AABF TGD Görüşmesi

Posted by

 AABF,  Almanya Türk Toplumu (TGD) yöneticileriyle Berlin’de bir görüşme gerçekleştirdi.  20 Eylülde gerçekleşen görüşme oldukça enformatif ve sıcak bir atmosferde geçti. Almanya’daki siyasi ve toplumsal gelişimin konuşulduğu görüşmede, göçmenlerin sorunları ve göçmen yapılanmaların ileriye yönelik perspektifleri ele alındı ve bu doğrultuda ortaklaşa neler yapılabileceği, şimdilik yerel düzeylerde ve alt birimlerde de olsa,  ne tür ortak projeler üretilebileceği konuları üzerinde duruldu.

AABF,  Almanya Türk Toplumu (TGD) yöneticileriyle Berlin’de bir görüşme gerçekleştirdi.  20 Eylülde gerçekleşen görüşme oldukça enformatif ve sıcak bir atmosferde geçti. Almanya’daki siyasi ve toplumsal gelişimin konuşulduğu görüşmede, göçmenlerin sorunları ve göçmen yapılanmaların ileriye yönelik perspektifleri ele alındı ve bu doğrultuda ortaklaşa neler yapılabileceği, şimdilik yerel düzeylerde ve alt birimlerde de olsa,  ne tür ortak projeler üretilebileceği konuları üzerinde duruldu.

İleriye yönelik olarak göçmenlerin genel siyasi ve sosyal-toplumsal sorunlarının çözülmesi doğrultusunda, her iki tarafın da yaklaşım ve faaliyetlilik anlayışlarına terse düşmeyecek paratik adımların atılması gerektiği konularında hemfikirlilik sağlandı. Bunun için ilk adım olarak Almanya’nın iki ayrı bölgesinde, antikapitalist Müslümanların da katılabileceği ortak bir panel düzenleme girişimlerinin gerçekleştirilmesi konusunda karar alındı.