Kültürel Seçenekler

Almanya’daki kültürel seçenekler yüzyıllar içerisinde gelişmiştir. Almanya’nın federal yapısı ve eyaletlerin kültürel özerkliği, büyük bir çeşitlilik sağlıyor. Çoğu zaman şehir ve ilçe belediyeleri, örneğin şehir şenliklerinin ya da festivallerin organizatörlüğünü kendileri yapıyorlar. Belediyeler ayrıca belediyeye ait kültür merkezlerini ve kütüphaneler, müzeler ve tiyatrolar gibi tesisleri finanse ediyor ya da destekliyor.

Almanya’daki Kültürel Seçenekler – Bazı Rakamlar
Almanya’da

 • 6200 müze (bunların 630 tanesi sanat müzesidir)
 • 820 tiyatro sahnesi (müzikal tiyatro ve opera binaları dahil)
 • 130 profesyonel orkestra
 • 8800 kütüphane
 • yılda 94300 adet yeni ya da yeni basımı yapılan kitap
 • UNESCO dünya mirası koruması altında olan 33 adet kültürel ve doğal anıt vardır.

Kültürel seçeneklerden yararlanın. Bu şekilde dil bilginizi geliştirebilir, Almanya’daki kültür ve eğlence hayatı hakkında daha fazla izlenim edinebilir ve yeni insanlarla tanışma olanağına sahip olursunuz.

Kültürel seçenekler hakkında bilgilendirme yapılan yerler:

 • Duyuru panoları
 • Gazeteler ve dergiler
 • Radyo
 • Televizyon
 • İnternet

Önemli Açıklama
Lütfen televizyon ve radyo cihazlarınızı Ücret Tahsil Merkezi’ne (GEZ) kaydettirmeniz gerektiğini unutmayın. Konuyla ilgili formları bankalardan, tasarruf sandıklarından ve internetten temin edebilirsiniz.

Din ve Vicdan Özgürlüğü

Alman Anayasası İnsan onuru ve haysiyeti dokunulmazdır. ifadesi ile açılır. Temel haklar olarak anılan “Yaşam hakkı, kişiliğin korunması, kişi özgürlüğü, yasa önünde eşitlik, kadın ile erkeğin eşitliği, din ve vicdan özgürlüğü; askerlik hizmetinin reddi” yasanın ilk 4 maddesini oluşturur. Ve bu maddeler değiştirilemez olarak tanımlanmıştır.

‘Din ve Vicdan Özgürlüğü ve İnanç Özgürlüğü; askerlik hizmetinin reddi’ başlıklı dördüncü maddede şu ifadeler göze çarpmaktadır:

 1. Din ve Vicdan Özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz.
 2. Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır.
 3. Hiç kimse, vicdanına aykırı olarak, silahlı savaş hizmetine zorlanamaz. Kanunun ayrıntıları federal yasayla düzenlenir.

Ayrıca konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve buna bağlı olarak Almanya’da çıkarılan yasalar “Din ve Vicdan Özgürlüğü”’nü güvence altına alır.

Bütün bu yasal düzenlemenin sonucu olarak kişi; eğitim sürecinden başlayarak, iş hayatında ya da sosyal hayatında ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Okul programlarına din eğitimi seçmeli ders olarak alınır. Herhangi bir iş başvurusunda dini inanç ret gerekçesi olamaz. Sosyal hayatta dini inanış gerekçe yapılarak kişi mağdur edilemez.

Yukarıda anayasal ve yasal çerçevede bahsedilen haklar kapsamında dini kurumlara da müsaade edilir.

Günlük işlerde haklı sebebe dayanmayan eşitsiz muamele halinde kişiler, maddi ve manevi tazminat hakkının dışında, etkinin giderilmesini talep etme ve men davası açma hakkına sahiptirler. Bu haklar iki ay içinde yazılı olarak talep edilmek zorundadır. Bu konuyla ilgili aşağıdaki şu örnek verilebilir:

Müslüman bir genç kız eğlence mekânına gitmek istiyor. Akdenizli(esmer) görüntüsü ve başörtüsü nedeniyle içeri girmesine izin verilmiyor. Burada etnik kökene ve dine dayanan dolaysız mağduriyet söz konusudur. Genç kadın iki ay içinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bunun dışında bu muamelenin tekrarlanmaması, yani eğlence mekânına girme talebinde de bulunabilir.

Din ve vicdan özgürlüğü konusunda olumsuz bir durumla karşılaşıldığında aşağıda iletişim bilgileri verilen daireye başvuru yapılabilir:

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de

Telefon: + 49 (0) 3018 555 – 1855

E-Mail:poststelle@ads.bund.de
Fax: +49 (0) 3018 555–41855