Türkiye’de Uygulanan Ön Uyum Projelerinin Koordinatörleri Ankara’da Biraraya Geldiler!

Posted by

EIF (Avrupa Birliği Uyum Fonu) ve BAMF (Federal Göç ve Mülteciler Dairesi) destekli, Türkiye‘ de uygulanan ön uyum projeleri koordinatörleri 31 Mart – 01 Nisan tarihleri arasında Ankara’da biraraya geldiler. Beş seneden beri uygulamakta olduğumuz „Yeni Vatanım“ projemizin de katkısıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, uzun vadeli ortak faaliyetlerde bulunabileceğimiz alanlar gözden geçirilerek bir karara varıldı. Bu karara göre, önümüzdeki uygulama periodu için izin çıkarsa; ortak iç eğitim, ortak tanıtım ve eğitim materyallerinin hazırlanması, ortak toplantı ve görüşmeler, online-danışmanlık gibi bir dizi maddeler üzerinde anlaşma sağlandı. Yukarıda bahsedilen maddelerin ayrıntılarını belirlemek amacıyla ikinci bir toplantı daha gerçekleştirilecektir.