Yeni Vatanım Ön Uyum Projesi İzmir Ekibi Denizli Birdil Yabancı Dil Kursları’nda Seminer Düzenledi

Posted by

Denizli’de BİRDİL Yabancı Dil Kursları bünyesinde aile Birleşimi kursu katılımcıları için 25.06.2014 tarihinde bir bilgilendirme semineri yapıldı.

Seminerde vize süreci, oturma ve çalışma izinleri, Alman vatandaşlığına geçiş şartları gibi konuların yanısıra, Almanya’da meslek eğitimi, olası iş alanları, uyum kursları, sosyal- kültürel yaşam, politik sistem ve eğitim sistemi üzerine bilgilenildi. Çok kültürlülük ve göçmenlerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar üzerine konuşuldu ve çözüm olanakları tartışıldı. Almanya’da şiddete bakış ve kadın hakları konusu yoğunlaşılan, ilgi gösterilen konular arasındaydı.

Denizli BİRDİL yöneticisi Selda Dereköy sertifika verilmesi sırasında hazır bulundu. Selda ve Özge Hanıma ve diğer okul çalışanlarına eğitimimize gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

İzmir Ön Uyum Projesi Ekibi