Bakım Sigortası


Taşıyıcı Kurum: Emeklilik Kasası / Pflegeversicherung

Kimler sigortalıdır?
• Ücretliler ve işçiler yasal emeklilik sigortasında zorunlu sigortalıdır. Meslek eğitimi gören çıraklar, kayıtlı atölyelerde çalışan özürlüler ve askerlik ya da sivil hizmet yapan gençler de yasal emeklilik sigortasına dâhildir.

Sigorta primi:
• Emeklilik sigorta primi, kazanılan brüt maaşın %19,9 oranındadır. Bunun yarısı % 9,95 işçi, diğer yarısı ise % 9,95 işveren tarafından ödenir.

Emeklilik:
• Yasal emeklilik sigortasının erken emeklilik ödemeleri dolayısıyla oluşan ek yükünü sınırlamak amacıyla, emeklilik için gerekli yaş sınırı 65 yaşına yükseltildi. ‹işsizlikten ötürü ya da yaşlılık dolayısıyla bağlanacak emeklilik aylığı için yaş sınırları 60’dan 65’e, uzun süreli sigortalılar için emeklilik aylığı için 63’ten 65’e, ağır engelliler için 60’dan 63’e yükseltildi. 67 yaşında emeklilik:
• Emeklilik için yaş sınırını demografik gelişmeye uyarlama ve yasal emeklilik sigortasının finansman temelini güçlendirme yasası, yaş sınırını 2012 yılından 2029 yılına kadar kademeli olarak 65’ten 67’ye yükseltmeyi öngörmektedir.

Hizmetler:
• Emekliliği hak etmek için belli kişisel ve sigorta hukuku ile ilgili koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

Yasal emeklilik sigortasının ödediği aylıklar:
• Yaşlılık dolayısıyla emeklilik aylığı,
• Çalışma yeteneğinin azalmasından (malulen) ötürü emeklilik aylığı,
• Dul ve yetim aylığı (Sigortalının ölümünden ötürü yakınlarına bağlanan emeklilik aylığı).

Emeklilik kasasının emekli aylığının yanı sıra sunduğu diğer hizmetler:
• Rehabilitasyon
• Hastalıktan dolayı iş gücü kaybını önlemek için kür (fizik tedavisi) imkânı ve yol masrafları.
• Emeklilik sigorta kurumu, çalışma yeteneğinin azalmasından dolayı erken emekliliğin önüne geçmek için, öncelikli olarak iyileştirme tedbirleriyle kişinin aktif iş hayatının uzun süreli devamını sağlamaya çalışır.
• Bu nedenle yapılan her emeklilik başvurusunda, iyileştirme tedbirleriyle emekliliğin önlenip önlenemeyeceğini inceler.

Hastalık parası (6. haftadan sonra): İş yeri kaybını engellemek için verilen teknik ve maddi destekler:
• Meslek edinme imkânı: Bu durumda hem eğitim masrafları hem de kişinin aylığı (maaşın %80´i kadar) emeklilik kasası tarafından karşılanır.
• Meslek edinme imkânı: Bu durumda hem eğitim masrafları hem de kişinin aylığı emeklilik kasası tarafından karşılanır.

İşsizlik Sigortası

 • Taşıyıcı Kurum: İş ve İşçi bulma Kurumu (Arbeitsagentur) / Arbeitslosenversicherung

Kimler sigortalıdır?

 • Ücretliler ve işçiler; meslek eğitimi gören çıraklar ve öğrenciler; kayıtlı atölyelerde çalışan özürlüler ve askerlik ya da sivil hizmet yapan gençler yasal işsizlik sigortasında zorunlu sigortalıdır.

Sigorta primi:

 • Toplam % 6,5 olan sigorta primi önce % 3,5, sonra (01.01.2009 tarihinden itibaren) % 2,8 düşürüldü.

 • Halen % 2,8 olan toplam sigorta priminin % 1,4 işçi, diğer yarısı olan % 1,4 ise işveren tarafından ödenir.

İşsizlik Parası 1 (Arbeitslosengeld I – ALG I)

 • Son 2 yıl içersinde en az 12 ay sigortalı olarak çalışılması durumunda hak edilir.

 • İşsizlik parası net maaşın % 60 oranındadır, çocuk varsa % 67 oranındadır.

 • Süreler yaşa göre değişir: 50 yaşına kadar 612 ay, 5058 yaş daha uzun, 58 yaştan sonra 24 ay.

 • İşsiz kişinin bir an önce iş bulup çalışması beklenir; İş yoksa gelişim kurslarına katılabilir. İş dairesi bu konuda yardımcı olur.

 • İşsizlik parası alındığı sürece, izinsiz şehir dışına ya da yurt dışına çıkılamaz. İşsiz kişi, aranıldığında ulaşılabilir durumda olması gerekir, aksi takdirde yaptırımlar vardır. İzin hakkı sadece 3 haftadır.

 • Haftada 15 saatten az işi olan kişiler işsiz sayılır.

 • Kişinin işini kaybetmemesi için gerekli çabayı göstermesi gerekir. İşsizliğe kendi kusuru neden olmuşsa, ceza olarak, ortalama 3 ay işsizlik parası alamayabilir.

Federal İş Ajansının işsizlik parasının yanı sıra sunduğu diğer hizmetler şunlardır:

 • Meslek danışmanlığı ve mesleki yönlendirme,

 • İş ve meslek eğitim yeri bulunması için aracılık,

 • İstihdam olanaklarının iyileştirilmesi için destek sağlama,

 • Meslek hayatına girişi teşvik eden diğer önlemler.

Ayrıca Federal İş Ajansı istihdam yaratma amaçlı olarak işverenlere de çeşitli destekler sunmaktadır. Bunlar başlıca:

 • İşverenler için danışma hizmeti,

 • İşsizlere iş yeri ve meslek edindirmede yardım,

 • İş ve çıraklık eğitim yeri bulmada destek sağlama,

 • Yeni iş yerlerinin yaratılması ve korunması için teşvikler,

 • Meslek içi uzmanlık (olgunlaşma) eğitimine destek, (yol masraflarını karşılama… gibi)

 • Uzun süreli işsizlere iş imkânlarının sağlanması için parasal teşvik,

 • İşsizlere, kendi işini kurmaları için sağlanan destek. vb.

İşsizlik Parası 2:(ALG 2-Arbeitslosengeld 2 ya da Hartz 4)

 • Sosyal yardım ve işsizlik yardımının birleşiminden oluşan bir devlet desteğidir.

 • Çalışabilir, işsiz kişilere, muhtaçlık durumunda ödenen bir geçim yardımıdır.

 • Çalışabilir iş gücü: 16 – 67 yaşına kadar herkes çalışmasına engel bir durum olmadıkça çalışması gereken kişilerdir.

 • Bu, kadın-erkek herkes için geçerlidir.

 • Oturma iznine sahip yabancılar da yararlanır.

 • Yardım verilmeden önce kişinin kendi gelirleri ve birikimleri tespit edilir, Almanya ve Türkiye’deki para ve mal varlıkları da sorulur.

 • Bu birikimlerden harcanması istenir. Burada aile üyelerinin birikimleri kısmen muaf tutulur.

 • Yapılan aylık yardım, asgari düzeyde, temel ihtiyaçların giderilmesi için öngörülen bir yardımdır.

 • Para yardımı, yaşama + kira yardımı + sağlık primlerini kapsar.

 • Yardımı veren iş kurumu ve belediyeler, harcamaların ve konut büyüklüğünün yasada belirtilen sınırları geçmemesi için aşırı bir titizlik gösterir.

Emeklilik Sigortası

Taşıyıcı Kurum: Emeklilik Kasası / Rentenversicherung

Kimler sigortalıdır?
• Ücretliler ve işçiler yasal emeklilik sigortasında zorunlu sigortalıdır. Meslek eğitimi gören çıraklar, kayıtlı atölyelerde çalışan özürlüler ve askerlik ya da sivil hizmet yapan gençler de yasal emeklilik sigortasına dâhildir.

Sigorta primi:
• Emeklilik sigorta primi, kazanılan brüt maaşın %19,9 oranındadır. Bunun yarısı % 9,95 işçi, diğer yarısı ise % 9,95 işveren tarafından ödenir.

Emeklilik:
• Yasal emeklilik sigortasının erken emeklilik ödemeleri dolayısıyla oluşan ek yükünü sınırlamak amacıyla, emeklilik için gerekli yaş sınırı 65 yaşına yükseltildi. ‹işsizlikten ötürü ya da yaşlılık dolayısıyla bağlanacak emeklilik aylığı için yaş sınırları 60’dan 65’e, uzun süreli sigortalılar için emeklilik aylığı için 63’ten 65’e, ağır engelliler için 60’dan 63’e yükseltildi. 67 yaşında emeklilik:
• Emeklilik için yaş sınırını demografik gelişmeye uyarlama ve yasal emeklilik sigortasının finansman temelini güçlendirme yasası, yaş sınırını 2012 yılından 2029 yılına kadar kademeli olarak 65’ten 67’ye yükseltmeyi öngörmektedir.

Hizmetler:
• Emekliliği hak etmek için belli kişisel ve sigorta hukuku ile ilgili koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

Yasal emeklilik sigortasının ödediği aylıklar:
• Yaşlılık dolayısıyla emeklilik aylığı,
• Çalışma yeteneğinin azalmasından (malulen) ötürü emeklilik aylığı,
• Dul ve yetim aylığı (Sigortalının ölümünden ötürü yakınlarına bağlanan emeklilik aylığı).

Emeklilik kasasının emekli aylığının yanı sıra sunduğu diğer hizmetler:
• Rehabilitasyon
• Hastalıktan dolayı iş gücü kaybını önlemek için kür (fizik tedavisi) imkânı ve yol masrafları.
• Emeklilik sigorta kurumu, çalışma yeteneğinin azalmasından dolayı erken emekliliğin önüne geçmek için, öncelikli olarak iyileştirme tedbirleriyle kişinin aktif iş hayatının uzun süreli devamını sağlamaya çalışır.
• Bu nedenle yapılan her emeklilik başvurusunda, iyileştirme tedbirleriyle emekliliğin önlenip önlenemeyeceğini inceler.

Hastalık parası (6. haftadan sonra): İş yeri kaybını engellemek için verilen teknik ve maddi destekler:
• Meslek edinme imkânı: Bu durumda hem eğitim masrafları hem de kişinin aylığı (maaşın %80´i kadar) emeklilik kasası tarafından karşılanır.
• Meslek edinme imkânı: Bu durumda hem eğitim masrafları hem de kişinin aylığı emeklilik kasası tarafından karşılanır.

Kaza Sigortası

 

Taşıyıcı Kurum: Kaza Kasaları /Unfallversicherung

 • Meslek birliklerinin kaza sigortaları ve eyaletlerin, belediye ve şehir idarelerinin bağlı oldukları kamusal kaza sigorta birlikleri. vb.

Kimler sigortalıdır?

 • Bütün çalışanlar: Meslek eğitimi görenler; yuvalara giden çocuklar, öğrenciler, yüksek okul ve üniversite öğrencileri; işsizlik yardımı alan… Vb yasa gereğince kaza sigortasına tabidir.

 • Bu sigortanın taşıyıcısı, Türkçeye meslek kooperatifleri olarak çevrilecek olan (die Berufs- genossenschaften) meslek örgütleridir. Ayrıca eyaletlerin, belediye ve şehir idarelerinin bağlı oldukları kamusal kaza sigorta birlikleri mevcut.

Sigorta primi:

 • Kaza sigortalarının primleri diğer zorunlu sigortalardan farklı olarak tek başına işveren tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler için belediyeler ya da şehir idareleri karşılar.

 • Bu sigorta için ödenen primler, bağlı olunan meslek dallarına,

yerlerinin taşıdığı risk derecelerine göre farklılık göstermektedir.

 • Yasal kaza sigortası, sigortalının kendisini ve ailesini; mesleğini icra ederken ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından (hastalık risklerinden) korumayı amaçlar.

Hizmetler:

İş kazaları veya meslek hastalıklarının ortaya çıkması durumunda, kaza sigortaları şu hizmetleri sunar:

Emeklilik:

 • İş yeri ya da meslek kazaları sonucu iş gücü kaybına uğrayan, çalışamaz duruma gelen sigortalılara, kaza sigortası, emeklilik aylığı bağlar.

Bu durumlarda tıpkı yasal emeklilik sigortasında olduğu gibi:

 • İş gücü kaybından (malulen) ötürü emeklilik aylığı,

 • Dul ve yetim aylığı (sigortalının ölümünden ötürü yakınlarına bağlanan emeklilik aylığı)

Kaza sigortasının emekli aylığının yanı sıra sunduğu diğer hizmetler:

 • Rehabilitasyon,

 • İş kazasının neden olduğu iş gücü kaybını gidermek için kür- tedavi (fizik tedavisi) imkânı ve yol masrafları.

Hastalık parası (6. Haftadan sonra):

 • İş yeri kaybını engellemek için verilen teknik ve maddi destekler.

 • Meslek edinme imkânı: Bu durumda hem eğitim masrafları hem de kişinin aylığı (maaşın %80´i kadar) kaza kasası tarafından karşılanır.

Sağlık (hastalık) Sigortası

 • Taşıyıcı Kurum: Hastalık – Sağlık Kasaları /Krankenversicherung

Kimler sigortalıdır?

 • Ücretliler ve işçiler yasal hastalık sigortasında zorunlu sigortalıdır. Meslek eğitimi gören çıraklar, kayıtlı atölyelerde çalışan özürlüler ve askerlik ya da sivil hizmet yapan gençler de yasal hastalık sigortasına dâhildir.

 • Kısacası, Almanya’da yaşayan tüm bireylerin hastalık sigortası mevcuttur. Ayda 400 Euro üzerinde geliri olanlar zorunlu sigortalı kapsamındadır. Yıllık gelirleri yaklaşık 48.000 Euro’yu aşanlar tercihli sigortalılık kapsamındadırlar.

 • Geliri olmayan aile üyeleri ücretsiz aile sigortasından yararlanırlar.

Sigorta primi:

 • Hastalık sigorta primi, kazanılan brüt maaşın % 15,5 oranındadır.

 • Bunun yarısı işçi, diğer yarısı ise işveren tarafından ödenir

Hizmetler:

 • Bazı hastalıkları önleme veya erken teşhis masrafları,

 • Kulaklık ve tekerlekli sandalye gibi yardımcı araçlar,

 • İlaç, bandaj… Vb. giderler,

 • Tıbben gerekli diş protezleri veya diş kronları,

 • Her türlü muayene ve doktor ücreti,

 • Hastane tedavi masrafları,

 • Gerekli önleyici tedbirlerde ve tedavilerdeki masrafların tamamen üstlenilmesi ya da bunlara katkıda bulunulması gerekir.

Hastalık parası:

Çalışamayacak durumda olduğunuzda, normal olarak işvereniniz aylığınızı 6 hafta boyunca öder.

 • Daha sonra hastalık sigortasından hastalık parası alırsınız.

 • Hastalık parası, sigorta aidatlarının hesaplandığı üst taban gelirini aşmamak üzere düzenli aldığınız brüt ücretinizin % 70 oranındadır, ancak son net gelirinizin % 90’ını aşamaz. Hastalık parası 3 yıl içinde en fazla 78 hafta ödenir.

Erken Teşhis:

 • Ağır hastalıkların erken teşhisini amaçlar. Kadın ve erkek yetişkinlerin belirli yaşlarda kontrolden geçme hakları vardır (kanser muayenesi gibi).

 • Çocuklar için öngörülen gelişim kontrol muayeneleri, doğumdan 15 yaşına kadar, düzenli ve zamanında yaptırılmalıdır. Yapılmaması durumunda ebeveynler sorumlu tutulur.

Hamilelikte danışmanlık:

 • Hamileliğin başından doğuma ve doğum sonrasına kadar, anne ve baba olacaklara hamilenin sağlık durumu, kişisel sorunları, maddi ve sosyal yardım olanakları konusunda bilgi verir, yol gösterir:

 • Düzenli hamilelik kontrolleri vardır.

 • Doğuma hazırlık kursları vardır.

 • Loğusalıkta ebe desteği vardır

 • Yetişkinlerin tedavileri çoğunlukla aile doktoru tarafından ya da onun uzman doktorlara ve hastanelere havale etmesi şeklinde olur. Tedavi süreçlerinde, hastalık sigortasına katkı payları ödenir.