İstanbul Goethe Institut’de aile birleşimi kursu yapıldı..

Posted by

İstanbul’da Goethe Institut bünyesinde,  Aile Birleşimi Kursu katılımcıları için 14.02.2013 tarihinde bir bilgilendirme semineri yapıldı. Seminere aile birleşimi yoluyla Almanya’ya gitmek isteyen 32  kursiyer katıldı.

Seminerde vize süreci, oturma ve çalışma izinleri, Alman vatandaşlığına geçiş şartları gibi konuların yanısıra, Almanya’da meslek eğitimi, olası iş alanları, uyum kursları, sosyal- kültürel yaşam, politik sistem ve eğitim sistemi üzerine bilgilenildi. Çok kültürlülük ve göçmenlerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar üzerine konuşuldu ve çözüm olanakları tartışıldı. Almanya’da şiddete bakış ve kadın hakları konusu yoğunlaşılan, ilgi gösterilen konular arasındaydı.

Goethe Institut Aile Birleşimi Kursları ve Start Deutsch 1 Sınavı Koordinatörü Süleyman Türk Beye ve diğer okul çalışanlarına eğitimimize gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Yeni Vatanım ön uyum Projesi ekibi