Türk – Alman Ehliyet Değişimi

Almanya’ya gelmeden önce Türkiye’den alınan ehliyetler, oturma izni alındıktan sonraki 6 ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde kişi Almanya’da ehliyetiyle sürme izni olan araçları kullanabilir. Ancak ehliyetin Almanca tercümesi birlikte taşınmalıdır.

6 aydan sonra Türkiye’den alınan ehliyet ile bir motorlu taşıt kullanılması yasaktır.
Ancak yazılı ve direksiyon sınavı sonrası Türk Ehliyetini Alman Ehliyetine çevirdikten sonra araç kullanabilirsiniz. Eğer Almanya`ya giriş tarihinden 6 ay sonra bir kişi Türkiye’den aldığı ehliyetle taşıt kullanırsa “Ehliyetsiz taşıt kullandı anlamına gelir” ki bu durumda:
1. Para cezası alır.
2. Ehliyet elinden alınır.
3. Ehliyet alması için yasak süre konur.
4. Duruma göre psikolojik tedaviye tabii tutulabilir.
5. Araç sigortası herhangi bir kazada zararı ödemeyebilir.

Eski kanuna göre ehliyetini 3 sene içerisinde Alman ehliyetine çevirmeyenler 3 yıl sonra çevirme şanslarını tamamen kaybediyorlardı. Şimdi o kanun değişti.
3 yıl sınırlaması artık kaldırıldı.
Artık Almanya`ya 20 yıl önce gelmiş ve Türkiye`den ehliyeti olan kişi ehliyetini Almanya`da değiştirebilir.

3. sınıf ehliyet için gerekli belgeler:

    Pasaport
    Dilekçe (hazır formları ehliyet kurslarında doldurtabilirsiniz)
    İkametgâh belgesi
    Bir adet vesikalık fotoğraf
    Ehliyetin aslı ve Almanca Tercümesi (Tercüme yeminli tercüman veya resmi makamlarca tanınan kişiler ve kurumlarca yapılmış olmalı)
    İlkyardım Kursu belgesi
    Göz muayene belgesi

2. sınıf ehliyet için, bunlara ek olarak sağlık belgesi ve 2 günlük ilk yardım kursu belgesi istenmektedir.
Bu işlemler tamamlandıktan sonra, teorik ve direksiyon sınavlarını kazanmak gerekmektedir. (İlk ehliyet alırken gerekli olan asgari ders saatleri geçerli değildir.)
Yazılı sınava Türkçe girilebilir.

Genel Eşit Muamele Yasası

Avrupa Birliği‘nde insan hakları koruması 1999 yılında Amsterdam Sözleşmesi vasıtasıyla ırk, cinsiyet, etnik köken, din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş ya da cinsel eğilime dayanan ayrımcılıklara karşı, uygun görülen önlemleri oybirliği ile alma yetkisi Avrupa Birliği Konseyi‘ne verilmiştir. Avrupa yasa koyucusu; Avrupa Topluluğu‘nun Kurulmasına İlişkin Sözleşme’de (kadın ve erkekte ücret eşitliği de dâhil olmak üzere mesleki alanda eşitlik), dört yönerge çıkarmıştır: 
1. Irk veya Etnik Kökene Bakılmaksızın Kişilere Eşit Muamele yönergesi (Irkçılıkla Mücadele Yönergesi). 
2. İş ve Mesleki Alanda Eşit Muamelenin Gerçekleştirilmesine Dair Genel Çerçevenin Belirlenmesine ilişkin önergesi. Avrupa Birliği, İş Çerçeve Yönergesi vasıtasıyla; din veya dünya görüşü, engelli olma, yaş veya cinsel eğilime dayanan ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin genel çerçeveyi belirleme hedefini gütmektedir.
3. Mal ve Hizmet Erişimi ile Sunumunda Kadın ve Erkek Eşitliği İlkesinin Gerçekleştirilmesine ilişkin yönergesi (Cinsiyet Yönergesi Medeni Hukuk).
4. İşe Erişim, Mesleki Eğitim ve Mesleki Yükselme ile Çalışma Şartlarına İlişkin Kadın ve Erkek Eşitliği İlkesinin Gerçekleştirilmesine ilişkin yönergesi (Cinsiyet Yönergesi İş Hukuku).

AB Eşit Muamele Yönergeleri‘nde sayılan insan grupları, söz konusu yönergeler tarafından özellikle korunmaya muhtaç olarak görülmektedirler. Bu topluluklar iş ve işçi piyasasına daha iyi entegre edilmeli, günlük işlerdeki eşitsiz muameleler ise engellenip giderilmelidir.

Almanya‘daki uyarlama: Genel Eşit Muamele Yasası (AGG – Allgemeines Gleichbehandlungs gesetz) bu dört AB yönergesini Alman Hukuku‘na uyarlamaktadır. Medeni hukukta, yani mal ve hizmet erişimi ve sunumunda, AGG‘nin mağdur etme yasağı söz konusu yönergelerin dışına çıkarak ırksal ayrımcılık / etnik köken ve cinsiyet özellikleri yanında, din/dünya görüşü, yaş, engelli olma ve cinsel kimliği (yönelimi) de kapsamaktadır. Federal Almanya Parlamentosu AGG‘nin kanun gerekçesinde, Almanya‘daki tüm insanların eşit şansa sahip olmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenle Genel Eşit Muamele Yasası‘nın amacı, mağduriyetleri engellemek veya bunları gidermektir. AGG koruması, çoklu ayrımcılık olarak adlandırılan ve birçok özelliğe dayanan eşitsiz muameleleri de kapsamaktadır.

Örneğin, “cinsel taciz ve ırkçı söylemlere maruz kalıyorsanız; etnik kökenden ve cinsiyetinizden veya cinsel yöneliminizden dolayı işe alınmıyorsanız; kadın çalışansanız ve aynı işi yapan erkek çalışandan daha düşük ücret alıyorsanız; ev ve iş ararken göçmen ya da engelli olduğunuz için reddedilirseniz” bu gibi gerekçeler eşitsiz muamele çerçevesinde değerlendirilir ve yasal yaptırımları vardır. 

Karşılaşılabilecek eşitsiz muameleyle ilgili detaylı örnekleri “Genel Eşit Muamele” kitapçığında bulabilirsiniz.
Almanya’da ayrımcılıkla ilgili bir sorun yaşanırsa “Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi” uzman hukukçulardan oluşan kadrosuyla sizlere ücretsiz hizmet veriyor. 

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Telefon: + 49 (0) 3018 555 – 1855

E-Mail: poststelle@ads.bund.de 

Fax: +49 (0) 3018 555–4185

Vatandaşlık Yasası

Federal Almanya vatandaşı olmanın 4 yolu vardır.

Kan Bağı Prensibi:
• Anne veya babanın ya da her ikisinin Alman vatandaşı olması esasına dayanır. Bu kişilerin doğan çocukları Alman vatandaşıdır.

Doğumla Vatandaşlık: 01.01.2000
Göçmen anne veya baba 8 yıldan beri Almanya’da oturuyorsa ve en az son iki yıl süresiz oturma iznine sahipse, bunların, 2000’den sonra Almanya’da doğan çocukları Alman vatandaşıdır. Bu kişiler artık hem ebeveynlerinin hem de Alman vatandaşlığını taşımaya hak kazandıklarından çifte vatandaş statüsündedirler. 20.12.2014 tarihinde yürürlüğe giren son yasal değişikliğe göre, Almanya’da doğmuş, bu göçmen çocuklar 21 yaşını doldurduğunda çifte vatandaşlık statüsünün kalıcılığı için Yabancılar Dairesi’ne müracaat ederek bazı belgeler ibraz etmesi gerekir. Gencin, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmesi yeterli olabilir:
• En az sekiz yıl Almanya’da yaşamış,
• En az altı yıl Almanya’da okula gitmiş,
• Almanya’da bir okul diplomasına sahip olmuş,
• Ya da meslek eğitimi diploması almış olmak Almanya vatandaşlığından yararlanmak için yeterli sayılacak. Son karar mercisi bağlı bulunduğunuz yabancılar dairesidir.

Dikkat!
Almanya’da doğmuş olmakla birlikte Almanya dışında yaşayan göçmen gençler 21 yaşında iki vatandaşlık arasında seçim yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde Alman vatandaşlığını kaybederler. Alman vatandaşlığının korunması ile ilgili Köln Verwaltungsamt’a başvuru yapılıp “Beibehaltungsgenehmigung” alınmasını öneririz. https://www.bva.bund.de/DE/Home/home_node.html

Müracaatla Vatandaşlık
• 8 yıllık yasal oturma (Eşi Alman vatandaşı ise 3 yıl),
• Kendi geçimini sağlama,
• Kendi vatandaşlığından çıkmış olma,
• Sicili temiz olma,
• Uyum sertifikası (B1+oryantasyon sertifikası)
• Vatandaşlık sınavı,
• Demokratik düzeni kabul etme.
Bu şartları yerine getirenler 18 yaşından küçük çocukları ile birlikte vatandaşlığa alınırlar.

Özel Müracaatla Vatandaşlık
Bazı durumlarda, özel konumlu kişiler (sanatçılar, politik kişiler, sporcular vb.) de vatandaşlık alabilirler.
Daha fazla bilgi için
Yabancılar dairesi, pasaport bürosu
www.bmi.gv.at
www.bamf.de
www.bundestag.de

Federal Almanya’da Oturma İzinleri


Aile birleşimi vizesiyle Almanya’ya gittikten sonra ilk yapılması gereken yabancılar dairesine giderek oturma izni almaktır. Size verilen 3 aylık vize bitmeden oturma izninizi almanızı tavsiye ediyoruz.  Çalışma izni genellikle oturma izniyle birlikte verilir.

a) Oturma İzni(süreli) Aufenthaltserlaubnis
• Yabancı uyruklu eşin uyum kurslarına katılarak Almanca öğrenmeye devam etmesi gerektiğinden genellikle izin 1 yıl verilir.
• Yabancılar Dairesinin farklı uygulamaları mümkündür.
Gerekli şartlar
• İki eşin de 18 yaşını doldurmuş olması,
• Asgari düzeyde Almanca bilgisi- A1,
• Almanya’daki eşin en az 1 yıllık oturma iznine sahip olması,
• Kişilerin dilekçe tarihinde evli olması,
• Almanya’daki eş Türk ise yeterli büyüklükte konut ve yeterli gelir beyan etmesi gerekiyor.

Eşten Bağımsız Oturma İzni (Eigenständiges Aufenthaltserlaubnis)
• Evliliğe bağlı oturma izni, evliliğin son bulmasıyla biter. (Ayrı oturma ya da boşanma halinde)
• Bağımsız oturma en az 3 yıllık yasal evlilik süresinden sonra mümkündür. Bu süre oturma izninin başladığı günden itibaren sayılır.

Şu özel durumlarda eşten bağımsız oturma izni verilir (geçiş dönemi)
• 1 yıl süreyle aynı işverene bağlı olarak çalışıyor olmak ve iş sözleşmesinin uzatılabiliyor olması (en az 451 €’luk sigortalı iş).
• Acil durumlar, (belgelenmesi şartıyla aile içi şiddet v.s.),
• Alman vatandaşı bir çocuğun olması,
• Eşin ölümü.

Çocukların Durumu
• Yasal olarak 16 yaşından küçük çocuklar ebeveynleriyle yaşamak amacıyla bir ön şart olmadan Almanya’ya gidebilirler.
• 16 ve 17 yaşındaki çocuklar ebeveynleriyle birlikte gelmeleri halinde oturma izni alabilirler.

b) Oturma İzni (süresiz) Niederlassungserlaubnis
Süresiz oturma izni almak için gerekli koşullar şunlardır:
• Federal Almanya´da 5 yıldan beri resmen oturuyor olmak (Eş Alman ise, ya da serbest çalışıyorsa, mavi kartla Almanya’ya gelmişse 3 yıl),
• Kendi geçimini temin etmek,
• 60 ay sigortalı bir işte çalışmış olmak,
• Sicili temiz olmak,
• Süresiz çalışma iznine sahip olmak,
• Uyum sertifikaları (B1+ oryantasyon sertifikası) ve meslek bilgisi,
• Yeterli büyüklükte konut. ( 2 kişi için en az 60 m² )
Daha fazla bilgi için
Yabancılar dairesi/ Ausländer Behörde
http://www.bamf.de

Çalışma İzni

 • Kişinin önce Almancayı öğrenmesi beklenir.

 • İş arayan Türk vatandaşının vakit geçirmeden iş kurumuna kaydını yaptırması tavsiye edilir.

 • İş Kurumunun vermesi belli öncelik sırasına göre olur.

  • 1. Alman Vatandaşları

  • 2. Avrupa Birliği Vatandaşları

  • 3. Göçmenler

İş bulmanın mutlaka kurumu vasıtasıyla olması gerekmez. Farklı kanallar yoluyla da aranabilir. (İnternet, gazete, meslek fuarları v.b.)

 

Çalışma İzni / Bekleme Süresi

 • 1. Alman: Türk beklemeksizin ve sınırlama olmaksızın çalışma izni alır.

 

 • 2. Türk, oturma izni süresiz: Türk beklemeden çalışabilir. Öncelik sırası gözetilir.

 

 • 3. Türk, oturması süreli: Türk bir yıl sonra başvurusunda bulunabilir. Öncelik sırası gözetilir.