Projemiz hakkında basında çıkan haberler!

Posted by

Almanya’ya gideceklere Almanya’yı anlatıyorlar!

Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi adını verdikleri proje ile yeni yaşamına Almanya’da devam edecek olanlara Almanya’yı anlatıyor ve yeni hayatları konusunda çarpıcı bilgiler veriyorlar.

Goethe Enstitüsü İstanbul – Aile Birleşimi Kursu 2018

Projenin İstanbul-İzmir Bürosu Yetkilisi Sosyal Danışman İlknur Kanbur, bu eğitimlerden birini, geçen günlerde İstanbul Taksim’de bulunan Goethe Enstitü’de verdi ve “projeye olan ilgiyi ve memnuniyeti görünce, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir defa daha anladık”diye ifade etti.

Proje Koordinatörü Doğan Şengül ise projeyi şöyle anlattı:

Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi, Avrupa Birliği Mülteci-Göçmen ve Uyum Fonu AMIF ve Federal Almanya İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Federal Göçmenler Mülteciler ve Uyum Dairesi‘nin mali desteğiyle ve Sosyal Demokrasi Vakfı’nın kurumsal-lojistik yardımlarıyla uygulanan, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu girişimidir, ilk defa Almanya’ya ayak basan ve Almanya’daki yaşama dair sağlıklı bir ön bilgiye sahip olmayan,  “yeni göçmen” olarak adlandırabileceğimiz bireylerin, kendileri için oldukça yeni olan bu toplumda yer edinebilmelerinin ve kendilerine güvenli bir gelecek hazırlayabilmeleri,  “yeni vatanları” hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamıştır.

Özellikle evlilik yoluyla Federal Almanya’ya göç eden genç kadınlar, hem kendi geleceklerini şekillendirme doğrultusunda, hem de gelecekte yetiştirecekleri nesillerin topluma yararlı bireyler olmaları için kendilerini birçok dalda eğitmek zorundadırlar.  Bu anne adaylarının, Almanya’da dünyaya getirecekleri çocuklarının eğitimleriyle, anaokulundan itibaren yakından ilgilenebilmeleri, öncelikli olarak Almanya’yı ve Almancayı bilmelerinden geçmektedir.

Göç ettiğiniz toplumla ilgili yeterli bir bilgiye sahip olursanız, o topluma uyum sağlamanız,  oradaki yaşama doğrudan katılmanız da o ölçüde kolaylaşacaktır.  Bu nedenle Almanya´ya gitmek isteyenlerin, bu ülke hakkında bilgi edinmeleri,  yeni vatanlarına hazırlıklı gitmeleri kalıcı yararlar sağlayacaktır.

Projemizin Amacı:
Aralık 2009 tarihinde hizmete başlayan projemiz,  Almanya’ya yerleşmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz olarak danışmanlık yapmaktadır.  Bu amaca yönelik hizmet veren danışmanlarımızdan alınan bilgiler, Almanya’daki yaşamınızı ve sosyal hayata uyum sağlamanızı kolaylaştıracaktır. Yeni vatanınıza uyumu kolaylaştırmak amacıyla; Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi’nde çalışan sosyal danışman arkadaşlarımız tarafından; Almanya´da günlük yaşam, eğitim sistemi, sağlık sistemi, çalışma hayatı, Türkiye´de alınan eğitim ve öğrenilen mesleklerin Almanya’da tanınması, resmi dairelerle ilişkiler, oturma ve çalışma izinleri, işyeri kurma, uyum kursları, ev ve iş arama ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Projemizin danışmanları bugüne kadar bahsedilen konularda toplam 10.000’den fazla kişiye başarılı bir şeklide bireysel ve toplu danışmanlık hizmeti sunmuşlardır.

Bu çalışmalar esnasında katılımcılardan elde edilecek istatistiksel veriler,  hem ileriye yönelik yasal düzenlemelerde hem de bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır.  Uzun vadeli bakıldığında, topladığımız veriler, kazandığımız deneyimler federal ve tüm  eyalet hükümetlerinin  hizmetine sunularak, göçmenlerin uyum ve eğitim sorunlarının çözümünde değerlendirilecektir.

http://www.teleradar.com.tr/almanyaya-gideceklere-almanyayi-anlatiyorlar/

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir