorun olur mu almanca dil bilgim de yok sorularımı cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

  1. Merhaba Naci Bey,

   İş tanımı diplomanıza uygun olması gerekir. Almanca öğrenmeniz avantajınıza olacaktır. En az A2 düzeyinde öğrenmenizi öneririm. İş tanım uygun olması durumunda akraba olmanız sorun olmaz.

   İyi şanslar

 143. Merhaba,
  Ben meslek lisesinden bilişim alanı mezunuyum üniversite yerleştirmem var ama kayıt yaptırmadım üstünden 1,5 yıl geçti gitmedim üniversiteye şuan berberlikte ustalık belgem var ben nasıl oraya çalışmak için gidebilirim ve nasıl oturum alabilirim
  05318629891 whatsaaptan iletişime geçerseniz soracağım başka sorularda var çok memnun olurum teşekkür ederim şimdiden.

 144. Merhaba,
  A1 seviyesi Almancam var. 40 yaşındayım. 15 yıldır çakı ve bıçak imâlatı yapıyorum tamamen el emeğini kendim üretiyorum. Aslında meslek lisesi kalıp, model ve makine bölüm mezunuyum ama baba mesleğine döndüm. Almanya da aileden olamasa da tanıdıklarım var. Bir müşterimin ürünlerimi Almanya’ ya götürüp beğenilmesi ve satılması üzerine böyle bişey düşünmeye başladım. Acaba ne yapmalıyım, yardımcı olur musunuz ,teşekkürler

  1. Merhaba almanya ya turistik vize başvurum 13.madde den red edildi.mavi kart için sözleşme aldım tekrar başvuruda bu red  bi sorun çıkarır mı

   1. Merhaba Rabia Hanım,

    Farklı vizeler olduğu için çalışma kapsamında gerekli tüm belgelerinizi eksiksiz ibraz etmeniz durumunda sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum.

    Kolay gelsin

 145. Melek.hanim merhabalar oncelikle tesekkur ederim sizlere ben akademiden guzellik uzmaniyim ustalik vb belgelerim mevcut ayni zamanda okul oncesi yardimci ogretmenlik diplomam var a1 seviyesinde almanca dilim.mevcut is bulablirmiyim daha cok hangi alanda

  1. Merhaba Dilan Hanım,

   Her iki alanda da tam olarak hangi belgelere sahip olduğunuzu bilemediğimizden bizi aramanızı öneririz. Durumunuzu öğrendikten sonra sizi daha sağlıklı yönlendiririz diye düşünüyorum.

   Bizim iletişim bilgilerimize bu linkten ulaşmak mümkün
   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   İyi günler dileriz.

 146. Merhaba,
  Lisans düzeyi maliye bölümü mezunuyum ve 3 yıldır malimüşavirlik bürosunda çalışıyorum. Evliyim ve Berlin de tanıdıklarım var eşimle birlikte çalışmak için oraya gitmek istiyoruz. Eşim de İstanbul da Hilton Çırağan Gibi büyük otellerde güvenlik görevliliği yaptı şuan da Shreton otelin de görevli ehliyeti de var. Ne yapmamız gerekli.

  1. Merhaba Yağmur Hanım,

   Diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi bulmanız durumunda çalışma vizesine başvurabilirsiniz. Sizin ve eşinizin Almanca dil düzeyi ile ilgili bilgi vermemişsiniz. Bizi ararsanız size daha ayrıntılı ve sağlıklı bilgi verebiliriz.

   https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

  2. Merhabalar ,
   Açıköğretim fakültesi Veteriner sağlık ve laborant bölümü 2 yıllık mezunuyum ama iş deneyimim yok .Kaç senelik iş deneyimim olması gerekiyor minimum ?

   1. Merhaba İrem HAnım,

    Özellikle ön lisans mezunlarının 3 yıllık iş tecrübeleri denklik açısından büyük avantaj yaratacaktır.

    Bilginiz olsun

 147. Merhaba Melek Hanım. 24 yaşında bir yeni mezun öğrenciyim. Almanca Öğretmenliği ve Dış Ticaret olmak üzere iki diplomam var. Almanca dil düzeyim a2-b1. İngilizcem b1.

  Almanca Öğretmenliği için çok zor denklik alabileceğimin farkındayım Erzieher olarak kreşlerde çalışmak istiyorum.

  Ausbildung yapmak için gelmem mümkün mü?

  Almanya’da yaşamak ve hayat kurmak istiyorum. . Bir öneriniz varsa sevinirim.

  1. Merhaba Şeyma Hanım,

   Uygun bir Ausbildung sözleşmesi bulmanız durumunda elbette Ausbildung yapabilirsiniz. Ancak Ausbildung yapabilmeniz için dil düzeyinizin B2 olması gerekmektedir. Ayrıca lise diplomanızın da denkliğinin yapılmış olması gerekir. (Diğer diplomalarınızı ve deneyimlerinizi de görüşmelerinizde ibraz edebilirsiniz)
   Meslek eğitimine hazırlık amaçlı dil eğitimi almak için öncesinde de gidebilirsiniz. Bu durumda dil düzeyinizin A2, tercihen B1 olması gerekir.

   Dış ticaret alanında deneyimiz varsa ve çalışmayı düşünürseniz denklik yaptırmak ve diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinerek vizeye başvurmak da mümkün.

   Kolay gelsin

 148. Merhaba,
  Almanyada IT tarafında iş bulduğumda eşim ve çocuklarım için benimle birlikte Almanya’ya gelebilirler mi? Mavi kart için 35 yaş sınırı vardı diye biliyorum. Ben 37 yaşındayım. Direk iş kabulü sonrası vizeye başvurulduğunda ailecek vize çıkabiliyor mu yoksa önden çalışacak kişi gidip sonrasında mı ailesini yanına aldırıyor? Bayan olarak ben çalışacak kişi olduğum için çocukların kalıp bayanın gitmesini çok mantıklı bulmuyorum ama çalışacak kişinin cinsiyeti etkili oluyor mu vize durumunda?

  1. Merhaba Irmak Hanım,

   Yaş sınırı “Şans Kartı” ile gündeme geldi, ama henüz karar aşamasında. Mavi Kart da yaş sınırı yoktur. Yani sizin için yaş sorun olmayacaktır. Almanya’daki iş kabulünüzden sonra, iş sözleşmeniz ile (+ vize evrakları) başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet ailecek aynı anda (toplu randevu alıyorsunuz vize için) başvurabilirsiniz. Mavi Kart üzerinden gittiğiniz için eşinizden Almanca Dil şartı aranmaz.
   Danışacağınız başka bir konu olursa bizimle tekrardan iletişime geçebilirsiniz.

   Kolay gelsin

 149. Merhaba,

  Ben uzun süredir Türkiye’de yazılım uzmanı olarak çalışıyorum. Lise mezunuyum. Almanya’da bir yazılım şirketinden iş teklifi aldım. Onlarla sözleşme imzalasam vize alabilir miyim, yoksa üniversite mezunu olmadığım için sorun çıkar mı?

  1. Merhaba Sera Hanım,

   IT alanında istisnai bir durum olarak mezuniyet belgesi istenmeyebiliyor. Bunun için en az 3 yıllık deneyiminizin olması gerekiyor. Tecrübelerinizi belgelemeniz durumunda, işvereniniz de bu durumu kabul ediyorsa iş sözleşmesi ve diğer gerekli evraklarla vize başvuru yapabilirsiniz. Dil olarak Almanca düzeyinizi bilmiyoruz; ancak IT alanında iyi derece İngilizce kabul edilebilir.

   Kolay gelsin

 150. Merhabalar,

  Elektrik-Elektronik Mühendisiyim. Almanyada bir elektrik firmasından sözleşmem var. Yaptığım başvuru sonucunda çıkan belge listesinde; “işletmeye özel uzmanlığınızı kanıtlayan bilgi ve belgeler” diye bir talep var. Halihazırda denkliğim de var. Burada istenen belge nedir acaba?
  Şimdiden teşekkürler. İyi günler dilerim.

 151. Merhabalar. Ben eğitim fakültesi resim öğretmenliği mezunuyum. Almanya da öğretmenlik yapabilmem için B1 seviyesi yeterli midir? Ayrıca çalışmaya başladıktan sonra eşimi ve çocuklarımı aldırmam ne kadar zaman sürer?

  1. Merhaba Yeşim hanım,

   Denklik yaptırmak ve en az C1 sonrasında da C2 düzeyine ulaşmak gerek. Vizeye ailenizle beraber başvurabilir ya da onlar daha sonra aile birleşimi vizesi alarak yanınıza gelebilirler.

   Kolay gelsin

   1. İyi günler önlisans çocuk gelişimi mezunuyum mavi diplomam var eğitimimi Almanya’da tamamlayabilir miyim tamamlayabilirsem şartları nedir? Önlisans diplomasıyla Almanya’da çalışabilir miyim?

    1. Merhaba Nazife Hanım

     Çalışma için, öncelikle yeterli dil düzeyine (en az B2) ulaşmanız ve denklik yaptırmanız gerekiyor. Eğitiminize devam etmek isterseniz en az C1 Almanca düzeyi ile alanınıza uygun bir eğitim programı bulmanız gerekiyor.

     Kolay gelsin

 152. Merhaba kolay gelsin.
  Ege Üni. Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 12 yılı havacılık(halen) olmak üzere 17 senelik iş tecrübem var.
  Eşim de Bilgi İşlem ve Raporlama üzerine çalışıyor. İngilizce biliyoruz.
  Almanca bilgim var, çalışmaya devam ediyorum ve kısa sürede B1 yapabileceğimi düşünüyorum.
  Almanya’da iş bulup yerleşmek için nasıl bir yol izlemeliyiz, lütfen yardım eder misiniz?
  Şimdiden teşekkürler, iyi seneler dileriz.

  1. Merhaba Mahir Bey,

   iyi seneler dilerim ben de

   Mümkünse ayrıntılı bilgiler ve yönlendirme için bize ulaşmaya çalısın. Ancak durumunuzla ilgili bazı soralar sorduktan sonra sizi sağlıklı yönlendirebilirim. Buradan sadece genel bilgiler içeren sorulara cevap verebiliyorum.

   İletişim bilgilerimize web sayfamızdaki proje ekibi sekmesinden ulaşabilirsiniz. https://almanya-danismanlik.eu/proje-ekibi/

   Kolay gelsin

 153. Merhabalar,

  Oncelikle degerli bilgileriniz icin tesekkurler. Almanya’da mavi kart aldim software developer olarak sennheiser’da calisiyorum 3 hafta oldu ise gireli kartimin suresi 4 senelik. Probezeit surecinde isten atilirsam 4 senelik surec devam ediyor mu yoksa yallah koyune mi diyorlar?

  Master yapmak icin gelmistim ve geldikten 10 ay sonra bu isi buldum ve kabul aldim. Mavi kartim elime gectikten sonra okulumun taksidini yatirmaya devam mi edeyim yoksa 4 senelik izin beni goturur mu?

  1. Merhaba Eren Bey,

   Deneme sürecinde işten çıkarılma durumunda yeni bir iş arama süresi verilir; iş bulma durumunda da kartınız -oturumunuz yenilenir. Oturum ya da mavi kartınız iş yeri ibaresiyle çıktığı için yeni sözleşme olması durumunda tekrar yabancılar dairesine yeni belgelerle başvurmak gerek.

   İlk 2 yıllık iş değişikliklerini yabancılar dairesine bildirmekle yükümlüsünüz.

   Bilginiz olsun

   1. Merhabalar Melek hanim,

    Ilginiz icin tekrar tesekkürler. Su an kazandigim maasin üzerinde teklif almazsam mavi kart basvurumun reddedilecegini söylüyorlar ve bununla alakali net bir kaynak bulamadim. Ve esime benden dolayi tam zamanli calisma izni verdiler, isten cikarilirsam esim haklarini kaybediyor mu?

    Iyi günler

    1. Eren Bey,

     Uzun vadede hiç iş bulamadınız diyelim ancak bu durumda eşiniz de haklarını kaybeder.

     Mavi kart kriterlerinde bir iş bulmanız tabii ki avantajlı olacaktır, aksi halde normal çalışma izni statüsünden bir oturum alabileceğinizi düşünüyorum.

     Lütfen yaşadığınız şehirde varsa Wellcome Center-Willkommen Zentrum ile iletişime geçin. Bu konuda ve sizi ilgilendiren diğer konularda ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.

     İyi şanslar

 154. Merhaba, ben Yıldız Teknik Üniversitesi’ nden mezun olan bir mühendisim. 2014 yılında mezun oldum ama hiç bu alanda çalışmadım. Dil seviyesini halletsem iş tecrübesine bakıyorlar mı acaba Almanya’ da.

  1. Merhaba Hatice hanım,

   İş tecrübesi Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da sorulur ancak tecrübesiz de iş bulma olanağınız olabilir. Almanca öğrenirken bir yandan da mümkünse iş tecrübe edinmenizi öneririm.

   Kolay gelsin

 155. Merhaba
  Rize 4 yıllık işletme fakültesi mezunuyum. Almanyada ön muhasebe alanında çalışmak istiyorum. Başvuru için hangi seviye belgeyi almam gerekiyor. Bazı kurumların a2 yeterli olup almanyada yeniden kursa başlanacağı takdirde kabul ettikleri hakkında duyumlar aldım. Rica etsem bilgi verebilir misiniz?

  İyi çalışmalar dilerim

  1. Merhaba Rabia Hanım,

   Ancak Türk bir işveren bulmanız durumunda A2 yeterli olabilir. Şansınızı artırmanız için tercihen B2 düzeyinde Almanca bilmeniz iş bulma konusunda avantaj sağlayacaktır, ayrıca deneyim de önemli.

   Bilginiz olsun

 156. Merhabalar. Üniversite isletme mezunuyum 17 yıllık restaurant tecrübesi son 5 yil restaurant müdürü sgk kaydi. Almanyada bir is yeri ile restaurant müdürü olarak sozlesme yaptim. Mavi karta basvurucam atama bekliyorum. Ancak sozlesmede asgari ne kadar ücret gorunmesi gerekiyor…

 157. Merhaba Türkiye’de MEB onaylı güzellik uzmanlığı ustalık belgem var Almanya da bir akrabamın güzellik merkezi var beni oraya işçi olarak çağırabilme imkanı varmıdır ya da nasıl bir yol izlemem lazım

  1. Merhaba Gamze Hanım,

   Var olan yasaya göre ne yazık ki bu tür sertifikalar denklik için yeterli değil. Sözleşme haricinde alanınızda edindiğiniz bir diploma ve bu diplomanın da denkliğini isterler.

   Yaşınızı bilemiyorum ancak lşse mezunuysanır B2 düzeyinde Almanca öğrenerek bu alanda akrabanızın merkezinde meslek eğitimi yapabilirsiniz. (Kurumun eğitim verme yetkisi olması gerekir.)

   Bilginiz olsun

   1. Merhaba birşey daha sormak istiyorum. Düz Lise mezunuyum ustalık belgmde var bunu meslek okulunda meslek lisesi diplomasına çevirebiliyormuşum. Bu şekilde yaptığımda başvuru için bi şansım olabilir mi

    1. Gamze Hanım,

     Denklik esnasında müfredat, not çizelgesi gibi resmi belgeler istenecektir. Bu durumda bu belgeleri alamayacağınızı ve dolayısıyla denklik yaptıramayacağınızı düşünüyorum.

     Biliginiz olsun

 158. Merhaba kolay gelsin ben isletme acikogretim fakultesi isletme mezunuyum lojistik belgemde var davetiye aldim isletme lojistik uzerine denkligi olduğunu soylediler a1 almanca sertifikam var fakat kurstan aldim gothe degil orada tamamlamam sartiyla demisler a2 seviyesini davetiye gelecek vize basvurusu kaldi vize benden serttifika talep eder mj veya ederse gothe mi olcak tak ederim simdiden

  1. Merhaba İsmail Bey,

   Normalde işveren sizden dil sertifikası istemediyse vizeden de bu yönde bir talep olmayabilir. Etmesi durumunda Goethe ya da ÖSD olabilir.

   Kolay gelsin

 159. Melek Hanım merhaba Ben Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. Mezun olduğum üniversite, bölüm ve mesleğim Anabin sitesinde H+ olarak görünüyor. Almanya’da bir tanıdığımın şirketi var ve benimle iş sözleşmesi yapmaya hazır.
  Fakat şu konuda tereddüt ediyorum; Almanya’daki şirket inşaat işleri yapan bir firma ihalelere girip iş alıyor ve yapıyor. İş sözleşmesinin geçerli olabilmesi için meslek (diploma) ile iş sözleşmesinde belirtilen mesleğin (yapılacak işin) benzer olması, başka bir değişle örtüşmesi gerekiyor. Acaba bu şirket Bana hangi pozisyonda-hangi ünvan ile sözleşme yapmalı ki iş sözleşmemiz geçerli olsun ve olumsuz anlamda bir süpriz ile karşılaşmayalım. (ulusal vize mavi kartta red almayalım.)

  1. Merhaba Mesut Bey,

   Bu konuda işvereninizin Federal İş Ajansı içinde işverenlere danışmanlık veren birimle görüşmesini öneririm. Ayrıca diplomanız çerçevesinde siz hangi alan ve birimlerde çalışabileceğinizi de bilebilirsiniz. Bu ayrıntıları ben bilemiyorum o nedenle bir pozisyon öneremem.

   Bilginiz olsun

 160. Merhaba melek hanım ben üniversiteden bu sene mezun olucam ameliyathane hemsireliği okuyorum mezun olur olmaz almanyada işe başlamak istiyorum almanca seviyem a2 neler yapmalıyım gelebilmek icin şartlar nedir detaylı olarak öğrenebilir miyim teşekkür ederim:)

  1. Merhaba Kader Hanım,

   Mezun olduktan sonra denklik işlemleri başlatmanız gerekir, öncesinde bu süreç başlatılamaz. Denklik olmadan da çalışma amaçlı giidilemez. Tercihen B2 düzeyinde Almanca bilmeniz avantaj olacaktır. Denklikten sonra da diplomaya uygun bir iş sözleşmesi ile denklik tamamlama vizesi alarak gitmeniz mümkün.

   Kolay gelsin

    1. Kader hanım,

     Siz hemşirelik okuduğunuzu yazmışsınız ve bu meslek sağlık grubuna dahil bir meslek alanı. Bu alanların denkliği zorunlu. Yani okuduğunuz bölümün müfredatı, deneyimleriniz Almanya’da referans alınan meslek müfredatıyla karşılaştırılacak ve aradaki farklar ve eksiklikler tespit edilecek. Çıkan sonuca göre tam denklik ya da kısmi denklik çıkacak. Bu denklik yapılmadan, B2 dil düzeyine ulaşmadan ve diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmeden vize alıp gitmek mümkün değil.

     Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

     Kolay gelsin

   1. Merhabalar ben lisans sosyoloji mezunuyum eşim lisans kamu yönetimi mezunu.eşimin bir otomotiv firmasında proses alanında 5 yıl deneyimi var.biz Almanya’ya eşim üzerinden Mavi kartla gelmek istiyoruz ve orada farklı bir otomotiv firmasında ama aynı bölüme başvuru yaptık vize de herhangi bir sorun yasarmıyız.SGK dökümünden çalışmayı ıspatlayabiliriz ama bölümle yapılan işin onay almaması bizi endişelendiriyor

    1. Merhaba Ayşe Hanım,

     Yürürlükteki yasaya göre diplomaya uyygun bir alan olması gerekir. Ancak şans kartı yasasıyla farklı alanlarda çalışmak mümkün olabilecek. O zamana kadar Almancanızı ilerletmenizi öneririz.
     Yeni yasayla Almanya’ya gelerek iş başvuruları yapmak da biraz daha kolay olacak. Ancak henüz ayrıntılar net değil. İleri derece Almanca düzeyi avantaj yaratacaktır.

     Bilginiz olsun

 161. İyi günler Melek Hanım öncelikle değerli vaktini ayırdığınız için sizlere teşekkür ederim ben kapsamlı birkaç soru soracağım lütfen beni mazur görün ben uluslararası ilişkiler mezunuyum yüksek lisansımı da aynı bölüm üzerine yaptım.Şu anda kurumsal bir firmada lojistik asistanı olarak çalışmaktayım şirketim MESEM ile anlaşmalı bir firmayla anlaştı ve bana görev tanımıma göre kısa bir süre sonra MEB onaylı Ustalık Belgesi verecekler.Ben 2023 yılının haziran ayında lojistikte 2 yılımı doldurmuş olacağım.Benim sizlere sormak istediğim,ben B2 veya B1 almanca sertifikası ve bunlara ek olarak Toefl yada İelts gibi inglizcemi kanıtlar nitelikte belgeler alırsam(Şu an zaten B1 halihazırda mevcut) Almanya daki lojistik firmalarında iş bulabilmiyim?Bunu sormam da ki sebep bir yerde okuduğuma göre Almanya Ustalık Belgesinden önce Kalfalık belgesinin alınmasını istiyormuş bu yüzden direk ustalık belgesi alanları inandırıcı bulmuyormuş ve de en az 3 yıl mesleki tecrübe istiyormuş ben 2 yılımı daha doldurmadım meslek lisesi mezunu değilim ve şirketim bana sadece ustalık belgesi almamı sağlayacak sizce bunlar yeterli olur mu?Veyahut herhangi bir mesleki belge veya tecrübeye gerek kalmadan Uluslarası İlişkiler Bölümünden Aldığım eğitimler ve diplomalar sayesinde Almanya’daki Lojistik veya farklı firmalarda iş bulabilirmiyim?Ayriyeten şunu da merak ediyorum ben 31 yaşındayım ve birkaç yıldır kendimi yazılım konusunda geliştirmekteyim.Almanya’ya çalışma vizesiyle değilde Ausbildung’ yaparak yazılım eğitimi almak maksadıyla gitmek istesem yaşım dolayısıyla ve okumak istediğim bölümle çalıştığım iş ve aldığım eğitimlerin farklı olması yüzünden vize reddi alırmıyım?Açıkçası beni en çok yaşımının 31 olması kuşkulandırıyor çünkü 30 yaş üstünün ausbildung için vize almasının biraz zor olduğunu internette izlediğim videolardan duymuştum sorularıma cevap verirseniz çok sevinirim
  İyi Çalışmalar Dilerim

  1. Merhaba Mehmet Bey,

   Halihazırdaki yasaya göre diplomaya uygun bir iş pozisyonuyla gitmek mümkün. Ayrıca deneyim ya da kısa süreli sertifikasyon eğitimleri diploma olarak görülmüyor. Ustalık eğitimleri de keza aynı kategoride değerlendiriliyor. Sadece 16. maddeden kalfalık için denklik yapılabilir.
   Uluslarrası bölümler gibi alanların iş pozisyonları biraz geniş oluyor, iş tanımı yapılırken bu göz önünde bulundurulursa vizede sorun yaşanmaz diye önerebilirim.

   Sizin kalfalık ya da ustalık belgesinden ziyade lisans&yüksek lisans alanlarına uygun bir iş pozisyonu bulmanız avantajlı olur.
   Sorularınız çok uzun cevap vermeyi gerektiriyor ve ayrıca karışık. Ancak bu temel bilgileri verebilirim.

   Ayrıntılar için sayfamızda proje ekibi sekmesindeki iletişim kanallarından bize ulaşabilir ya da etkinlikler seçeneğinden serminerlerimize kayıt olabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 162. Merhabalar Melek Hanım,
  13 ay boyunca Almanyada eğitim ve staj hayatım oldu. 5 ay önce Türkiye’ye geri gelmek durumunda kaldım. Oradayken vizemi uzatmama yabancılar dairesi müsade etmedi malesef. İşletme mezunuyum ve mezun olduğum okul/bölüm ANABİN sistemi üzerinden denk kabul ediliyor. Şuan bir firmada SAP Junior Danışman (SAP Consultant) olarak çalışıyorum. B2 seviyesinde Almanca Bilgisine sahibim diyebilirim kısa süre içerisinde sertifika sınavlarına girerek belgelemek de istiyorum. Sizlere sorum bu alanda alanda, son göç yasası düzenlemelerine göre, iş bulabilme şansım ve maaş skalası hakkında bilgilendirebilir misiniz ?

  1. Merhaba Ozan Bey,

   Bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vize alabileceğinizi düşünüyorum Ancak maaş skalası ile ilgili bir meblağ vermek mümkün değil. Eyalete, şehre ve firmaya göre farklılık gösterebilir.

   Bilginiz olsun

 163. Merhaba kolay gelsin, yurtdışında yaşamak, çalışmak istiyorum. Fakat izlemem gereken yol nedir bilmiyorum. Nişanlım yazılımcı gideceğimiz ülkede kendisine hangi şirketler ne gibi iş olanakları tanır veya çalışma izni nasıl çıkarılır?
  Bu konularda bilgilerinizi paylaşır mısınız?
  teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

  1. Merhaba Zeynep Hanım,

   İyi derece Almanca ya da İngilizce biliyorsa kendi alanında internet üzerinden iş başvuruları yapabilir. İş sözleşmesine ulaşması durumunda gerekli evraklarla vizeye başvurusuna başlayabilir.

   Kolay gelsin

 164. Merhaba Melek Hanım,
  Lisans ve yüksek lisansımı Endüstri mühendisliği bölümünde yaptım ve ikisinde de diplomam var ve anabin denklikleri mevcut. Almanca dil seviyem A2, İngilizce’yi ana dilim gibi kullanabilirim. 4 yıl perakende sektörü planlama tecrübem var, IT sektöründe iş zekası, iş analitiği alanında Almanya’daki bir kurumdan 9 aylık eğitim sonucunda alınmış sertifikalarım mevcut. İş değişikliği yaparak IT sektöründe, eğitimini almış olduğum ilgili pozisyonda Almanya’da iş bulmak istiyorum.
  1- Bu durumda Mavi Kart alt sınırı olan yıllık 43,992 Euro brüt maaş skalasından yararlanabilir miyim?
  2- Bahsettiğim alanda, Mavi kart yıllık brüt maaş skalasının altında bir iş bulmam durumunda Kalifiye personeller için İş İzni Vizesi’nden yararlanabilir miyim?
  3- Bu durumda Almanya Federal İş Kurumu durumumu değerlendirecek olduğundan olumsuz sonuçlanma ihtimali de doğuyor. Vize/mavi kart başvurusunun olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı Türkiye’de sahip olduğum işi riske atmamak için hala çalışıyor durumda iken İş İzni Vizesi ya da Mavi Kart için konsolosluğa başvuruda bulunabilir miyim?
  4- Son olarak deneyimim az olmasına rağmen IT alanında iş bulup Almanya’daki şirket ile sözleşme yaptığımda (eğer maaş skalası mavi kart limitleri altında ise) vize başvurusu sırasında neden ya da nasıl bu işe alındığıma dair bir belge göstermem/ispatlamam gerekir mi?
  Web sitenizdeki detaylı bilgiler ve sorulan sorulara verdiğiniz detaylı yanıtlar dikkatimi çekti ve gerçekten zihin berraklığı sağladı. Çok teşekkür ederim. İş bulmam durumunda sürecimin olumlu ve hızlı ilerleyebilmesi için danışmanlık almayı da kesinlikle düşünüyorum. Şimdiden değerli vaktiniz için teşekkür ederim.

  1. Merhaba Merve Hanım,

   Sorularınız detaylı cevaplar gerektiriyor ama ben kısaca cevaplayayım.

   Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz ya da konusu Almanya’da çalışma olan seminerlerimize kayıt yapabilirsiniz. Süreç bir bütün olarak seminerlerde ele alınıyor ve sorularınızı da sminer sonunda cevaplamaya çalışıyoruz.
   Sorularınıza gelecek olursak:
   1.Lisans mezunu olduğunuz için IT alanında da çalışabilirsiniz. İş verenin kabul etmesi yeterli (Normalde diplomaya uygun bir iş alanı olması gerekir. IT alanında istisna söz konusu) Mavi kart şartlarını sağlamanız durumunda mavi kart statüsünden oturum alacabileceğinizi düşünüyorum.
   2. Mavi kart kriterlerinin altında bir maaşla normal çalışma vizesi alınabilir.
   3.Türkiye’de çalışırken vizeye başvurmak mümkün.
   4.İş sözleşmesi bunu belgeler durumda zaten, dilerseniz ve işveren de kabul ederse neden sizi seçtiğini yazılı yapabilir.

   İyi şanslar

 165. Merhabalar, bir şirket ile sözleşme imzalamak üzereyim.
  – Blue cardda ailemle beraber başvurma zorunluluğu varmıdır? Zira önden gidip yer ayarlamak istiyorum. Bu şekilde yaptığımızda ailem vize için ayrı olarak mı başvurmak zorunda kalacak ve hangi tür vize olacaktır.

  – 15 yaşında bir kızımız var 16 yaşını doldurduğunda bir sıkıntı ile karşılaşırmıyız ?

  Teşekkürler

  1. Merhaba Ferhat Bey,

   Ailenizle birlikte vizeye başvurabilirsiniz; ailenizin vize tarihinin ileri bir tarihte başlamasını talep edebilirsiniz. Çünkü aile birleşimi vizeleri için şimdilerde uzun süre beklemek gerekiyor.
   18 yaş aldı çocuklar mavi kart almanız durumunda sıkıntısız gelebilir diye biliyorum.

   İyi şanslar

 166. Merhabalar şuan bir firma ile sözleşme imzalamak üzereyim Bluecard sürecinde tüm aile gitmeden önce yer bulmak amaçlı önden gitmiş olsam ve ev buldukdan sonra ailemi yanıma almak istesem. ailemin ne zaman ve nasıl vizeye başvurması gerekir?
  bluecard vizesine aynı anda mı başvurmazmız gerekmektemidir? ve 16 yaşını dolduran çocuklar için bu süreç nasıl ilerler blue card vizesinde sıkıntı yaşarmıyız?

  1. Merhaba Ferhat Bey,

   Ailenizle birlikte vizeye başvurabilirsiniz; ailenizin vize tarihinin ileri bir tarihte başlamasını talep edebilirsiniz. Çünkü aile birleşimi vizeleri için şimdilerde uzun süre beklemek gerekiyor.
   18 yaş aldı çocuklar mavi kart almanız durumunda sıkıntısız gelebilir diye biliyorum.

   İyi şanslar

 167. Merhabalar, Türkiye’de kamuda psikolog olarak çalışmaktayım. B2 seviye almanca biliyorum, c1 seviye Almanca ile Almanya çalışma vizesi alabilir miyim? Mavi kart seviyesi Psikolog unvanı için 55bin euro mudur yoksa 44bin euro mu?(bunu da öğrenmek istiyorum) 44 bin euro dahi olsa bu brüt ücretin önerilme ihtimalini oldukça düşük görüyorum.
  Ek olarak evet psikoterapist olarak çalışamayacağımı biliyorum. Fakat sadece endüstri/örgüt psikolojisi alanında mı çalışabilirim? Yani okullarda, sosyal hizmet kurumlarında sozialarbeiter, sozialpädagoge gibi görevlerle çalışabiliyor muyum? Veya şirketlerde endüstri alanında sadece insan kaynakları tarzı birimlerde mi iş bulma olanağım olur? Ki arbeitspsychologie ile kısıtlıysam bu alanda hiç iş tecrübem yok, iş bulma olanağım nedir?

  1. Merhaba Burak Bey,

   Mavi kart için alt limit 2022 için yaklaşık 44 bin €’dur.
   Siz pspkolog olarak sosyal kurumlarda da psikolog olarak çalışabilirsiniz. Diplomanız için eşdeğerlilik tespiti yaptırmanızı öneririm. Diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vize işlemlerine başlanabilir.

   Araştırmlarada, özellikle göçmenlere danışmanlık yapan kurumlarda psikolog ihtiyacı olduğu bildiriliyor.

   iyi şanslar

 168. Merhaba melek hanım
  Türkiye’de erkek berberiyim elimde bu mesleği yaptığıma dahi belgem var Almanya’da yapmak istiyorum mesleği mi ne yapmam lazım yapabilirsem yardımcı olur musunuz teşekür ederim.

  1. Merhaba Volkan Bey,

   Eğer bu alanda diplomanız varsa ya da 16. maddeden kalfalık belgeniz, denklik yaptırmak, ALmanca öğrenmek ve diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmek gerek. Bu durumda gerekli evraklarla vizeye başvurabilirsiniz.

   Denklik için bize ulaşabilirseniz yardımcı oluruz.

   Kolay gelsin

 169. Merhaba Melek hanım;
  Ben lise son öğrencisi olup bilgisayar bölümü okuyorum.Üniversite’yi Almanya’da okumak isityorum. Almanyaya gitme şansım bulunuyormu .Bulunuyorsa ne yapmam lazım. İlginiz için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

  1. Merhaba Mustafa Bey,

   Almanya’da okumak istediğiniz bölümle ilgili üniversite sınavında 4 yıllık bir bölüm kazanmak ve en az B1 düzeyinde Almanca öğrenmek gerek. (Bu durumda okuldan şartlı kabul alınır, C1 düzeyinde Almanca öğrendiğinizde derslere girmek için kabul alırsınız.)

   Ya da meslek lisesi olduğu için alanınzda deneyim kazanıp denklik yaptırabilirsiniz. Almanca düzeyi de iş bulma konusunda belirleyici olur. Diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vize almak mümkün.

   Kolay gelsin

 170. Merhaba melek hanım
  Ben erkek kuaförüyüm hem Anadolu lisesi hem meslek lisesi mezunuyum. Ayrıca erkek kuaförü olarak ustalık belgem var Almanya ya dayım erkek kuaförü beni iş veren olarak çağıracak. Ben 19 yaşındayım. Blue kart olur mu. Bende dil şartı var mı öğrenebilir miyim.

 171. Merhaba,
  sosyoloji mezunuyum. pedagojik formasyonum var. meb rehberlik kurs belgem var özelde rehber öğretmen olarak iş deneyimim var. erziher/ sosyal pedagoji denklik başvurusu yaptım, yanıtım olumsuz geldi, itiraz hakkı açıktır denildi. b1 seviyesinde telc sertifikam var. bu noktada bana nasıl bir yol önerirdiniz merak ettim. sosyolog olarak sektörde hangi pozisyonlara başvurmam iş bulmayı kolaylaştırırdı.

  1. Merhaba Erdal Bey,

   Sosyolog olarak aslında bir çok alanda çalışmak mümkün; pazar araştırma, basın yayın, sosyal kurumlar, reklam ajansları ve üniversiteler sayılabilir. Ancak bu alanlarda iş bulmak sıkıntılı.
   Almancanızı B2 düzeyine çıkarmanızı öneririm. İş başvuruları yapabilirsiniz, aynı zamanda master ya da Ausbildung seçenekleri de düşünülebilir.

   Kolay gelsin

  2. Erdal Bey merhaba, internette tamamen şans eseri yorumunuz karşıma çıktı. Bir tanidigim niteliklerinize uygun bir çalışan arıyor. Eğer konu hakkında ilginiz devam ediyorsa bana ulasmanizi rica ediyorum.

   Mail adresim:furkanyevsen@gmail.com

 172. Melek Hanim merhaba,

  İsletme mezunuyum. Denkligimi aldim Almanya’dan. A2 seviyesinde almancam var. İngilizcem de var. Uluslararasi bir deniz lojistigi sirketinde 12 yildir calisiyorum. 39 yasindayim. Kendi capimda hazirlik yaptim sayilir. Elimdeki belgelere bakarak tek ihtiyacim olan Almanya’dan bir iş sozlesmesi mi sizce? Sozlesmeyi alsam gitme şansim nedir? Bir de sirketimin almanyada 2 tane ofisi var, sirketim uzerinden gitmem mumkun mudur? Tesekkurler

  1. Merhaba Kadir Bey,

   Şirketiniz üzerinden gitmeniz tabii ki mümkün. Diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi ve gerekirse ön onay almak gerekir. Bağımsız olarak da diplomaya uygun bir iş bulmanız durumunda vize işlemleri başlatabilirsiniz. Almanca düzeyinizi yükseltmenizi öneririm.

   Kolay gelsin

 173. Merhaba
  Önlisans güzellik uzmanlığı (estetisyenlik) diplomam var şuanda B1 almanca kurundan ders alıyorum bu durumda izlemem gereken yol ve dil seviyesi ne olmalıdır teşekkür ederim

  1. Merhaba Selim Bey,

   Denklik yaptırmanızı ve Almanca düzeyinizi B2’ye çıkarmanızı öneririm.

   Elinize denklik sonucu ulaştığında da iş başvuruları yapabilirsiniz.

   Bize ulaşırsanız denklik için sizi memnuniyetle yönlendiririz.

   Kolay gelsin

 174. Merhabalar
  Ben inşaat mühendisiyim. 3 yıllık sektör geçmişim var. Almanya’dan denklik alıp blue card ile gitmek istiyorum. Yıllık brüt 50.000 euro’luk bir iş teklifim var. Proje çizim işi şirket benden herhangi bir dil istemiyor. B1 düzeyinde ingilizce biliyorum. Hiç almanca bilmiyorum. Vize sürecinde bu benim için problem olur mu? Birde denklik aldığım eyalet ile iş bulduğum eyalet farklı olsa bir problem yaşar mıyım?

  1. Merhaba Ali Bey,

   İşverenin dil talebi olmazsa Almanca bilmeden de vize almak mümkün. İşverenin bu yönde bir talebi olmadığona dair bir yazı da ekeleyebilirsiniz vize evraklarının arasına.

   Denklik konusunda mühendislik alanı olduğu için sorun yaşayacağınızı sanmıyorum.

   Kolay gelsin

 175. Merhaba Melek Hanim
  Isletme Lisans ve Sosyal Hizmetler Onlisans mezunuyum.
  Almanca bilmiyorum.
  Denklik alabilir miyim?
  Ayrica turist vizesi ile Almanya”da iken is basvurusu yapabilir miyim?

  1. Merhaba Bülent Bey,

   Denklik, çalışma alanınıza göre farklılık gösterecektir.
   İşletme için bir denklik zorunlu değil, tercih edebilirsiniz ya da eşdeğerlilik tespiti yaptırabilirsiniz.

   Sosyal hizmet söz konusu olunca denklik zorunlu.
   Ancak her iki alan için iş bulma konusunda dil düzeyiniz belirleyici olacaktır.
   Almanya’ya gitmeden de buradan denklik süreci başlatabilirsiniz. Denklik için bize ulaşabilirseniz sizi yönlendirebiliriz.

   Özellikle denklik konusunda direkt başvuru yapmadan danışmanlık almanız öneriliyor. Turist olarak gittiğinizde oturumunuz olmadığı için kurumlar denklik danışmanlığı vermiyor.

   Bilginiz olsun

 176. Melek hanım merhabalar, ben almanca öğretmeniyim ve Almanya’ya yerleşip orada çalışmak istiyorum bunun için ne gibi bir yol izlemem gerekiyor?

  1. Merhaba Aslı Hanım,

   Öncelikle en az C1 düzeyinde Almanca öğrenmenizi ve denklik yaptırmanızı öneririm.

   Yani önce şartları sağlayıp sonra şartlar üzerinden amaca uygun vize alıp Almanya’ya yerleşmeyi düşünmek gerek.

   Kolay gelsin

 177. Merhabalar,
  Türkiyede H+ ile işaretlenmiş Selçuk Üniversitesinden mezun bir bilgisayar mühendisiyim. Almanya/Berlin şubesinde bir Alman firmadan IT-Administrator olarak bir iş teklifi almış bulunmaktayım. Kendim üniversite diplomamda Mühendis ünvanına sahip olmama rağmen şirket teklifin içerisinde Mühendis ünvanını kullanmamış yerine Bilişim Sistem Yöneticisi ünvanını kullanmıştır. Sözleşmemde maaşım aylık brüt 3880 £ olarak iletilmiş. bu da yıllık 46,560 £ olarak hesaplanıyor. Bu durumda ben Mavi kart (Blau Karte) hizmetinden faydalanarak gidebilir miyim? Yani benim için alt maaş tabanı mavi kartta 56.400 € mudur yoksa 43.992 € mudur? Ayrıca ben bu bilgilerle IData üzerinden ulusal vize randevu talebi yaptım 24 Eylül 2022’de şu an hala IData tarafından herhangi bir randevu bilgisi elime geçmedi ve şirket de ısrarla gelebileceğim tarihi öğrenmek istiyor. Ben vize başvurusunu yaparken Premium Lounge hizmetinden faydalanmamıştım bu hizmetten faydalanmak süreci hızlandırır mı? Başvuru talebimi yaptıktan sonra Premium Lounge hizmetinden sonradan faydalanmak için başvurabiliyor muyum önerileriniz nedir? Son olarak Şirket tarafından sözleşmem elime geçti ancak Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis iş kurumu tarafından onaylanacak belge hala elime geçmedi şirketim belgeyi Berlindeki iş kurumuna iletti ancak hala bir dönüş veya onay alamadılar. Benim vize başvuru sisteminde gerekli belgeler arasında bu belge = İşveren tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “İş İlişkisi Beyanı” (“Erklärung
  zum Beschäftigungsverhältnis” istendiği yaazıyor ancak bazıları mavi kart programında bu belgeye ihtiyacımın olmadığını belirtmiş bu belgem Almanyadan gelmeden randevu tarihim gelirse bu belge olmadan da başvurabilir miyim yani zorunlu bir belge midir yoksa isteğe bağlı mı? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden çok teşekkür ederim. (Not: Almanca belgem bulunmamaktadır. Almancam yoktur. Ancak şirket ile sözleşmemde İngilizce ile çalışacağım Almancaya ihtiyacım olmadığı belirtilmiştir.)

  1. Merhaba Ecir Bey,

   Öncelikle hayırlı olsun.

   Vize randevusu bekleme süreleri ne yazık çok uzun olabiliyor bazen. İşvereniniz aldığınız PNR koduyla acil ihtiyacımız var diye vize bölümüne mail yazabilir. Bu durumda ön onay için başvurunuzu bekletirler.

   “İş İlişkisi Beyanı” (“Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis” belgesi vize esnasında ibraz edilmeli. Ya da sonradan işveren vize bölümüne mail yoluyla iletebilir. Siz de eksik evrak kategorisinde sonradan iletebilirsiniz. Bu arada iş tanımız diplomaya uygun olmalı. Sizin iş tanımızın da buna uygun olduğunu düşünüyorum. Ön onayda bu da değerlendirilir.

   Mavi kart alsanız da, sizin maaşınız mavi kart üst limitinin altında kaldığı için bu belge mutlaka ibraz edilmeli.(Yıllık brüt 54.400 € üstü maaşlar için ön onay şartı yok)

   Dil konusunda belirleyici olan işverendir. Onlar İngilizceyi yeterli görüyorsa vize ayrıca Almanca dil düzeyi istemez.

   Kolay gelsin

 178. Merhaba.
  Ben ziraat mühendisiyim (bahçe bitkileri ) almanca kursuna başladım şuan a2 seviyesindeyim ama özel sektör tecrübem yok yine de Almanyada işe başlayabilir miyim?Nasıl bir yol izlemeliyim ? Teşekkür ederim…

  1. Merhaba Deniz Hanım,

   Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da işverenler deneyimli eleman tercih ederler. Bu nedenle Almanca kursuna paralel olarak meskeli deneyim de biriktirmenizi öneririm.

   İş tecrübesi olmadan sizi kabul eden ve iş sözleşmesi yapan bir işveren bulabilirseniz vize alıp gitmek mümkün. Sizin alanınızda, iş bulma konusunda Almanca düzeyiniz önemli olacaktır diye düşünüyorum.

   Bilginiz olsun

 179. Merhaba,

  Almanya’dan bir şirketle iş sözleşmesi imzaladım. Yıllık kazancım 56.400 Euro altında, fakat 43.992 Euro üstünde. Mesleğim de yazılım mühendisliği. Yani mavi kart için olan 43.992 Euro limitine dahilim. Ancak vize için nasıl bir yol izleyeceğimi bilemedim.

  “Sözleşmeli personel, serbest meslek sahibi, araştırma görevlisi veya PHD öğrencisi olarak çalışmak istiyorum veya iş aramak istiyorum.”

  Yukarıdaki seçeneği seçip, normal ulusal vize alıp, Almanya’ya gittikten sonra mı mavi kart için başvurmam gerekiyor? Yoksa;

  “Mavi Kart (EU Blue Card) ile çalışmak istiyorum. 1. Almanya’da bir iş kontratı yapmış olup, yıllık en az 44.000 Avro maaş alacak olan kalifiye çalışanlar. Detaylı rakamlar için tıklayınız: https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2307308 , 2. Şirket Genel Müdürü veya tam yetkili şirket temsilcisi için değildir. Lütfen sözleşmeli personel ve serbest meslek sahibi seçiniz.”

  Yukarıdaki seçeneği seçerek direkt olarak mavi kart statüsü ile vize alabiliyor muyum?

  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba Mehmet Bey,

   Bu sırayla devam etmeniz durumunda İdata’dan vize görüşmesi için kayıt yapmış olursunuz. Mail adresinize bir PNR kodu gelecek ve sonraki günlerde-haftalarda da vize görüşme tarihi-saati yine mail ile size ulaştırılacak. Verilen tatihte vize görüşmesinde gerekli tüm evrakları teslim ediyorsunuz; sizin durumunuz sunduğunuz evraklar üzerinden Almanya’da çalışacağınız şehrin bağlı olduğu yabancılar dairesinden değerlendirilir ve sonuç size pasaportunuzla konsolosluk aracılığıyla bildirilir. Bu aşama olmadan direkt vize almak gibi bir durum söz konusu değil.

   Kayıt yaparken vize formu ve vize evrak listesini de indirmek mümkün.

   Kolay gelsin

 180. Melek hanım merhaba . Yeşil pasaport ile Almanya’ya geldim. Şuan burada herhangi bir işte çalışabilir miyim? Ya da nasıl bir yola başvurabilirim. Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

  1. Merhaba Ali Bey,

   Yeşil pasaportu, tıpkı schengen vizesi ile alınan vize gibi düşünün. En fazla 90 gün kalabiliyorsunuz ve çalışma hakkınız yok.

   Bilginiz olsun

 181. Merhabalar melek hanım. Lisans mezunu 13 yıllık hemsireyim. Almanyada mesleğime devam etmek istiyorum. Fakat 2 tane coxugum var. Turkiyeden b2 Almancaya gitsem, giderken direkt çocuklarımı da yanımda götürebilir miyim? Deneyimimden kaynaklı tam denklik alırsam ya da. Hiç biri olmasa bile yesil pasaport la götürsem 180 günlük süre içinde aile birleşiminden yanımda kalabilirler mi?

  1. Merhaba Ayşe Hanım,

   Birlikte götürme-gitme hakkınız var. Yani vizeye birlikte de başvuru yapabilirsiniz. Duruma göre geliriniz 3 kişinin giderlerini karşılamaya yetmez ise ayrıca bloke hesap açmak gerekebilir.
   Yeşil pasaportla bir girişte en fazla 90 gün kalabilirler.

   Bilginiz olsun

 182. Merhaba Melek Hanım,

  Kolaylıklar dilerim.
  Ben üniversitede Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölünden mezunum.
  7 yıldır muhasebe alanında çalışıyorum. Smmm Ruhsatım var.
  Almanca seviyem A2 şuanda. Sizce Almanya da iş bulmam için nasıl bir yol izlemeliyim?
  Dil seviyesi yeterli midir? Ruhsatımın sanırım orda bir geçerliliği yok.

  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba Zübeyde hanım,

   Smmm ruhsatınızın Almanya’da mevzuat farklılığından dolayı geçerliliği yok. Ek eğitimler almak, sınavlar vermek gerekebilir.

   Ancak muhasebe-finans alanında çalışmanız mümkün. Buna uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vize almak mümkün olabilir. B2 düzeyini hedeflemenizi öneririm. İşveren daha düşük bir düzeyle sizi işe alırsa vizede sorun olmaz.

   Kolay gelsin

 183. Merhaba Melek hanım yigenim Almanya da pizzacı dükkanı var ve kendi si ailesinden ayrı oturuyor ben kendim unlu mamul ustasıyım ustalık belgem ile Halk eğitimden aldığım aşçılık belgem mevcut oradan istek yapıp beni davet edebilir mi ve akrabalarım da orada keza kendim de Almanya krifeld doğumluyum acaba oraya usta olarak çalışmaya gidebilir miyim ve dil şartı varmı ? Tesekkurler

  1. Merhaba Sefa Bey,

   Kalifiye eleman statüsünden gitmek için sizin durumunuzda denklik yaptırmak gerek. Dil seviyesini işveren belirleyebilir.

   Sanırım ustalık ve halk eğitimden aldığınız belge denklik için yeterli değil.

   Dilerseniz belgelerinizi yiğeninize gönderen ilgili denklik kurumuna sorsun.

   Kolay gelsin

 184. Melek hanım merhaba ben ilkokul mezunuyum 23 yıldır otomotiv boya teknisyeniyim ustalık kalfalık ve sertifika larım var.Benim bir servis sim vardı kapattım ama sgk borcu var ve banka borcum var icralık Almanya çalışma vize cıkarmı. Veya ney yapmalıyım teşekkür.

  1. Merhaba Mustafa Bey,

   Yürürlükteki yasaa göre 16. maddeden kalfalık belgeniz varsa denklik yaptırabilir; ilgili alanda iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vizeye başvuru hakkınız bulunuyor.
   Yurt dışına çıkış ile ilgili bir yasak yoksa vizeyle Almanya’da çalışabilirsiniz.

   Kolay gelsin

   1. Merhaba iktisat lisans bölümü mezunuyum anabinde H+ görünüyor tanınıyor fakat bunun yanında  denklik yapılması gerekiyor mu  başvuru da denklik isterler mi ya da bir ön onay olması gerekiyor mu mavi kart başvurusu yapacağım. Teşekkürler

 185. Merhaba Melek Hanım
  Benim estetisyenlik ustalık belgesi ve usta öğreticilik belgelerim var bu belgelerle almanyaya gidebilirmiyim eşimde işletme önlisans mezunu birde çocuğumuz var beraber almanyaya gidebilirmiyiz şartları ne olur yardımcı olurmusunuz rica etsem

  1. Merhaba Neslihan Hanım,

   Yürürlükteki yasaya göre denklik yapılabilecek bir diplomaya sahip olmak gerekir. Yani meslek lisesi, ön lisans, lisans ya da 16. maddeden kalfalık denklik yapılabilen mezuniyet belgeleri.

   Ustalık vs gibi belgeler içerik olarak yeterli değil.

   Eşinizin mesleği üzerinden gitmek mümkün. Denklik yaptırıp, alanla ilgili bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda sizler de aile birleşimi statüsünde vizeye başvurabilirsiniz.

   Bilginiz olsun

 186. Merhaba
  İş arama vizesiyle Almanya’ya gidecek eşimle birlikte ben de gidebilir miyim? Bu vize eşleri de kapsıyor mu?

  1. Merhaba Dilara Hanım,

   İş arama vizesi sadece giden kişiyi kapsar. Eş, Almanya’da iş bulup oturuma başvurduktan sonra siz de aile birleşimi vizesi ile gidebilirsiniz.

   Bilginiz olsun

 187. merhaba ben elektrik elektronik mühendisiyim. almanyada akrabalarım var. onların sponsorluğuyla iş vizesi alıp gitmem mümkün müdür? almanca dilim yok gerekirse ingilizce üzerine IELTS sınavına hazırlanıp dil puanımı belgendirebilirim. ingilizce yeterli olur mu ? ve benim için en önemlisi eşimle beraber gidebilir miyiz? şimdiden teşekkürederim . buradan mesajları görmeyebilirim serhathatapoglu@gmail.com üzerinden cevaplarsanız sevinirim. iyi çalışmalar

 188. Merhaba emekleriniz için çok teşekkürler.
  Eşim iş arama vizesi ile Almanya’ya gittiği zaman ben de onunla birlikte gidebiliyor muyum? Ya da hangi şartlar ile gidebilirim bir bilginiz var mıdır?

  1. Dilara hanım,

   İş arama vizesi sadece iş arayacak kişi için düşünülmüş bir statüdür, eşleri ya da aile birleşimini kapsamıyor.

   Bilgiiniz olsun

 189. İyi günler Türkiye’de bir hukuk fakültesinden mezun oldum ancak hayatımı Almanya’da devam ettirmek istiyorum. Sadece Alman vatandaşıyım. Hukuk düzenlerimiz farklı olduğu için Türkiye’den aldığım diplomam Almanya’da geçerli mi bilmiyorum ancak avukatlık yapamayacağımı biliyorum. Almanya’da sözleşmeli veya kadrolu devlet memuru olmak gibi bir hedefim var bu mümkün müdür bunu merak ediyorum ?

  1. Merhaba Tamer Bey,

   Alman vatandaşı olarak istediğiniz yere, istediğiniz zaman giderek yerleşebilirsiniz. Türk avukat bürolarında da Türkiye vatandaşlarının Türkiye’deki davalarını takip edebilirsiniz.

   Durumunuza uygun ve Almancanız da yeterli olursa devlet memuru olabilirsiniz tabii ancak burada çalışmak istediğiniz alanla ilgili eğitimler almak gerekebilir. Alman vatandaşı olduğunuz için bir engel yok. Mesleğiniz, alanınız devlet memurluğu için belirleyici olacaktır.

   Kolay gelsin

 190. Merhaba,
  Projektbearbeiter statüsünde bir Alman firması ile süresiz bir iş sözleşmesi yaptım. Bu sözleşmeye istinaden ulusal vize başvurusu yaptım ve 11.11.2022 tarihinde randevum atandı. Vize randevu başvurusu yaptığımda ön onayım henüz yoktu. Ancak 14.10.2022 tarihinde Alman Federal Çalışma Ajansı’ndan ön onay aldım. Ön onaysız ama iş sözleşmesi olan başvurular için “31F: Nitelikli Akademik Eleman/akademische Fachkraft” olarak belge isteniyor. Ancak iş sözleşmesi olan ön onaylı başvurular için “19F: Diğer Ön Onaylı Başvurular/Sonstige Vorabzustimmung” olarak bir gerekli belge listesi oluşturuluyor. Bu durumda önceki randevumu iptal edip 19f’e göre yeni bir randevu oluşturmalıyım? Yoksa önceki 31f’e göre istenen evrakları hazırlayıp ön onay belgemi eklersem kabul edilir mi?
  İDATA’ya sordum onlardan bir cevap alamadım. Yetkimiz dışında dediler.
  Sizin bu konuda bir bilginiz var mı acaba?
  Şimdiden ilginiz için çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba Erdem Bey,

   Hayırlı olsun öncelikle.

   31F akademik eğitimi olanlar için hazırlanacak evrak listesidir.

   Denklik gerekmediği için üniversite mezunu olduğunuzu varsayıyorum. Dolayısıyla sizin de 31F evrak listesini hazırlamanızı öneririm.

   Size eksik evrak için ek süre vermiş olmaları gerekir. Bu süre zarfında istenen evrakı vize bölümüne göndermenizi öneririm.

   Kolay gelsin

 191. İyi günler izmir dokuz eylül üniversitesi 2 yıllık makine bölümü mezunuyum denkliğim var mı acaba anabinde baktım fakat bulamadım diğer bir sorum ise makine bölümünden yeni mezun olduğumda tecrübem yok iş teklifi alırsam ve b1-b2 gibi bir almanca seviyem olduğu taktirde almanyaya gitme ihtimalim var mıdır denklik çıkmazsa ne gibi bir yol izleyebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Merhaba Melih Bey,

   Anabin’de lisans bölümleri görünür daha çok. Farklı bir şekilde bakmak gerek.

   Ancak zaten önlisans mezunu olduğunuz için kesinlikle denklik yaptırmak gerek ve denklik alabileceğinizi düşünüyorum. Deneyime göre de tam ya da kısmi denklik olabilir. (siz deneyiminiz olmadığını yazmışsınız.) Almanca öğrenene kadar deneyim edinmenizi öneririm.

   İş veren sizi deneyimsiz yani kışmi denklikle de kabul ederse vize alma şansınız olur. İş bulma konusunda Almanca belirleyici olabilir, o nedenleB1-B2 avantaj olur.

   Kolay gelsin

 192. merhaba ben veteriner teknikeriyim ege üniversitesi mezunuyum mavi diplomam var almanya’da iş bulabilir miyim denklik isterler mi iletişim numarası ile görüşebilir miyim sizinle

  1. Merhaba Muhammed Bey,

   Deneyim edinmenizi, B2 düzeyinde Almanca öğrenmenizi ve denklik yaptırmanızı öneririm. Diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vize alıp gitme şansınız olur.

   Web sayfamızda proje ekibi sekmesinde iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz.

   Karşılıklı soru-cevap şeklinde yapılan etkinliğimize de katılabilirsiniz. Somut bilgiler üzerinden sizi yönlendiririz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Kolay gelsin

 193. merhaba ben elektrik elektronik mühendisiyim. almanyada akrabalarım var. onların sponsorluğuyla iş vizesi alıp gitmem mümkün müdür? almanca dilim yok gerekirse ingilizce üzerine IELTS sınavına hazırlanıp dil puanımı belgendirebilirim. ingilizce yeterli olur mu ? ve benim için en önemlisi eşimle beraber gidebilir miyiz? şimdiden teşekkürederim . buradan mesajları görmeyebilirim 05558985400 ya da serhathatapoglu@gmail.com üzerinden cevaplarsanız sevinirim. iyi çalışmalar

 194. merhabalar melek hanım ; eşimle ben yaşlı bakım önlisans mezunuyuz . eşim b2 almanca seviyesine sahip ama almanca dil sertifikası yok . çalışma izni nasıl alabiliriz beraber gitme imkanı nedir yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba Mehmet Bey,

   Almanca bilgisini sertifikalandırmak gerek. Ayrıca denklik de yaptırmanızı ööneririm. Sonrasında da iş için başvurulara başlayabilirsiniz. Eşlerden biri iş sözleşmesi edinirse diğer eş de aile birleşimi statüsünden vizeye başvurabilir. (Aynı anda başvuru ytapılabilir.)

   Bilginiz olsun

 195. Merhabalar meslek lisesi CNC torna bölümü mezunuyum mesleki yeterlilik belgem var A1 dil sertifikam da var yalnız iş tecrübem yok işçi vizesi için başvuru yapabilirmiyim yada ordan istek gelirse daha mı kolay olur teşekkür ederim.

  1. Merhaba Ramazan Bey,

   Meslek lisesi diplomasının denkliği zorunlu. Almanca düzeyinizi yükseltmeniz iş bulma konusunda avantaj sağlayacaktır.

   İş veren sizi deneyimsiz de kabul ederse vizede sorun olmaz. Ancak Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da deneyimli olmak iş bulma kolaylık sağlar.

   İstek değil diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz gerek

   Bilginiz olsun

 196. Merhaba ,
  Ben ameliyathane hizmetleri bölümü mezunuyum Almanya ya çalışmak amacıyla nasıl gidebilirim evliyim onun herhangi bir diplomasi yok ama mesleki yeterlilik belgesi var . İkimiz birlikte nasıl gidebiliriz

  1. Merhaba Melek Hanım,

   Denklik yaptırman<ı ve en az B2 düzeyinde Almanca öğrenmenizi öneririm. Ancak bu durumda iş başvurularından sonuç alabilşirsiniz. Diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vizeye birlikte başvuru hakkınız bulunuyor. Eşiniz Almanya'ya eş durumundan gideceği için sınırlama olmadan bulduğu işlerde çalışma hakkı olacak. Bilginiz olsun

 197. Merhaba, Almanyada sözleşmeli olarak çalışacağım. iData’dan başvuru yaparken mavi kart opsiyonunu da gördüm.
  Üniversite, maaş rakamı vs istenilen şartları sağlıyor bu durumda direkt mavi kart olacak şekilde vizeye başvuru yapabilir miyim ? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Burak Bey,

   Kriterleri sağlayorsanız kayıtta bu verileri giriyorsunuz ve ona yönelik de evrak listesi çıkacaktır. Yani bu kriterleri sağlayanlara yönelik evrak listesidir. Yoksa mavi kart bir oturum statüsüdür ve oturum alırken yabancılar dairesi bu statüden oturumunuzu verecektir.

   İyi şanslar

 198. Merhaba melek hanım oto mekanik teknisyeni açık lise mezunuyum 10 yıllık deneyimim var almanyaya gidebilir miyin

  1. Merhaba İdris Bey,

   Yani meslek lisesi çıkışlı değilsiniz, öyle mi?
   Ancak bu alanlarda vize alabilmek için denklik yapılabilecek bir mesleki diploma gerekli. Deneyime dayalı mesleki bilgi yeterli görülmüyor, işveren diploma istemese bile.

   Karşılıklı soru-cevap şeklinde yapılan etkinliğimize de katılabilirsiniz. Somut bilgiler üzerinden sizi yönlendiririz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   Kolay gelsin

   Bilginiz olsun

 199. Merhabalar,

  Kimya mühendisi lisans diplomam var ve üniversitem Almanya tarafından tanınıyor, anabin’deki kriterlere göre uygun. Ancak iş teklifim Data analyst pozisyonu. Gelen maaş teklifi ise Blue card standartlarına uygun. Kimya mühendisliği mezunu olarak data analyst pozisyonu için blue card’a başvurabiliyor muyum? Pozisyon ve mezun olunan bölüm uygun mudur?

  Çok teşekkürler,

  1. Ayşe Hanım merhaba,

   Bu pozisyon IT alanına girer mi? Eğer girerse vize almada sorun yaşayacağınızı sanmıyorum.

   Sorularınız olursa web sayfamızdaki proje ekibi sekmesinden iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz.

   İyi şanslar

 200. Merhaba ben Esra. Lisede çocuk gelişimi bölümünü tamamladım ve bir yıl staj deneyiminde bulundum. Üniversitemi sosyal hizmet dört yıllık lisans eğitimiyle tamamlayan bir yeni mezunum. Almanca dilinde sertfikam yok ve dile de pek hakim değilim. Bu noktada ne önerirsiniz?

  1. Esra Hanım,

   İki farklı bölüm ve ikisi de ön lisans gibi düşünmek gerek. B2 düzeyinde Almanca öğrenmenizi; hangi alanda çalışma niyetinizdeyseniz o alanda tecrübe edinmenizi öneririm. Almanca ööğrenirken de denklik içn başvuru yapabilirsiniz. Denklik sonucuna göre telafi eğitimi ya sa meslek eğitimi söz konusu olabilir.

   Bizimle iletişime geçebilirseniz sizi memnuniyetle yönlendiririz.

   Ayrıca karşılıklı soru-cevap şeklinde yapılan etkinliğimize de katılabilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   Kolay gelsin

 201. Merhabalar,

  Almanyadan blue card alıp orda çalışacağım maaş oraya yatacak fakat remote olduğu için türkiyede de kalıp çalışmak istiyorum, blue card sonrası türkiyede kalış sürem max ne olabilir bilginiz var mı ?

  1. Merhaba Burak Bey,

   Oturum izni aldıktan sonra yabancılar dairesinin bilgiisi dahilinde 1 yıl Almanya dışında kalabilirsiniz. Ancak bu konuda yabancılar dairesinden görüş alın lütfen ya da yaşayacağınız şehirdeki Welcome center’dan.
   Mavi kartı olanların yurt dışında 1 yıl kalma hakkları var ancak uygulamada durum nedir bilemiyorum. Bu konuda pratik deneyimimiz yok.

   Kolay gelsin

   1. Teşekkürler Melek Hanım.

    Bir sorum daha olacak BlueCard’ı en erken ne kadar süre içinde alabilirim.

    1. Burak Bey,

     Vize alıp Almanya’ya gittikten sonra yabancılar dairesine oturum izni için başvurduğunuzda, maaşa bakarak mavi kart statüsünde oturum verecekler. Sadece randevu için bile bazen 1 buçuk-2 aylık beklemeler söz konusu olabiliyormuş. Bu konuda gideceğiniz şehirdeki welcome center da size yardımcı olabilir.

     Kolay gelsin

 202. Merhabalar.
  Almanya’da yasiyorum cifte vatandaşım.
  Burada bir restoran acip kuzenimi calisan olarak getirmek istiyorum. Almanca hic bilmiyor baska bir yabanci dili de yok. Onu getirmem mümkün müdür?

  1. Merhaba Çağdaş Bey,

   Kuzeninizin iş tanımına uygun diplomalı olması gerekir, ayrıca denklik de söz konusu.
   Kalifiye olmayan ya da deneyimle meslek sahibi olan kişilerin vize alması zor.

   Biginiz olsun

 203. Merhaba Melek Hanım,
  Ben ortopedik protez ve ortez önlisans mezunuyum. Sadece bu meslek adına staj deneyimim oldu. Almanca kursuna başlayıp Almanya’da çalışmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim şansım var mıdır?

  1. Merhaba Ziynet Hanım,

   Sağlık alanı olduğu için denklik ve B2 şartı var. Ancak deneyiminiz az olduğu için telafi eğitim süresi çok çıkabilir. B2 düzeyinde Almanca öğrenmenizi öneririm; duruma göre telafi eğitimi ya da meslek eğiitimi yapabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 204. Merhaba yüksek endüstri mühendisiyim. 5 senelik iş tecrübem var. Bunun yanında güzellik uzmanlıgı MYK belgem ve MEB onaylı ustalık belgem var. Almanya da çalışmak için hangisini tercih etmem daha mantıklı olur? Güzellik uzmanlıgı yapabilir miyim?

  1. Merhaba Yasemin Hanım,

   MYK sertifikaları geçerli değil. İş sözleşmesi bulsanız bile vize alamazsınız. Diploma üzerinden iş bulmanızı öneririm.

   Kolay gelsin

   1. Endüstri mühendisliği üzerinden iş sözleşmesi yapabilmek için B2 seviyesine kadar genel almanca sonra Telc sınavı hazırlık özel ders için kursa başladım. Fakat bununla senkronize yürümesi için bir de iş görüşmeleri arayacak danışman firma arayışındayım. Bununla ilgili hizmetiniz var mıdır?

    1. Yasemin Hanım,

     Biz aracı kurum değiliz. Sosyal danışmanlık yapıyoruz sadece. Siz Almanca öğrendiğinizde zaten bu aramaları yapabilecek durumdasınız. Görüşme esnasında Almanca düzeyinizin yeterli olması gerekir ki sonunda sözleşme alabilesiniz.

     Kolay gelsin

 205. Almanya’da restaurantta garson olarak ya da mutfakta çalışmak istiyorum. Ankara’da yaşıyorum. Hangi meslek sertifikasını almam gerekiyor? Europass sertifikası olmak zorunda mı? Çalışma vizesi başvurumda ibraz edeceğim hangi mesleki yeterlilik sertifikalari kabul ediliyor? MEB onaylı mi ya da başka bir sertifika mı? Önereceğiniz bir kurs var mıdır?

  1. Merhaba Ozan Bey,

   Ne yazık ki sertifikalar denklik için yeterli değil. Diploma olması gerekiyor. Meslek lisesi ya da ön lisans diploması gibi.

   Lise diplomanız varsa B2 düzeyinde ALmanca öğrenerek meslek eğitimi (Ausbildung) yapmanızı öneririm.

   Almanca kursu sorduğunuzu düşünüyorum. Kaliteli genel Almanca eğitimi veren, hocaların Almanya deneyimi olan ve sınav başarısı yüksek bir kurs tercih etmenizi öneririm. Buradan kurs ismi vermek istemem. Araştırma yaparken bu kriterleri göz önünde bulundurmanızı öneririm.

   Kolay gelsin

 206. Merhaba ben paramedik mezunuyum Almanya’da iş bulma olanagim ne ve gidişler nasıl sağlanıyor

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 207. Merhabalar,

  Üniversite diplomam Bankacılık ve finans fakat aynı zamanda yönetim ve organizasyon yüksek lisans öğrencisiyim.
  Şuanda Türkiye’de bir otomotiv aydınlatma firmasında dış ticaret müdürlüğü yapmaktayım. Sattığımız ürünlerim imalatçısı olan alman firmasından iş teklifi alma durumum var. İşin tanımı ise Türkiye pazarına açılma kararı ile Türkiye satış bölge müdürü olarak iş teklifi alma durumum var.
  İşin tanımı olarak Alman firmasında çalışıp Türkiye’den uzaktan çalışacağım. Yani maaşım almanyadan yatıp Türkiye bölge sorumlusu olarak Türkiye’de ikamet edeceğim.
  Almancam yok fakat ingilizcem var. Alman firması adına Türkiye ülke satış müdürü(temsilcisi) olarak çalışmam durumunda Almanya’dan çalışma izni mi almam gerekiyor? Almanca bilme zorunluluğum var mı? bir de minimum maaş zorunluluğu var mı?

  beni aydınlatırsanız çok sevinirim.
  Saygılarımla

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 208. Merhabalar melek hanım ben ticaret lisesi mezunuyum bilgisaylarlı muhasebe mezunuyum ve dil bilgim pek yok ve almanya da çalışmak istiyorum pasaportum çıktı ama iste oraya gidip is arama vizesi mi almaliyim ya da turist olarak gidip is arasam ya da biri talep eder ise calisma için neler yapmam gerekir ve ayni zamanda arac ehliyetim de var
  0541 264 1636
  Ya da mamiddemir@gmail.com
  Cevap verir iseniz çok sevinirim
  Teşekkür ederim şimdiden

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 209. Merhabalar ben meslek lisesinden kalfalak, ustalık, ve usta öğretici belgelerimi aldım elimde olan bu belgelerle alamanyaya gidip orada çalışma imkanım varmı bunlar yeterli mi..?

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 210. Merhaba, inşaat mühendisliği diplomam ve almanca C1 sertifikam var. Ancak Almanya’da bir firma ile farklı bir alanda (Veranstaltungskauffrau) Ausbildung için anlaştık, ve Ausbildungsvertrag imzaladık. Diplomamdan farklı bir alanda Ausbildung yapacak olmam vizede problem yaratır mı? Ek olarak Ausbildung nisan ayında başlayacak, Firma Ausbildung başlayana kadar önceden gelip, kasım ayından itibaren, hem dilimi geliştirmek hem de işe alışmak için çalışmamı istiyor. Vizede yine bunun için sorun olur mu? Cevabınıza çok sevinirim.

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 211. Merhaba Tıp Fakültesinden 3.sınıfta ayrıldım ve ön lisans diploması aldım. Bu diplomayla Almanya’da iş başvurusu yapabiliyor muyum? Ayrıca Almanya doğumluyum 5 yıl orada yaşadım bunun bir artısı olur mu?

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 212. Merhabalar
  Ben önlisans gıda Teknolojisi ve lisans beslenme ve diyeteyik mezunuyum. 3 yıllık iş tecrübem var Catering alanında.Ayrıca ingilizce seviyem b1. Almanya da çalışma vizesi almam mümkün müdür?

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 213. Merhaba melek hanım. Ben 2yıllık önlisans bölümü olan anestezi teknikerliği mezunuyum. Yeni mezun olduğum için iş deneyimim yok. Almanya’da mesleğimi icra etmek istiyorum. Hangi seviye dil gerekiyor ve denklik alıp orada bir eğitim almadan direk çalışma hayatına başlayabilir miyim?
  En hızlı ve kolay yol ne olur sizce Almanya’ya sağlıkçı olarak gidebilmek için.
  Şimdiden teşekkürler

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 214. Merhaba ben mobilya imalat ve montaj ustasıyım 20 senedir bu işi yapıyorum ilköğretim mezunuyum meslek kalfalık ve ustalık belgelerim var çalışmaya gitmek için nasıl yol izlemeliyim teşekkürler

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir. Lütfen gereksizler (spam) kutusunu da kontrol edin!

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   İnstagram: mnh_almanya_danışmanlık

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 215. iyi günler ismim deniz. almanyada çalışmak istiyorum. ön lisan muhasebe ve mimari restorasyon mezunuyum. bu diplomalarla çalışmak için gidebilirmiyim.

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 216. Merhabalar Melek Hanım . Türkiye’de Ege üniversitesi Türk Dili ve edebiyatı bölümünü bitirdim . Araştırmalarım sonucunda ogretmenlikte c1 seviyesinde Almanca olmasi gerektiğini okudum. İkinci üniversite olarak ise Atatürk üniversitesi Çocuk gelişimi önlisansı bitirdim . İkisinde de denklik görünüyor . Çocuk gelisiminde dil seviyesi ve iş bulma imkanim nelerdir ve nasıl yol izleyebilirim degerli bilgilerinize ihtiyac duyan bir öğretmenim

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 217. Merhabalar Melek Hanım,
  Moleküler Biyoloji Ve Genetik lisans mezunuyum. 3 yıldır özel bir hastanede farklı bölümde çalışmaktayım.5 yıl geçerli pasaportum bulunmaktadır. Almanya’ ya hem dil öğrenmek için hem de kendi mesleğimde çalışmak için gitmek istiyorum. Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkür ederim, iyi günler.

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 218. Merhaba,

  Çevre Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanıyım. İş Güvenliği sektöründe 3 yıldır çalışmaktayım. Yüksek Lisans mezunuyum. Tüm dünyada kabul edilmiş uluslararası İSG eğitimim/sertifikam da mevcut (NEBOSH).
  Bu sertifika (NEBOSH) ile Almanya’da çalışabilir miyim?

  kolay gelsin.

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 219. Merhaba! Ben 11 yıldır devlette lise matematik öğretmeniyim. Almanya da kendi işimi yapabilme imkanim var mıdır?

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 220. Merhabalar Melek hanım, öncelikle herkesin mesajına tek tek dönüp ilgi gösterdiğiniz için herkes adına teşekkür ediyorum. Ben 17 yaşındayım, 12. sınıfa başlayacağım lisem bittikten sonra üniversite için yurtdışına çıkmayı düşünüyorum veya ne yaparım bilmiyorum ne yazık ki üniversite için bir hedefim yok. Almanya veya Amerika’ya gitmek istiyorum çok kararsızım ama arabalarla ilgilendiğim için Almanya geliyor gönlümden. Bu sene almancayı hard bir şekilde çalışarak geliştireceğim. Babam sıhi tesisat üzerine çalışıyor, inşaat anlamında bilmediği şey yoktur kendisi ustadır ve çok bilmiyorum. Bir kaç tane belgesi var bu meslek ile ilgili. Olursa babam ile beraber veya babamsız Almanya’ya göç etmek ve hayatımın geri kalanını orada çalışarak geçirmek istiyorum. Acaba ne gibi yollar izlemeliyim? En rahat nasıl giderim? Aklımda deli sorular, bi ton. Bilgisayardan iyi anlarım, şuanda video düzenleyerek para kazanmaktayım. Programlarda uzmanlık seviyesinde bilgim var. Ünlü YouTube kanallarının editörlüklerini yapmaktayım. Son yazdıklarım, belki bir yarayı olur diye yazdım yanlış anlamayınız. Mümkünse mail üzerinden dönüş yaparsanız veya bildirim atabilirseniz hemen görürüm ve çok müteşekkir olurum. Teşekkürler!

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 221. Merhaba Melek hanım.Eşim 46 yaşında A2 seviyesinde okuma yazma biliyor Almanca
  Şoför olarak iş davetiyesi alacak C sınıfı ehliyet Src ve psikoteknik belgelerine sahip
  İş tecrübesi yok gidebilmesi için bunlar yeterli mi?Denklik yada bir belge tecrübe aranıyor mu şoför olarak gidebilmesi için?Teşekkür ederim iyi çalışmalar

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 222. Merhaba eşime Almanya’da lojistik firmasından şoför olarak iş davetiyesi gelecek üst seviye okuma yazma Almanca biliyor C1 sürücü belgesi ve almış olduğu özel dersler Psikoteknik ve Src belgelerine sahip.İş tecrübesi yok şoför vizesi başvurusu yapmamız için gerekli belgeler nelerdir yada bunlar gitmesi için yeterli mi?Geçmişe dönük iş tecrübe şartı aranıyor mu şoför vizesi için?Yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim..

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 223. Merhabalar, meslek lisesi mezunuyum. Almanya’daki akrabamın, aşçı olarak çalışabileceğim bir restorantı var. Aşçılık alanında denklik alarak çalışmak amacıyla Almanya’ya gitmek istiyorum. Bu durumda, şartlar veya gerekli sertifikalar nelerdir? Meb onaylı aşçılık kursu yeterli olur mu? Bu konuda bilginiz varsa, yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 224. Merhaba Melek hanım ben Mersin üniversitesi Biyoloji bölümünden yeni mezun oldum. Almanya’da çalışmak istiyorum . Biyologlar hangi sektörde çalışıyor iş imkanlrı nelerdir? Rica etsem yardımcı olur musunuz 🙏

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 225. Merhaba Melek Hanım,
  Eşim ve ben grafik tasarımcıyız. B1 düzeyinde kursa gittik ama A2 seviyesinde dil sertifikası almayı düşünüyoruz. Vizede problem olur mu? Diploma denkliğimiz var ama mesleki denkliği bizim meslek için almak zorunda mıyız?
  Teşekkürler

  1. Değerli Danışanımız,

   Gelen soruların yoğunluğu ve sağlıklı bilgi verebilmek amacıyla daha fazla veriye ihtiyacımız olduğundan bundan böyle sorularınızı online olarak Zoom üzerinden grup toplantısı şeklinde yanıtlayacağız. Kontenjan 20 kişiyle sınırlıdır. Her hafta düzenli olarak yapılacaktır. Etkinlik kayıt linkinden takip edebilirsiniz.

   Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak “WEB SORU-CEVAP” seçeneğinden kayıt olmanız yeterli. Zoom bağlantı bilgileri bir gün önce mail ile sizlere gönderilecektir.

   https://almanya-danismanlik.eu/etkinlikler/

   Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Ekibi

 226. Iyi çalışmalar dilerim.
  Ben ingiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunuyum ve 14 senedir devlette İngilizce öğretmenliği yapıyorum.
  Yeterli almanca bilgisine sahip olduğumda Almanyada özel sektörde veya devlet okulunda çalışabilir miyim? Denklik işlemlerini dil eğitimimi tamamlamadan önce yapabilir miyim hazır olmasi bakımından? Denklik işlemleri almanyada mi yapılıyor turkiyeden de başvuru yapılabiliyor mu?

  1. Merhaba Şems Bey,

   Öğretmen olarak çalışabilmek için denklik yaptırmak ve varsa gerekli ek eğitimleri almak gerekiyor. C2 düzeyinde de ALmanca istenir.

   Almanca öğrenirken denklik başvurusu yapılabilir, ve evet Türkiye’debn başvuru yapılabilir.

   Kolay gelsin

 227. Melek hanım, (Manavgat myo) Turizm ve otel işletmeciliği ön lisans mezunu biri Almanya’da çalışma durumu nedir?

  1. Merhaba Cem Bey,

   Ön lisans denkliği zorunlu olan diplomalardır. Almanca öğrenmeniz ve diplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda çalışma hakkınız olur.

   Kolay gelsin

 228. Merhabalar Melek hanım ben Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeriyim biraz almanca biliyorum . Bu alanda Almanyada iş bulabilir miyim . Almanyaya taşınmayı düşünüyorum.

  1. Beyza Hanım,

   Bu alanda eleman açığı var mı bilemiyorum.

   Denklik yaptırmanızı öneririm. Anlamlı bir sonuç almanız durumunda Almanca öğrenebilir ve diplomaya uygun bir iş bulabilirseniz vize alabilirsiniz diye düşünüyorum.

   Kolay gelsin

 229. Merhaba ben Diyarbakır da oturuyorum hizmetli memur kadrosunda çalışıyorum yabancı dilim yok ama gelme gibi bir şansım varsa mecbur öğrenirim bu kadroyla gelebilir miyim ?

  1. Merhaba Gamze Hanım,

   Almanya’ya ancak diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vize alıp gidebilirsiniz. İş bulmak için de Almanca bilmek gerekir. Memur kadrosunda olmak kesinlikle yeterli değil.

   Bilginiz olsun

 230. Merhaba, Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı Web Programcılığı dalından mezunum İşyeri açma belgem var ( Ustalık Belgesi Yerine Geçiyor) İlaveten 2 Yıllık MYO mezunuyum Bilgisayar Programcılığı alanından. Toplamda 7 yıllık iş tecrübem var bunun 3,5 yılı kendi mesleğimle alakalı ve SGK dökümüm de var. Bu alanlardan mezun olan bir kişi Almanya’da Bilgisayar Teknikeri ünvanı alabilir mi ? Bunlar için sunmam gereken belgeler nelerdir ?

  1. Merhaba Hüseyin Bey,

   Önce meslek lisesi diplomanızın denkliğini yaptırmanızı öneririm. Almanya’da birkaç yıl çalıştıktan sonra MYO diploma denkliği yaptırısanız teknikerlik ünvanı alabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 231. iyi günler dilerim

  Haftalardır araştırıyorum soruma yardımcı olursanız çok sevinirim Melek hanım.
  uluslararası ticaret ve finansman menzunuyum ancak yakın zamanda amerikadan 6 aylık yogun bır yazılım muhendisliği kursu alıcam ve tezsiz yazılım muhendisliği yüksek lisansına başlıycam.Ancak mesleki denklik sağlayabilir miyim bu konuda kesin bir bilgi alamıyorum .yüksek lisansı sırf almanya da denklik alabilmek için yapacagımdan denklik alamıycaksam bosuna yapmış olucam.Yardımcı olabilirseniz cok sevinirim

  şimdiden ilginiz için tesekkur ediyorum ,iyi çalışmalar iyi günler dilerim

  1. Merhaba Sıla Hanım,

   Üniversite mezunu olduğunuz için yazılım alanında tecrübeniz varsa iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vize alma şansınız var. Ancak deneyiminiz yoksa alabilirsiniz, ancak tekrar olacak amam IT alanı olduğu için denklik zorunlu değil.
   Yine de isterseniz https://www.make-it-in-germany.com/de/service/kontakt/hotline bu link üzerinden chatten sorabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 232. Merhaba Melek Hanım,
  Öncelikle faydalı makaleniz için teşekkürler. Ben yakın zamanda Almanya’dan iş teklifi aldım ve mavi kart gereksinimlerini karşılıyor gibi gözüküyorum. Anabin database’inden kontrol ettiğimde üniversite ve bölüm denkliğim de var gözüküyor. Sorun şu ki ben hukuk mezunuyum, ancak son 4 yıldır yazılım sektöründe çalışıyorum. Aldığım iş teklifi de yine yazılım sektöründen. Yazılımla ilgili herhangi bir üniversite eğitimim yok. Bölümüm ve çalıştığım sektörün uyuşmaması başvurumda bir sorun çıkarır mı? Bir de Almanya’ya eşimle beraber gideceğiz, ancak onun bir iş teklifi yok. Beraber gidebilmemiz için yapmamız gereken bir işlem var mıdır? Eşimin ayrıca bir vize başvurusunda bulunması gerekir mi, aile birleşimi vizesi gibi?

  1. Merhaba Ece Hanım,

   Üniversite mezunu olduğunuz için sorun çıkmaz. IT alanına has bir istisna olduğu için.
   Siz çalışma vizesine başvuru yaparken aynı anda yani eşiniz de sizinle beraber size aile birleşimi vizesine başvuru yapabilir. Vize onaylanırsa birlikte gitme şansınız olur.

   Bilginiz olsun

 233. Merhaba melek hanım benim halamlar yıllardır almanyada yaşıyor ve beni de oraya almak istiyorlar şuan üniversite okuyorum ve 10 yıldır barmenlik ve baristalık yapıyorum ben oraya nasıl gidebilirim

  1. Merhaba Onur Bey,

   Çalışacağınız alanla ilgili denklik yapılabilecek bir diploma olmalı. Deneyime dayalı meslekler için işverenin Federal ;iş Ajansı’nda özel bir izin alması gerekir.

   Ya da eğitim için gidebilirsiniz.

   Kolay gelsin

 234. Merhaba Ben Matematik bölümü mezunuyum ve formasyonum var matematik ogretmeni olarak Almanya da çalışabilir miyim?

  1. Merhaba Yasin Bey,

   Almanya’da öğretmen olarak çalışabilmek için ilgili bölümü bitirmek ve denklik yaptırmak gerekir.

   Bilginiz olsun

 235. Merhaba , ben önlisans bilgisayar programcılığı mezunuyum.Çeşitli kurslar alarak kendimi yazılım alanında geliştirdim.B1 ingilizce sertifikam var , Almanyada yazılım alanındaki iş ilanlarına bakıyorum güncel olarak , genellikle ingilizce bilmemizi istiyorlar bazıları Almancada istiyor ama çoğu önce ingilizce bilmemizi istiyor.6 aylık iş arama vizesiyle Almanya’ya gidip kendi alanımda iş arayabilir miyim ? Yoksa denklik ve B2 Almanca şart mı ?

  1. Merhaba Murat Bey,

   Öncelikle denklik yaptırmak gerekir. B1 düzeyinde Almanca ile iş arama vizesine başvurmak mümkün. İngilizcenizin B2 olması avantaj olacaktır.

   Kolay gelsin

 236. Merhaba. Bana almanyadaki bir restorandan iş daveti gelecek mutfakta çalıştırılmak için. Şu anda restoran a işci getirtmeyi kolaylaştırmış almanya.
  Almanyadaki restoran sahibi. bana diploma veya dil olması gerekmez dedi . Mutfak işi oldu için.
  İdatadan randevu almak istediğimde . Bilgileriniz herhangi bir düzenlemeye uymamaktadır bu koşullarda vize talebinizin olumlu sonuçlanma ihtimali düşüktür.
  Diye yazı geliyor. istenen evraklar sayfasında.
  Vize alma ihtimalimiz nedir. lütfen beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  1. Merhaba İsmail Bey,

   İş veren istemese de vize esnasında mesleki diploma istenecektir. Sertifikalar da kabul edilmiyor. Denklik yapılabilecek bir diploma olması gerekir.

   Bilginiz olsun

 237. Merhaba,
  Hemşirelik lise diplomam ve hemşire olarak çalışabilme yetkim mevcut. Bakanlığın onayladığı bir eğitim ve sonrasında bakanlıkça düzenlenen bir sınavın sonucunda da İşyeri Hemşiresi unvanı edindim ve 3-4 senedir hem iş yeri hemşiresi olarak çalışıyorum hem de Çocuk Gelişimi bölümünde örgün lisans bitirdim. Bakanlıkça onaylı Aile danışmanlığı eğitimimi de yeni tamamladım. Henüz çocuk gelişimi-pedagoji-aile danışmanlığı alanlarında zorunlu + gönüllü stajlarım haricinde deneyimim yok. Almanya’da asıl denklik istediğim kısım Pedagoji, gerekli dil seviyesine geldiğimde pedagoji alanında yüksek lisans ve doktora yapıp araştırmacı ve/veya gelişimsel danışman-aile danışmanı gibi çalışmak istiyorum. Ama şuanda Almanca seviyem henüz başlangıçta olduğu için ve bu isteğim C1-C2 olunca ancak gerçekleşebileceği için, ertelemek zorundayım sanırım. Şimdilik alanından denklik almak benim için daha mı kolay olur? Başlangıçta hemşirelik için denklik alırsam dil seviyem B1-B2 mi olmalı? Hemşire olarak denklik aldıktan 2-3 sene kadar sonra asıl uzmanlaştığım alana (Almanya’da gördüğüm kadarıyla eşleşmesi pedagoji) yine denklik alabilir miyim? Bana ne gibi bir yol önerirsiniz? Yönlendirmelerinize açığım. Danışmanlık hizmetleri vermekteyseniz de almak isterim.
  Bana 05425414766 telefon numarasından whatsapp ile ulaşabilirseniz çok memnun olurum.

  1. Merhaba,

   Hemşirelik alanında B2 düzeyinde Almanca ve denklik gerekli. Şartları yerine getirdiğinizde Almanya’da bir yandan çalışırken bir yandan da pedagoji alanında denklik yaptırmak mümkün. İlgili kurumla görüşürsünüz ve sonuca göre işlemleri başlatırsınız.

   Kolay gelsin

 238. Merhba benim yardımcı aşçı sertifikam var ayriyeten kuyumculuk imalatı srkteründe 15 yıl çalışmışlığım var yabancı dilim yok ortaokul mezunuyum almanyada çaşmak istiyorum ne yapabilirim

  1. Merhaba uğur Bey,

   Ancak diplomalı bir alanda iş bulduğunuzda vize alma şansınız var. Ne yazık ki bahsettiğiniz alanlarda denklik yapılamayacağı için iş bulsanız da vize alma şansınız yok.

   Bilginiz olsun

 239. Merhaba
  Muhasebe bölümü Lise diploması, Hastane kurumları işletmeciliği MYO diploması, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler MYO diploması ile Almanya’da iş bulunabilir miyiz? Bunun için ne yapabiliriz? Cevap verirseniz çok memnun olurum
  Teşekkür ederim
  İyi çalışmalar dilerim

  1. Yasemşn Hanım,

   Sanırım en kolay muhasebe alanında iş bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Almanca öğrenmek ve denklik yaptırmak durumundasınız. Diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vizeye başvurabilirsiniz.

   Kolay gelsin

   1. Merhabalar Melek hanım ben eğitim fakültesi Türkçe öğretmenliği mezunuyum Almanya’da çalışmak istiyorum ama ne yapmam gerekiyor biiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim

    1. Merhaba,

     Eğitim alanında çalışabilmek için C2 düzeyinde Almanca bilmek ve denklik yaptırmak gerek. Ancak tüm bu şartları yerine getirdiğinizde bile mesleğiniz için iş bulma alanı çok kısıtlı. Belki başka bir seçenek düşünmek gerekir.

     Kolay gelsin

 240. Merhabalar. Açıköğretim önlisans bilgisayar programcılığı mezunuyum. Lisede de web tasarım üzerine okudum. Almanya’dan grafik tasarım için iş teklifi aldım. Bugün almanya’da yaşayan bir çiftin sayfasında “açıköğretim fakültesine denklik verilmiyor” şeklinde bir paylaşım gördüm. Açıkçası endişelendim çünkü tüm planımı bu iş üzerine yapıyorum. Gidene kadar B1 seviye almanca öğrenmiş olacağım. Diplomamla almanya’ya çalışmak için kabul edilir miyim sizce? Aöf diplomasıyla kabul alanlar var mı?
  Şimdiden cevabınız için teşekkürler.

  1. Merhaba Buse Hanım,

   Açıköğretim Fakültesinin de denkliği yapılır. Ön lisans olduğu için de denklik şartı var. Denklik yaptırmanız ve diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumundavize alma şansınız var.

   Kolay gelsin

 241. Melek hanım merhaba
  Ben 41 yaşında matematik öğretmeniyim(fen edebiyat mezunuyum)
  Eşim devlet bankas>nda bankacı (işletme fak. Mezunu)
  Almanya ya taşınmak istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz

  1. Merhaba Ufuk Bey,

   Almanca öğrenmenizi ve alanınızla ilgili bir iş sözleşmesi edinmenizi öneririm. Öğretmenlik için mutlaka denklik yaptırmanız gerekir.

   Kolay gelsin

 242. merhaba ben diyaliz teknikeri bölümü mezunuyum almanyada. denklik. var mı nasıl. çalısabilirim onlisans diplamam var

  1. Merhaba Semanur Hanım,

   Diyaliz bölümünün denkliği yok. Nedeni de Almanya’da bu unvan hemşirelik eğitimin den sonra alınıyor. B2 düzeyinde Almanca öğrenerek meslek eğitimi yapmanızı öneririm.

   Kolay gelsin

 243. Merhaba Melek hanım ,
  Ben 4 yıllık uluslararası ilişkiler aöf mezunuyum ayrıca özel eğitimli aşçılık belgem ve 2 yıllık aöf aşçılık okudum 2.5 yıllıkta deneyimim var. Almancada b1 seviyesindeyim. iş sözleşmesi yapılacağına dair de belgem var bi otelden yinede denklik almam gerekir mi ve eşimle beraber gidebilir miyim . ayrıca ulusal vize başvurusunda hangi adımları izlemem gerekir . Teşekkürler şimdiden

  1. Merhaba Mert Bey,

   Denklik yaptırmanızı öneririm. Diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda ulusal vize alabilirsiniz. Eşiniz de sizinle eraber aile birleşimi vizesine başvurabilir.

   Kolay gelsin

   1. Teşekkür ederim cevabınız için eşimde hemşire benimle birlikte gelip orada denklik yapabilir mi

    1. Mert Bey,

     Aile birleşimi kapsamında gelenler çalışabilir, eğitim alabilir, tabii ki denklik de yaptırabilirler.

     Kolay gelsin

 244. Merhaba melek hanım. 42 yaşımdayım.Ben 20 yıldır Türkiye de hemsirelik yapıyorum. Ameliyathane hemsireligi sertifikam var. Lisans tamamlama yoluyla lisan mezunuyum. Almanyaya hemşire olarak gitmek istiyorum. Burada çalıştığım sigortali yılları orada sayiyorlarmi?

  1. Özlem Hanım,

   Burada çalıştığınız yıllar sğre olarak emekliliğe eklenir ancak maddi bir karşılığı olmayacak.

   Bilginiz olsun

 245. Merhaba iyi günler 20 yaşımda lise mezunuyum Türkiyede yaklaşık 3 yıldır motosikletli kuryelik yapıyorum bunun için mesleki yeterlilik belgem var a2 düzeyinde almancam var almanyada teyzemin restaurantı var bana iş teklifi gönderse yanında kuryelik veya başka bir poziyonda gidip çalışabilirmiyim

  1. Merhaba Can Bey,

   Bu meslek dalıyla ilgili bir deneyimim yok ve yasada da buna yönelik bir açıklama yok. Sizin belgelerinizle teyzeniz Federal İş Ajansı’na giderek danışmanlık alsın.

   Kolay gelsin

 246. Merhabalar

  İnşaat mühendisiyim. Geçen hafta iş sözleşmesi aldım. Şuan vize verilme süreleri çok uzun olduğu için mavi karta başvurup ya da 81-a ön onay alıp daha hızlı ilerlemek istiyorum. Almanca dilim a1 düzeyi sayılır ama dil belgesi yok. İşverenim sözleşmeye dil bilgisi gerekmiyor diye madde ekledi. Bu durumda mavi kart veya 81-a ile başvuru yapsam dilden dolayı vize onaylanmama durumu yaşanır mı? Diğer sorum, şuan Ukraynalılar ve Türklerin yoğun vize talebinden kaynaklı vize alma süreleri aşırı uzamış. 81-a bile eskisi gibi hızlı değilmiş. 5-6 ay sürüyor diyorlar. Bu konudada bir bilgi verirseniz çok sevinirim.

  1. Merhaba Ömer Bey,

   Dil konusunda özellikle Türk işveren olduğunda bir düzey istenmiyor. Ancak vize prosedürü uzun süreceği için düzeyinizi olabildiğince yükseltmeye çalışın diye öneririm.

   Hızlandırılmış süreç için bile bazı yabancılar dairesi ekim ayına ancak randevu verebiliyor.

   Bilginiz olsun

 247. Melek hanım selam,
  Önlisans kimya teknisyeni mezunuyum, yaklaşık 8 yıldır Sabancı holding’in bir şirketinde laboratuvar deneyimim var.
  Almanya’da çalışma imkanım nedir acaba?

  1. Merhaba Rıdvan Bey,

   Denklik yaptırmak gerekir; En az B1 tercihen B2 düzeyince Almanca öğrenmeniz durumunda iş bulma şansınızın olacağını düşünüyorum.

   Kolay gelsin

   1. Merhaba lise mezunu acil tıp teknisyeniyim. 7 senedir de çalışıyorum . Eşimde önlisans radyoterapi mezunu ama tecrubesi yok denklik almak mümkün müdür?

 248. Merhaba ben demir torna ustasıyım ustalık belgem var kalfalık belgem var dil yok nasıl Almanya’da iş bulup girebilirim

  1. Merhaba Serkan Bey,

   Kalfalık ancak 16. maddeden alınmışsa denklik yaptırma şansınız var. Denklikten sonra dil öğrenmeniz ve iş bulmanız durumunda vizeye başvuru hakkınız var. Almanca da öğrenmek gerek.

   Kolay gelsin

 249. Merheba melek hanım inşaat şirketi m var burda müteahhit Lik yapıyorum ve iş bitirmişliğim var.şirketimi Almanya’ya taşıma gibi bir durum varmı.varsa prösüdor nedir .iyi günler

  1. Merhaba Selami Bey,

   İş kurma bireysel olduğu ve çok ayrıntılı dosya hazırlanması gerektiği için bu konuda danışmanlık veremiyoruz. Almanya’da kayıt olmanız gereken ilgili kurumlarla iletişime geçip gerekli başvuruları yapmak gerekir. Tamamen bireysel değerlendirileceği için şimdiden birşey söylemek kolay geğil.

   Kolay gelsin

 250. Merhaba Melek Hanım,
  İnternette Almanya iş imkanları üzerine araştırma yaparken sitenize denk geldim ve güncel bilgilere sayfanızdan ulaştım. Yararlı ve bilgilendirici siteniz için öncelikle teşekkür etmek isterim.

  Yaklaşık 8 yıl iş deneyimi ve 2 yıl master eğitmi Proje deneyimi ile 10 yıllık bir tecrübeye sahip Yüksek Kimya Mühendisiyim. Almaya’da kariyerime ilaç sektöründe devam etmek istiyorum. Öncelikle diploma denkliği ile başlayıp sonrasında iş bulma sürecine mi geçmem gerekiyor? Bu işlemler için bir danışmanlıktan destek alınmasının tavsiye edildiğini okudum bir site üzerinden. Nasıl bir planlama yaparak ilerlemek doğru olacaktır? İngilizce alanında seviyem İntermediate, Almanya henüz hiç yok.
  Yardımlarınızı ve bilgilerinizi rica ederim.

  1. Merhaba Pınar Hanım,

   Kimya alanında denklik zorunlu değil. Belki eşdeğerlilik tespiti avantaj olabilir.

   Almanca öğrenmenizi ve iş başvuruları yapmanızı öneririm. Bu esnada sadece İngilizce dil düzeyi isteyen firmalara başvuru yapabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 251. Melek Hanım Merhabalar. Uludağ Üniversitesi Veteriner Teknikerliği Bölümünden 2020 yılında mezun oldum. Stajlarımı yaptım. Diplomamla beraber Europass Diploma Eki verdiler. 1 Yıldır aktif olarak bir iş yerinde çalışmıyorum. Denklik başvurusu yapmak istiyorum. Yeşil pasaportum var. İş bulma vizesi gibi bir vize almadan yeşil pasaportum ile gidip iş aramam sizce mantıklı olur mu? Önce denklik başvurusu mu yapmalıyım? Denklik için neler yapmam gerekir? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Firuze Hanım,
   Önce denklik yaptırmanzı ve B2 düzeyinde Almanca öğrenmenizi öneririm. Bu durumda yeşil pasaportla gidip iş görüşmeleri yapabilirsiniz ancak ulusal vizeye başvurmak gerekir.

   Bilginiz olsun

 252. Merhabalar,
  Ben Kocaeli Üniversitesi mezunu kimyagerim ama henüz 2 staj deneyimi hariç hiçbir deneyimim yok. Almanca ve İngilizcem B2-C1 düzeyinde ve 1 kaç hafta sonra Türkiyede deneyim için işe başlayacağım
  1- iş aramak için dil sertifikası gerekli mi?
  2-İş bulmak için tecrübe şart mı?, şayet şart ise en az ne kadarlık bir tecrübem olsa bu süreçte daha etkili olur?
  Teşekkürler

  1. Merhaba Tuğçe Hanım,

   İş arama vizesi için en az B1 düzeyinde dil sertifikası istenir ve iş aradığınızı beelgeler yazışmalar da. Ancak tecrübelerimize göre iş bulma konusunda iş deneyimi tercih nedeni.

   Kolay gelsin

 253. Merhaba, ben Matematik Bölümü mezunuyum ancak spk onaylı gayrimenkul değerleme lisansı ile gayrimenkul değerleme ekspertizliği yapıyorum. Yeterli dil seviyesine ulaşınca ne gibi işlerde çalışabilirim? Matematik ve spk lisansımın Bi faydası olur mu?

  1. Merhaba Tuğkan Bey,

   Diplomanıza uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda vize alma şansınız olur. Almanca öğrenmenizi öneririm. Gayrimenkul alanında aldığınız lisansın Almanya’da kabul edilebileceiğini düşünmüyorum. Bunlar sertifika programları, denklik için yeterli değil. Ayrıca mevzuat farklıllıları da var.

   Kolay gelsin

 254. Merhabalar melek hanım ben ege üniversitesi kimya teknolojisi mezunuyum kimya teknikeriyim.A2 düzeyde Almanca ve İngilizce bilgim var.5 yıla yakın kendi işim hakkında eğitime sahibim Almanyada iş bulmak istiyorum.İnternetten başvurular yaptım bir kaç tanesine dönüş yapıldı onlarda benim hali hazırda Almanyada yasiyor olmamı istediler ben ise İzmirdeyim.is arama vizesine başvurmayı düşünüyorum.sizce nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Merhaba Adem Bey,

   İş arama vizesi için denklik ve en az B1 düzeyinde Almanca bilmeniz gerek.

   Almanca düzeyinizin yüksek olması durumunda işi daha kolay bulabileceğinizi düşünüyorum.

   Bilginiz olsun

 255. Merhaba ben oto boyacısım
  Neler isteniyor hangi evraklar
  Ve hangi evraklar hazırlamam lazım
  İlk okul mezunuyum
  Bana bi bilgi verirmisin

  1. Merhaba Fatih Bey,

   Alanınızla ilgili meslek lisesi, ön lisans ya da 16. maddeden kalfalık belgesinden herhangi biri olmadan denklik yapılamaz, bu durumda da vize alma şansınız yok ne yazık ki.

   Biliginiz olsun

 256. Melek Hanım merhaba,
  Sosyal Hizmet lisans mezunu oğlum var. Almanya’da çalışabilmesi için hangi koşulları sağlamalıdır. İlginiz için teşekkür ederim.

  1. Şaban Bey,

   B2 düzeyinde Almanca öğrenmeli ve denklik yaptırmalı. Daha sonra alanıyla ilgili bir iş sözleşmesi edinmesi durumunda vize alabilir.

   Kolay gelsin

 257. Merhaba. Sağlık meslek yüksekokulu mezunu Radyoloji Teknikeriyim.Özel de ve kamu da olmak üzere 7 yıllık deneyimim mevcut.a2 düzeyinde almanca b1 düzeyinde ingilizce bilgim mevcut.Eşimde eğitim fakültesi bilişim teknolojileri öğretmeni.Onunda çalışma tecrübesi mevcut.Almanya da çalışmak istiyoruz.Ne yapmamız nereden başlamamız gerekiyor.Benim bölümüm için pozisyon olduğunu biliyoruz fakat eşimin öğretmenlik bölümü için net bir şeyler öğrenemedik.Yardımcı olabilir misiniz

  1. Merhaba Berkant Bey,

   Denklik yaptırmanz, B2 düzeyinde Almanca öğrenmeniz ve diplomaya uygun bir iş bulmanız durumunda vizeye başvurabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 258. Melek hanım merhaba 🙋‍♀️ ben sizinle sözlü olarak iletişime geçmek istiyorum 05317122002 ulaşırsanız sevinirim 🙋‍♀️

  1. Merhaba Ayşe Hanım,

   Web sayfamızda proje ekibi sekmesinde iletişim bilgilerimiz mevcut.

   Kolay gelsin

 259. Merhabalar,

  Şu an çalıştığım şirketin Almanya merkezinden iş teklifi aldım. Ancak Almanca bilmiyorum. Şirket sponsor olacak, ona rağmen mavi card almam da sorun olur mu? Buradaki uzmanlığım ile oraya expat olarak gideceğim.

  1. Merhaba Nur Hanım,

   Mavi kart yıllık brüt maaş kriterlerine göre verilen bir oturum statüsüdür. Kriterleri kaşılamanız durumunda mümkün. Ayrıca pozisyonunuz diplomanıza denk olmak durumunda.

   Bilginiz olsun

 260. Melek Hanım Merhaba,
  Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisan Bölümü mezunuyum. İş tecrübesine çok fazla olmasa bir miktar sahibim. Almanca hiç bilmiyorum. İlgilizce B1 seviyesindeyim diyebilirim. Almanya ya bölümüm ile alakalı bir iş için gidebilir miyim? Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
  Teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  1. Hüseyin Bey,

   B2 düzeyinde ALmanca öğrenmenizi ve denklik yaptırmanızı öneririm.

   Kolay gelsin

 261. Merhabalar, eşim mühendis olarak çalışma izni ile Almanya’ya gittiğinde oturum izni aldıktan sonra aile birleşimi ile mi gidebiliyorum yoksa onunla birlikte gitme şansım var mıdır?

  1. Merhaba Tuğçe Hanım,

   Aynı anda eşiniz çalışma vizesine siz de aile birleşimi vizesine başvurabilirsiniz.

   Kolay gelsin

 262. merhabalar
  benim motorlu araçlar teknolojisi otomotiv mekanikerliği kalfa, ustalık belgem var. Bunun için başvuruyu Hwk mı yoksa Ihk ya mı yapmam gerekiyor. Denklik için.
  Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  1. Merhaba Kürşat Bey,

   Eğer kalfalık belgeniz 16. maddeden ise HWK’ya başvuru yapabilirsiniz. Ancak 35. maddeden alınan kalfalığın denkliği mümkün değil.

   Bilginiz olsun

 263. Merhaba benim almancam b2 seviyesinde daha önce almanyada yaşamışlığım oldu yaşım 30 . 2006 senesinden beri TR deyim ailem ile kesin dönüş yaptık Hauptschule orta okul terkim yani mezuniyetim yok. Ayrıca meslek olarak erkek kuaförüyüm, türkiyede öğrendim mesleğimi ,üniversite onaylı kuaför sertifikam var almanyada calışmak istiyorum iş bulmak istiyorum yabancı dilimi değerlendirmek istiorum.nasıl bir yol çizmeliyim ? Elimde bir fırsat varmı iş arama vizesi için ne yapmam gerek ? Cvp için şimdikten teşekkür ederim

  1. Merhaba Hüseyin Bey,

   Diploma olmadan ne yazık ki iş sözleşmesi de olsa vize alma şansınız yok. Sertifika da denklik için yeterli değil.

   Bilginiz olsun

 264. Merhaba
  C1 seviyesinde almanca ve b2 seviyesinde ingilizce bilnekteyim.
  25 yıllık havalimanı tecrübem var.bununla ilgili sivil havacılıktan alınma sertifikaların var .ayrıca
  Akdeniz üniversitesi alman dili ve edebiyatı mezunuyum.
  55 yaşında ve Turkiyeden emekliyim.
  İş arama vizesine başvuruda bulunabilirim.

  1. Merhaba Sadi Bey,

   Havalimanları için başvuru yapabilirsiniz. Ancak bu başvurular geçici bir süreliğine veriliyor. Bilginiz olsun.

   İş arama vizesi için diplomanız üzerinden işlem yapılır. Sertifikalar ve meslek deneyimi ile ilgili iş bulsanız da Federal İş Ajansı ya da vize bölümünde sıkıntı yaşanır.
   Çünkü iş sözleşmelerinin diplomaya uygun olması beklenir.

   Kolay gelsin

 265. Melek hanım güvenlik sektöründe çalışmaktayım
  Almancam yok açık lise mezunuyum
  Ne yapmam gerekir yardımcı olur musunuz yaşım 24 bu arada teşekkürler şimdiden unutmadan ingilzcem orta derecede iyi .

  1. Merhaba İbrahim Bey,

   Ancak meslek diploması üzerinden gitmek mümkün. Deneyime dayalı bbir mesşlek üzerinden gitme şansınız yok.

   Bilginiz olsun

 266. merhabalar lisans mezunu bir ebeyim kamuda 9 yıldır devam etmekteyim fakat hiç almanca bilgim yok diploma denkliği için başvurduktan sonra nasıl bir yol izlemem gerek ve varsayalım göçettim orda dil eğitimini yaşarken alabilir miyim? ne kadar süre sonra aile birleşimi vizesine başvurabilirim?

  1. Seher Hanım Merhaba,

   Sağlık alanında çalışanlar en az B2 düzeyinde ALmanca öğrenmek ve denklik yaptırmak zorundalar. Dİplomaya uygun bir iş sözleşmesi edinmeniz durumunda ancak vize alabilirsiniz.

   Bilginiz olsun

 267. Melek hanım merhabalar ,
  Almanyada iş bulmuş bir kaç arkadaşım iş sözleşmeleri edinmiş olmalarına rağmen maaş konusundan kaynaklı vize de sıkıntı yaşamışlar. Kimisi 1900 brüt kimisi 2500 brüt maaş alarak kalmayı başarmışlar. Merak ettiğim konu hangi meslek için ortalama ne kadar maaş almamız işimizi kolaylaştırır. İşletme mezunuyum. 6 ay eğitim 7 ay staj olmak üzere bir sene kadar Almanya tecrübem var. Almanyada bulunduğum süre içersinde B1 seviyesine kadar dil kursuna gittim. Ancak iş bulursam ne kadarlık bir ücret ve nasıl bir iş sözleşmesi bana sorunsuz vize getirir bilmek istedim. Değerli yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba Ozan Bey,

   Bununla ilgili kesin bir cevabım yok. Alacağınız ücret çalışacağınız şehirdeki meslekdaşlarınızın maaşına uygun olması gerekir. Ön onay alırken ya da vize verirlirken bu kritere de bakarlar.

   Bilginiz olsun