Hakkımızda

Proje Hakkında

Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi

Avrupa Birliği Mülteci-Göçmen ve Uyum Fonu AMIF ve Federal Almanya İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Federal Göçmenler Mülteciler ve Uyum Dairesi‘nin mali desteğiyle ve Sosyal Demokrasi Vakfı’nın kurumsal-lojistik yardımlarıyla uygulanan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu girişimi „Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi“ neyi amaçlamaktadır?

Bilindiği gibi her sene on binlerce insan Türkiye’den Avrupa’ya gidiyor. Federal İçişleri Bakan’lığı  göç raporlarına göre; Federal Almanya’da 1,53 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Bu veriye göre F. Almanya’da yerleşik yaşayan yabancılar arasında Türk vatandaşlarının oranı %18,5 civarında. Bu raporlara göre senede ortalama 30 bin civarında insan Türkiye’den Almanya’ya gelirken, mesleki nedenlerden dolayı geri dönen ve Türkiy’ye  kesin dönüş yapanların sayısı ise aşağı yukarı aynı rakama denk düşüyor.

Almanya’ya göç eden insanlar arasında en önemli grubu oluşturan kesimi ise aile birleşimi kapsamında giden göçmenler oluşturmaktadır. İlk defa Almanya´ya ayak basan bu insanlar, ne yazık ki Almanya´daki yaşama dair sağlıklı bir ön bilgiye sahip değiller.  Yeni göçmen olarak adlandırabileceğimiz bu insanlar, kendileri için oldukça yeni olan bu toplumda yer edinebilmelerinin ve kendilerine güvenli bir gelecek hazırlayabilmelerinin koşulu,  “yeni vatanları” hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarıyla mümkündür.

Özellikle evlilik yoluyla Federal Almanya´ya göç eden genç kadınlar, hem kendi geleceklerini şekillendirme doğrultusunda, hem de gelecekte yetiştirecekleri nesillerin topluma yararlı bireyler olmaları için kendilerini birçok dalda eğitmek zorundadırlar.  Bu anne adaylarının, Almanya´da dünyaya getirecekleri çocuklarının eğitimleriyle, anaokulundan itibaren yakından ilgilenebilmeleri, öncelikli olarak Almanya’yı ve Almancayı bilmelerinden geçmektedir.

Göç ettiğiniz toplumla ilgili yeterli bir bilgiye sahip olursanız, o topluma uyum sağlamanız,  oradaki yaşama doğrudan katılmanız da o ölçüde kolaylaşacaktır.  Bu nedenle Almanya´ya gitmek isteyenlerin, bu ülke hakkında bilgi edinmeleri,  yeni vatanlarına hazırlıklı gitmeleri kalıcı yararlar sağlayacaktır.

ProjemizinAmacı:
Aralık 2009 tarihinde hizmete başlayan projemiz,  Almanya’ya yerleşmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz olarak danışmanlık yapmaktadır.  Bu amaca yönelik hizmet veren danışmanlarımızdan alınan bilgiler, Almanya´daki yaşamınızı ve sosyal hayata uyum sağlamanızı kolaylaştıracaktır. Yeni vatanınıza uyumu kolaylaştırmak amacıyla; Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi’nde çalışan sosyal danışman arkadaşlarımız tarafından; Almanya´da günlük yaşam, eğitim sistemi, sağlık sistemi, çalışma hayatı, Türkiye´de alınan eğitim ve öğrenilen mesleklerin Almanya’da tanınması, resmi dairelerle ilişkiler, oturma ve çalışma izinleri, işyeri kurma, uyum kursları, ev ve iş arama ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Projemizin danışmanları bugüne kadar (Aralık 2009-Aralık 2017) bahsedilen konularda toplam 11220 kişiye başarılı bir şeklide bireysel ve toplu danışmanlık hizmeti sunmuşlardır.

Bu çalışmalar esnasında katılımcılardan elde edilecek istatistiksel veriler,  hem ileriye yönelik yasal düzenlemelerde hem de bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır.  Uzun vadeli bakıldığında, topladığımız veriler, kazandığımız deneyimler federal ve tüm  eyalet hükümetlerinin  hizmetine sunularak, göçmenlerin uyum ve eğitim sorunlarının çözümünde değerlendirilecektir. 

Doğan Şengül
AABF Yeni Vatanım Ön Uyum Proje Koordinatörü


Uyum Projesi Yaşamı Kolaylaştırmak İçin

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu girişimi olan “Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi”ne kurumsal/lojistik destek vererek, Almanya’ya göç eden insanlarımıza yararlı olduğu için çok mutludur.

Her yıl Almanya’ya göç eden binlerce insanımızın hangi zorluklarla karşılaşabileceğinin bilincindeyiz. Zaten, sadece göçün kendisi bile insanların karşılaşabileceği en büyük zorluklardan birisidir. Bu uyum projesi ile Almanya’da yaşamı onlar açısından kolaylaştıracak, beraber yaşayacakları yeni toplumla uyumunu sağlayacak katkıların verilebilmiş olmasını takdirle karşılıyoruz.

Almanya’ya yerleşme kararlılığında olan vatandaşlarımızın, bu uyum projesiyle ücretsiz olarak sunulan hizmetlerle, yaşamlarını sürdürecekleri yeni vatanları ve buradaki sosyal yaşamla ilgili ayrıntılı bilgi almaları, buraya hazırlanmaları sağlanmaktadır. Almanya´da günlük yaşam, eğitim ve sağlık hizmetleri, çalışma hayatı gibi alanlarda edinilecek bilgiler, vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri zorlukları aşmada onlara büyük yarar sağlayacaktır.

Bu hizmetlerin sunulmasında katkıda bulunanlara, başta elbette proje ortağımız Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’na çok teşekkür ederiz. Bu hizmetten yararlanan vatandaşlarımıza yeni vatanlarında mutluluklar ve esenlikler dileriz.

Erol Kızılelma
SODEV Başkanı


Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben sich dafür entschieden, Ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlagern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vorintegrationsprojekts „Meine neue Heimat“ möchten Sie bei Ihrer Integration in Deutschland unterstützen.

Bereiten Sie sich auf die anstehenden Veränderungen frühzeitig vor. Denn sicherlich haben Sie bestimmte Erwartungen und Wünsche an Ihr neues Leben in Deutschland. Doch liebgewonnene Gewohnheiten reichen nicht in einer neuen Umgebung. Unter anderem sind Sprachkenntnisse eine elementare Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration in die deutsche Gesellschaft. Nutzen Sie daher die Beratungs- und Sprachangebote schon jetzt in der Türkei, aber auch später in Deutschland.

Das Projekt wird Ihnen bei Ihren ersten Schritten helfen, die richtigen Ansprechpartner zu finden und gibt Ihnen weiterführende Informationen und Tipps, wie z.B. zu Fragen zur sozialen Sicherung oder der Unterstützung von Familien mit Kindern.

Für Ihren neuen Lebensabschnitt in Deutschland wünsche ich Ihnen alles Gute.

Martin  Erdmann

Deutscher Botschafter in Ankara


Sayın Bayanlar ve Baylar;

Bundan sonraki yaşamınızı Almanya’da devam ettirmeye karar verdiniz, ve bu kararınızı hayata geçirmeniz için  “Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi”  elemanları Almanya’ya uyumunuz konusunda size destek olacaklardır.

Almanya’daki yeni yaşamınıza yönelik mutlaka belli beklentileriniz ve arzularınız olacaktır.  Lakin mevcut donanımınız bu yeni ortamda, farklı koşullarda beklentilerinizi gerçekleştirmeniz için yeterli değildir. Bunun için kendinizi bir an önce yetiştirmeniz yararınıza olacaktır.  Herşeyden önce Almanca öğrenmeniz, topluma başarılı bir uyum konusunda temel bir şart oluşturmaktadır. Bu nedenle hem enformasyon-danışmanlık hizmetlerinden  hem de Almanca öğrenme, uyuma hazırlanma gibi konularda  bu aşamada Türkiye’de, sonra da Almanya’da yararlanmanız gerekmektedir.

Bu Proje; sizlere ilk adımdan itibaren uygun muhatabınızı bulmanıza yardımcı olacak, bundan sonraki yönlendirmeler için,  örneğin sosyal güvenlik sistemi, çocuklu ailelere destek  ve daha birçok konuda gerekli bilgiler ve öneriler sunacaktır.

Almanya’daki yeni yaşamınızda her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. 

Martin  Erdmann

Federal Almanya Cumhuriyeti Büyük Elçisi