Türkiye’de Alınan Eğitim ve Mesleki Diplomalarının Almanya’da Tanınması!

Posted by

Federal Almanya, ihtiyacı olan kalifiye iş gücünü karşılayabilmek için Türkiye dâhil çeşitli ülkelerle “Kalifiye Eleman Göçü” anlaşması kapsamında resmi görüşmelere devam ediyor. 

Bu amaçla 13.05.2015 tarihinde Almanya İş Ajansı (Almanya İş ve İşçi Bulma Kurumu), Federal Almanya Mesleki Eğitim Enstitüsü (BİBB), Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Yurtdışı ve Uzman Aracılık Merkezi (ZAV), Almanya Büyükelçiliği, Almanya Akademik Değişim Servisi (DAAD), Türkiye’deki ön uyum projeleri ve bazı dershanelerden temsilcilerin de katılımıyla bir ön görüşme gerçekleştirildi. Diploma denkliği ile ilgili yasal mevzuat, diploma denkliği portalının tanıtımı, ön uyum projelerinin bu konudaki deneyimleri ve işbirliği için gerekli koşulların oluşturulması gibi birçok konuda fikir alış verişi yapıldı.

Bu görüşme ve enformasyon toplantılarından anlaşıldığına göre, bizim gibi, Türkiye’de uygulanmakta olan  “Ön Uyum Projeleri” uyum ve genel bilgilendirme görevlerine ek olarak Meslek-Eğitim-Denkleştirme gibi konularda da görevler üstlenecektir. Bu ve benzeri konularda gelişmeleri sizlere sayfalarımızdan duyurmaya devam edeceğiz.