Almanya'da Çalışmak, Mavikart

Çalışmak Amacıyla Almanya’ya Gitmek
Almanya, Federal İstihdam Dairesi'nin verilerine göre 2025 yılına kadar işgücü açığının altı milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Almanya'daki işgücü açığını kapatmak için harekete geçen Alman hükümeti, nitelikli işgücü göçünü teşvik etmeyi amaçlıyor.

Mavi Kart

Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerin vatandaşları Almanya'da iş bulduğu takdirde Almanya'ya gidebilmek için vize alabilir. 

Bu kişiler, 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren çalışma ve oturma izni sağlayan “Mavi Kart’a başvuruda bulunabiliyor. Almanya’da bulunan işin yıllık getirisi asgarî 55 200  Euro olması gerekiyor.  Ancak doktor olarak veya fen bilimleri ( matematik-mühendislik) ve bilişim alanında çalışacak kişilerin yıllık kazançları daha düşük olsa da, Almanya'ya çalışmak için gitmelerine izin veriliyor. Bu kişilerin yıllık asgarî kazancının ise 43 056 Euro olması yeterli. Mavi Kart alan kişilere, 33 ay sonra süresiz oturma müsaadesi anlamına gelen yerleşme izni (Niederlassungserlaubnis) veriliyor.

İhtiyaç Duyulan Meslekler

Federal İstihdam Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre “bilişim teknolojileri alanında çalışan nitelikli elemanlar ile uzmanlaşmış” kişilerin iş bulma şansı yüksek. Çünkü Almanya’da mühendislik alanında çalışan yeterince kalifiye personel yok. Yetkililere göre, bu niteliklere sahip ama AB vatandaşı olmayanların Almanya’daki istihdam piyasasında yer alma şansı bulunuyor. Diğer meslek gruplarından kişilerin Almanya’da istihdam edilmeleri ise niteliklerine ve işverenin talebine bağlıdır.
(www.arbeitsagentur.de-positivliste)

Aranan Şartlar

Hangi meslekten olursa olsun, Almanya’da çalışmak isteyen bir Türk vatandaşının ülkeye gelmeden önce şu işlemleri yapması gerekiyor:
•    Diploma denkliği,
•    Almanya’da iş bulması (sözleşme yapması, maaş bilgisi ve görev tanımının belirtilmesi gerekir.)
•    Vize başvurusu (evraklar için: www.ankara.diplo.de-Blaue Karte)

Bilişim teknolojisi uzmanlığı veya mühendislik gibi kalifiye personelde aranan şartlar benzerlik gösteriyor. Bu kişilerin Almanya’da çalışabilmesi için Almanca bilmesi gerekmiyor.

Diğer Meslek Grupları

Almanya’da çalışmak isteyen doktorların diplomalarını tanıtmalarının yanı sıra ilgili sağlık dairesinden özel izin alması gerekiyor. Aşçılar da nitelikli personel arasında sayılıyor. Ancak, Almanya’da yaşayan Türklerin sayısının fazla olması nedeniyle Türkiye’den aşçı olarak gelmenin kolay olmadığını hatırlatılıyor. Diploması tanınan kalifiye elemanların, bilgisayar uzmanlarının, Almanya merkezli bir firmada yönetici konumunda görevlendirilecek kişilerin ülkede çalışabilmesi için Federal İstihdam Dairesi’nin onayı gerekiyor.
Üst düzey yöneticiler ile yüksek nitelikli personelin de Almanya’da çalışabilmesi için Federal İstihdam Dairesi’nin onayı gerekmiyor. Bu kişilere Almanya'ya yerleşme izni verilebilmesi için yılda en az 63.600 Euro kazanmaları şartı aranıyor.
Bilimsel araştırma yapmak ve üniversitede ders vermek için Almanya’ya gelecek olanlar için de Federal İstihdam Dairesi’nin onayı gerekmiyor.

Almanya’da iş bulan bir Türk vatandaşının ülkeye giriş yapabilmesi için öncelikle vize alması gerekiyor.
Federal İstihdam Dairesi, söz konusu işte Almanya’da çalışacak birinin olup olmadığını araştırıyor. Avrupa Birliği’ne üye olmayan bir ülke vatandaşının Almanya’da çalışabilmesi için gereken önemli koşullardan biri Almanya ve Avrupa Birliği dâhilinde o alanda çalışabilecek birinin bulunmaması. Ayrıca çalışma koşulları ve alınacak ücretin de göz önünde bulundurulduğunu hatırlatılıyor. Böylelikle  ”yapılacak işe Almanya şartlarına göre ücret verilip, verilmediğine bakılıyor ve kölelik benzeri çalışma koşullarının oluşması engelleniyor.

Almanya'ya Gelince Ne Yapmak Gerekiyor?

Yapılan incelemelerin ardından eğer gereken şartlar sağlanıyorsa vize alınabiliyor. Üç ay geçerli olan bir vize verilen kişi Almanya’ya gittikten sonra bu vizeyi en kısa sürede “oturma iznine” çevirmek için Yabancılar Dairesi’ne başvurması gerekiyor. Yabancılar Dairesi’nin oturulan evi, iş sözleşmesi çerçevesinde yeterli ücret ödenip ödenmediğini, bu paranın geçinmek ve eğer varsa diğer aile bireylerini geçindirmek için yetip yetmediği inceleniyor. Bu incelemelerin ardından da iş sözleşmesinin süresine göre oturma izni veriliyor. İlk etapta oturma izni en fazla üç yıllığına veriliyor. Ayrıca çalışma izni almak gerekmiyor. Oturma izninin üzerinde çalışabileceğine dair damga bulunuyor. Ancak bu oturma ve çalışma izni, belirli bir meslek, işveren veya kent ile sınırlı olabiliyor.

Eşlerin Durumu

Almanya’ya çalışmak için gelenler yanlarında eşlerini ve çocuklarını da getirebiliyor. Ancak çalışanın görevine bağlı olarak, eşlerin ve çocukların gelme koşullarının farklılık gösterdiğine dikkat çekiyor: ”Üniversite mezunlarının eşlerini yanlarında getirmeleri çok daha kolay. Büyükelçilik, Yabancılar Dairesi’ne sormadan tek başına karar verebiliyor. Bu durum özellikle Alman organizasyonları tarafından görevlendirilen kişiler için geçerli. Çocuklar da sorunsuz bir şekilde Almanya’ya gelebiliyor. Bazı durumlarda ise ücretli olarak çalışan, mesela sanayide çalışacak biri önce tek başına gelebilir, daha sonra da eşini yanına aldırmak için başvuruda bulunabilir. Almanya’da çalışan nitelikli elemanlar, yöneticiler ve bilim insanlarının eşlerine oturma izniyle birlikte süreli çalışma izni de veriliyor.

Vize için istenen belgelere konsolosluk sayfasında ulaşılabilir.  
Almanya Konsolosluğu resmi web sitesi: www.ankara.diplo.de
Ayrıca Almanca ya da İngilizce için 
http://www.arbeitsagentur.de adresinden “blau card” ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 
Ayrıca bu sitelerden de bilgi alınabilir.

Uluslararası işgücünü portalı:
 www.make-it-in-germany.com

İşgücü portalı:
www.fachkräfte-offensive.de