Genel Eşit Muamele Yasası

Posted by

Avrupa Birliği‘nde insan hakları koruması 1999 yılında Amsterdam Sözleşmesi vasıtasıyla ırk, cinsiyet, etnik köken, din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş ya da cinsel eğilime dayanan ayrımcılıklara karşı, uygun görülen önlemleri oybirliği ile alma yetkisi Avrupa Birliği Konseyi‘ne verilmiştir. Avrupa yasa koyucusu; Avrupa Topluluğu‘nun Kurulmasına İlişkin Sözleşme’de (kadın ve erkekte ücret eşitliği de dâhil olmak üzere mesleki alanda eşitlik), dört yönerge çıkarmıştır: 
1. Irk veya Etnik Kökene Bakılmaksızın Kişilere Eşit Muamele yönergesi (Irkçılıkla Mücadele Yönergesi). 
2. İş ve Mesleki Alanda Eşit Muamelenin Gerçekleştirilmesine Dair Genel Çerçevenin Belirlenmesine ilişkin önergesi. Avrupa Birliği, İş Çerçeve Yönergesi vasıtasıyla; din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş veya cinsel eğilime dayanan ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin genel çerçeveyi belirleme hedefini gütmektedir.
3. Mal ve Hizmet Erişimi ile Sunumunda Kadın ve Erkek Eşitliği İlkesinin Gerçekleştirilmesine ilişkin yönergesi (Cinsiyet Yönergesi Medeni Hukuk).
4. İşe Erişim, Mesleki Eğitim ve Mesleki Yükselme ile Çalışma Şartlarına İlişkin Kadın ve Erkek Eşitliği İlkesinin Gerçekleştirilmesine ilişkin yönergesi (Cinsiyet Yönergesi İş Hukuku).

AB Eşit Muamele Yönergeleri‘nde sayılan insan grupları, söz konusu yönergeler tarafından özellikle korunmaya muhtaç olarak görülmektedirler. Bu topluluklar iş ve işçi piyasasına daha iyi entegre edilmeli, günlük işlerdeki eşitsiz muameleler ise engellenip giderilmelidir.

Almanya‘daki uyarlama: Genel Eşit Muamele Yasası (AGG – Allgemeines Gleichbehandlungs gesetz) bu dört AB yönergesini Alman Hukuku‘na uyarlamaktadır. Medeni hukukta, yani mal ve hizmet erişimi ve sunumunda, AGG‘nin mağdur etme yasağı söz konusu yönergelerin dışına çıkarak ırksal ayrımcılık / etnik köken ve cinsiyet özellikleri yanında, din/dünya görüşü, yaş, engelli olma ve cinsel kimliği (yönelimi) de kapsamaktadır. Federal Almanya Parlamentosu AGG‘nin kanun gerekçesinde, Almanya‘daki tüm insanların eşit şansa sahip olmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenle Genel Eşit Muamele Yasası‘nın amacı, mağduriyetleri engellemek veya bunları gidermektir. AGG koruması, çoklu ayrımcılık olarak adlandırılan ve birçok özelliğe dayanan eşitsiz muameleleri de kapsamaktadır.

Örneğin, “cinsel taciz ve ırkçı söylemlere maruz kalıyorsanız; etnik kökenden ve cinsiyetinizden veya cinsel yöneliminizden dolayı işe alınmıyorsanız; kadın çalışansanız ve aynı işi yapan erkek çalışandan daha düşük ücret alıyorsanız; ev ve iş ararken göçmen ya da engelli olduğunuz için reddedilirseniz” bu gibi gerekçeler eşitsiz muamele çerçevesinde değerlendirilir ve yasal yaptırımları vardır. 

Karşılaşılabilecek eşitsiz muameleyle ilgili detaylı örnekleri “Genel Eşit Muamele” kitapçığında bulabilirsiniz.
Almanya’da ayrımcılıkla ilgili bir sorun yaşanırsa “Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi” uzman hukukçulardan oluşan kadrosuyla sizlere ücretsiz hizmet veriyor. 

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Telefon: + 49 (0) 3018 555 – 1855

E-Mail: poststelle@ads.bund.de 

Fax: +49 (0) 3018 555–4185

2 comments

  1. Merhaba, ben Türkiye de yaşıyorum, kafamı kurcalayan bir konu hakkında sitenizden yardım alabileceğimi düşündüm o yüzden yazıyorum. Kadın cinayetleri oranının ülkemizde fazla olmasını öne sürerek Almanya da yaşamak için başvuru yapılabiliyor mu?

    1. Merhaba Dilek hanım,

      Çok somut bir durum olmadığı için başvuru yapsanızda olumlu bir sonuç alabileceğinizi düşünmüyorum.

      Kolay gelsin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir