İşsizlik Sigortası

Posted by

 • Taşıyıcı Kurum: İş ve İşçi bulma Kurumu (Arbeitsagentur) / Arbeitslosenversicherung

Kimler sigortalıdır?

 • Ücretliler ve işçiler; meslek eğitimi gören çıraklar ve öğrenciler; kayıtlı atölyelerde çalışan özürlüler ve askerlik ya da sivil hizmet yapan gençler yasal işsizlik sigortasında zorunlu sigortalıdır.

Sigorta primi:

 • Toplam % 6,5 olan sigorta primi önce % 3,5, sonra (01.01.2009 tarihinden itibaren) % 2,8 düşürüldü.

 • Halen % 2,8 olan toplam sigorta priminin % 1,4 işçi, diğer yarısı olan % 1,4 ise işveren tarafından ödenir.

İşsizlik Parası 1 (Arbeitslosengeld I – ALG I)

 • Son 2 yıl içersinde en az 12 ay sigortalı olarak çalışılması durumunda hak edilir.

 • İşsizlik parası net maaşın % 60 oranındadır, çocuk varsa % 67 oranındadır.

 • Süreler yaşa göre değişir: 50 yaşına kadar 612 ay, 5058 yaş daha uzun, 58 yaştan sonra 24 ay.

 • İşsiz kişinin bir an önce iş bulup çalışması beklenir; İş yoksa gelişim kurslarına katılabilir. İş dairesi bu konuda yardımcı olur.

 • İşsizlik parası alındığı sürece, izinsiz şehir dışına ya da yurt dışına çıkılamaz. İşsiz kişi, aranıldığında ulaşılabilir durumda olması gerekir, aksi takdirde yaptırımlar vardır. İzin hakkı sadece 3 haftadır.

 • Haftada 15 saatten az işi olan kişiler işsiz sayılır.

 • Kişinin işini kaybetmemesi için gerekli çabayı göstermesi gerekir. İşsizliğe kendi kusuru neden olmuşsa, ceza olarak, ortalama 3 ay işsizlik parası alamayabilir.

Federal İş Ajansının işsizlik parasının yanı sıra sunduğu diğer hizmetler şunlardır:

 • Meslek danışmanlığı ve mesleki yönlendirme,

 • İş ve meslek eğitim yeri bulunması için aracılık,

 • İstihdam olanaklarının iyileştirilmesi için destek sağlama,

 • Meslek hayatına girişi teşvik eden diğer önlemler.

Ayrıca Federal İş Ajansı istihdam yaratma amaçlı olarak işverenlere de çeşitli destekler sunmaktadır. Bunlar başlıca:

 • İşverenler için danışma hizmeti,

 • İşsizlere iş yeri ve meslek edindirmede yardım,

 • İş ve çıraklık eğitim yeri bulmada destek sağlama,

 • Yeni iş yerlerinin yaratılması ve korunması için teşvikler,

 • Meslek içi uzmanlık (olgunlaşma) eğitimine destek, (yol masraflarını karşılama… gibi)

 • Uzun süreli işsizlere iş imkânlarının sağlanması için parasal teşvik,

 • İşsizlere, kendi işini kurmaları için sağlanan destek. vb.

İşsizlik Parası 2:(ALG 2-Arbeitslosengeld 2 ya da Hartz 4)

 • Sosyal yardım ve işsizlik yardımının birleşiminden oluşan bir devlet desteğidir.

 • Çalışabilir, işsiz kişilere, muhtaçlık durumunda ödenen bir geçim yardımıdır.

 • Çalışabilir iş gücü: 16 – 67 yaşına kadar herkes çalışmasına engel bir durum olmadıkça çalışması gereken kişilerdir.

 • Bu, kadın-erkek herkes için geçerlidir.

 • Oturma iznine sahip yabancılar da yararlanır.

 • Yardım verilmeden önce kişinin kendi gelirleri ve birikimleri tespit edilir, Almanya ve Türkiye’deki para ve mal varlıkları da sorulur.

 • Bu birikimlerden harcanması istenir. Burada aile üyelerinin birikimleri kısmen muaf tutulur.

 • Yapılan aylık yardım, asgari düzeyde, temel ihtiyaçların giderilmesi için öngörülen bir yardımdır.

 • Para yardımı, yaşama + kira yardımı + sağlık primlerini kapsar.

 • Yardımı veren iş kurumu ve belediyeler, harcamaların ve konut büyüklüğünün yasada belirtilen sınırları geçmemesi için aşırı bir titizlik gösterir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir