Federal Almanya'da Oturma İzinleri


Aile Birleşimi vizesiyle Almanya’ya gittikten sonra ilk yapılması gereken yabancılar dairesi-ne giderek oturma izni almaktır. Eşe bağlı oturma izni 3 yıllık bir süreyi kapsamakta ve bu süre evlilik birliğinin başladığı gün değil,
oturma izni alındığı günden itibaren hesaplanmaktadır.

Çalışma izni genellikle oturma izniyle beraber verilir.

Eşten Bağımsız Oturma izni:
• Evliliğe bağlı oturma izni, evliliğin son bulmasıyla biter.
(Ayrı oturma ya da boşanma halinde) Bağımsız oturma en az 3 yıllık yasal evlilik süresinden sonra mümkündür.

Şu özel durumlarda eşten bağımsız oturma izni verilir (geçiş dönemi):
• 1 yıl süreyle aynı işverene bağlı olarak çalışıyor olmak (en az 450 €’luk sigortalı iş)

• Alman vatandaşı bir çocuğun olması

• Acil durumlar, (belgelenmesi şartıyla aile içi şiddetv.s.)

• Eşin ölümü,

Çocukların durumu:
• Yasal olarak 16 yaşından küçük çocuklar ebeveynleriyle yaşamak amacıyla Almanya‘ya gelebilirler.
• 16 ve 17 yaşındaki çocuklar ebeveynleriyle birlikte gelmeleri halinde süreli oturma izni alabilirler (§ 32, 1. Ve 2. fıkralar).

a)    Oturma izni(süreli):Aufenthaltserlaubnis
• Yabancı uyruklu eşin uyum kurslarına katılarak Almanca öğrenmeye devam etmesi gerektiğinden izin en fazla 1 yıl verilir.
• Eşi Alman olana da aynı nedenle 3 yıl yerine 1 yıl oturma izni verilir.
(Yabancılar Dairesinin farklı uygulamaları mümkündür.)

Oturma izni almak için gerekli koşullar (Vize koşulu):
• iki eşin de 18 yaşını doldurmuş olması
• Asgari düzeyde Almanca bilgisi- A1,
• Almanya’daki eşin en az 1 yıllık oturma iznine sahip olması,
• Kişilerin dilekçe tarihinde evli olması. 
• Almanya’daki eş Türk ise yeterli büyüklükte konut ve yeterli gelir beyan etmesi gerekiyor.

b) Oturma izni (süresiz):
Niederlassungserlaubnis 
Süresiz oturma izni almak için gerekli koşullar şunlardır:
• Federal Almanya´da 5 yıldan beri resmen oturuyor olmak (Eş Alman ise, ya da serbest çalışıyorsa, mavi kartla Almanya’ya gelmişse 3 yıl),
• Geçimini temin etmek,
• 60 ay sigortalı bir işte çalışmış olmak (Eşlerden birinin),
• Sicili temiz olmak,
• Süresiz çalışma iznine sahip olmak,
• Yeterli düzeyde Almanca bilgisi (B1) ve mesleki bilgi,
• Yeterli büyüklükte konut,
• Almanya’da hukuk, toplum düzeni ve yaşam koşulları hakkında temel bilgi (Orientierungskurs 100 saat)
• 1 yıllık evlilik süresinin Almanya’da geçmiş olması gerekmektedir.